Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Αντιμετώπιση αντιδράσεων Κοινού και Φορέων Ιδιοκτήτες Καταπατητές Επαγγελματικοί φορείς Δημόσιοι Φορείς Επιλογή περιοχών Υψηλές αξίες γης Εντατική ανάπτυξη Σημαντικό πλήθος κτηματικών διενέξεων Επιλογή προσωπικού και αρμοδιότητες Προσωπικό αναγνώρισης δικαιούχων Προσωπικό Αποτύπωσης Προσωπικό καταγραφής (εγγραφής) ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ Καθορίζεται ποιο είναι το γεωτεμάχιο ως έννοια. Ακολουθεί ο καθορισμός του γεωτεμαχίου ως συγκεκριμένου και διακριτού αντικειμένου άσκησης των δικαιωμάτων. Αποτυπώνεται το γεωτεμάχιο με τη χρήση κατάλληλων τοπογραφικών τεχνικών. Ακολουθεί ο έλεγχος ταύτισης των δύο αποτελεσμάτων και προσδιορίζεται τελικά και οριστικά το γεωτεμάχιο. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ;
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ 1η Επιλογή Σε κάποια συστήματα προηγείται ο προσδιορισμός του γεωτεμαχίου ως αντικειμένου άσκησης δικαιωμάτων, ακολουθεί ο προσδιορισμός των γεωτεμαχίων στο έδαφος με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από τα νομικά έγγραφα, υπολογίζονται τα αριθμητικά (μήκη ορίων) ή τα αναλυτικά (συντεταγμένες κορυφών ορίων) χωρικά στοιχεία των ακινήτων ή/και ακολουθεί η απόδοση των γεωτεμαχίων σε χάρτες και τέλος πραγματοποιείται η οροσήμανση των ακινήτων (προαιρετικό στάδιο στην περίπτωση ύπαρξης αναλυτικών στοιχείων). ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ; ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ;
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ 2η Επιλογή Ο προσδιορισμός των χωρικών δεδομένων των γεωτεμαχίων προηγείται, με την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασής τους στο χώρο, με βάση τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά και / ή υποδείξεις ορίων από τους δικαιούχους ή εξουσιοδοτημένα γι αυτό το σκοπό πρόσωπα (οριοδείκτες). Στη συνέχεια οι δικαιούχοι προσκομίζουν μέσα από μια διοικητική διαδικασία τα νομιμοποιητικά έγγραφά τους και ακολουθεί η ταύτιση των στοιχείων της πραγματικότητας με τα έγγραφα. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ; ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

5 ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ Πίνακας αγοραστών - πωλητών.. Αριθμός τίτλου. Τόμος και φύλλο.   Όνομα διοικητικής υποδιαίρεσης και αριθμός τεμαχίου.   Κωδικός αριθμός διοικητικής υποδιαίρεσης και αριθμός τεμαχίου.   Αριθμός κτηματολογικής ενότητας και αριθμός τεμαχίου.   Συνδυασμός των περιπτώσεων 5 και 6.   Ταχυδρομική διεύθυνση. Πίνακας δρόμων και αριθμός γεωτεμαχίου.   Γεωκωδικοποίηση ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ Ο κωδικός πρέπει να: προσδιορίζει μοναδικά το γεωτεμάχιο τόσο στα βιβλία όσο και στους χάρτες, επιτρέπει την εύκολη επεξεργασία του από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είναι εύκολα κατανοητός και να μην δημιουργεί συγχύσεις, απομνημονεύεται σχετικά εύκολα τόσο κατά τη χρήση του από τους πολίτες όσο και από τους υπαλλήλους του συστήματος, είναι μόνιμος και να μην μεταβάλλεται όταν μεταβάλλονται κάποια συστατικά του, ενημερώνεται εύκολα όταν πραγματοποιείται μια κατάτμηση ή μια ενοποίηση γεωτεμαχίων, διαθέτει ευελιξία στη χρήση έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους φορείς, είναι οικονομικός στην εισαγωγή και την τήρησή του. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

7 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΙΑ Με τον όρο “όριο” εννοείται εκείνη η επιφάνεια η οποία καθορίζει πού τελειώνει ένα γεωτεμάχιο και πού αρχίζει το επόμενο. Όταν αναφερόμαστε όμως σε συστήματα καταγραφής των δικαιωμάτων που ασκούνται στα γεωτεμάχια τα όρια είναι οι επιφάνειες οι οποίες καθορίζουν πού αρχίζει η άσκηση ενός εμπράγματου δικαιώματος και πού τελειώνει η άσκηση του ενός άλλου. Γραμμές ορίων – Κορυφές ορίων Υλοποιημένα - Πραγματικά όρια Θεωρητικά - Νοητά όρια ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

8 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Εύρος άσκησης δικαιωμάτων και όρια Προσεγγιστικά – Σταθερά όρια Εγγύηση ορίων Περιγραφή ορίων Προσδιορισμός – Επισήμανση ορίων ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

9 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Η αναγνώριση των δικαιούχων είναι η διαδικασία με την οποία όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα σε ένα συγκεκριμένο γεωτεμάχιο κατοχυρώνονται οριστικά και επίσημα. Εφαρμογές Κτηματολόγιο Αναδασμός γης Διανομή γης Απαλλοτριώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

10 ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Η αναγνώριση δικαιούχων δεν μεταβάλλει υφιστάμενα δικαιώματα ούτε δημιουργεί νέα. Η αναγνώριση των δικαιούχων πρέπει να γίνεται με την ευθύνη του δημοσίου. Η αναγνώριση των δικαιούχων πρέπει να στηρίζεται σε κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο. Η αναγνώριση των δικαιούχων προϋποθέτει σαφή προσδιορισμό των εγγραπτέων δικαιωμάτων. Η αναγνώριση δικαιούχων απαιτεί σαφώς προσδιορισμένα γεωτεμάχια. Η αναγνώριση δικαιούχων πρέπει να γίνει στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Τα τελικά αποτελέσματα της αναγνώρισης δικαιούχων τεκμαίρονται ως οριστικά και αμετάκλητα. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

11 ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 1. Σποραδική - Συστηματική   2. Εθελοντική - Υποχρεωτική. 3. Μετασχηματισμός υπάρχοντος συστήματος στο γραφείο καταγραφής - Αναγνώριση δικαιούχων στο πεδίο - Συνδυασμός. 4. Δικαστική διαδικασία - Διοικητική διαδικασία 5. Πλήρης αντιμετώπιση της αναγνώρισης δικαιούχων από ιδιωτικούς φορείς - Πλήρης αντιμετώπιση από το δημόσιο – Κατανομή του έργου σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

12 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Προκαταρκτικές εργασίες Νομοθετικές ρυθμίσεις Επιμερισμός κόστους Προκήρυξη Εργασίες και μέτρα σχεδιασμού και υποστήριξης Υποδιαίρεση της περιοχής σε ενότητες Δημοσιότητα Τυποποίηση Δηλώσεων Πάγωμα προσφυγών και μηνύσεων Εργασίες αναγνώρισης δικαιούχων Υποβολή δηλώσεων και εγγράφων Οροσήμανση γεωτεμαχίων Κτηματολογική αποτύπωση Αρχική εγγραφή δικαιωμάτων Ενστάσεις και Οριστικοποίηση στοιχείων ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

13 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Α. Ο προσδιορισμός της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων κατά τη διαδικασία σύνταξης ενός Κτηματολογικού Συστήματος. Β. Ο προσδιορισμός των χωρικών στοιχείων τα οποία μεταβάλλονται όταν ένα ή περισσότερα γεωτεμάχια αλλάζουν διαστάσεις. Γ. Η μεταφορά στο έδαφος (εφαρμογή) των χωρικών στοιχείων γεωτεμαχίου ή γεωτεμαχίων. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

14 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Σχεδιασμός και υλοποίηση του γεωδαιτικού δικτύου ελέγχου. Καθορισμός της ακρίβειας των αποτυπώσεων Θέσπιση διαδικασιών ελέγχου ποιότητας. Εξασφάλιση της οικονομίας των διαδικασιών. Επιλογή ανεξάρτητου τρόπου ελέγχου των αποτελεσμάτων. Εκτέλεση αποτυπώσεων. Τήρηση των υλικών και των στοιχείων. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

15 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Είδος: Κτηματολογική, Συνδυασμός με τοπογραφική , Ολοκληρωμένη. Πλήθος γεωτεμαχίων: Ένα γεωτεμάχιο, Πολλά γεωτεμάχια. Μέθοδος αποτύπωσης: Γραφική, Αριθμητική, Αναλυτική. Τεχνικές αποτύπωσης: Επίγειες, Φωτογραμμετρικές, Συνδυασμός, GPS, Τηλεπισκόπηση. Τεχνικές προδιαγραφές: Προδιαγραφές μεθόδων ή αποτελέσματος. Αποτέλεσμα της αποτύπωσης: Ορόσημα – Συντεταγμένες - Χάρτης – Πληροφορίες γης. Εγγύηση των στοιχείων της αποτύπωσης: Το σύστημα τηρεί και εγγυάται ή όχι τα αποτελέσματα. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

16 ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Μάθημα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6ο Εξάμηνο 4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αποτελέσματα Αναγνώρισης Δικαιούχων και Αποτύπωσης Τελικοί Κτηματολογικοί Πίνακες Τελικοί Κτηματολογικοί Χάρτες Συστατικά Στοιχεία Εγγραφής Κτηματολογικά Βιβλία Κτηματολογικοί Χάρτες Μορφή Εγγραφής Έντυπη Ηλεκτρονική Σύνδεση Δεδομένων Βιβλίων και Χαρτών Κτηματολογικές Βάσεις Δεδομένων ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΑΤΜ ΑΠΘ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google