Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΑΤ με αρχική φάση και αρχική χρονική στιγμή. Αν η μελέτη μιας ΑΑΤ αρχίζει μια χρονική στιγμή διάφορη του μηδενός (t 0 ≠ 0), τότε ισχύει: αρνητικές Οι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΑΤ με αρχική φάση και αρχική χρονική στιγμή. Αν η μελέτη μιας ΑΑΤ αρχίζει μια χρονική στιγμή διάφορη του μηδενός (t 0 ≠ 0), τότε ισχύει: αρνητικές Οι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΑΤ με αρχική φάση και αρχική χρονική στιγμή

2 Αν η μελέτη μιας ΑΑΤ αρχίζει μια χρονική στιγμή διάφορη του μηδενός (t 0 ≠ 0), τότε ισχύει: αρνητικές Οι χρονικές στιγμές t και t 0 μπορεί να είναι αρνητικές!!! ΟΧΙ φ 0 είναι η φάση τη στιγμή t 0 και ΟΧΙ τη στιγμή μηδέν. ΑΑΤ με αρχική φάση και αρχική χρονική στιγμή

3 Κύκλος αναφοράς με αρχική φάση και αρχική χρονική στιγμή ω(t-t 0 )

4 Εξισώσεις ΑΑΤ με t 0 και φ 0

5 Δύο υλικά σημεία εκτελούν ΑΑΤ με ίσα πλάτη Α=1m και ίσες περιόδους T=12sec. Τη χρονική στιγμή 0 το πρώτο διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του κινούμενο προς τη θετική κατεύθυνση. Μετά από 2sec, δηλ. τη χρονική στιγμή 2sec το δεύτερο διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του κινούμενο προς τη θετική κατεύθυνση. Να γραφούν οι εξισώσεις απομάκρυνσης για τα δύο υλικά σημεία και να γίνουν οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις.

6 Πρώτο:

7

8 Δεύτερο:

9

10

11 Ένα τρίτο υλικό σημείο που εκτελεί ΑΑΤ με πλάτος Α=1m και περίοδο T=12sec, διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του κινούμενο προς τη θετική κατεύθυνση 2sec πριν από το πρώτο δηλ. τη χρονική στιγμή − 2sec. Να γραφεί η εξίσωση απομάκρυνσης και να γίνει η γραφική παράσταση x-t.

12 Τρίτο:

13

14

15


Κατέβασμα ppt "ΑΑΤ με αρχική φάση και αρχική χρονική στιγμή. Αν η μελέτη μιας ΑΑΤ αρχίζει μια χρονική στιγμή διάφορη του μηδενός (t 0 ≠ 0), τότε ισχύει: αρνητικές Οι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google