Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η μάζα ενός φορτηγού μετριέται σε τόνους

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η μάζα ενός φορτηγού μετριέται σε τόνους"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η μάζα ενός φορτηγού μετριέται σε τόνους

2 Μια τσάντα πορτοκάλια ζυγίζει κάποια κιλά…

3 Ένα πακέτο καρφίτσες ζυγίζει μερικά γραμμάρια

4 Ένας κόκκος αλατιού ζυγίζει 1 mg (χιλιοστό του γραμμαρίου)

5 Ποιες μονάδες είναι βολικό να χρησιμοποιήσουμε για να μετρήσουμε την μάζα ατόμων/μορίων;
1 amu= atomic mass unit= 1/12 της μάζας του ατόμου του 12C Προφανώς η μάζα του ατόμου του 12C είναι 12 amu…. και mνετρονίου≈ mπρωτονίου ≈ 1 amu

6 Ατομικό βάρος(ΑΒ) ή σχετική ατομική μάζα (Ar)
mατόμου 1/12 mατόμου12 C στοιχείο Αr O 16 F 19 Cl 35.5 Cu 63.5 κλπ, κλπ Γιατί πολλά στοιχεία έχουν δεκαδικές τιμές Αr; μέση τιμή Αr (Cl)= Οι σχετικές ατομικές μάζες υπολογίζονται με φασματογράφο μάζας. Ο πρώτος φασματογράφος μάζας κατασκευάστηκε το από τον Βρεττανό φυσικό Francis William Aston.

7 Μοριακό βάρος(ΜΒ) ή σχετική μοριακή μάζα (Μr)
mμορίου 1/12 mατόμου12 C Παράδειγμα: εύρεση Μr του H2SO4. (Δίνονται Η:1, S:32, O:16) Εφαρμογή Να βρείτε τα Μr των παρακάτω ενώσεων: Ασκήσεις 12,13 σελ 159 σχολικού

8 η έννοια του mole

9 Έξι, δώδεκα, εικοσιτέσσερα αυγά Ένας τόνος πετρέλαιο θέρμανσης
Πέντε κιλά πατάτες Έξι, δώδεκα, εικοσιτέσσερα αυγά Ένας τόνος πετρέλαιο θέρμανσης Ένα κιβώτιο μπύρες η ποσότητα κάποιου πράγματος μπορεί να μετρηθεί είτε «με τη μάζα του σε kg» είτε «με τον αριθμό των σωματιδίων που το συγκροτούν». Τα σωματίδια βέβαια πρέπει να είναι ΟΜΟΙΑ Η μάζα μιας ποσότητας οξυγόνου μπορεί να μετρηθεί Είτε σε Kg Είτε με βάση τον αριθμό μορίων O2 που περιέχει…

10 Ορισμός του mol Μονάδα ποσότητας ουσίας στο SI.(από το 1971)
1 mol ποσότητας μιας ουσίας περιέχει τόσα στοιχειώδη σωμάτια, όσα περιέχονται σε 12 g του 12C. Ο αριθμός ατόμων που περιέχονται σε 12 g του 12C υπολογίστηκε πειραματικά και βρέθηκε ότι ισούται περίπου με: ή 6, άτομα. Ο αριθμός αυτός ονομάσθηκε αριθμός του Avogadro (NA) 1mol ατόμων του τάδε στοιχείου περιέχει ΝΑ άτομα του στοιχείου 1mol μορίων της τάδε ένωσης περιέχει ΝΑ μόρια της ένωσης 1mol ιόντων περιέχει ΝΑ ιόντα 1mol αυγά περιέχει ΝΑ αυγά 1mol φύλλα Α4 περιέχει ΝΑ φύλλα, κλπ…..

11 mol και αριθμός Αvogadro
12g C ( Ar C=12) περιέχουν ΝΑ άτομα C και αποτελούν 1mol ατόμων C. 16g Ο ( Ar Ο=16) περιέχουν ΝΑ άτομα O και αποτελούν 1mol ατόμων O. 1g H ( Ar H=1) περιέχουν ΝΑ άτομα H και αποτελούν 1mol ατόμων H. 35.5g Cl(Ar Cl=35.5)περιέχουν ΝΑ άτομα Cl και αποτελούν 1mol ατόμων Cl. ……………………………………………………, Συμπέρασμα 1 mol ατόμων περιέχει ΝΑ άτομα και ζυγίζει Αr g 1 mol μορίων περιέχει ΝΑ μόρια και ζυγίζει Μr g

12 Μετατροπές mol σε γραμμάρια και αντίστροφα
Πόσα g είναι ένα mol NaOH;( δίνονται Na:23, O:16, H:1) 1 mol NaOH = Mr g = ( )g=40g 2 mol NaOH=2 . 40=80g ; mol NaOH= 120g 5 mol NaOH=5 . 40=200g n mol NaOH =n . 40 g, δηλαδή: Γενικά για οποιαδήποτε ουσία: ή Πόσα g είναι 2mol H2, 1mol O2 και 2 mol Η2Ο;

13 Τι τα θέλουμε τα mol; 2 Η2 + Ο2 2 Η2Ο
2 Η Ο Η2Ο 2 μόρια αντιδρούν με μόριο μόρια 4 μόρια αντιδρούν με μόρια μόρια 2ΝΑ μόρια αντιδρούν με ΝΑ μόρια ΝΑ μόρια 2mol αντιδρούν με mol mol 4g αντιδρούν με g g Αναλογίες μορίων  αναλογίες mol  αναλογίες μαζών σε g Πόσα mol O2 απαιτούνται για να αντιδράσουν πλήρως με 6 mol H2; Πόσα g H2O θα παραχθούν τότε;

14 Αr(N)=14, Ar(H)=1 Mr(NH3)=17
Ένα άλλο παράδειγμα Αr(N)=14, Ar(H)=1 Mr(NH3)=17 1 μόριο NH3 αποτελείται από 1 άτομο Ν και 3 άτομα Η ΝΑ μόρια ΝΗ3 περιέχουν ΝΑ άτομα Ν και 3ΝΑ άτομα Η 1 mol μορίων ΝΗ3 αποτελείται από 1 mol ατόμων Ν και 3 mol ατόμων Η 17g ΝΗ περιέχουν 14g N και g H

15 Ασκήσεις Nα υπολογίσετε πόσο ζυγίζουν: α)4mol H2O, β) 0,5 mol H2SO4, γ) 2 mol Mg, δ) 0,25 mol NaOH, ε) 2 mol μορίων οξυγόνου, στ) 2 mol ατόμων οξυγόνου Να υπολογίσετε πόσα mol είναι: α)22,4g Fe, β) 0,8g H2, γ) 102g NH3 , δ) 40g Br2, ε) 9Kg H2O Ασκήσεις 16,17, 19(1,2) και 27 (1,2) σχολικού σελ.160

16 Υπόθεση Avogadro He: 4 Ne: 20 Ar: 40 P,T P,T P,T Το ο Ιταλός Amendeus Avogadro ( ) διατύπωσε την υπόθεση του, ότι δηλαδή: Ίσοι όγκοι αερίων ή ατμών στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων. Ίσοι αριθμοί μορίων αερίων ή ατμών στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας καταλαμβάνουν τον ίδιο όγκο. Ένα mol οποιουδήποτε αερίου Χ περιέχει ΝΑ μόρια αερίου και καταλαμβάνει σε ορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης τον ίδιο πάντα όγκο. γραμμομοριακός όγκος ή Vmol

17 Γραμμομοριακός όγκος (Vmol)
O γραμμομοριακός όγκος υπολογίστηκε σε θερμοκρασία 0οC(273K) και πίεση 1atm (πρότυπες συνθήκες ή stp) και βρέθηκε ίσος με 22,4 L. Ήλιο Νέον Αργό Όγκος(L) : , , ,4 Μάζα(g) : Ποσότητα(mol) Πίεση(atm): Θερμοκρασία(Κ)


Κατέβασμα ppt "Η μάζα ενός φορτηγού μετριέται σε τόνους"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google