Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ α. Ως πληθυσμό ορίζουμε το σύνολο των ατόμων του ίδιου είδους που ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, το ίδιο χρονικό διάστημα. β. Ως πληθυσμό ορίζουμε το σύνολο των ατόμων όλων των ειδών που ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, το ίδιο χρονικό διάστημα. 2. ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑ α. Ως βιοκοινότητα ορίζουμε το σύνολο των ατόμων του ίδιου είδους που ζουν, μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε μια περιοχή. β. Ως βιοκοινότητα ορίζουμε το σύνολο των διαφορετικών πληθυσμών ειδών που ζουν, μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε μια περιοχή. 3. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ α. Οικολογική διαδοχή είναι η αλλαγή των αβιοτικών χαρακτηριστικών ενός οικοσυστήματος στο πέρασμα του χρόνου. β. Οικολογική διαδοχή είναι η διαδικασία κατά την οποία οι βιοκοινότητες μιας περιοχής αντικαθίστανται σταδιακά από άλλες. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ σελ. 1 Για μαθητές λυκείου

2 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 4. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ» α. Ως περιβαλλοντικά νησιά μπορούν να χαρακτηριστούν μόνο χερσαία οικοσυστήματα. β. Ως περιβαλλοντικά νησιά μπορούν να χαρακτηριστούν τόσο χερσαία όσο και υδάτινα οικοσυστήματα. 5. ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΙΔΩΝ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ α. Η ποικιλία των ειδών αυξάνεται πλησιάζοντας τον Ισημερινό, ενώ μειώνεται στις πολικές περιοχές. β. Η ποικιλία των ειδών μειώνεται πλησιάζοντας τον Ισημερινό, ενώ αυξάνεται στις πολικές περιοχές. 6. ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΙΔΩΝ & ΥΨΟΜΕΤΡΟ α. Η ποικιλία των χερσαίων ειδών αυξάνεται όσο αυξάνεται το υψόμετρο. β. Η ποικιλία των χερσαίων ειδών μειώνεται όσο αυξάνεται το υψόμετρο. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ σελ. 2 Για μαθητές λυκείου

3 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ α. Ως πληθυσμό ορίζουμε το σύνολο των ατόμων του ίδιου είδους που ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, το ίδιο χρονικό διάστημα. ΣΩΣΤΟ β. Ως πληθυσμό ορίζουμε το σύνολο των ατόμων όλων των ειδών που ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, το ίδιο χρονικό διάστημα. ΛΑΘΟΣ 2. ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑ α. Ως βιοκοινότητα ορίζουμε το σύνολο των ατόμων του ίδιου είδους που ζουν, μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε μια περιοχή. ΛΑΘΟΣ β. Ως βιοκοινότητα ορίζουμε το σύνολο των διαφορετικών πληθυσμών ειδών που ζουν, μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε μια περιοχή. ΣΩΣΤΟ 3. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ α. Οικολογική διαδοχή είναι η αλλαγή των αβιοτικών χαρακτηριστικών ενός οικοσυστήματος στο πέρασμα του χρόνου. ΛΑΘΟΣ β. Οικολογική διαδοχή είναι η διαδικασία κατά την οποία οι βιοκοινότητες μιας περιοχής αντικαθίστανται σταδιακά από άλλες. ΣΩΣΤΟ 4. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ» α. Ως περιβαλλοντικά νησιά μπορούν να χαρακτηριστούν μόνο χερσαία οικοσυστήματα. ΛΑΘΟΣ β. Ως περιβαλλοντικά νησιά μπορούν να χαρακτηριστούν τόσο χερσαία όσο και υδάτινα οικοσυστήματα. ΣΩΣΤΟ 5. ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΙΔΩΝ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ α. Η ποικιλία των ειδών αυξάνεται πλησιάζοντας τον Ισημερινό, ενώ μειώνεται στις πολικές περιοχές. ΣΩΣΤΟ β. Η ποικιλία των ειδών μειώνεται πλησιάζοντας τον Ισημερινό, ενώ αυξάνεται στις πολικές περιοχές. ΛΑΘΟΣ 6. ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΙΔΩΝ & ΥΨΟΜΕΤΡΟ α. Η ποικιλία των χερσαίων ειδών αυξάνεται όσο αυξάνεται το υψόμετρο. ΛΑΘΟΣ β. Η ποικιλία των χερσαίων ειδών μειώνεται όσο αυξάνεται το υψόμετρο. ΣΩΣΤΟ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ σελ. 3 Για μαθητές λυκείου


Κατέβασμα ppt "ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google