Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφ.1 0 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΧΗΜΕΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφ.1 0 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΧΗΜΕΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφ.1 0 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΧΗΜΕΙΑ

3 § 1.1Με τι ασχολείται η Χημεία. § 1.1 : Με τι ασχολείται η Χημεία. Η Χημεία μελετά μελετά Η Χημεία μελετά μελετά α) την δομή της ύλης β) την σύσταση των σωμάτων γ) τις φυσικές ιδιότητες των σωμάτων ( χαρακτηριστικά γνωρίσματα ) γ) τις φυσικές ιδιότητες των σωμάτων ( χαρακτηριστικά γνωρίσματα ) δ) τις χημικές ιδιότητες των διαφόρων χημικών ουσιών ( πως αντιδρούν μεταξύ τους ) δ) τις χημικές ιδιότητες των διαφόρων χημικών ουσιών ( πως αντιδρούν μεταξύ τους )

4 Γνωρίσματα της ύλης § 1.2 : Γνωρίσματα της ύλης 1) Mάζα ( m ) 1) Mάζα ( m ) : είναι το μέτρο της αντίστασης που εμφανίζει ένα σώμα στην αλλαγή της ταχύτητας του και είναι ανάλογη της ποσότητας της ύλης που περιέχεται σ΄ αυτό. Μονάδα SI1 Kg10 3 g10 6 mg Μονάδα SI : 1 Kg ( = 10 3 g = 10 6 mg ) 1) Mάζα ( m ) 1) Mάζα ( m ) : είναι το μέτρο της αντίστασης που εμφανίζει ένα σώμα στην αλλαγή της ταχύτητας του και είναι ανάλογη της ποσότητας της ύλης που περιέχεται σ΄ αυτό. Μονάδα SI1 Kg10 3 g10 6 mg Μονάδα SI : 1 Kg ( = 10 3 g = 10 6 mg ) Mέτρηση Μάζας – Βάρους

5 2)Όγκος ( V ) 2) Όγκος ( V ) : είναι ο χώρος που καταλαμβάνει ένα σώμα σε ορισμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Μονάδα SI : 1 m 3 ( = 10 3 L = 10 6 mL ) 2)Όγκος ( V ) 2) Όγκος ( V ) : είναι ο χώρος που καταλαμβάνει ένα σώμα σε ορισμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Μονάδα SI : 1 m 3 ( = 10 3 L = 10 6 mL ) Όργανα Μέτρησης Όγκου

6 3) Πυκνότητα ( ρ ) 3) Πυκνότητα ( ρ ) : είναι το πηλίκο της μάζας προς τον αντίστοιχο όγκο του σε ορισμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Η πυκνότητα είναι χαρακτηριστικό του υλικού από το οποίο αποτελείται το σώμα. Μονάδα SI : 1 Kg / m 3 ( = 1 g / L = 10 -3 g / mL ) 3) Πυκνότητα ( ρ ) 3) Πυκνότητα ( ρ ) : είναι το πηλίκο της μάζας προς τον αντίστοιχο όγκο του σε ορισμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Η πυκνότητα είναι χαρακτηριστικό του υλικού από το οποίο αποτελείται το σώμα. Μονάδα SI : 1 Kg / m 3 ( = 1 g / L = 10 -3 g / mL ) ρ = m V

7 Δομικά σωματίδια της ύλης § 1.3 : Δομικά σωματίδια της ύλης. Άτομο Άτομο : είναι το μικρότερο σωματίδιο ενός στοιχείου, που μπορεί να πάρει μέρος στο σχηματισμό χημικών ενώσεων. Άτομο Άτομο : είναι το μικρότερο σωματίδιο ενός στοιχείου, που μπορεί να πάρει μέρος στο σχηματισμό χημικών ενώσεων. στοιχεία Τα άτομα είναι διαφόρων ειδών (στοιχεία) π.χ οξυγόνο, υδρογόνο κ.α. και παραμένουν αναλλοίωτα κατά τις χημικές αντιδράσεις στοιχεία Τα άτομα είναι διαφόρων ειδών (στοιχεία) π.χ οξυγόνο, υδρογόνο κ.α. και παραμένουν αναλλοίωτα κατά τις χημικές αντιδράσεις

8 Μόριο : είναι η μικρότερη ποσότητα μιας χημικής ουσίας ( στοιχείου ή ένωσης ) που μπορεί να υπάρξει ελεύθερη και να διατηρεί τις ιδιότητες της Μόριο : είναι η μικρότερη ποσότητα μιας χημικής ουσίας ( στοιχείου ή ένωσης ) που μπορεί να υπάρξει ελεύθερη και να διατηρεί τις ιδιότητες της

9 Στοιχείο i) Στοιχείο : τα μόρια τους αποτελούνται από ένα είδος ατόμων. i) Μονοατομικά : π.χ ευγενή αέρια Ηe ii) Διατομικά : π.χ οξυγόνο Ο 2 iii)Τριατομικά : π.χ όζον Ο 3 Ατομικότητα στοιχείου ονομάζεται ο αριθμός των ατόμων στο μόριο του Στοιχείο i) Στοιχείο : τα μόρια τους αποτελούνται από ένα είδος ατόμων. i) Μονοατομικά : π.χ ευγενή αέρια Ηe ii) Διατομικά : π.χ οξυγόνο Ο 2 iii)Τριατομικά : π.χ όζον Ο 3 Ατομικότητα στοιχείου ονομάζεται ο αριθμός των ατόμων στο μόριο του Ένωση ii) Ένωση : τα μόρια τους αποτελούνται από τουλάχιστον δύο άτομα διαφορετικών στοιχείων π.χ HCl (υδροχλώριο), Η 2 Ο (νερό) κ.α. Ένωση ii) Ένωση : τα μόρια τους αποτελούνται από τουλάχιστον δύο άτομα διαφορετικών στοιχείων π.χ HCl (υδροχλώριο), Η 2 Ο (νερό) κ.α.

10 Ιόν iii) Ιόν : είναι φορτισμένo σωματίδιo α ) με θετικό φορτίο ( + ) κατιόντα β ) με αρνητικό φορτίο ( – ) ανιόντα Ιόν iii) Ιόν : είναι φορτισμένo σωματίδιo α ) με θετικό φορτίο ( + ) κατιόντα β ) με αρνητικό φορτίο ( – ) ανιόντα a ) Μονοατομικά : αποτελούνται από ένα μόνο άτομο π.χ Η +, Fe 2+, F -, O 2- β ) Πολυατομικά : αποτελούνται από μια ομάδα ατόμων π.χ OH -, NH 4 +, SO 4 2-, CO 3 2- a ) Μονοατομικά : αποτελούνται από ένα μόνο άτομο π.χ Η +, Fe 2+, F -, O 2- β ) Πολυατομικά : αποτελούνται από μια ομάδα ατόμων π.χ OH -, NH 4 +, SO 4 2-, CO 3 2- Ιόντα Να + και Cl - στο αλάτι

11 Δομή του ατόμου – πλανητικό πρότυπο πλανητικό πρότυπο Δομή του ατόμου – πλανητικό πρότυπο πλανητικό πρότυπο 1 ) Κάθε άτομο αποτελείται από μικρότερα σωματίδια (υποατομικά) α) Πρωτόνια ( p ), φορτίο (+1) β) Νετρόνια ( n ), φορτίο ( 0 ) γ) Ηλεκτρόνια ( e ),φορτίο (–1) 1 ) Κάθε άτομο αποτελείται από μικρότερα σωματίδια (υποατομικά) α) Πρωτόνια ( p ), φορτίο (+1) β) Νετρόνια ( n ), φορτίο ( 0 ) γ) Ηλεκτρόνια ( e ),φορτίο (–1) 2 ) Τα πρωτόνια (p) και τα νετρόνια (n) βρίσκονται στο κέντρο του ατόμου που ονομάζεται πυρήνας 2 ) Τα πρωτόνια (p) και τα νετρόνια (n) βρίσκονται στο κέντρο του ατόμου που ονομάζεται πυρήνας 3) Τα ηλεκτρόνια (e) περιστρέφονται γύρο από τον πυρήνα σε μεγάλη απόσταση και σε ορισμένες τροχιές ( στιβάδες ). Πλανητικό μοντέλο ατόμου

12 Ατομικός ΑριθμόςΖ Ατομικός Αριθμός ( Ζ ) : είναι ο αριθμός των πρωτονίων ( p ) στον πυρήνα του ατόμου. είδος Καθορίζει το είδος του ατόμου. Μαζικός ΑριθμόςΑ Μαζικός Αριθμός ( Α ) : είναι ο αριθμός πρωτονίων ( p ) και νετρονίων ( n ) στον πυρήνα του ατόμου μάζα Καθορίζει την μάζα του ατόμου. Ισότοπα Ισότοπα : είναι τα άτομα που έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό ( Ζ ) και διαφορετικό μαζικό ( Α ). Δηλαδή είναι του ίδιου είδους : π.χ 12 6 C, 13 6 C,… Α X Ζ A = Z+N

13 Παρατηρήσεις Παρατηρήσεις : ι ) Ο πυρήνας και καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο ενώ περιέχει περίπου το σύνολο της μάζας και του θετικού φορτίου του. ιι ) Η κατανομή των ηλεκτρονίων στις στιβάδες καθορίζει το μέγεθος του ατόμου καθώς και τις χημικές του ιδιότητες. Παρατηρήσεις Παρατηρήσεις : ι ) Ο πυρήνας και καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο ενώ περιέχει περίπου το σύνολο της μάζας και του θετικού φορτίου του. ιι ) Η κατανομή των ηλεκτρονίων στις στιβάδες καθορίζει το μέγεθος του ατόμου καθώς και τις χημικές του ιδιότητες.

14 Καταστάσεις της Ύλης – § 1.4 : Καταστάσεις της Ύλης – Μεταβολές Καταστάσεων Μεταβολές Καταστάσεων Καταστάσεις της Ύλης – § 1.4 : Καταστάσεις της Ύλης – Μεταβολές Καταστάσεων Μεταβολές Καταστάσεων

15 ΑΕΡΙΟ Δομικά σωματίδια: α) Πλήρης αταξία και ελευθερία κίνησης. β) Αμελητέες δυνάμεις μεγάλες αποστάσεις γ) Όγκος και σχήμα του δοχείου. ΑΕΡΙΟ Δομικά σωματίδια: α) Πλήρης αταξία και ελευθερία κίνησης. β) Αμελητέες δυνάμεις μεγάλες αποστάσεις γ) Όγκος και σχήμα του δοχείου. ΣΤΕΡΕΟ Δομικά σωματίδια: α) Πλήρης τάξη, ελευθερία κίνησης μικρή. β) Ισχυρές δυνάμεις,μικρές αποστάσεις. γ) Καθορισμένος όγκος και σχήμα.. ΣΤΕΡΕΟ Δομικά σωματίδια: α) Πλήρης τάξη, ελευθερία κίνησης μικρή. β) Ισχυρές δυνάμεις,μικρές αποστάσεις. γ) Καθορισμένος όγκος και σχήμα.. ΥΓΡΟ Δομικά σωματίδια: α) Σχετική τάξη, αρκετή ελευθερία κίνησης. β) Μέτριες δυνάμεις, μικρές αποστάσεις. γ) Καθορισμένος όγκος και σχήμα του δοχείου. ΥΓΡΟ Δομικά σωματίδια: α) Σχετική τάξη, αρκετή ελευθερία κίνησης. β) Μέτριες δυνάμεις, μικρές αποστάσεις. γ) Καθορισμένος όγκος και σχήμα του δοχείου. Εξάχνωση Συμπύκνωση Εξάτμιση Υγροποίηση Τήξη Πήξη

16 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟ ΥΓΡΟ ΑΕΡΙΟ Βρασμός - Εξάτμιση Τήξη Πήξη QfQf QbQb TbTb Tf Tf Υγροποίηση T b = Σημείο βρασμού του υγρού σε ορισμένη εξωτερική πίεση. Q b = Λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης / υγροποίησης T f = Σημείο τήξης του στερεού Q f = Λανθάνουσα θερμότητα τήξης / πήξης Θερμότητα ( cal ) Θερμοκρασία ( Κ ) Για κάθε καθαρό σώμα οι τιμές T b και T f αποτελούν χαρακτηριστικά για το σώμα αυτό και ονομάζονται φυσικές σταθερές του σώματος. Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια του βρασμού – υγροποίησης ή της τήξης - πήξης παραμένει σταθερή και η θερμότητα Q b και Q f που προσφέρουμε ή απομακρύνουμε κατά την μεταβολή δαπανάται ή προέρχεται μόνο από την αλλαγή της φυσικής κατάστασης

17 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ & ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ : καθορίζονται από την ίδια την ουσία, χωρίς να συσχετίζεται με άλλες. Κατά την εξέταση / μέτρηση τους δεν αλλάζει η σύσταση της ύλης. (π.χ. διστάσεις, πυκνότητα κ.α ). ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ : είναι οι μεταβολές της ύλης κατά τις οποίες αλλάζει μια φυσική ιδιότητα αλλά δεν αλλάζει η χημική σύσταση του σώματος ( π.χ λιώσιμο πάγου )

18 ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ : καθορίζονται από την συμπεριφορά μιας ουσίας σε σχέση με άλλες. Κατά την εξέταση τους αλλάζει η χημική σύσταση της ύλης. (π.χ η ένωση του Η 2 με το Ο 2 κ.α ). ΧΗΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ : είναι οι μεταβολές της ύλης (χημικές αντιδράσεις ) κατά τις οποίες αλλάζει ριζικά η σύσταση των σωμάτων που συμμετέχουν σ’ αυτές. (π.χ καύση του άνθρακα )

19 ΥΛΗ ΜΙΓΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ Ταξινόμηση της Ύλης § 1.5 Ταξινόμηση της Ύλης

20 Υ Λ Η Μίγματα : είναι τα σώματα που δεν έχουν καθορισμένη σύσταση αλλά αυτή εξαρτάται από τον τρόπο παρασκευής ή την προέλευση τους. Ομογενή μίγματα ή διαλύματα: είναι ομοιόμορφα και έχουν παντού την ίδια σύσταση και ίδιες ιδιότητες π.χ αλατόνερο, αέρας κ.α Ομογενή μίγματα ή διαλύματα: είναι ομοιόμορφα και έχουν παντού την ίδια σύσταση και ίδιες ιδιότητες π.χ αλατόνερο, αέρας κ.α Ετερογενή μίγματα: είναι ανομοιόμορφα δηλ.δεν έχουν παντού την ίδια σύσταση και διακρίνουμε τις φάσεις τους π.χ φυσικό νερό, καφές – ζάχαρη Καθαρές ή καθορισμένες ουσίες : είναι εκείνες που έχουν καθορισμένη σύσταση και ιδιότητες ανεξάρτητα από τον τρόπο παρασκευής τους. Ένωση: είναι η χημική ουσία που μπορεί να διασπαστεί σε άλλες απλούστερες και αποτελούνται από δύο τουλάχιστον είδη ατόμων π.χ νερό ( Η 2 Ο ) Ένωση: είναι η χημική ουσία που μπορεί να διασπαστεί σε άλλες απλούστερες και αποτελούνται από δύο τουλάχιστον είδη ατόμων π.χ νερό ( Η 2 Ο ) Στοιχείο : είναι η χημική ουσία που δεν διασπάται σε απλούστερη και αποτελείται από ένα είδος ατόμων π.χ οξυγόνο ( Ο 2 ) Στοιχείο : είναι η χημική ουσία που δεν διασπάται σε απλούστερη και αποτελείται από ένα είδος ατόμων π.χ οξυγόνο ( Ο 2 )

21 Κατανομή των στοιχείων στη Γη και στον άνθρωπο. και στον άνθρωπο. Κατανομή των στοιχείων στη Γη και στον άνθρωπο. και στον άνθρωπο.

22 Μίγματα Χημικές Ενώσεις α. Δύο ή περισσότερα είδη μορίων (ουσιών) α. Ένα είδος μορίων ( μία ουσία ) β. Μεταβλητή ή τυχαία σύσταση β. Καθορισμένη (σταθερή) σύσταση γ. Τα συστατικά του μίγματος διατηρούν τις ιδιότητες τους γ. Τα στοιχεία μιας ένωσης δεν διατηρούν τις ιδιότητες τους. δ. Διαχωρίζονται στα συστατικά τους με φυσικές μεθόδους. δ. Διαχωρίζονται στα συστατικά τους με χημικές μεθόδους. Διαφορές – χαρακτηριστικά Διαφορές – χαρακτηριστικά Μιγμάτων και Χημικών Ενώσεων Μιγμάτων και Χημικών Ενώσεων Διαφορές – χαρακτηριστικά Διαφορές – χαρακτηριστικά Μιγμάτων και Χημικών Ενώσεων Μιγμάτων και Χημικών Ενώσεων

23 Διαλύματα :Περιεκτικότητα δ/τος - Διαλυτότητα m Δ/τος m δ.ο m Δ/τη Διαλύτης (Δ/της ) (π.χ. Η 2 Ο νερό ) Διαλυμένη ουσία ( δ.ο.) (π.χ. ζάχαρη ) Διάλυμα (Δ/μα ) (π.χ. ζάχαρης σε νερό ) m Δ/τος = m Δ/τη + m δ.ο

24 m Δ/τος m Δ/τη m δ.ο m Δ/τος = m Δ/τη + m δ.ο i) V Δ/τος ≈ V Δ/τη (όταν η δ.ο είναι στερεά ή αέρια ) ii) V Δ/τος = V Δ/τη + V δ.ο ( όταν η δ.ο είναι υγρή ) Παρατήρηση : Όταν η δ.ο είναι στερεά ή αέρια: α) ο όγκος ( V ) του δ/τος βρίσκεται από την μάζα του ( m Δ/τος =m Δ/τη + m δ.ο ) και την πυκνότητα του ( V= m/ρ ). β) αν δίνεται η αύξηση του όγκου του δ/τη ( ΔV ) : V Δ/τος = V Δ/τη + ΔV i) V Δ/τος ≈ V Δ/τη (όταν η δ.ο είναι στερεά ή αέρια ) ii) V Δ/τος = V Δ/τη + V δ.ο ( όταν η δ.ο είναι υγρή ) Παρατήρηση : Όταν η δ.ο είναι στερεά ή αέρια: α) ο όγκος ( V ) του δ/τος βρίσκεται από την μάζα του ( m Δ/τος =m Δ/τη + m δ.ο ) και την πυκνότητα του ( V= m/ρ ). β) αν δίνεται η αύξηση του όγκου του δ/τη ( ΔV ) : V Δ/τος = V Δ/τη + ΔV m = ρ.V ρ = m /V ρ = m /V ═> V = m/ρ m = ρ.V ρ = m /V ρ = m /V ═> V = m/ρ Βασικές Σχέσεις Δ/των

25 Περιεκτικότητα % : Εκφράζει την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας (δ.ο) σε ορισμένη ποσότητα δ/τος Περιεκτικότητα % : Εκφράζει την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας (δ.ο) σε ορισμένη ποσότητα δ/τος α) χ % w/w ( κατά βάρος ) α) χ % w/w ( κατά βάρος ) Στα 100 g Δ/τος περιέχονται χ g δ.ο β) ψ % w/v ( κατά όγκο ) β) ψ % w/v ( κατά όγκο ) Στα 100 mL Δ/τος περιέχονται ψ g δ.ο γ) ω % v/v (όγκο κατ΄ όγκο ή vol) γ) ω % v/v (όγκο κατ΄ όγκο ή vol) Στα 100 mL Δ/τος ω mL δ.ο

26 Ασκήσεις πάνω στην περιεκτικότητα του Δ/τος: Ποσότητα Δ/τος: m Δ/τος ή V Δ/τος Ποσότητα Δ/τος: m Δ/τος ή V Δ/τος Ποσότητα δ.ο. : m δ.ο. ή V δ.ο (υγρή) Ποσότητα δ.ο. : m δ.ο. ή V δ.ο (υγρή) Περιεκτικότητα Δ/τος : % w/w, % w/v, % v/v Περιεκτικότητα Δ/τος : % w/w, % w/v, % v/v Επειδή τα μεγέθη Επειδή τα μεγέθη : Ποσότητα Δ/τος ( m Δ/τος, V Δ/τος ) και Ποσότητα δ.ο ( m δ.ο, V δ.ο ) είναι ανάλογα μεγέθη μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας το ένα μπορούμε να βρούμε το άλλο ( περιπτώσεις 1 και 2 ) ή εάν δίνονται να βρούμε την περιεκτικότητα του δ/τος ( περίπτωση 3 ) Επειδή τα μεγέθη Επειδή τα μεγέθη : Ποσότητα Δ/τος ( m Δ/τος, V Δ/τος ) και Ποσότητα δ.ο ( m δ.ο, V δ.ο ) είναι ανάλογα μεγέθη μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας το ένα μπορούμε να βρούμε το άλλο ( περιπτώσεις 1 και 2 ) ή εάν δίνονται να βρούμε την περιεκτικότητα του δ/τος ( περίπτωση 3 ) (1) (3) (2)

27 Παράδειγμα 1 ο : Πόσα g καυστικού νατρίου ( NaOH ) περιέχονται σε 250 g δ/τος περιεκτ. 10 % w/w σε NaOH Παράδειγμα 1 ο : Πόσα g καυστικού νατρίου ( NaOH ) περιέχονται σε 250 g δ/τος περιεκτ. 10 % w/w σε NaOH α) Γράφουμε αναλυτικά την περιεκτικότητα που δίνεται : β) Τοποθετούμε το δεδομένο κάτω από το ομοειδές μέγεθος στην έκφραση περιεκτικότητας : γ) Με την απλή μέθοδο βρίσκουμε το ζητούμενο : Στα 100 g Δ/τος Στα 250 g Δ/τος χ = 10. (250/100) = 25 g NaOH. περιέχονται 10 g NaOH » χ ; g NaOH =

28 Παράδειγμα 2ο: Σε πόσα mL δ/τος περιεκτικότητας 40 % w/v σε NaOH περιέχονται 50 g NaOH ; Παράδειγμα 2ο: Σε πόσα mL δ/τος περιεκτικότητας 40 % w/v σε NaOH περιέχονται 50 g NaOH ; α) Γράφουμε αναλυτικά την περιεκτικότητα που δίνεται : β) Τοποθετούμε το δεδομένο κάτω από το ομοειδές μέγεθος στην έκφραση περιεκτικότητας : γ) Με την απλή μέθοδο βρίσκουμε το ζητούμενο : Στα 100 mL Δ/τος Στα χ ; g Δ/τος χ = 100. (50/40) = 125 mL Δ/τος περιέχονται 40 g NaOH » 50 g NaOH =

29 α) Γράφουμε αναλυτικά την περιεκτικότητα που δίνεται : β) Τοποθετούμε το δεδομένο κάτω από το ομοειδές μέγεθος στην έκφραση περιεκτικότητας : γ) Με την απλή μέθοδο βρίσκουμε το ζητούμενο : Στα 100 mL Δ/τος Στα 700 mL Δ/τος περιέχονται 40 mL αλκοόλη » χ ; mL αλκοόλη = Παράδειγμα 4 ο : Πόσα mL αλκοόλη περιέχονται σε ένα μπουκάλι ουίσκι που έχει όγκο V = 700 mL και περιεκτ. 40 % v/v ( ή 40 ο vol ) σε αλκοόλη (οινόπνευμα). χ = 40.(700 /100) = 280 mL αλκοόλη

30 Παράδειγμα 3ο : Διαλύονται 10 g NaCl ( αλάτι ) σε 150 g νερό ( Η 2 Ο ) και το δ/μα που σχηματίζεται έχει πυκνότητα ρ =1,03 g/mL,να βρεθούν : α) η % w/w περιεκτ., β) η % w/v περιεκτ. του δ/τος. Παράδειγμα 3ο : Διαλύονται 10 g NaCl ( αλάτι ) σε 150 g νερό ( Η 2 Ο ) και το δ/μα που σχηματίζεται έχει πυκνότητα ρ =1,03 g/mL,να βρεθούν : α) η % w/w περιεκτ., β) η % w/v περιεκτ. του δ/τος. α ) i) Βρίσκουμε την μάζα του δ/τος : m δ/τος = m Η2Ο + m δ.ο = 150 +10 = 160 g δ/τος ii) Συνδυάζουμε το δ/μα και την δ.ο. iii) Κάνουμε αναγωγή στα 100 g δ/τος : Στα 160 g Δ/τος περιέχονται 10 g NaCl (αλάτι ) Στα 100 g Δ/τος » χ ; g NaCl = χ = 10.(100 /160) = 6,25 g NaCl ή 6,25 % w/w NaCl

31 β ) i) Βρίσκουμε πρώτα τον όγκο ( V Δ/τος ) από την μάζα ( m Δ/τος ) και την πυκνότητα ( ρ ) του δ/τος: ρ = m /V ═> V = m / ρ ═> V = 160/1,03 = 155,34 mL δ/τος ii) Συνδυάζουμε το δ/μα και την δ.ο. iii) Κάνουμε αναγωγή στα 100 g δ/τος : Στα 155,34 mL Δ/τοςπεριέχονται 10 g NaCl (αλάτι ) Στα 100 mL Δ/τος » χ ; g NaCl χ = 10. (100 /155,34) = 6,44 g NaCl ή 6,44 % w/v NaCl =


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφ.1 0 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΧΗΜΕΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google