Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο άνθρωπος από την εμφάνιση του στη Γη βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του Ο άνθρωπος από την εμφάνιση του στη Γη, βρίσκεται σε διαρκή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο άνθρωπος από την εμφάνιση του στη Γη βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του Ο άνθρωπος από την εμφάνιση του στη Γη, βρίσκεται σε διαρκή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ο άνθρωπος από την εμφάνιση του στη Γη βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του Ο άνθρωπος από την εμφάνιση του στη Γη, βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του Tο περιβάλλον του ανθρώπου Tο περιβάλλον του ανθρώπου:Φυσικό ή τεχνητό καθορίζει τις συνθήκες μέσα στις οποίες ο άνθρωπος ζει και αναπαράγεται Ταυτόχρονα όμως διαμορφώνεται από αυτόν ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες του ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Οικολογία είναι η επιστήμη που μελετά τις σχέσεις των οργανισμών και φυσικά και του ανθρώπου με Οικολογία είναι η επιστήμη που μελετά τις σχέσεις των οργανισμών και φυσικά και του ανθρώπου με: Tους αβιοτικούς παράγοντες του περιβάλλοντός τους Tους αβιοτικούς παράγοντες του περιβάλλοντός τους: Το κλίμα Υγρασία Θερμοκρασία Ηλιοφάνεια Τη διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων Τη σύσταση του εδάφους Την αλατότητα του νερού Τους άλλους οργανισμούς που ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό είδος από αυτούς

4 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η έννοια του οικοσυστήματος αποτελεί θεμελιώδη έννοια για την Οικολογία Το οικοσύστημα είναι ένα σύστημα μελέτης που περιλαμβάνει: βιοτικούς παράγοντες Τους βιοτικούς παράγοντες μιας περιοχής: σύνολο των οργανισμών που ζουν σε αυτήν Δηλαδή τo σύνολο των οργανισμών που ζουν σε αυτήν: Φυτά Ζώα Μικροοργανισμούς αβιοτικούς παράγοντες της περιοχής Τους αβιοτικούς παράγοντες της περιοχής το σύνολο των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους Καθώς και το σύνολο των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους

5 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Οι οργανισμοί ανάλογα με τον τρόπο που εξασφαλίζουν την τροφή τους διακρίνονται σε Οι οργανισμοί ανάλογα με τον τρόπο που εξασφαλίζουν την τροφή τους, διακρίνονται σε:ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ Είναι οι οργανισμοί που φωτοσυνθέτουν Έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν την ηλιακή ενέργειακαι να την αξιοποιούν για την παραγωγή γλυκόζης και άλλων υδατανθράκων από απλά ανόργανα μόρια Έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια και να την αξιοποιούν για την παραγωγή γλυκόζης και άλλων υδατανθράκων από απλά ανόργανα μόρια: Διοξείδιο του άνθρακα και νερό Χαρακτηρίζονται και ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΙ 1

6 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Οι ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ χαρακτηρίζονται και ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΙ Διότι παράγουν οι ίδιοι τις χημικές ουσίες από τις οποίες εξασφαλίζεται η απαραίτητη ενέργεια για την επιβίωση τους Σε αυτούς υπάγονται Σε αυτούς υπάγονται: Oι πολυκύτταροι φυτικοί οργανισμοί Τα φύκι Τα κυανοβακτήρια ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

7 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Οι οργανισμοί ανάλογα με τον τρόπο που εξασφαλίζουν την τροφή τους, διακρίνονται σε Οι οργανισμοί ανάλογα με τον τρόπο που εξασφαλίζουν την τροφή τους, διακρίνονται σε:ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Είναι οργανισμοί που τρέφονταιμε φυτικούς ή άλλους ζωικούς οργανισμούς Είναι οργανισμοί που τρέφονται με φυτικούς ή άλλους ζωικούς οργανισμούς Σε αυτούς ανήκουν Σε αυτούς ανήκουν: Οι μονοκύτταροι και οι πολυκύτταροι ζωικοί οργανισμοί Χαρακτηρίζονται και ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΟΙ Είναι οργανισμοί που δεν φωτοσυνθέτουν Παραλαμβάνουν με την τροφή τους τις χημικές ουσίες που τους είναι απαραίτητες για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους 2

8 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Οι ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ανάλογα με τον «αριθμό των βημάτων» που τους χωρίζουν από τους παραγωγούς κατατάσσονται σε διαφορετικές τάξεις καταναλωτών Οι ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ανάλογα με τον «αριθμό των βημάτων» που τους χωρίζουν από τους παραγωγούς κατατάσσονται σε διαφορετικές τάξεις καταναλωτών: Καταναλωτές 1ης τάξης Είναι οργανισμοί που τους χωρίζει 1 βήμα από τους παραγωγούςείναι τα φυτοφάγα ζώα Είναι οργανισμοί που τους χωρίζει 1 βήμα από τους παραγωγούς και είναι τα φυτοφάγα ζώα Καταναλωτές 2ης τάξης Είναι οργανισμοί που τους χωρίζουν 2 βήμα από τους παραγωγούςείναι τα σαρκοφάγα ζώα τα οποία τρέφονται με φυτοφάγα Είναι οργανισμοί που τους χωρίζουν 2 βήμα από τους παραγωγούς και είναι τα σαρκοφάγα ζώα τα οποία τρέφονται με φυτοφάγα Καταναλωτές 3ης τάξης Είναι οργανισμοί που τους χωρίζουν 3 βήμα από τους παραγωγούςείναι τα σαρκοφάγα ζώα τα οποία τρέφονται με άλλα σαρκοφάγα ζώα Είναι οργανισμοί που τους χωρίζουν 3 βήμα από τους παραγωγούς και είναι τα σαρκοφάγα ζώα τα οποία τρέφονται με άλλα σαρκοφάγα ζώα

9 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Οι οργανισμοί ανάλογα με τον τρόπο που εξασφαλίζουν την τροφή τους, διακρίνονται σε Οι οργανισμοί ανάλογα με τον τρόπο που εξασφαλίζουν την τροφή τους, διακρίνονται σε:ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΕΣ Είναι οργανισμοί που τρέφονταιμε τη νεκρή ζωική και φυτική οργανική ύλη Είναι οργανισμοί που τρέφονται με τη νεκρή ζωική και φυτική οργανική ύλη (φύλλα, καρπούς, τρίχες, σώματα νεκρών οργανισμών) Σε αυτούς ανήκουν Σε αυτούς ανήκουν: Ορισμένα βακτήρια και μύκητες Παίζουν σπουδαίο ρόλο στη λειτουργία του οικοσυστήματος μετατρέπουν τη οργανική ύλη σε ανόργανη Παίζουν σπουδαίο ρόλο στη λειτουργία του οικοσυστήματος καθώς μετατρέπουν τη οργανική ύλη σε ανόργανη η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου από τους φυτικούς οργανισμούς Χαρακτηρίζονται και ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΟΙ … 3

10 Πληθυσμός: το σύνολο των ατόμων του ίδιου είδους που ζουν την ίδια χρονική περίοδο σε μια περιοχή Οικοσύστημα: το σύνολο των αβιοτικών και των βιοτικών παραγόντων μιας περιοχής και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις Βιοκοινότητα: το σύνολο των διαφορετικών διαφορετικών πληθυσμών που ζουν την ίδια χρονική περίοδο σε μια πληθυσμών που ζουν την ίδια χρονική περίοδο σε μια περιοχή και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους OΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Βιότοπος: είναι η περιοχή στην οποία ζει ένας πληθυσμός ή μια βιοκοινότητα Βιόσφαιρα: το τμήμα του φλοιού της Γης φλοιού της Γης και της ατμόσφαιρας που επιτρέπει την ύπαρξη της ζωής

11 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Οι αβιοτικοί παράγοντες ενός οικοσυστήματος βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με τους βιοτικούς και καθορίζουν τη φύση του αλλά και τη λειτουργία του Για παράδειγμα: To πόσο διαθέσιμο είναι το νερό σε ένα οικοσύστημα καθορίζειτην ποικιλία των οργανισμών που ζουν σε αυτό αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις To πόσο διαθέσιμο είναι το νερό σε ένα οικοσύστημα καθορίζει την ποικιλία των οργανισμών που ζουν σε αυτό αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις η βροχόπτωση σε μια περιοχή είναι μεγάλη ευνοείταιη αύξηση του πληθυσμού των διάφορων φυτικών ειδών και κατά επέκταση η αύξηση του πληθυσμού των φυτοφάγων ζώων Αν για παράδειγμα η βροχόπτωση σε μια περιοχή είναι μεγάλη ευνοείται η αύξηση του πληθυσμού των διάφορων φυτικών ειδών και κατά επέκταση η αύξηση του πληθυσμού των φυτοφάγων ζώων

12 Αν το οικοσύστημα είναι αυτότροφο Είναι η πλειονότητα των οικοσυστημάτων που υπάρχουν στον πλανήτη Εισάγουν την ενέργεια που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της δομής τουςμε τη μορφή ηλιακής ακτινοβολίας Εισάγουν την ενέργεια που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της δομής τους με τη μορφή ηλιακής ακτινοβολίας Στο οικοσύστημα υπάρχουν παραγωγοίπου μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε χημική Στο οικοσύστημα υπάρχουν παραγωγοί που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε χημική Π.χ τα δάση και τα λιβάδια ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1

13 Αν το οικοσύστημα είναι ετερότροφο Εισάγουν την ενέργεια που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της δομής τους με τη μορφή χημικών ενώσεων Στο οικοσύστημα δεν υπάρχουν παραγωγοί Π.χ τα μεγάλα βάθη των ωκεανών και των λιμνών Π.χ τα μεγάλα βάθη των ωκεανών και των λιμνών, Τα σπήλαια Τα σπήλαια, και η πόλη Η πόλη εισάγει την ενέργεια που χρειάζεται για την επιβίωση των κατοίκων της με την μορφή των τροφίμων Η πόλη εισάγει την ενέργεια που χρειάζεται για την επιβίωση των κατοίκων της με την μορφή των τροφίμων που δεν έχουν παραχθεί σε αυτήν αλλά σε άλλα αυτότροφα οικοσυστήματα ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1

14 Η ενέργεια με την οποία τροφοδοτείται το οικοσύστημα πρέπει να διανέμεται στους οργανισμούς του ώστε να καλύπτουν αυτοί τις ανάγκες τους Η διανομή της ενέργειας γίνεται μέσω των τροφικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των οργανισμών του οικοσυστήματος ( ) Η διανομή της ενέργειας γίνεται μέσω των τροφικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των οργανισμών του οικοσυστήματος (Ροή ενέργειας) Η ανακύκλωση των διάφορων χημικών στοιχείων ώστε να είναι αυτά συνεχώς διαθέσιμα στους οργανισμούς ενός οικοσυστήματος Σε αυτή τη διαδικασία σπουδαίο ρόλο παίζουν οι αποικοδομητές μετατρέπουν τη νεκρή οργανική ύλη σε ανόργανη Σε αυτή τη διαδικασία σπουδαίο ρόλο παίζουν οι αποικοδομητές καθώς μετατρέπουν τη νεκρή οργανική ύλη σε ανόργανη η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου από τους φυτικούς οργανισμούς ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 3


Κατέβασμα ppt "Ο άνθρωπος από την εμφάνιση του στη Γη βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του Ο άνθρωπος από την εμφάνιση του στη Γη, βρίσκεται σε διαρκή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google