Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Tομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ A. ΔερμάνηςΣυστήματα αναφοράς και χρόνου A. Δερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνου Σ υ σ τ ή μ α τ α α ν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Tομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ A. ΔερμάνηςΣυστήματα αναφοράς και χρόνου A. Δερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνου Σ υ σ τ ή μ α τ α α ν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Tομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ A. ΔερμάνηςΣυστήματα αναφοράς και χρόνου A. Δερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνου Σ υ σ τ ή μ α τ α α ν α φ ο ρ ά ς κ α ι χ ρ ό ν ο υ Συστήματα αναφοράς για την περιγραφή διευθύνσεων στην αστρονομία 9

2 Tομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ A. ΔερμάνηςΣυστήματα αναφοράς και χρόνου A. Δερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνου ουράνιο επίγειο αληθές επίγειο αληθές ουράνιο μέσο ουράνιο ενδιάμεσο επίγειο ενδιάμεσο ουράνιο μετάπτωση - κλόνιση μετάπτωσηκλόνισηημερήσια περιστροφή κίνηση πόλου ημερήσια περιστροφή κίνηση πόλου 3 ος άξονας: CEP  3 ος άξονας: CIP  Kλασσική περιγραφή: Νέα περιγραφή (IAU 2000): 1 ος άξονας:  m  από 1 ος άξονας: CEO TEO

3 Tομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ A. ΔερμάνηςΣυστήματα αναφοράς και χρόνου A. Δερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνου άξονας περιστροφήςμέσος άξονας περιστροφής ισημερινό επίπεδομέσο ισημερινό επίπεδοεκλειπτική (επίπεδο τροχιάς της γης) εαρινό ισημερινό σημείο (κατεύθυνση)  μέσο εαρινό ισημερινό σημείο (κατεύθυνση)  m (μετάπτωση και κλόνιση)(μόνο μετάπτωση) ΤΟΜΗ ισημερινός εκλειπτική μέσος ισημερινός  mm

4 Tομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ A. ΔερμάνηςΣυστήματα αναφοράς και χρόνου A. Δερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνου 3 ος άξονας: μέσος άξονας περιστροφής Πίνακας μετάπτωσης: ουράνιο επίγειο αληθές επίγειο αληθές ουράνιο μέσο ουράνιο μετάπτωσηκλόνισηημερήσια περιστροφή κίνηση πόλου m(t0)m m(t0)m 1ος άξονας: Kλασσική περιγραφή: Τοποθέτηση επιπέδου 1,2 στον μέσο άξονα περιστροφής Μετάβαση από μέσο ισημερινό t 0 στον μέσο ισημερινό t Μετάβαση στο  m (μέσο εαρινό ισημερινό σημείο)

5 Tομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ A. ΔερμάνηςΣυστήματα αναφοράς και χρόνου A. Δερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνου ουράνιο επίγειο αληθές επίγειο αληθές ουράνιο μέσο ουράνιο μετάπτωσηκλόνισηημερήσια περιστροφή κίνηση πόλου 3 ος άξονας: CEP  1 ος άξονας:  m  Πίνακας κλόνισης: Kλασσική περιγραφή: Mετάβαση από τον μέσο ισημερινό στην εκλειπτική Μετάβαση από το  m στο  Mετάβαση από την εκλειπτική στον ισημερινό

6 Tομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ A. ΔερμάνηςΣυστήματα αναφοράς και χρόνου A. Δερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνου ουράνιο επίγειο αληθές επίγειο αληθές ουράνιο μέσο ουράνιο μετάπτωσηκλόνισηημερήσια περιστροφή κίνηση πόλου 3 ος άξονας: CEP  1 ος άξονας:  m  από Πίνακας ημερήσιας περιστροφής: Kλασσική περιγραφή: GST ισημερινός μεσημβρινός Greenwich 

7 Tομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ A. ΔερμάνηςΣυστήματα αναφοράς και χρόνου A. Δερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνου ουράνιο αληθές επίγειο αληθές ουράνιο μέσο ουράνιο μετάπτωσηκλόνισηημερήσια περιστροφή κίνηση πόλου 3 ος άξονας: CEP  1 ος άξονας:  m  από Πίνακας κίνησης του πόλου: Kλασσική περιγραφή: επίγειο (αστρονομικός) ισημερινός μεσημβρινός Greenwich

8 Tομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ A. ΔερμάνηςΣυστήματα αναφοράς και χρόνου A. Δερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνου ουράνιοεπίγειο ενδιάμεσο επίγειο ενδιάμεσο ουράνιο μετάπτωση - κλόνιση ημερήσια περιστροφή κίνηση πόλου 3 ος άξονας: CIP  1 ος άξονας: CEO TEO Πίνακας μετάπτωσης-κλόνισης: Νέα περιγραφή (IAU 2000):

9 Tομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ A. ΔερμάνηςΣυστήματα αναφοράς και χρόνου A. Δερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνου ουράνιοεπίγειο ενδιάμεσο επίγειο ενδιάμεσο ουράνιο μετάπτωση - κλόνιση ημερήσια περιστροφή κίνηση πόλου 3 ος άξονας: CIP  1 ος άξονας: CEO TEO Πίνακας ημερήσιας περιστροφής: Νέα περιγραφή (IAU 2000):

10 Tομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ A. ΔερμάνηςΣυστήματα αναφοράς και χρόνου A. Δερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνου ουράνιοεπίγειο ενδιάμεσο επίγειο ενδιάμεσο ουράνιο μετάπτωση - κλόνιση ημερήσια περιστροφή κίνηση πόλου 3 ος άξονας: CIP  1 ος άξονας: CEO TEO Πίνακας κίνησης του πόλου: Νέα περιγραφή (IAU 2000):

11 Tομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ A. ΔερμάνηςΣυστήματα αναφοράς και χρόνου A. Δερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνου ουράνιο επίγειο αληθές επίγειο αληθές ουράνιο μέσο ουράνιο ενδιάμεσο επίγειο ενδιάμεσο ουράνιο μετάπτωση - κλόνιση μετάπτωσηκλόνισηημερήσια περιστροφή κίνηση πόλου ημερήσια περιστροφή κίνηση πόλου 3 ος άξονας: CEP  3 ος άξονας: CIP  1 ος άξονας:  m  από 1 ος άξονας: CEO TEO Νέα περιγραφή (IAU 2000): Kλασσική περιγραφή:


Κατέβασμα ppt "Tομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας – ΤΑΤΜ - ΑΠΘ A. ΔερμάνηςΣυστήματα αναφοράς και χρόνου A. Δερμάνης Συστήματα αναφοράς και χρόνου Σ υ σ τ ή μ α τ α α ν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google