Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων τεστ με τη χρήση της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών: πειραματική εφαρμογή Εισηγητής: Αντώνης Βεντούρης Αριστοτέλειο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ανάλυση των αποτελεσμάτων τεστ με τη χρήση της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών: πειραματική εφαρμογή Εισηγητής: Αντώνης Βεντούρης Αριστοτέλειο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων τεστ με τη χρήση της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών: πειραματική εφαρμογή Εισηγητής: Αντώνης Βεντούρης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Τεστ  Όργανο - εργαλείο  Διαδικασία

3 Ορισμός με την ευρύτερη έννοια  Η συστηματική διαδικασία παρατήρησης της συμπεριφοράς ενός ατόμου και περιγραφής της με τη βοήθεια αριθμητικών κλιμάκων ή κατηγορικών συστημάτων (Cronbach, 1970)

4 Σημασία τεστ στο πλαίσιο διαμορφωτικής αξιολόγησης  Συλλογή αξιοποιήσιμων δεδομένων  Συστηματική επεξεργασία τους  Εξαγωγή συμπερασμάτων

5 Βαθμός  Αδυνατεί να παρασχέσει συγκεκριμένες πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του μαθητή

6 Ανάλυση δεδομένων  Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (AFC)

7 Πειραματική εφαρμογή ΕΕξετασθέντες: 21 εκπαιδευόμενοι ΚΕΕ ΜΜεταβλητές έρευνας: 9 Δημογραφικές μεταβλητές: 4 Μεταβλητές τεστ: 5 ΙΙδιότητες μεταβλητών: 35 Δημογραφικές ιδιότητες: 16 Ιδιότητες τεστ: 19

8 Μεταβλητές  Ηλικία  Φύλο  Εθνικότητα  Απασχόληση  Χρήση ενεστώτα  Χρήση αορίστου  Χρήση αντωνυμιών  Χρήση λεξιλογίου  Κοινωνικοπολιτισμική γνώση

9 Εφαρμογή AFC : άξονας κοινωνιοκοπολιτισμικών γνώσεων

10 Εφαρμογή AFC: άξονας χρόνων

11 Εφαρμογή AFC: Επίπεδα 1Χ2

12 Συμπεράσματα  Με την ανάλυση δεδομένων μπορούν να αναδειχθούν οι επικρατέστερες συσχετίσεις μεταξύ των συμπεριφορών (θετικών – αρνητικών) των μαθητών  Λαμβάνονται υπόψη χαρακτηριστικά που συχνά παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση συγκεκριμένων συμπεριφορών  Δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει το πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των μαθητών

13 Ευχαριστώ Grazie Obrigado Thank you Merci

14 Ενδεικτική βιβλιογραφία  Βεντούρης, Α., 2005. F(a)=aε.δ+υ(μ). Εισαγωγή στη γενική διδακτική. Αθήνα: Μπόνιας.  Κασσωτάκης, Μ., 1994. Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.  Μάρκος, Α., 2006. «Το λογισμικό analysis: η περίπτωση της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών». Στο Τετράδια ανάλυσης δεδομένων (υπό δημοσίευση), Θεσσαλονίκη: Τυπωθήτω.  Μάρκος, Α., Μενεξές, Γ., Παπαδημητρίου, Γ., 2006. «Η παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών μέσω του λογισμικού C.HI.C. Analysis». Πρακτικά 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Σ.Ι. Καστοριά.  Bachman, L., 1990. Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press.  Gage, N., Berliner, D., 1975. Educational psychology. Chicago: Rand McNally & Company.  Greenacre, M., Blasius, J., 1994. Correspondence analysis in the social sciences: Recent developments and applications. London: Academic Press.  Guba, E., Lincoln, Y., 1992. Effective Evaluation: Improving the Usefulness of Evaluation Results Through Responsive and Naturalistic Approaches. San Francisco: Jossey Bass Inc Publications.  Guba, E., Lincoln, Y., 1994. “Fourth generation: Evaluation”. In Husén, T., Postlethwaite, N., 1994. 4, 2369-2375.  Hughes, A., 1989. Testing for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.


Κατέβασμα ppt "Η ανάλυση των αποτελεσμάτων τεστ με τη χρήση της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών: πειραματική εφαρμογή Εισηγητής: Αντώνης Βεντούρης Αριστοτέλειο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google