Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταλλικές πλάκες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταλλικές πλάκες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταλλικές πλάκες

2 Κατά την εκτίμηση ενός κατάγματος και την επιλογή της μεθόδου οστεοσύνθεσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δυνάμεις

3 Επιφάνειες άσκησης εκτατικών και συμπιεστικων δυνάμεων στο οστό
Οι δυνάμεις αυτές εξαρτώνται από την ενέργεια των μυών, την κίνηση του άκρου, και τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται τα φορτία στο συγκεκριμένο άκρο

4 Επιφάνειες άσκησης εκτατικών και συμπιεστικων δυνάμεων στο οστό
Φυσιολογικά η κατανομή των δυνάμεων στα οστά δεν είναι η ίδια σε κάθε επιφάνειά τους, και συνήθως σε μία επιφάνεια ασκούνται δυνάμεις συμπίεσης και στην αντίθετη εκτατικές δυνάμεις

5 Βράχυνση Κάμψη (;) Στροφή
Οι μεταλλικές πλάκες δρουν ως εσωτερικοί νάρθηκες είναι αποτελεσματικές ενάντια και στις τρεις δυνάμεις στις οποίες θα πρέπει να ανθίστανται Βράχυνση Κάμψη (;) Στροφή

6 Πλάκες

7 Είδη μεταλλικών πλακών (κατασκευή)
Είδη μεταλλικών πλακών (κατασκευή) Μεγάλη ποικιλία 1) Κλασικές μ. πλάκες με στρογγυλές οπές α) τύπου V. Instrumentation ή Venables β) τύπου Sherman, Burns και Lane η χρήση των οποίων τείνει να περιοριστεί

8 Είδη μεταλλικών πλακών (κατασκευή)
Είδη μεταλλικών πλακών (κατασκευή) 1) Κλασικές μ. πλάκες με στρογγυλές οπές

9 Είδη μεταλλικών πλακών (κατασκευή)
Είδη μεταλλικών πλακών (κατασκευή) 2) Μ. πλάκες σχεδιασμένες ώστε να προκαλούν συμπίεση α) DCP, μ. πλάκες δυναμικής συμπίεσης β) LC-DCP, μ. πλάκες δυναμικής συμπίεσης περιορισμένης επαφής

10 Είδη μεταλλικών πλακών (κατασκευή)
Είδη μεταλλικών πλακών (κατασκευή) 2) Μ. πλάκες σχεδιασμένες ώστε να προκαλούν συμπίεση

11 Είδη μεταλλικών πλακών (κατασκευή)
Είδη μεταλλικών πλακών (κατασκευή) 3) Ειδικές πλάκες α) Μ. πλάκες ανακατασκευής β) Μ. πλάκες βιολογικής οστεοσύνθεσης γ) τύπου Locking plates

12 Είδη μεταλλικών πλακών (κατασκευή)
Είδη μεταλλικών πλακών (κατασκευή) 3) Ειδικές πλάκες

13 Είδη μεταλλικών πλακών (κατασκευή)
Είδη μεταλλικών πλακών (κατασκευή) ανάλογα με την κατασκευή ειδικές πλάκες

14 Είδη μεταλλικών πλακών (λειτουργικότητα)
Είδη μεταλλικών πλακών (λειτουργικότητα) 1) Πλάκα συμπίεσης - εγκάρσια, βραχέα λοξά κατάγματα - εφαρμόζεται στην επιφάνεια του οστού που ασκούνται εκτατικές δυνάμεις - προϋποθέτει να έχει προηγηθεί η ανατομική ανάταξη του οστού - χρησιμοποιούνται μ. πλάκες δυναμικής συμπίεσης (δυνατό να χρησιμοποιηθούν και οι κλασικές μ. πλάκες)

15 Είδη μεταλλικών πλακών (λειτουργικότητα)
Είδη μεταλλικών πλακών (λειτουργικότητα) Πλάκα συμπίεσης Εικόνα…

16 Τεχνική τοποθέτησης πλάκα συμπίεσης
Κλασικές πλάκες ειδική συσκευή εκτεταμένη αποκάλυψη του οστού

17 Τεχνική τοποθέτησης πλάκα συμπίεσης
Αυτοσυμπιεστικές πλακες ειδικός σχεδιασμός των οπών τους εντός των οποίων ολισθαίνει η κεφαλή του κοχλία

18 Είδη μεταλλικών πλακών (λειτουργικότητα)
Είδη μεταλλικών πλακών (λειτουργικότητα) 2) Πλάκα εξουδετέρωσης - λοξά, σπειροειδή ή συντριπτικά κατάγματα, όπου η εφαρμογή αξονικής συμπίεσης δεν είναι επιθυμητή - προηγείται η ανακατασκευή του κατάγματος με τη βοήθεια συμπιεστικού κοχλία

19 Είδη μεταλλικών πλακών (λειτουργικότητα)
Είδη μεταλλικών πλακών (λειτουργικότητα) 2) Πλάκα εξουδετέρωσης - η πλάκα τοποθετείται προκειμένου να μεταφέρει τα φορτία από το κεντρικό στο περιφερικό τμήμα του οστού ώστε να προστατευθεί η καταγματική εστία από την υπερβολική φόρτιση. - Μ. πλάκα και οστό μοιράζονται τα φορτία

20 Είδη μεταλλικών πλακών (λειτουργικότητα)
Είδη μεταλλικών πλακών (λειτουργικότητα) 2) Πλάκα εξουδετέρωσης - ιδανικά θα πρέπει να εφαρμόζεται στην επιφάνεια του οστού που ασκούνται εκτατικές δυνάμεις - η επιφάνεια τοποθέτησής της εξαρτάται από την επιφάνεια στην οποία έχει τοποθετηθεί ο κοχλίας που ασκεί διακαταγματική συμπίεση

21 Είδη μεταλλικών πλακών (λειτουργικότητα)
Είδη μεταλλικών πλακών (λειτουργικότητα) 2) Πλάκα εξουδετέρωσης

22 Είδη μεταλλικών πλακών (λειτουργικότητα)
Είδη μεταλλικών πλακών (λειτουργικότητα) 3) Πλάκα γεφύρωσης - κυρίως σε συντριπτικά διαφυσιακά κατάγματα, όπου τα τεμάχια του οστού είναι πολύ μικρά για να επιτρέψουν την ανακατασκευή του οστού με τη χρήση συμπιεστικής κοχλίωσης ή λείπουν - διατήρηση του μήκους του οστού γεφυρώνοντας την καταγματική εστία

23 Είδη μεταλλικών πλακών (λειτουργικότητα)
Είδη μεταλλικών πλακών (λειτουργικότητα) 3) Πλάκα γεφύρωσης - η πλάκα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να μεταφέρει εξολοκλήρου τα φορτία από το κεντρικό στο περιφερικό τμήμα του οστού, παρακάμπτοντας το κενό μεταξύ τους

24 Είδη μεταλλικών πλακών (λειτουργικότητα)
Είδη μεταλλικών πλακών (λειτουργικότητα) 3) Πλάκα γεφύρωσης

25 Επιλογή της επιφάνειας τοποθέτησης της μεταλλικής πλάκας
Εξαρτάται από: την επιφάνεια του οστού που είναι ευκολότερο να προσπελαστεί τη θέση των κοχλιών που ασκούν διακαταγματική συμπίεση την επιφάνεια που ασκούνται εκτατικές δυνάμεις

26 Επιλογή της επιφάνειας τοποθέτησης της μεταλλικής πλάκας
συχνά η ευκολότερα προσπελάσιμη επιφάνεια είναι και αυτή όπου ασκούνται εκτατικές δυνάμεις επιφάνειες οστών (εκτατικές δυνάμεις): α) πρόσθια - έξω πλάγια βραχιονίου β) πρόσθια - έσω πλάγια κερκίδας γ) έξω πλάγια μηριαίου δ) πρόσθια-έσω πλάγια κνήμης

27 Βασικοί κανόνες της οστεοσύνθεσης με μεταλλική πλάκα
Επιλογή κατάλληλου μεγέθους μ. πλάκας θα εξαρτηθεί από: - τον τύπο και την εντόπιση του κατάγματος - την ηλικία - το μέγεθος του οστού - το σωματικό βάρος του ζώου - τη δραστηριότητα του ζώου, κ.α.

28 Βασικοί κανόνες της οστεοσύνθεσης με μεταλλική πλάκα
Επιλογή κατάλληλου μεγέθους μ. πλάκας - ειδικοί πίνακες - συνηθέστερα η επιλογή του μεγέθους καθορίζεται από τη διάμετρο των κοχλιών Γενικά ισχύει ότι η διάμετρος του κοχλία δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ⅓ της διαμέτρου της διάφυσης του οστού, όπως αυτό απεικονίζεται ακτινολογικά

29 Βασικοί κανόνες της οστεοσύνθεσης με μεταλλική πλάκα
Επιλογή κατάλληλου μεγέθους μ. πλάκας - χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη σε μήκος μ. πλάκα που είναι δυνατό να τοποθετηθεί - οι δυνάμεις κατανέμονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και δεν συγκεντρώνονται κοντά στην καταγματική επιφάνεια. - μεγαλύτερη αντοχή στις δυνάμεις στροφής

30 Βασικοί κανόνες της οστεοσύνθεσης με μεταλλική πλάκα
2) Ανάταξη του κατάγματος και, εφόσον απαιτείται, τοποθέτηση κοχλία για διακαταγματική συμπίεση

31 Βασικοί κανόνες της οστεοσύνθεσης με μεταλλική πλάκα
3) Διαμόρφωση του σχήματος της μ. πλάκας - απαραίτητη, εφόσον απαιτείται, πριν από την τοποθέτησή της - θα πρέπει να εφάπτεται πλήρως στην επιφάνεια του οστού - εάν δε γίνει, η ανατομική ανάταξη δεν θα διατηρηθεί

32 Βασικοί κανόνες της οστεοσύνθεσης με μεταλλική πλάκα
3) Διαμόρφωση του σχήματος της μ. πλάκας - χρησιμοποίηση templates (εύκαμπτες μεταλλικές πλάκες) - κάμψη με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων - ελικοειδής στροφή - αδύνατο να καμφθεί κάθετα στο ίδιο με αυτή επίπεδο - είναι δυνατό να γίνει και προεγχειρητικά με οδηγό α/a του ετερόπλευρου υγιούς οστού

33 Βασικοί κανόνες της οστεοσύνθεσης με μεταλλική πλάκα
3) Διαμόρφωση του σχήματος της μ. πλάκας - οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες κάμψης στο ίδιο σημείο θα πρέπει να αποφεύγονται καθώς η πλάκα αποδυναμώνεται στο σημείο εκείνο - Θα πρέπει να κάμπτεται στα σημεία μεταξύ των οπών της προκειμένου αυτές να εξακολουθήσουν να είναι λειτουργικές

34 Βασικοί κανόνες της οστεοσύνθεσης με μεταλλική πλάκα
4) Τοποθέτηση κοχλιών Αριθμός - από 2 κοχλίες εκατέρωθεν της καταγματικής εστίας - τουλάχιστον από 3 (πλάκα εξουδετέρωσης) ή από 4 (πλάκα γεφύρωσης) κοχλίες εκατέρωθεν της εστίας του κατάγματος - μεγαλύτερος αριθμός κοχλιών ↑↑↑ εξουδετέρωση των δυνάμεων στροφής

35 Βασικοί κανόνες της οστεοσύνθεσης με μεταλλική πλάκα
4) Τοποθέτηση κοχλιών - με τη μ. πλάκα να συγκρατείται στην κατάλληλη θέση στο οστό με τη βοήθεια των κατάλληλων εργαλείων, γίνεται η πρώτη οπή στο οστό (αφορά και τους δύο φλοιούς) με οστεοτρύπανο μικρότερης διαμέτρου από εκείνης του κοχλία

36 Βασικοί κανόνες της οστεοσύνθεσης με μεταλλική πλάκα
4) Τοποθέτηση κοχλιών - ο 1ος κοχλίας θα τοποθετηθεί πλησίον της καταγματικής γραμμής από την οποία θα πρέπει να απέχει περίπου 1cm (> 5mm)

37 Τεχνική τοποθέτησης πλάκας εξουδετέρωσης ή γεφύρωσης
οι κοχλίες τοποθετούνται στις οπές της πλάκας, συνήθως, διαδοχικά εκατέρωθεν της εστίας του κατάγματος

38 Βασικοί κανόνες της οστεοσύνθεσης με μεταλλική πλάκα
4) Τοποθέτηση κοχλιών - ακολουθεί μέτρηση του μήκους της οπής με ειδικό εργαλείο και επιλογή κατάλληλου μήκους κοχλία (προτιμότερο να επιλεχθεί κοχλίας ≈ 2mm μακρύτερος) - με τη βοήθεια του κατάλληλου κατσαβιδιού τοποθετείται ο 1ος κοχλίας (αυτοβυθιζόμενος)

39 Βασικοί κανόνες της οστεοσύνθεσης με μεταλλική πλάκα
4) Τοποθέτηση κοχλιών - εάν χρησιμοποιηθούν μη αυτοβυθιζόμενοι κοχλίες θα πρέπει να προηγηθεί η δημιουργία σπειρώματος στους φλοιούς (κολαούζος) - ο 2ος κοχλίας τοποθετείται κατά τον ίδιο τρόπο εκατέρωθεν της καταγματικής εστίας και πλησίον αυτής

40 Βασικοί κανόνες της οστεοσύνθεσης με μεταλλική πλάκα
4) Τοποθέτηση κοχλιών - ακολουθεί η τοποθέτηση και των υπόλοιπων κοχλιών με τον ίδιο τρόπο - το ασθενέστερο σημείο της μ. πλάκας είναι οι θέσεις για την υποδοχή των κοχλιών θα πρέπει να τοποθετούνται κοχλίες σε όλες τις θέσεις

41 Βασικοί κανόνες της οστεοσύνθεσης με μεταλλική πλάκα
4) Τοποθέτηση κοχλιών - η μ. πλάκα να μην έχει κενή θέση για κοχλία επάνω από την καταγματική εστία - καλό είναι να αποφεύγεται η τοποθέτηση κοχλιών στην καταγματική εστία, ωστόσο είναι δυνατό να τοποθετηθεί κοχλίας μόνο με την τεχνική της συμπιεστικής κοχλίωσης

42 Βασικοί κανόνες της οστεοσύνθεσης με μεταλλική πλάκα
4) Τοποθέτηση κοχλιών - αφού έχουν τοποθετηθεί όλοι οι κοχλίες, ελέγχονται ξανά ένας-ένας, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι έχουν βιδωθεί όλοι σφιχτά στο οστό - εάν διαπιστωθεί ότι κάποιος από τους κοχλίες είναι χαλαρός θα πρέπει να αντικατασταθεί από άλλον (αυτοβυθιζόμενοι ≠ μη αυτοβυθιζόμενοι)

43 Βασικοί κανόνες της οστεοσύνθεσης με μεταλλική πλάκα
4) Τοποθέτηση κοχλιών - οι κοχλίες τοποθετούνται κάθετα στον επιμήκη άξονα του οστού (round hole plates) - όταν χρησιμοποιούνται μ. πλάκες δυναμικής συμπίεσης είναι δυνατή η τοποθέτηση του κοχλία με κάποια γωνία κλίσης - η τοποθέτηση των ακραίων κοχλιών με γωνία κλίσης αυξάνουν την σταθερότητα της οστεοσύνθεσης

44 Πλεονεκτήματα οστεοσύνθεσης με μεταλλική πλάκα
Δυνατή η ανατομική ανακατασκευή του οστού Ισχυρή τεχνική έναντι των δυνάμεων που ασκούνται στην καταγματική εστία Η ισχυρή σταθεροποίηση επιτρέπει τη πρώιμη φόρτιση του άκρου και μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης της νόσου του κατάγματος κατά τη μετεγχειρητική περίοδο

45 Μειονεκτήματα οστεοσύνθεσης με μεταλλική πλάκα
Ειδικός εξοπλισμός και επένδυση σε υλικά Εξάσκηση στην τεχνική εφαρμογής Ευρεία αποκάλυψη του οστού + μεγαλύτερη επιφάνεια υλικών σε επαφή με την καταγματική εστία ↑↑↑ αποκόλληση των γύρω μαλακών ιστών ανεπαρκής αιμάτωση του περιοστέου

46 Ενδείξεις παραμονής των πλακών
Μεσήλικα ή υπερήλικα ζώα (>8-10 ετών) Κατάγματα γνάθου, πυέλου, βραχιονίου

47 Ενδείξεις αφαίρεσης των πλακών
Εκπλήρωση του σκοπού τους (μόλις επέλθει η κλινική ίαση του κατάγματος) κατάγματα μακρών οστών ζώων <1 έτους σκύλοι 1-3 ετών, ιδιαίτερα εργασίας πρώιμη σύγκλειση επιφυσιακής γραμμής (σε περίπτωση παγίδευσής της) οστεοπώρωση-stress protection (ιδιαίτερα σε πλάκες μεγάλου μήκους ή σε μακροχρόνια παραμονή τους στο οστό) κάταγμα στα άκρα της πλάκας επανακάταγμα μετά την όψιμη αφαίρεση της πλάκας ανάπτυξη σαρκώματος πρόληψη άλλων ενδείξεων (βραχιόνιο οστό) Δυσκολία να πεισθούν οι ιδιοκτήτες για μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση με σκοπό την αφαίρεση της πλάκας

48 Ενδείξεις αφαίρεσης των πλακών
Επίμονα συρίγγια στο δέρμα πάνω από την πλάκα, λόγω οστεομυελίτιδας Χωλότητα, λόγω θερμικής αγωγιμότητας κατάγματα αντιβραχίου, κνήμης Ερεθισμός και κοκκίωμα από λήξη των μαλακών ιστών πάνω από την πλάκα Έλλειψη λειτουργικότητας, ιδιαίτερα αν προκαλούν χωλότητα ή παρεμποδίζουν την ίαση του κατάγματος χαλάρωση κάμψη θραύση

49 Μετεγχειρητική αγωγή μετά την αφαίρεση της πλάκας
Αν η πώρωση είναι ανεπαρκής εξωτερική σταθεροποίηση ή επανάληψη της οστεοσύνθεσης (εξωτερική ή εσωτερική) Περιορισμός του ζώου για 1-6 εβδομάδες Πιεστική επίδεση για 2-3 ημέρες (πρόληψη οιδήματος-αιματώματος)


Κατέβασμα ppt "Μεταλλικές πλάκες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google