Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο χρήστης του συστήματος Billing Mall έχει στη διάθεσή του ένα πολύ απλό εργαλείο που του επιτρέπει την παρακολούθηση και την ηλεκτρονική πληρωμή των λογαριασμών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο χρήστης του συστήματος Billing Mall έχει στη διάθεσή του ένα πολύ απλό εργαλείο που του επιτρέπει την παρακολούθηση και την ηλεκτρονική πληρωμή των λογαριασμών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο χρήστης του συστήματος Billing Mall έχει στη διάθεσή του ένα πολύ απλό εργαλείο που του επιτρέπει την παρακολούθηση και την ηλεκτρονική πληρωμή των λογαριασμών του. Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να λάβει διαφημίσεις με προσωποποιημένο περιεχόμενο. Το σύστημα είναι προσπελάσιμο μέσω τεχνολογίας διαδικτύου και από οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει web ή wap browser. Ο χρήστης: εγγράφεται στο σύστημα πραγματοποιεί ηλεκτρονικές συναλλαγές με εταιρίες που συνεργάζονται με το σύστημα παρακολουθεί τους λογαριασμούς του κεντρικά από το σύστημα Billing Mall διεκπεραιώνει την πληρωμή των λογαριασμών του ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Papadopoulou, P., Kolokotronis, K., Kanellis, P., Martakos, D. (2000). Conceptualizing and Implementing an Information Security Strategy for Internet Billing Systems. In the Proceedings of the SSGRR 2000 Computer and eBusiness Conference, L’ Aquila, Rome, July 31-August 6. Papadopoulou, P., Triantafillakis, A., Kanellis, P. and Martakos, M. (2000). A Generic Framework for the Deployment of an Internet Billing Servicescape. In the Proceedings of the 1st World Congress on the Management of Electronic Commerce, Hamilton, Ontario, Canada, January 19-21 Margaritis, C., Kolokotronis, N., Papadopoulou, P., Kanellis, P. and Martakos, M. (2001). A Model and Implementation Guidelines for Information Security Strategies in WEB Environments. In the Proceedings of the IFIP 8th Work Conference on Information Security Management & Small System Security, Nevada, Las Vegas, USA Κοπανάκη, Ε., Κολοκοτρώνης, Ν., Μαρτάκος, Δ. (2000). Τι είναι και πώς εργάζεται το ελληνικό Billing Mall. Bankassurance & Banking, No. 3. N. Kolokotronis, C. Margaritis, P. Papadopoulou, P. Kanellis, D. Martakos: "An Integrated Approach for Securing Electronic Transactions over the Web, Benchmarking, An International Journal (Emerald Publications), Vol. 9, No. 2, 2002, pp. 166-181. D. Stamoulis, P. Kanellis, D. Martakos: An approach and model for assessing the business value of e-banking distribution channels: evaluation as communication, International Joural of Information Management, 2002, pp. 247-261. Billing Mall – Ολοκληρωμένο Διαδικτυακό Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την Ασφαλή Διαχείριση Αιτήσεων-Λογαριασμών στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες Billing Mall – Ολοκληρωμένο Διαδικτυακό Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την Ασφαλή Διαχείριση Αιτήσεων-Λογαριασμών στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Μαρτάκος Κύριοι Ερευνητές: Π. Παπαδοπούλου, Ν. Κολοκοτρώνης, Ε. Κοπανάκη, Α. Ανδρέου, Χ. Φαρμάκης Στόχος του έργου BillingMall αποτελεί η έρευνα, η ανάπτυξη και η δοκιμαστική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος Ηλεκτρονικού Εμπορίου βασισμένου στο Διαδίκτυο και σε Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας για την υποστήρίξη των βασικών διαδικασιών που εμπλέκονται στο κύκλωμα παροχής συνδρομητικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Το έργο καλύπτει σημαντικές επιχειρηματικές ανάγκες των παροχέων των υπηρεσιών και των πελατών τους στα ακόλουθα ζητήματα: 1) Διαχείριση αιτήσεων για υπάρχουσες, νέες ή/και προστιθέμενες υπηρεσίες (Request Handling & Document Management/Work Flow) 2) Διαχείριση Λογαριασμών συμπεριλαμβανομένης και της αποπληρωμής τους (Electronic Billing & Payment) 3) Δυναμική Πληροφόρηση για υπηρεσίες (Personilised Marketing) και για τις εξελίξεις/ρυθμίσεις (on-line Help Desk) Στόχοι Στοιχεία έργου Όνομα: Billing Mall Έναρξη: 1 Απρ. 1999 Λήξη: 31 Μαρ. 2001 Διάρκεια: 24 μήνες URL: http://billingmall.di.uoa.gr/ Χρηματοδότηση Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ) Sysware Α.Ε. Αθήνα - Ελλάς OTE Αθήνα – Ελλάς Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα – Ελλάς DataMedia A.E. Αθήνα – Ελλάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Κρήτη – Ελλάς ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Αθήνα – Ελλάς Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω διαδικτύου κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων του IIS 5.0, MTS και των αντίστοιχων συνιστωσών λογισμικού που αναπτύχθηκαν. Η προσέγγιση που ακολουθείται στα πλαίσια του Billing Mall εκμεταλλεύεται τεχνολογία αιχμής σε κάθε σχετικό τομέα: Συστήματα διαχείρισης δεδομένων και ειδικότερα υποβολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων Σύστημα αναγνώρισης και δημιουργίας XML δεδομένων συγκεκριμένου σχήματος Σύστημα Επικοινωνίας Ετερογενών Συστημάτων Σύστημα Εξατομίκευσης Τεχνολογία Λειτουργία Η επιτυχής διεκπεραίωση του έργου απέφερε μια σειρά από σημαντικά συμπεράσματα και αποτελέσματα σε τεχνολογικό, επιχειρησιακό και οικονομικό επίπεδο: Ανάλυση της αγοράς σε θέματα που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, την κατάσταση στο διεθνές αλλά και το εθνικό προσκήνιο (περιβάλλοντα B2B και B2C), τις συνδρομητικές υπηρεσίες, τις τάσεις στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, το θεσμικό πλαίσιο και τις κρατικές πρωτοβουλίες για ενίσχυση του Ηλεκτρονικού Επιχειρήν, καθώς και ένα σύνολο παρεμφερών σχετικά με το e-Business θεμάτων. Ανάλυση τεχνικών κρυπτογραφίας ιδιωτικού και δημόσιου κλειδιού, εναλλακτικών σχήματων ασφάλειας μεταφοράς δεδομένων και θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των δικτύων. Δυνατότητα ανάπτυξης ολοκληρωμένου περιβάλλοντος Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την ηλεκτρονική πληρωμή πολλαπλών λογαριασμών σε περιβάλλοντα Business to Consumer αλλά και Business to Business. Ανάδειξη μεθοδολογίας εκπόνησης έργου: Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε αποτελείται από ένα σύνολο σταδιακών βημάτων και καλύπτει τις βασικές ανάγκες για τη διεξαγωγή βασικής έρευνας σε ένα σύνολο ερευνητικών πεδίων, την υλοποίηση πιλοτικών συστημάτων, ενέργειες εκμετάλλευσης, διάχυσης αποτελεσμάτων αλλά και διαχείρισης ενός έργου. Αποτελέσματα Κύριες Δημοσιεύσεις Οι λεγόμενες «Συνδρομητικές Υπηρεσίες» χρήζουν ανάγκης ανάπτυξης κατάλληλων υποδομών που θα υποστηρίξουν τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και των συνδρομητών τους. Το έργο Billing Mall έχει ως βασικό στόχο τη διευκόλυνση των διαδικασιών των εμπλεκόμενων στην αγορά των συνδρομητικών υπηρεσιών, με την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής, βασισμένης σε τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου, που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών των εμπλεκόμενων μερών. Δραστηριότητα Σχήμα 1: Αρχιτεκτονική του συστήματος Billing Mall Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα – Ελλάς Σχήμα 3: Πρόσβαση στο σύστημα μέσω WAP Σχήμα 2: OFX. Ανοικτό πρότυπο περιγραφής οικονομικών συναλλαγών Σχήμα 4: Λεπτομέρειες λογαριασμού


Κατέβασμα ppt "Ο χρήστης του συστήματος Billing Mall έχει στη διάθεσή του ένα πολύ απλό εργαλείο που του επιτρέπει την παρακολούθηση και την ηλεκτρονική πληρωμή των λογαριασμών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google