Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

5. Οι αξίες της ΕΕ Άρθρο 2 ΣΕΕ. Από τις αρχές στις Αξίες Η ΕΕ βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "5. Οι αξίες της ΕΕ Άρθρο 2 ΣΕΕ. Από τις αρχές στις Αξίες Η ΕΕ βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 5. Οι αξίες της ΕΕ Άρθρο 2 ΣΕΕ

2 Από τις αρχές στις Αξίες Η ΕΕ βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Καρδία μιας ειρηνικής κοινωνίας

3 Θεσμική σημασία Συνέπειες: 1) σεβασμός από τις προς ένταξη χώρες, 2) κυρώσεις πολιτικού χαρακτήρα στα ΚΜ, 3) Σεβασμός από τα ΚΜ όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. 1) Άρθρο 49.1. Κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέβεται τις αξίες της ΕΕ και δεσμεύεται να τις προάγει, μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της ΕΕ. 2) 7 ΣΕΕ. Διαπίστωση από το Συμβούλιο με 4/5 ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από κράτος μέλος των αξιών. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ομόφωνη διαπίστωση σοβαρής και διαρκούς παραβίασης. Αναστολή δικαιωμάτων ψήφου.

4 Σχέση με το Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων Ο Χάρτης περιλαμβάνει δικαιώματα, ελευθερίες και αρχές που εξειδικεύουν τις αξίες. Τίτλοι: Αξιοπρέπεια, ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη, δικαιώματα πολιτών. Αρχές προστασίας: αρχή της επικουρικότητας, αρχή της εθνικής ταυτότητας. Δεν διευρύνει το πεδίο εφαρμογής. Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Τα κράτη μέλη δεσμεύονται όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Για την αυτόνομη δράση τους, ελέγχονται στο πλαίσιο του άρθρου 7 ΣΕΕ.

5 Ανθρώπινη αξιοπρέπεια Ελληνικό σύνταγμα: πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. Πολλές εφαρμογές: άσκηση βίας, ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία. Συγκριτικό δίκαιο: δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή: οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά δικαιώματα. Φέρουσα συνταγματική αρχή: πολιτική επιδίωξη και πηγή θεμελιωδών δικαιωμάτων. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: πέντε άρθρα, αξιοπρέπεια, δικαίωμα στη ζωή, στην ακεραιότητα του προσώπου, μη εξευτελιστική μεταχείριση, όχι στη δουλεία και στην αναγκαστική εργασία

6 Αξιοπρέπεια και Χάρτης Δεν δημιουργεί νέες αρμοδιότητες Οι διατάξεις του αφορούν τα όργανα της ΕΕ και τα ΚΜ όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Δημιουργία δικαιωμάτων μέσω γενικών αρχών του δικαίου από το ΔΕΕ, κοινός παρανομαστής και υψηλό επίπεδο προστασίας, σύμφωνες με το σκοπό και τη δομή της ΕΕ. Τεκμήριο αθωότητας, Γερμανία, τμήμα της αρχής προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Περιορισμοί και προστασία του πυρήνα των δικαιωμάτων. Αρχή της αναλογικότητας.

7 Γενική αρχή, Χάρτης και ΕΣΔΑ Αρχή προστασίας, νομοθετική εφαρμογή, δικαστική προστασία. Επιχειρηματική ελευθερία προς κατασκευή και πώληση παιχνιδιών που εξοικειώνουν με το φόνο. Αντίθετο δικαίωμα: δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. ΔΕΕ: να ισχύσει το Γερμανικό Σύνταγμα Οδηγία 98/44/ΕΚ για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων. Είναι σύμφωνη με το δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου; Γενική αρχή του δικαίου: απαγορεύεται το ανθρώπινο σώμα να μπορεί να αποτελεί εφεύρεση δυνάμενη να κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.


Κατέβασμα ppt "5. Οι αξίες της ΕΕ Άρθρο 2 ΣΕΕ. Από τις αρχές στις Αξίες Η ΕΕ βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google