Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι δυνάμεις αυτές εξαρτώνται από την ενέργεια των μυών, την κίνηση του άκρου, και τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται τα φορτία στο συγκεκριμένο άκρο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι δυνάμεις αυτές εξαρτώνται από την ενέργεια των μυών, την κίνηση του άκρου, και τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται τα φορτία στο συγκεκριμένο άκρο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Οι δυνάμεις αυτές εξαρτώνται από την ενέργεια των μυών, την κίνηση του άκρου, και τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται τα φορτία στο συγκεκριμένο άκρο

4 Φυσιολογικά η κατανομή των δυνάμεων στα οστά δεν είναι η ίδια σε κάθε επιφάνειά τους, και συνήθως σε μία επιφάνεια ασκούνται δυνάμεις συμπίεσης και στην αντίθετη εκτατικές δυνάμεις

5  δρουν ως εσωτερικοί νάρθηκες  είναι αποτελεσματικές ενάντια και στις τρεις δυνάμεις στις οποίες θα πρέπει να ανθίστανται Βράχυνση Κάμψη ( ; ) Στροφή

6

7 Μεγάλη ποικιλία 1) Κλασικές μ. πλάκες με στρογγυλές οπές α ) τύπου V. Instrumentation ή Venables β ) τύπου Sherman, Burns και Lane η χρήση των οποίων τείνει να περιοριστεί

8 1) Κλασικές μ. πλάκες με στρογγυλές οπές

9 2) Μ. πλάκες σχεδιασμένες ώστε να προκαλούν συμπίεση α ) DCP, μ. πλάκες δυναμικής συμπίεσης β ) LC-DCP, μ. πλάκες δυναμικής συμπίεσης περιορισμένης επαφής

10 2) Μ. πλάκες σχεδιασμένες ώστε να προκαλούν συμπίεση

11 3) Ειδικές πλάκες α ) Μ. πλάκες ανακατασκευής β ) Μ. πλάκες βιολογικής οστεοσύνθεσης γ ) τύπου Locking plates

12 3) Ειδικές πλάκες

13  ανάλογα με την κατασκευή  ειδικές πλάκες

14 1) Πλάκα συμπίεσης - εγκάρσια, βραχέα λοξά κατάγματα - εφαρμόζεται στην επιφάνεια του οστού που ασκούνται εκτατικές δυνάμεις - προϋποθέτει να έχει προηγηθεί η ανατομική ανάταξη του οστού - χρησιμοποιούνται μ. πλάκες δυναμικής συμπίεσης ( δυνατό να χρησιμοποιηθούν και οι κλασικές μ. πλάκες )

15 1) Πλάκα συμπίεσης Εικόνα…

16  Κλασικές πλάκες  ειδική συσκευή  εκτεταμένη αποκάλυψη του οστού

17  Αυτοσυμπιεστικές πλακες  ειδικός σχεδιασμός των οπών τους εντός των οποίων ολισθαίνει η κεφαλή του κοχλία

18 2) Πλάκα εξουδετέρωσης - λοξά, σπειροειδή ή συντριπτικά κατάγματα, όπου η εφαρμογή αξονικής συμπίεσης δεν είναι επιθυμητή - προηγείται η ανακατασκευή του κατάγματος με τη βοήθεια συμπιεστικού κοχλία

19 2) Πλάκα εξουδετέρωσης - η πλάκα τοποθετείται προκειμένου να μεταφέρει τα φορτία από το κεντρικό στο περιφερικό τμήμα του οστού ώστε να προστατευθεί η καταγματική εστία από την υπερβολική φόρτιση. - Μ. πλάκα και οστό μοιράζονται τα φορτία

20 2) Πλάκα εξουδετέρωσης - ιδανικά θα πρέπει να εφαρμόζεται στην επιφάνεια του οστού που ασκούνται εκτατικές δυνάμεις - η επιφάνεια τοποθέτησής της εξαρτάται από την επιφάνεια στην οποία έχει τοποθετηθεί ο κοχλίας που ασκεί διακαταγματική συμπίεση

21 2) Πλάκα εξουδετέρωσης

22 3) Πλάκα γεφύρωσης - κυρίως σε συντριπτικά διαφυσιακά κατάγματα, όπου τα τεμάχια του οστού είναι πολύ μικρά για να επιτρέψουν την ανακατασκευή του οστού με τη χρήση συμπιεστικής κοχλίωσης ή λείπουν - διατήρηση του μήκους του οστού γεφυρώνοντας την καταγματική εστία

23 3) Πλάκα γεφύρωσης - η πλάκα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να μεταφέρει εξολοκλήρου τα φορτία από το κεντρικό στο περιφερικό τμήμα του οστού, παρακάμπτοντας το κενό μεταξύ τους

24 3) Πλάκα γεφύρωσης

25 Εξαρτάται από :  την επιφάνεια του οστού που είναι ευκολότερο να προσπελαστεί  τη θέση των κοχλιών που ασκούν διακαταγματική συμπίεση  την επιφάνεια που ασκούνται εκτατικές δυνάμεις

26  συχνά η ευκολότερα προσπελάσιμη επιφάνεια είναι και αυτή όπου ασκούνται εκτατικές δυνάμεις  επιφάνειες οστών ( εκτατικές δυνάμεις ): α ) πρόσθια - έξω πλάγια βραχιονίου β ) πρόσθια - έσω πλάγια κερκίδας γ ) έξω πλάγια μηριαίου δ ) πρόσθια - έσω πλάγια κνήμης

27 1) Επιλογή κατάλληλου μεγέθους μ. πλάκας θα εξαρτηθεί από : - τον τύπο και την εντόπιση του κατάγματος - την ηλικία - το μέγεθος του οστού - το σωματικό βάρος του ζώου - τη δραστηριότητα του ζώου, κ. α.

28 1) Επιλογή κατάλληλου μεγέθους μ. πλάκας - ειδικοί πίνακες - συνηθέστερα η επιλογή του μεγέθους καθορίζεται από τη διάμετρο των κοχλιών Γενικά ισχύει ότι η διάμετρος του κοχλία δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ⅓ της διαμέτρου της διάφυσης του οστού, όπως αυτό απεικονίζεται ακτινολογικά

29 1) Επιλογή κατάλληλου μεγέθους μ. πλάκας - χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη σε μήκος μ. πλάκα που είναι δυνατό να τοποθετηθεί - οι δυνάμεις κατανέμονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και δεν συγκεντρώνονται κοντά στην καταγματική επιφάνεια. - μεγαλύτερη αντοχή στις δυνάμεις στροφής

30 2) Ανάταξη του κατάγματος και, εφόσον απαιτείται, τοποθέτηση κοχλία για διακαταγματική συμπίεση

31 3) Διαμόρφωση του σχήματος της μ. πλάκας - απαραίτητη, εφόσον απαιτείται, πριν από την τοποθέτησή της - θα πρέπει να εφάπτεται πλήρως στην επιφάνεια του οστού - εάν δε γίνει, η ανατομική ανάταξη δεν θα διατηρηθεί

32 3) Διαμόρφωση του σχήματος της μ. πλάκας - χρησιμοποίηση templates ( εύκαμπτες μεταλλικές πλάκες ) - κάμψη με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων - ελικοειδής στροφή - αδύνατο να καμφθεί κάθετα στο ίδιο με αυτή επίπεδο - είναι δυνατό να γίνει και προεγχειρητικά με οδηγό α /a του ετερόπλευρου υγιούς οστού

33 3) Διαμόρφωση του σχήματος της μ. πλάκας - οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες κάμψης στο ίδιο σημείο θα πρέπει να αποφεύγονται καθώς η πλάκα αποδυναμώνεται στο σημείο εκείνο - Θα πρέπει να κάμπτεται στα σημεία μεταξύ των οπών της προκειμένου αυτές να εξακολουθήσουν να είναι λειτουργικές

34 4) Τοποθέτηση κοχλιών Αριθμός - από 2 κοχλίες εκατέρωθεν της καταγματικής εστίας - τουλάχιστον από 3 ( πλάκα εξουδετέρωσης ) ή από 4 ( πλάκα γεφύρωσης ) κοχλίες εκατέρωθεν της εστίας του κατάγματος - μεγαλύτερος αριθμός κοχλιών ↑↑↑ εξουδετέρωση των δυνάμεων στροφής

35 4) Τοποθέτηση κοχλιών - με τη μ. πλάκα να συγκρατείται στην κατάλληλη θέση στο οστό με τη βοήθεια των κατάλληλων εργαλείων, γίνεται η πρώτη οπή στο οστό ( αφορά και τους δύο φλοιούς ) με οστεοτρύπανο μικρότερης διαμέτρου από εκείνης του κοχλία

36 4) Τοποθέτηση κοχλιών - ο 1 ος κοχλίας θα τοποθετηθεί πλησίον της καταγματικής γραμμής από την οποία θα πρέπει να απέχει περίπου 1cm (> 5mm)

37  οι κοχλίες τοποθετούνται στις οπές της πλάκας, συνήθως, διαδοχικά εκατέρωθεν της εστίας του κατάγματος

38 4) Τοποθέτηση κοχλιών - ακολουθεί μέτρηση του μήκους της οπής με ειδικό εργαλείο και επιλογή κατάλληλου μήκους κοχλία ( προτιμότερο να επιλεχθεί κοχλίας ≈ 2mm μακρύτερος ) - με τη βοήθεια του κατάλληλου κατσαβιδιού τοποθετείται ο 1 ος κοχλίας ( αυτοβυθιζόμενος )

39 4) Τοποθέτηση κοχλιών - εάν χρησιμοποιηθούν μη αυτοβυθιζόμενοι κοχλίες θα πρέπει να προηγηθεί η δημιουργία σπειρώματος στους φλοιούς ( κολαούζος ) - ο 2 ος κοχλίας τοποθετείται κατά τον ίδιο τρόπο εκατέρωθεν της καταγματικής εστίας και πλησίον αυτής

40 4) Τοποθέτηση κοχλιών - ακολουθεί η τοποθέτηση και των υπόλοιπων κοχλιών με τον ίδιο τρόπο - το ασθενέστερο σημείο της μ. πλάκας είναι οι θέσεις για την υποδοχή των κοχλιών θα πρέπει να τοποθετούνται κοχλίες σε όλες τις θέσεις

41 4) Τοποθέτηση κοχλιών - η μ. πλάκα να μην έχει κενή θέση για κοχλία επάνω από την καταγματική εστία - καλό είναι να αποφεύγεται η τοποθέτηση κοχλιών στην καταγματική εστία, ωστόσο είναι δυνατό να τοποθετηθεί κοχλίας μόνο με την τεχνική της συμπιεστικής κοχλίωσης

42 4) Τοποθέτηση κοχλιών - αφού έχουν τοποθετηθεί όλοι οι κοχλίες, ελέγχονται ξανά ένας - ένας, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι έχουν βιδωθεί όλοι σφιχτά στο οστό - εάν διαπιστωθεί ότι κάποιος από τους κοχλίες είναι χαλαρός θα πρέπει να αντικατασταθεί από άλλον ( αυτοβυθιζόμενοι ≠ μη αυτοβυθιζόμενοι )

43 4) Τοποθέτηση κοχλιών - οι κοχλίες τοποθετούνται κάθετα στον επιμήκη άξονα του οστού (round hole plates) - όταν χρησιμοποιούνται μ. πλάκες δυναμικής συμπίεσης είναι δυνατή η τοποθέτηση του κοχλία με κάποια γωνία κλίσης - η τοποθέτηση των ακραίων κοχλιών με γωνία κλίσης αυξάνουν την σταθερότητα της οστεοσύνθεσης

44  Δυνατή η ανατομική ανακατασκευή του οστού  Ισχυρή τεχνική έναντι των δυνάμεων που ασκούνται στην καταγματική εστία  Η ισχυρή σταθεροποίηση επιτρέπει τη πρώιμη φόρτιση του άκρου και μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης της νόσου του κατάγματος κατά τη μετεγχειρητική περίοδο

45  Ειδικός εξοπλισμός και επένδυση σε υλικά  Εξάσκηση στην τεχνική εφαρμογής  Ευρεία αποκάλυψη του οστού + μεγαλύτερη επιφάνεια υλικών σε επαφή με την καταγματική εστία ↑↑↑ αποκόλληση των γύρω μαλακών ιστών ανεπαρκής αιμάτωση του περιοστέου

46  Μεσήλικα ή υπερήλικα ζώα (>8-10 ετών )  Κατάγματα γνάθου, πυέλου, βραχιονίου

47  Εκπλήρωση του σκοπού τους ( μόλις επέλθει η κλινική ίαση του κατάγματος )  κατάγματα μακρών οστών ζώων <1 έτους  σκύλοι 1-3 ετών, ιδιαίτερα εργασίας  πρώιμη σύγκλειση επιφυσιακής γραμμής ( σε περίπτωση παγίδευσής της )  οστεοπώρωση -stress protection ( ιδιαίτερα σε πλάκες μεγάλου μήκους ή σε μακροχρόνια παραμονή τους στο οστό )  κάταγμα στα άκρα της πλάκας  επανακάταγμα μετά την όψιμη αφαίρεση της πλάκας  ανάπτυξη σαρκώματος  πρόληψη άλλων ενδείξεων ( βραχιόνιο οστό ) Δυσκολία να πεισθούν οι ιδιοκτήτες για μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση με σκοπό την αφαίρεση της πλάκας

48  Επίμονα συρίγγια στο δέρμα πάνω από την πλάκα, λόγω οστεομυελίτιδας  Χωλότητα, λόγω θερμικής αγωγιμότητας  κατάγματα αντιβραχίου, κνήμης  Ερεθισμός και κοκκίωμα από λήξη των μαλακών ιστών πάνω από την πλάκα  κατάγματα αντιβραχίου, κνήμης  Έλλειψη λειτουργικότητας, ιδιαίτερα αν προκαλούν χωλότητα ή παρεμποδίζουν την ίαση του κατάγματος  χαλάρωση  κάμψη  θραύση

49  Αν η πώρωση είναι ανεπαρκής  εξωτερική σταθεροποίηση ή επανάληψη της οστεοσύνθεσης ( εξωτερική ή εσωτερική )  Περιορισμός του ζώου για 1-6 εβδομάδες  Πιεστική επίδεση για 2-3 ημέρες ( πρόληψη οιδήματος - αιματώματος )


Κατέβασμα ppt "Οι δυνάμεις αυτές εξαρτώνται από την ενέργεια των μυών, την κίνηση του άκρου, και τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται τα φορτία στο συγκεκριμένο άκρο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google