Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης1 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης1 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης1 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (2 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ) - Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων, - Ενδεικτικό Παράδειγμα: Προς την Ηλεκτρονική Επιχείρηση, - Παραδείγματα Εφαρμογών / Συστημάτων - Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρήσεις ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Π.Σ. (1 ΠΑΡΑΔΟΣH) Βασικές Τεχνολογίες Πληροφοριακών Συστημάτων Αρχιτεκτονικές και Περιβάλλοντα ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ Π. Σ. (1 ΠΑΡΑΔΟΣΗ) Σχεδιασμός (plan) - Αναδιοργάνωση Πληροφοριακών Συστημάτων Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάπτυξης ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Π. Σ. (3 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ) - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - Επιπτώσεις Πληροφορικών Συστημάτων - Ποιότητα - ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Σ

2 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης2 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Κίνητρα / Αναγκαιότητα για Π.Σ. - Επιχειρηματικές Προκλήσεις - Ορισμοί - Είδη Πληροφοριακών Συστημάτων

3 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης3 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BUSINESS CHALLENGE INFORMATION SYSTEM ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Management) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Information Technology ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (Organization / Επιχείρηση) BUSINESS SOLUTIONS TOYOTA - Μικρός χρόνος για product-to-market - Αλλαγές στους πελάτες και τις προτιμήσεις τους - Προϊόντα προσαρμοσμένα σε απαιτήσεις - Έλεγχος σχεδίων πριν την κατασκευή - Converse Engineering - Μοντελοποίηση της γραμμής Κατασκευής. -Αύξηση Κερδών -Χαμηλότερα Κόστη Επένδυση: 1 Billion US $ - Μηχανήματα ΙΒΜ - Τεχνολογία Internet - DASSAULT 3-D PLMS - Στρατηγική Επέκτασης - Νέα διαδικασία σχεδιασμού/ και κατασκευής αυτοκινήτων - Πελάτες - Διανομείς - Μηχανικοί - Προμηθευτές - Εργοστάσια

4 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης4 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Π.Σ. --- ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ? n Οι περισσότεροι μεγάλοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις είναι σήμερα ΔΕΣΜΙΟΙ των Πληροφοριακών τους Συστημάτων - Η λειτουργία τους – αλλά ακόμη και η ίδια τους η ύπαρξη - είναι απόλυτα εξαρτημένη από τα Π.Σ. που χρησιμοποιούν. n Η διεθνοποίηση της αγοράς και ο ανταγωνισμός σε αυτή κάνει τα παραπάνω ακόμη πιο επιτακτικά n Η Βιομηχανία της Πληροφορικής είναι παγκοσμίως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη – Οι Επενδύσεις σε IT (Information Technology) στις ΗΠΑ ξεπερνούν τα 1.8 τρις δολλάρια. n ‘Όμως, πολλές καριέρες και ακόμη περισσότερα χρήματα έχουν χαθεί σε Π.Σ. – Οι λανθασμένοι σχεδιασμοί, εκτιμήσεις ή αποφάσεις έχει αποδειχθεί ότι ΕΧΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

5 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης5 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Προκλήσεις για Επιχειρήσεις 1.- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ – Global Economy – ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ –Ανταγωνισμός εντός αλλά και εκτός συνόρων –Ομάδες Εργασίας σε όλο τον Κόσμο –Διοίκηση – Έλεγχος με μια Παγκόσμια Αγορά –Μεταφορά Αγαθών Διεθνώς 4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ Π.Σ. ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΤΕΡΗ

6 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης6 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Προκλήσεις για Επιχειρήσεις 2.- ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ –Από την Οικονομία που βασιζόταν στην Βιομηχανία προς την Οικονομία βασισμένη στη Γνώση και στην Πληροφορία –Παραγωγικότητα –Νέα Προϊόντα και Υπηρεσίες –Γνώση (Knowledge): Στρατηγικός και Παραγωγικός ο Ρόλος της –Μάχη με τον χρόνο στον ανταγωνισμό –Μικρότερος χρόνος ζωής Προϊόντων –Ασταθές Περιβάλλον – Αβεβαιότητα

7 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης7 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Μερικά Στοιχεία Κατανομής Εργασίας (Η.Π.Α.) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 190019101920193019401950 Κατανομή Εργασιακού Δυναμικού 1900-2000 19601970198019972000 ΕΤΟΣ

8 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης8 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Προκλήσεις για Επιχειρήσεις 3.- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ n Πιο επίπεδη – λιγότερο ιεραρχική n Αποκεντρωμένη n Ευελιξία n Ανεξαρτησία από γεωγραφική θέση n Χαμηλά κόστη συναλλαγής και συντονισμού n Εργασίες ομάδων και συνεργασίες

9 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης9 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Flattening Organizations και Πληροφοριακά Συστήματα.

10 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης10 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Επενδυόμενο Κεφάλαιο στη Τεχνολογία Πληροφοριών 1980-2003 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Προκλήσεις για Επιχειρήσεις

11 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης11 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Προκλήσεις για Επιχειρήσεις 4. Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (digital firm) –Μια επιχείρηση όπου οι βασικές λειτουργίες και σχέσεις της (π.χ., με πελάτες, με προμηθευτές, με υπαλλήλους) γίνονται ψηφιακά και ελέγχονται ψηφιακά. –Οι μοναδικοί τρόποι / μέθοδοι με τους οποίους η επιχείρηση λειτουργεί για να παράγει το βασικό προϊόν της ή την υπηρεσία της (core business processes) υποστηρίζονται ψηφιακά. –Στις ψηφιακές επιχειρήσεις, οι τεχνολογίες πληροφορικής δεν είναι απλά βοηθητικές – αποτελούν τη βάση και τον κορμό λειτουργίας των. –Ενδεικτικό Παράδειγμα: CISCO Systems. To INTERNET τρέχει στη Cisco και η Cisco τρέχει στο INTERNET

12 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης12 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Τέσσερα Τεχνολογικά Συστατικά για τον ορισμό της Ψηφιακής Επιχείρησης n Supply chain management systems n Customer relationship management systems n Enterprise systems n Knowledge management systems

13 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης13 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Τι είναι ένα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η Τεχνική Άποψη ενός Π.Σ. n Ένα σύνολο διασυνδεδεμένων συνιστωσών οι οποίες ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ (collect, retrieve), ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ (process), ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΝ (store) και ΚΑΤΑΝΕΜΟΥΝ (distribute) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Information) για την υποστήριξη του Ελέγχου και της Λήψης Αποφάσεων σε έναν Οργανισμό / Επιχείρηση. n ΔΕΔΟΜΕΝΑ vs ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

14 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης14 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- n Δεδομένα: Ροές πρωτογενών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν γεγονότα όπως επιχειρηματικές συναλλαγές n Πληροφορίες: Δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι κατανοητά και χρήσιμα στους ανθρώπους Τι είναι ένα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η Τεχνική Άποψη ενός Π.Σ.

15 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης15 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Τι είναι ένα Σύστημα Είσοδος Διαδικασία ΄Έξοδος FEEDBACK ΣΥΣΤΗΜΑ

16 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης16 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Είσοδος Διαδικασία Έξοδος FEEDBACK ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πως Λειτουργεί ένα Πληροφοριακό Σύστημα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣΚΡΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

17 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης17 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Πληροφοριακά Συστήματα που Βασίζονται σε Υπολογιστές n Computer Based Information Systems –Τυπικά Συστήματα (FORMAL SYSTEMS) –Σταθεροί Ορισμοί Δεδομένων και Διαδικασιών –Συλλογή, Αποθήκευση, Επεξεργασία, Διάχυση και Χρήση των Δεδομένων n Τα συστήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σε αυτό το μάθημα!

18 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης18 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Επιχειρηματική Άποψη ενός ΠΣ Π.Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Σ. : Μια Επιχειρηματική και Διοικητική ΛΥΣΗ που βασίζεται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής Ένα Σημαντικό Εργαλείο για τη Δημιουργία Προστιθέμενης Αξίας στην Επιχείρηση

19 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης19 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣH - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ n ΑΝΘΡΩΠΟΙ: Μάνατζερ, στελέχη, υπάλληλοι για διαχείριση δεδομένων, για παραγωγή ή υπηρεσίες n ΔΟΜΗ: Ιεραρχία Λειτουργίας, ομάδες ειδικών, προϊόντα, γεωγραφία n ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Standard Operating Procedures (SOP), κανόνες δράσης n ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: Δύναμη επιβολής, πως «γίνονται» πράγματα n ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: Τρόποι και πρακτικές συμπεριφοράς

20 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης20 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Οργανωσιακά στοιχεία ενεργητικού n Υποστηρικτική οργανωσιακή κουλτούρα που εκτιμά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα n Αποτελεσματικές επιχειρηματικές διεργασίες n Αποκεντρωμένη εξουσία n Κατανεμημένα δικαιώματα λήψης αποφάσεων n Ισχυρή ομάδα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων Τα πληροφοριακά συστήματα από επιχειρηματική οπτική γωνία

21 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης21 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- n Ανώτερα στελέχη (Senior managers): παίρνουν μακροπρόθεσμες στρατηγικού τύπου αποφάσεις για προϊόντα και υπηρεσίες n Μεσαία Στελέχη (Middle managers): εκτελούν τα σχέδια και του στόχους των ανώτερων στελεχών n Εκτελεστικά στελέχη (Operational managers): παρακολουθούν τις καθημερινές δραστηριότητες της επιχείρησης Διοικητικά Επίπεδα

22 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης22 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Διοικητικά στοιχεία ενεργητικού n Ισχυρή στήριξη των ανώτερων στελεχών στις τεχνολογικές επενδύσεις και τις αλλαγές n Κίνητρα για διοικητικές καινοτομίες n Περιβάλλον ομαδικής εργασίας και συνεργατικής εργασίας n Εκπαιδευτικά προγράμματα στη διοίκηση n Στελεχική κουλτούρα που εκτιμά την ευελιξία και τη βασισμένη στη γνώση λήψη αποφάσεων Τα πληροφοριακά συστήματα από επιχειρηματική οπτική γωνία

23 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης23 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ n Πωλήσεις και Μάρκετινγκ (SALES & MARKETING) n Κατασκευές (MANUFACTURING) n Οικονομικά (FINANCE) n Λογιστική (ACCOUNTING) n Ανθρώπινοι Πόροι (HUMAN RESOURCES) Όλες αυτές χρειάζονται τη Διοίκηση / Έλεγχο σε διαφορετικά επίπεδα (senior, middle, operational managers)

24 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης24 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Διαδικασίες και Αύξηση της Επιχειρηματικής Αξίας. Επιχειρηματικές Διαδικασίες Διαδικασίες Επεξεργασίας Πληροφοριών ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ Διαδικασίες Management Supply Chain Management Enterprise Management Customer Management Knowledge Management Data Collection and Storage Transformation Into Business Systems Dissemination PlanningCoordinatingControlling Modeling and DecisionMaking Firm Profitability and Strategic Position

25 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης25 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Κοινωνικά στοιχεία ενεργητικού n Το Διαδίκτυο και η υποδομή τηλεπικοινωνιών n Εκπαιδευτικά προγράμματα εμπλουτισμένα με τη τεχνολογία των πληροφοριών n Πρότυπα (τόσο κρατικά όσο και του ιδιωτικού τομέα) n Νόμοι και κανονισμοί που δημιουργούν δίκαιο και σταθερό περιβάλλον στην αγορά n Τεχνολογικές εταιρείες και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σε γειτονικές αγορές, ώστε να υποβοηθείται η υλοποίηση Τα πληροφοριακά συστήματα από επιχειρηματική οπτική γωνία

26 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης26 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Απαραίτητες (?) Γνώσεις Σήμερα n Information systems literacy: Γενική Κατανόηση των Πληροφοριακών Συστημάτων, που περιλαμβάνει γνώση για Οργανισμούς και Άτομα που χρησιμοποιούν Π.Σ. καθώς και τεχνική γνώση για τους υπολογιστές. n Computer literacy: Γνώση της Τεχνολογίας της Πληροφορίας (Information Technology) με εστίαση στην κατανόηση του πως οι τεχνολογίες που στηρίζονται στους υπολογιστές δουλεύουν.

27 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης27 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Αρνητικές επιπτώσεις των πληροφοριακών συστημάτων n Αυτοματισμοί που μπορεί να καταργήσουν θέσεις εργασίας n Θέματα ιδιωτικότητας (privacy) n Παράλυση της επιχείρησης σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος n Προβλήματα υγείας, τεχνο-άγχος (techno- stress) n Παράνομη διακίνηση υλικού προστατευμένου από πνευματικά δικαιώματα

28 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης28 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Υπολογιστών – Πληροφορικής) IT Infrastructure (Υποδομή) n Υλικό (HARDWARE) n Λογισμικό (SOFTWARE) –Λογισμικό Συστήματος –Λογισμικό Εφαρμογών n Αποθηκευτικά Μέσα (STORAGE) –Υλικό (π.χ. Δίσκοι) και Λογισμικό (π.χ. DBMS) n Τηλεπικοινωνίες (COMMUNICATIONS) n Δίκτυα (NETWORKS)

29 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης29 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Σύγχρονη ΙΤ Υποδομή

30 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης30 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BUSINESS CHALLENGE INFORMATION SYSTEM ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Management) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Information Technology ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (Organization / Επιχείρηση) BUSINESS SOLUTIONS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

31 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης31 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- CASE STUDY – ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ n ΑΝΘΡΩΠΟΙ: Βουλευτές, Προεδρείο, Διευθύνσεις, υπάλληλοι για διαχείριση δεδομένων και υπηρεσίες n ΔΟΜΗ: Ιεραρχία Λειτουργίας, ομάδες ειδικών, n ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Standard Operating Procedures (SOP), Κοινοβουλευτικό Έργο n ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: (!!!) Δύναμη επιβολής, πως «γίνονται» πράγματα n ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: Τρόποι και πρακτικές συμπεριφοράς

32 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης32 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- CASE STUDY – ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ n Διοικητικό-οικονομικά (Οικονομικά, Λογιστική, Ανθρώπινοι Πόροι, Υπηρεσίες σε Στελέχη, Επικοινωνία, Μάρκετινγκ, κλπ.) n Κοινοβουλευτικό Έργο –Πρακτικά Συνεδριάσεων –Νομοθετικό Έργο –Κοινοβουλευτικός Έλεγχος (Ερωτήσεις, Επερωτήσεις, Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, κλπ.)

33 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης33 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BUSINESS CHALLENGE INFORMATION SYSTEM ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Management) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Information Technology ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (Organization / Επιχείρηση) BUSINESS SOLUTIONS Βουλή των Ελλήνων Διευκόλυνση και υποστήριξη της αποτελεσματικής διεκπεραίωσης των Κοινοβουλευτικών Λειτουργιών και Έργου της Βουλής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος) με Διεθνή Διαγωνισμό (με το κλειδί στο χέρι)

34 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης34 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Συστήματα Κοινοβουλευτικού Έργου και Αυτοματοποίησης Γραφείου Συστήματα Διοικητικού και Οικονομικού Ελέγχου - MIS Πρακτικά Έντυπα Νομοθετικό Κοινοβουλ. Έλεγχος Βρεφονηπιακός Επιμόρφωση Μητρώο Βουλευτών Πρωτόκολλο Αρχειοθέτηση Εγγράφων Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διεθνείς Διασκέψεις - Οργανισμοί Καταλογογράφηση Συνεργατών Λογιστήριο Προμήθειες Αποθήκη Τεχνικά Έργα Ειδικός Λογαριασμός Αεροπορικά Εισιτήρια Έξοδα Διαμονής Μισθοδοσία Προσωπικό Λογιστήριο Προϋπολογ. Δάνεια Οικονομ. Βοήθεια Βάση Δεδομένων Έγγραφα Εγκατεστημένη Προς Εγκατάσταση (υλοποιείται) Πρώτη Εγκατάσταση - Ελέγχεται Μερικώς Εγκατεστημένη ΤΑΥΒ Υγειονομική Μονάδα Κίνηση Οχημάτων Διαχειρ. Parking Αρχειοθέτηση Εντύπων Ε.Κ. Oracle ΠΑΠΥΡΟΣ ΠΣΕΑ Πάγια Προκαταβολή

35 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης35 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- n Τεχνολογική Προσέγγιση: δίνει έμφαση σε μαθηματικά μοντέλα για τη μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων, στην υλική τεχνολογία και τις τυπικές δυνατότητες αυτών των συστημάτων n Συμπεριφορική Προσέγγιση: μελετά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την ανάπτυξη και τη συντήρηση των συστημάτων, όπως η ολοκλήρωση της επιχείρησης και η αξιοποίηση Σύγχρονες Προσεγγίσεις στα Πληροφοριακά Συστήματα

36 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης36 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ με ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ (Management) ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Computer Science) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Operations Research) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ MIS

37 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης37 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- IT ACM – Computing Disciplines ( Electrical Engineering, Computer Engineering, Computer Science, Software Engineering, Information Technology, Information Systems )

38 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης38 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Ο Χάρτης Σπουδών στην Πληροφορική – Πληροφοριακά Συστήματα Computer Engineering Computer Science Information Systems Information Technology Software Engineering

39 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης39 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΝΕΑ Π.Σ. – ΑΛΛΗΛΟ-ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟ-ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BUSINESS Στρατηγική Κανόνες Συνεργασία SOFTWARE HARDWARE DATABASE TELECOM

40 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης40 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Ενδεικτικό Παράδειγμα: Προς την Ηλεκτρονική Επιχείρηση Παραδείγματα Εφαρμογών / Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρήσεις ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Π.Σ. Βασικές Τεχνολογίες Πληροφοριακών Συστημάτων Αρχιτεκτονικές και Περιβάλλοντα ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ Π. Σ. Σχεδιασμός (plan) - Αναδιοργάνωση Πληροφοριακών Συστημάτων Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάπτυξης ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Π. Σ. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - Επιπτώσεις Πληροφορικών Συστημάτων - Ποιότητα - ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Σ

41 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης41 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Το Διευρυνόμενο Αντικείμενο των Πληροφορικών Συστημάτων

42 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης42 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΙΝΤΕΡΝΕΤ και WWW n INTERNET: Το Δίκτυο των Δικτύων –Συνδέει (ίσως περισσότερους από) 1 δισ. Χρήστες –Κάθε Υπολογιστής μπορεί να επικοινωνεί με κάθε άλλο Υπολογιστή (Universal Technology Platform) –Επικοινωνία, Πρόσβαση σε Πληροφορία, Συμμετοχή σε συζητήσεις, Παροχή Πληροφορίας, Εύρεση Διασκέδασης, Ανταλλαγή επιχειρηματικών αγαθών / δοσοληψίες n WWW (World Wide Web): Ένα σύστημα κοινών αποδεκτών τυποποιήσεων για αποθήκευση, ανακλήσεων, μορφοποιήσεων, και παρουσιάσεων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ σε ένα δικτυακό περιβάλλον.

43 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης43 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ n Διαχωρισμός Εργασίας από τον τόπο εργασίας n Μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία n Αναδιοργάνωση Ροών Εργασίας n Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Ηλεκτρονικό Εμπόριο) n Ηλεκτρονικό Επιχειρείν –Αναδιοργάνωση της Επιχείρησης –Αναδιοργάνωση της Διοίκησης

44 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης44 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Αναδιοργάνωση Ροών Εργασίας και Πληροφοριακά Συστήματα.

45 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης45 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Ορισμός Ηλεκτρονικού Εμπορίου – Ηλεκτρονικού Επιχειρείν n Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-COMMERCE) –Η διενέργεια επιχειρηματικών πράξεων σε ένα Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο (συνήθως το INTERNET) που έχει σαν αποτέλεσμα την ανταλλαγή αξιών »Όχι μόνο πληρωμές, παραγγελίες, μεταφορά χρημάτων ΑΛΛΑ και διαφήμιση, marketing, επικοινωνία μεταξύ συναλλασσομένων, κλπ. n Ηλεκτρονικό – Επιχειρείν (E-BUSINESS) –Η διενέργεια ΟΛΩΝ των επιχειρηματικών διαδικασιών μιας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στο INTERNET

46 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης46 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Customers On-line marketing On-line sales Built-to-order products Customer service Sales force automation Suppliers Procurement Supply chain management Business partners Joint design Outsourcing Remote offices and work groups Communicate plans and policies Group collaboration Electronic communication Scheduling Factories Just-in-time production Continuous inventory replenishment Production planning ELECTRONIC BUSINESS Electronic Commerce THE EMERGING DIGITAL FIRM

47 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης47 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Information Architecture and Information Technology Infrastructure

48 Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης48 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- Σύγχρονες Τάσεις: Πιέσεις στις Εταιρείες και Ανθρώπους της Πληροφορικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΙΟΝΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΑΓΟΡΕΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ  Hardware: Από key technology σε commodity  Software: Από golden goose σε quasi free Από proprietary σε open source  Αγορές:Από Corporate-driven σε Consumer-driven  Επενδύσεις σε IT:Από strategic σε normal capital επένδυση  Εταιρείες ΙΤ:Από Start-up σε mergers / acquisitions  Marketing:Από «πώληση προϊόντων» σε «πώληση υπηρεσιών»  Technology Innovation: Από Technology push σε Market Pull


Κατέβασμα ppt "Ι. Βασιλείου --- Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης1 Εισαγωγή – Ορισμοί Π.Σ -- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google