Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα

2 Αιολικές Εγκαταστάσεις Ειδικό Χωροταξικό για τις Α.Π.Ε. Υ.Α. 49828/2008 (ΦΕΚ Β΄, 2464/3.12.2008) Περιοχές Αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας (άρθρο 6) Αποκλείεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός: 1)Των κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO π.χ. Επίδαυρο 2)Των περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης. Είναι οι εκτάσεις με εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήματα που έχουν σημαίνουσα θέση στον κύκλο ζωής σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας (άρθρο 19 παρ. 1 ν. 1650/1983) π.χ. Φαράγγι Λουσίου, Πρέσπες 3)Των ορίων των Υγροτόπων Διεθνούς σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ). Π.χ. Λίμνη Βιστωνίδα. 4)Των πυρήνων των εθνικών δρυμών και των κηρυγμένων μνημείων της φύσης π.χ. Πίνδος.

3 5)Των αισθητικών δασών π.χ. αισθητικό δάσος Υμηττού, Καισαριανής) 6)Των οικοτόπων προτεραιότητας περιοχών της Επικρατείας που έχουν ενταχθεί ως τόποι κοινοτικής σημασίας στο δίκτυο Φύση 2000 π.χ. νησί Σπιναλλόγγα 7)Των ατύπως διαμορφωμένων τουριστικών και οικιστικών περιοχών. Ατύπως διαμορφωμένες τουριστικές και οικιστικές περιοχές: Περιοχές που περιλαμβάνουν 5 τουλάχιστον δομημένες ιδιοκτησίες με χρήση τουριστική ή κατοικία, οι οποίες ανά δύο βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων με συνολική δυναμικότητα 150 κλίνες τουλάχιστον. Για τον υπολογισμό της δυναμικότητας, κάθε δομημένη ιδιοκτησία με χρήση κατοικίας θεωρείται ισοδύναμη με 4 κλίνες ανεξαρτήτως εμβαδού. Οι περιοχές αυτές αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της οικείας Π.Π.Ε.Α

4 8)Των ακτών κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης που συντονίζεται από το ΥΠΕΚΑ. 9)Των τμημάτων των λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών που λειτουργούν επιφανειακά. 10)Των περιοχών ή ζωνών που υπάγονται σήμερα σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων και για όσο χρόνο ισχύουν.

5 Ειδικά κριτήρια χωροθέτησης αιολικών μονάδων στο θαλάσσιο χώρο(άρθρο 10) : Επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές της χώρας που διαθέτουν προϋποθέσεις αιολικής εκμεταλλευσιμότητας, εφόσον αυτές δεν υπάγονται σε ιδιαίτερο θεσμικό καθεστώς ρητής απαγόρευσης της εγκατάστασης ή δεν αποτελούν ζώνη αποκλεισμού, όπως συμβαίνει στα θεσμοθετημένα θαλάσσια ή υποθαλάσσια πάρκα ή βεβαιωμένες γραμμές επιβατικής ναυσιπλοΐας. Απαγορεύεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε απόσταση μικρότερη των 1500 μ. από τις ακτές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των κολύμβησης που συντονίζεται από το ΥΠΕΚΑ Απαγορεύεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε κλειστούς κόλπους με εύρος ανοίγματος μικρότερο 1.500 μ.

6 Οι ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης αιολικών σταθμών από περιοχές και στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι: Α) για παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μνημεία, μείζονος σημασίας μνημεία και ιστορικούς, αρχαιολογικούς τόπους → 3χ/μ Β) για ζώνες απολύτου προστασίας λοιπών αρχαιολογικών χώρων (Ζώνη Α) ή Κηρυγμένα πολιτιστικά μνημεία και ιστορικοί τόποι → η απόσταση προκύπτει από το γινόμενο του τύπου Α=7 × d (όπου d είναι η διάμετρος της φτερωτής ανεμογεννήτριας) και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 500 μ.

7 Οι ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης από οικισμούς είναι: α) για πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό > 2000 κατοίκων, δυναμικούς ή τουριστικούς ή αξιόλογους, οικισμούς με πληθυσμό < 2000 κατοίκων →1 χ/μ β) για παραδοσιακούς οικισμούς →1 ½ χ/μ γ) για λοιπούς οικισμούς →500 μ. δ) για οργανωμένη δόμηση Α΄ ή Β΄ κατοικίας (ΠΕΡΠΟ, Συνεταιρισμοί κλπ) ή διαμορφωμένες περιοχές Β΄ κατοικίας →1 χ/μ ε) για ιερές μονές →500 μ. στ) για μεμονωμένη νομίμως υφιστάμενη κατοικία → εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου θορύβου μικρότερου των 45 db.

8 Οι ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης από παραγωγικές ζώνες είναι: α) για αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, ζώνες αναδασμού → 1,5 d β) για ιχθυοκαλλιέργειες → 1,5 d γ) για μονάδες εσταυλισμένης κτηνοτροφίας → 1,5 d δ) για ΠΟΤΑ, θεματικά πάρκα, τουριστικά καταλύματα → 1 χ/μ ε) για μεταλλευτικές – εξορυκτικές ζώνες και δραστηριότητες που λειτουργούν επιφανειακά → 500 μ. Ορίζεται ως μέγιστη απόσταση χερσαίας όδευσης από υποσταθμό διασύνδεσης → 1 χ/μ

9 Τα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα:  Αυξάνουν το ποσοστό ενεργειακής αυτονομίας της ευρύτερης περιοχής.  Συμβάλλουν στην εξοικονόμηση και στην αποφυγή χρήσης άλλων καυσίμων που θα είχαν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.  Δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον καθώς δεν αποτελούν πηγή ρύπανσης, δεν δημιουργούνται απόβλητα και δεν προκαλούνται αλλαγές στο κλίμα.  Χρησιμοποιούν έναν ανεξάντλητο φυσικό πόρο.


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google