Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

6/24/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος1 VI. Κοινή πολιτική Μετανάστευσης Βασίλης Γ. Χατζόπουλος Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ Επισκ. Καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "6/24/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος1 VI. Κοινή πολιτική Μετανάστευσης Βασίλης Γ. Χατζόπουλος Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ Επισκ. Καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 6/24/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος1 VI. Κοινή πολιτική Μετανάστευσης Βασίλης Γ. Χατζόπουλος Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ Επισκ. Καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης, Μπρυζ Δικηγόρος

2 6/24/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος2 Διάγραμμα ύλης 1. Ιστορικό – γενικές κατευθύνσεις 2. Προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής 3. Μακρώς διαμένοντες στην ΕΕ

3 6/24/20153 1. Ιστορικό – Γενικές Κατευθύνσεις Συμπεράσματα του Ευρ. Συμβ. Τάμπερε 1999  Ορισμός προσανατολισμών  Συνεργασία με τις χώρες προέλευσης: συνδυασμός μετανάστευσης – εξωτερικής πολιτικής  Δικαιώματα των πολιτών 3ων χωρών «συγκρίσιμα» με αυτά των πολιτών ΕΕ  Ορθολογική διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων  Ενιαία πολιτική ασύλου (2004-2010), με σεβασμό των διεθνών υποχρεώσεων  Θέσπιση χρονοδιαγράμματος και εξαμηνιαίος πίνακας επιδόσεων (scoreboard) Πρόγραμμα της Χάγης 2004  Ενίσχυση της μετανάστευσης για εργασία  Καταπολέμηση της μαύρης εργασίας  Προσπάθεια ένταξης των μεταναστών  Εξωτερική διάσταση των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου ΑΛΛΑ: ΙΙΙ-267(5): είσοδος αλλοδαπών αρμοδιότητα των ΚΜ

4 6/24/20154 2. Προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής 2.1.Σε ισχύ 2.1.1 Οικογενειακή επανένωση: οδγ. 2003/86 (3/10/05)  Δικαιούχοι:  Υποχρεωτικά: Πυρηνική οικογένεια: 1 σύζυγος (>21) + τέκνα (<18 ή <15)  Προαιρετικά: Ανιόντες 1ου βαθμού + ανύπαντρα τέκνα  Προϋποθέσεις  Θετικές:  Κατάλληλο κατάλυμα  Υγειονομική κάλυψη  Εισοδήματα ικανά και σταθερά  Αρνητικές: δημόσια τάξη, ασφάλεια, υγεία  Δικαιώματα του κράτους υποδοχής  Αναμονή 2-3 ετών πριν την υποβολή αίτησης συνένωσης  Επιβολή μέτρων ένταξης (πριν/μετά την είσοδο στη χώρα)  Χρόνος διαδικασίας: 9 μήνες 2. Υπό συζήτηση

5 6/24/20155 2. Προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής 2.1.Σε ισχύ 2.1.1 Οικογενειακή επανένωση: οδγ. 2003/86 (3/10/05)  Δικαιώματα των μελών της οικογένειας  Θεώρηση και άδεια παραμονής ετήσια – ανανεούμενη // με τον βασικό δικαιούχο  Πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, ΑΛΛΑ περιορισμένα στην πρόνοια – υγεία  Δυνατότητα αναγνώρισης αυτόνομων δικαιωμάτων (θάνατος, διαζύγιο, οικογενειακή βία)  Ανάκληση του δικαιώματος παραμονής  Για 5ετία: αν πάψουν να συντρέχουν οι θετικές προϋποθέσεις (και η σχετική με τα εισοδήματα)  Αν είσοδος βασίστηκε σε απάτη, εξαπάτηση, χρήση πλαστού  Άλλοι λόγοι δημόσιας τάξης ΑΛΛΑ, λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια παραμονής, η ύπαρξη δεσμών, η δυνατότητα επιστροφής κτλ (άρθρο 8 ΕΣΔΑ) 2. Υπό συζήτηση

6 6/24/20156 2. Προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής 2.1.Σε ισχύ 2.1.2 Μη οικονομική μετανάστευση: σπουδαστές, μαθητές, περίοδοι άσκησης, εθελοντική εργασία: Οδγ 2004/14 (12/1/07)  Γενικά: αμιγώς λειτουργική οδηγία, που δεν αναγνωρίζει ουσιαστικά δικαιώματα  Πεδίο εφαρμογής:  Αποκλείονται οι εργαζόμενοι  Προϋποθέσεις εισόδου:  Υγειονομική κάλυψη  Εισοδήματα (από τον ενδιαφερόμενο ή το ίδρυμα) + γλώσσα  Δικαιώματα :  Δικαίωμα παραμονής ετήσιο / συνδεδεμένο με τη δραστηριότητα  Σπουδαστές: δικαίωμα εργασίας (μερικής απασχόλησης)  Αλλά οι περίοδοι δεν συνυπολογίζονται για την απόκτηση άλλων δικαιωμάτων 2.2. Υπό συζήτηση

7 6/24/20157 2. Προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής 2.1.3 Έρευνα: Οδγ. 2005/71  Γενικά  Για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας  Για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας  Νέα προσέγγιση  Σύστημα  Ορισμός από τα ΚΜ «Οργανισμών Έρευνας» οι οποίοι αναλαμβάνουν την πρόσκληση, τα έξοδα και την έκδοση πιστοποιητικού βάσει του οποίου  Εκδίδεται άδεια παραμονής ετήσια – ανανεούμενη ετήσια  Δικαιώματα:  Είσοδος, παραμονή, έρευνα  Εκπαίδευση  Ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς + αναγνώριση + δημόσια αγαθά 2.2. Υπό συζήτηση

8 6/24/20158 2. Προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής 2.2.Σε εκκρεμότητα :Οικονομική μετανάστευση  Γενικά  Πρόταση του 2001, διαφωνίες, Πράσινη Βίβλος 2005, σχέδιο δράσης 2005  Γενικές κατευθύνσεις  Υιοθέτηση μιας Γενικής οδηγίας πλαίσιο – για το καθεστώς και τα δικαιώματα των μεταναστών  Υιοθέτηση 4 επί μέρους τομεακών οδηγιών  Υψηλής εξειδίκευσης  Εποχικούς  Επ αμοιβή ασκούμενοι  Αποσπασμένους (στα πλαίσια επιχείρησης)  Προβλήματα προς επίλυση  Κοινοτική προτίμηση – ρόλος του EURES;  Ενιαία άδεια παραμονής – εργασίας;  Δυνατότητα επιβολής ποσοστώσεων;  Ελευθερία κυκλοφορίας στο σύνολο των ΚΜ;  Επίπεδο δικαιωμάτων

9 6/24/20159 3. Μακρώς διαμένοντες στην ΕΕ 3.1 Σταθερότητα του δικαιώματος παραμονής 3.1.1 Το δίκαιο ΕΕ: Οδγ. 2003/109 (23/1/06)  Γενικά:  ευκολία επίτευξης συμφωνίας διότι  Τα ΚΜ ακολουθούν αντίστοιχες λύσεις  Ο μεγαλύτερος πληθυσμός 3ης χώρας (Τουρκία) έχει ήδη αυξημένα δικαιώματα στην ΕΕ βάσει της Συμφωνίας σύνδεσης  Εξαίρεση των προσφύγων  Εφαρμογή της «αστικής ιθαγένειας»  Εξασφάλιση της μονιμότητας  Προϋποθέσεις  5ετής παραμονή + εισοδήματα + υγειονομικά + δημόσια τάξη + ένταξη (;)  Καθεστώς  Μόνιμη ιδιότητα βεβαιώνεται από κάρτα παραμονής 5ετή αναν.  Ανακαλείται μόνο για σοβαρούς λόγους: απάτη, δημόσια τάξη, μακρόχρονη απουσία, παραμονή σε άλλο ΚΜ - διαδικασία

10 6/24/201510 3. Μακρώς διαμένοντες στην ΕΕ 3.1 Σταθερότητα του δικαιώματος παραμονής 3.1.1 Το δίκαιο ΕΕ: Οδγ. 2003/109 (23/1/06)  Δικαιώματα  Στο ΚΜ παραμονής: ισότητα  Εργασία, αμοιβή, πρόσβαση στην κατάρτιση κτλ (εκτός δημόσια διοίκηση)  Αναγνώριση πτυχίων κτλ  Κοινωνική πρόνοια + υγειονομική κάλυψη  Φορολογικά κ.α. προνόμια  Πρόσβαση στα δημόσια αγαθά  Κτλ

11 6/24/201511 3. Μακρώς διαμένοντες στην ΕΕ 3.1 Σταθερότητα του δικαιώματος παραμονής 3.1.1 Το δίκαιο ΕΕ: Οδγ. 2003/109 (23/1/06)  Δικαιώματα  Στα άλλα ΚΜ της ΕΕ  Δικαίωμα παραμονής  Για 3 μήνες: με μόνη την άδεια παραμονής  Για περισσότερο:  Κατηγορίες Εργαζόμενοι Σπουδαστές Οικονομικά αυτάρκεις Μέλη οικογένειας (//οδγ. 2003/86)  Προϋποθέσεις Εισοδήματα, κατοικία, υγειονομική κάλυψη + ένταξη  Δικαιώματα: ίσης μεταχείρισης + μόνιμης εγκατάστασης

12 6/24/201512 3. Μακρώς διαμένοντες στην ΕΕ 3.1 Σταθερότητα του δικαιώματος παραμονής 3.1.2 Το δίκαιο του Συμβουλίου της Ευρώπης:  Η ΕΣΔΑ  Α 2: διακινδύνευση της ανθρώπινης ζωής  Α 3: απάνθρωπη & εξευτελιστική μεταχείριση  Α 8: ιδιωτική και οικογενειακή ζωή  Αντιστροφή του βάρους της απόδειξης  Συνυπολογισμός των δυνατοτήτων ένταξης του ατόμου  Άλλες Συμβάσεις του ΣτΕυρώπης  Για την Εγκατάσταση 1955  Για την Κοινωνική και Ιατρική Βοήθεια 1953  Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 1962  Για τους Μετανάστες εργαζόμενους 1977  Για τη Συμμετοχή των Αλλοδαπών στο δημόσιο βίο 1997  Για την Ιθαγένεια 1997

13 6/24/201513 3. Μακρώς διαμένοντες στην ΕΕ 3.2 Μη διάκριση – καταπολέμηση του ρατσισμού 3.2.1 Ιστορικό:  Έκθεση Ευρυγένη (1986) + έκθεση Φορντ (1990)  Ευρ έτος κατά του ρατσισμού + ίδρυση Παρατηρητηρίου (1997)  Ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου σε Φορέα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2005, σε ισχύ από το 2007) 3.2.2 Καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης  Νομοθετική δράση  Οδηγία 2000/43: κατάργηση των διακρίσεων με κριτήριο  τη φυλή και  την εθνοτική προέλευση (όχι την εθνικότητα)  Οδηγία 200/78: κατάργηση – με εξαιρέσεις - των διακρίσεων με κριτήριο  Τη θρησκεία και τις λοιπές πεποιθήσεις  Τις ειδικές ανάγκες  Την ηλικία  Τον γενετήσιο προσανατολισμό

14 6/24/201514 3. Μακρώς διαμένοντες στην ΕΕ 3.2 Μη διάκριση – καταπολέμηση του ρατσισμού 3.2.1 Ιστορικό: 3.2.2 Καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης  Δράσεις υποστήριξης  Πρόγραμμα κατά των διακρίσεων 2001-2006  Συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων  Ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης  Ανταλλαγή και προώθηση βέλτιστων πρακτικών  Άλλα προγράμματα: Equal, Urban κτλ 3.2.3 Καταπολέμηση του ρατσισμού  Παρατηρητήριο – Αρχή προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 2007  Εναρμόνιση της ποινικής νομοθεσίας των ΚΜ: Κοινή δράση 96/443/ΑΔΣ


Κατέβασμα ppt "6/24/2015Βασίλης Γ. Χατζόπουλος1 VI. Κοινή πολιτική Μετανάστευσης Βασίλης Γ. Χατζόπουλος Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ Επισκ. Καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google