Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΨΗΛΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Καθημερινή ζωή Ακαδημαϊκό χώρο
Αντίθετες απόψεις: Πωλ Φεγιεράμπεν Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑ «Αν δεν είσαι σε θέση να μετρήσεις, τότε η γνώμη σου είναι πτωχή και ανεπαρκής» Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: Η ΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ:ΑΚΡΑΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Οι θεωρίες είναι ατεκμηρίωτες αν δεν επαληθεύονται από γεγονότα. Στερούνται νοήματος αν δεν προκύπτουν από γεγονότα ΘΕΩΡΙΟΚΡΑΤΙΑ: Η ΑΛΛΗ ΑΚΡΗ Το θεωρητικό σκέλος της επιστήμης δεν συνιστά περιγραφή της πραγματικότητας

3 ΕΠΑΓΩΓΙΣΜΟΣ: Η ΜΕΣΗ ΟΔΟΣ
(όλα τα μέταλλα διαστέλλονται όταν θερμαίνονται) Νόμοι και Θεωρίες Επαγωγή Παραγωγή Γεγονότα που προσπορίζονται από την παρατήρηση (διαφορετικά είδη μετάλλων κάτω από διαφορετικές συνθήκες, όταν θερμανθούν, διαστέλλονται) Προβλέψεις και εξηγήσεις (διαδοχικές σιδηροδρομικές ράγες, αν δεν παρεμβάλλονται μικρά διαστήματα, θα παραμορφωθούν κάτω από τον καυτό ήλιο)

4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Είναι ο τρόπος της επιστημονικής προσπέλασης, η σαφώς προσδιοριζόμενη κατεύθυνση της νοητικής διαδικασίας, η εξέταση κατά ορισμένους κανόνες. ΜΕΘΟΔΟΣ Η΄ ΤΕΧΝΙΚΗ: Είναι απλά το μέσο που με αυτό επιτυγχάνεται μια μεθοδολογία. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Είναι η έκφραση της έννοιας της μεθοδολογίας στην εξέταση των θεμάτων του χώρου.

5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Συστηματική (ολοκληρωμένο σύστημα ενέργειας)
Παραγωγική (δρα συσσωρευτικά) Αυτοελεγχόμενη (δυνατότητες αυτορίθμησης) Εύπλαστη και Ευέλικτη (βελτίωση ή αλλαγή τμημάτων της χωρίς να καταστρέφεται) ΔΟΜΗ Πληροφοριακό Μέρος (γνώση για το θέμα που εξετάζεται) Ερμηνευτικό Μέρος (αξιοποιεί τις γνώσεις του πρώτου μέρους) Επιβεβαιωτικό Μέρος (μέσα από έλεγχο, βελτιώνει τις μεθόδους των δυο προηγουμένων) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Επίπεδο ΜΕΛΕΤΗΣ (εξασφαλίζει συνεχή ροή, άμεσα ελεγχόμενη) Επίπεδο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (προδιαγράφει την πορεία αντιμετώπισης του προβλήματος) Επίπεδο ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (βελτιώνει, ολοκληρώνει, συσσωρεύει γνώση) Επίπεδο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ (τεκμηριώνει και υποστηρίζει τα προτεινόμενα)

6 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΗΓΗ ΜΟΡΦΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

7 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

8 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (GOAL) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (OBJECTIVE) Πρόβλημα Προϊόντα Παροχή ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΧΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΙΣΜΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Περιοχή Μελέτης Χωρική Μονάδα ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Φύση;  Ποια; Μορφή;  Ποια; Μέγεθος;  Πόσα; Καταλληλότητα;  Πόσο Καλά; Μέθοδοι;  Πώς; ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ: Στοιχεία είναι μια σειρά από αριθμητικά, ποσοτικά ή ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός συνόλου, σε μη επεξεργασμένη για το συγκεκριμένο στάδιο ανάλυσης μορφή, ενώ όταν περάσουν από μια διαδικασία επεξεργασίας και απαντούν σε κάποιο ερώτημα, έχουμε πληροφορία.

10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΦΑΣΕΙΣ Προαναλυτική Φάση Αναλυτική Φάση Μεταναλυτική Φάση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Φυσικός Χώρος Άνθρωποι Χωρικές Δομές Χωρικές Διαδικασίες ΜΟΡΦΗ Παρατηρήσεις Πεδίου Χάρτες Τηλεπισκόπιση Άλλα

11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΗΓΗ Πρωτογενή Εργασίες Πεδίου Θεωρητική Έρευνα Αρχειακές Καταγραφές Δευτερογενή Ψηφιακά Μη Ψηφιακά ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ποιοτική Ιεραρχική Ποσοτική Αναλογική

12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Προ-πειρατικές Πειραματικές Ημι-πειραματικές ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Περιοχή Ι: Φυσική Γεωγραφία Περιοχή ΙΙ: Πειραματικές Επιστήμες Περιοχή ΙΙΙ: Ανθρωπογεωγραφία Περιοχή ΙV: Όλες οι Επιστήμες ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Προσδιορισμού Τεχνικών Συλλογής Παρατήρησης Μέτρησης Καταγραφής

13 ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

14 ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΙΔΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ

15 ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

16 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Καμία τεχνική δεν επαρκεί για όλα τα προβλήματα. Καμία τεχνική δεν είναι περισσότερο «επιστημονική» των άλλων. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ακρίβεια (προκαταλήψεις-επηρεασμός από τον ερευνητή). Αξιοπιστία (χρήση οργάνων-βοηθημάτων). Πρόβλημα Μέτρησης Αντικειμενική (επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις έχουν το ίδιο αποτέλεσμα). Αξιόπιστη (η καταγραφή των ίδιων φαινομένων παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα). Σφάλματα Παρατήρησης Παρατηρητή Οργάνου Σε σχέση με το Περιβάλλον Από το παρατηρούμενο θέμα

18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ταξινόμηση Κωδικοποίηση Οργάνωση ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Η΄ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Μαθηματικά Πιθανοθεωρία ΧΩΡΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

19 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Θέση Τοπολογία Χαρακτηριστικά ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Χρήση-Ανάκτηση Συντήρηση Ενημέρωση

20 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ Εξακρίβωση Σημαντικών Γεγονότων Σύνδεση Γεγονότων με τη Θεωρία Δημιουργία Θεωρίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Να εντοπίσει προβλήματα Να ταξινομήσει προβλήματα Να αξιολογήσει προβλήματα Να βρει τις διασυνδέσεις ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Περιγραφή Εξήγηση Πρόβλεψη Προσδιορισμός

21 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΙ Συστηματοποίηση Εμπειριών Συνοψίζουν Γνώσεις Περιγράφουν Πρότυπα και Διαδικασίες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πίνακες Διαγράμματα Χάρτες Άλλα

22 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΞΗΓΗΣΗ Ιδιογραφική Ντετερμινιστική Πιθανολογική Λειτουργική ΠΡΟΒΛΕΨΗ Αν Χ τότε Υ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Τι πρέπει να υπάρχει

23 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ
Η ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Επίθετο: εξιδανικευμένη παρουσίαση Ουσιαστικό: αναπαράσταση Ρήμα: με τι μοιάζει κάτι ΕΙΔΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Εικονικά Αναλογικά Συμβολικά ή Μαθηματικά ΣΤΑΔΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Αφαίρεση Μετασχηματισμός Αναγωγή Επαλήθευση

24 ΣΤΑΔΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

25 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ Χάρτες Γραφήματα Μη-Σχεδιαστικές Αποδόσεις ΜΟΡΦΗ Μη-Ηλεκτρονική Μορφή Ηλεκτρονική Μορφή Οπτική-Μαγνητική Μορφή Άλλα

26 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ Τι είναι Τι πρέπει Τι είναι εφικτό
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Πραγματικότητα που υπάρχει vs αυτό που θέλουμε Όχι αναγκαστικά «θετικά» αποτελέσματα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Εσωτερική Συνέπεια Εξωτερική Συνέπεια


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google