Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

+ + + + + + + - - - - - - - + Q - Q - q + + - - + q i + -

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "+ + + + + + + - - - - - - - + Q - Q - q + + - - + q i + -"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Q - Q

3 - q q i + -

4 I

5 q 1 + q i1i1

6 Q + Q - +

7 q 2 + q i2i2

8 I

9 q 3 - q i3i3

10 Q+Q - Q

11 Το φαινόμενο είναι περιοδικό. Ας δούμε την χρονική του εξέλιξη.

12 Q - Q

13 - q q i + -

14 I

15 q 1 + q i1i1

16 Q + Q - +

17 q 2 + q i2i2

18 I

19 q 3 - q i3i3

20 Q+Q - Q

21 Γραφικές παραστάσεις Τ 0 Q ( ή Ι ) -Q ( ή -Ι )

22 Τ 0 Q ( ή Ι ) -Q ( ή -Ι ) Q - Q +Α 0 - Α

23 Τ 0 Q ( ή Ι ) -Q ( ή -Ι ) - q q i + - +Α 0 -Α

24 Τ 0 Q ( ή Ι ) -Q ( ή -Ι ) I +Α 0 -Α -Um-Um

25 Τ 0 Q ( ή Ι ) -Q ( ή -Ι ) q 1 + q i1i1 +A 0 -A

26 Τ 0 Q ( ή Ι ) -Q ( ή -Ι ) Q + Q - + +A 0 -A

27 Τ 0 Q ( ή Ι ) -Q ( ή -Ι ) q 2 + q i2i2 +A 0 -A

28 Τ 0 Q ( ή Ι ) -Q ( ή -Ι ) I U m +A 0 -A

29 Τ 0 Q ( ή Ι ) -Q ( ή -Ι ) q 3 - q i3i3 +A 0 -A

30 Τ 0 Q ( ή Ι ) -Q ( ή -Ι ) Q+Q - Q +A 0 -A

31 Οι εξισώσεις Τ 0 Q ( ή Ι ) -Q ( ή -Ι ) Ποιες είναι οι εξισώσεις φορτίου και ρεύματος ; Δεν είναι σωστό να θεωρήσετε ότι :και

32 Διότι : και

33 Q - Q +Α 0 - Α

34 Οι άλλες εξισώσεις

35 Οι αντιστοιχίες

36

37

38 Σχέση Q και I I + Q - Q

39 Σχέση Q και I


Κατέβασμα ppt "+ + + + + + + - - - - - - - + Q - Q - q + + - - + q i + -"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google