Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Problem Manuskryptów.  1 1 בְּרֵאשִׁ ֖ ית בָּרָ ֣ א אֱלֹהִ ֑ ים אֵ ֥ ת הַשָּׁמַ ֖ יִם וְאֵ ֥ ת הָאָֽרֶץ׃ 2 וְהָאָ ֗ רֶץ הָיְתָ ֥ ה תֹ ֨ הוּ ֙ וָבֹ ֔

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Problem Manuskryptów.  1 1 בְּרֵאשִׁ ֖ ית בָּרָ ֣ א אֱלֹהִ ֑ ים אֵ ֥ ת הַשָּׁמַ ֖ יִם וְאֵ ֥ ת הָאָֽרֶץ׃ 2 וְהָאָ ֗ רֶץ הָיְתָ ֥ ה תֹ ֨ הוּ ֙ וָבֹ ֔"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Problem Manuskryptów

2  1 1 בְּרֵאשִׁ ֖ ית בָּרָ ֣ א אֱלֹהִ ֑ ים אֵ ֥ ת הַשָּׁמַ ֖ יִם וְאֵ ֥ ת הָאָֽרֶץ׃ 2 וְהָאָ ֗ רֶץ הָיְתָ ֥ ה תֹ ֨ הוּ ֙ וָבֹ ֔ הוּ וְחֹ ֖ שֶׁךְ עַל־פְּנֵ ֣ י תְהֹ ֑ ום וְר ֣ וּחַ אֱלֹהִ ֔ ים מְרַחֶ ֖ פֶת עַל־פְּנֵ ֥ י הַמָּֽיִם׃ 3 וַיֹּ ֥ אמֶר אֱלֹהִ ֖ ים יְהִ ֣ י אֹ ֑ ור וַֽיְהִי־אֹֽור׃ 4 וַיַּ ֧ רְא אֱלֹהִ ֛ ים אֶת־הָאֹ ֖ ור כִּי־טֹ ֑ וב וַיַּבְדֵּ ֣ ל אֱלֹהִ ֔ ים בֵּ ֥ ין הָאֹ ֖ ור וּבֵ ֥ ין הַחֹֽשֶׁךְ׃ 5 וַיִּקְרָ ֨ א אֱלֹהִ ֤ ים׀ לָאֹור ֙ יֹ ֔ ום וְלַחֹ ֖ שֶׁךְ קָ ֣ רָא לָ ֑ יְלָה וַֽיְהִי־עֶ ֥ רֶב וַֽיְהִי־בֹ ֖ קֶר יֹ ֥ ום אֶחָֽד׃ פ 6 וַיֹּ ֣ אמֶר אֱלֹהִ ֔ ים יְהִ ֥ י רָקִ ֖ יעַ בְּתֹ ֣ וךְ הַמָּ ֑ יִם וִיהִ ֣ י מַבְדִּ ֔ יל בֵּ ֥ ין מַ ֖ יִם לָמָֽיִם׃ 7 וַיַּ ֣ עַשׂ אֱלֹהִים ֮ אֶת־הָרָקִיעַ ֒ וַיַּבְדֵּ ֗ ל בֵּ ֤ ין הַמַּ ֨ יִם ֙ אֲשֶׁר ֙ מִתַּ ֣ חַת לָרָקִ ֔ יעַ וּבֵ ֣ ין הַמַּ ֔ יִם אֲשֶׁ ֖ ר מֵעַ ֣ ל לָרָקִ ֑ יעַ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 8 וַיִּקְרָ ֧ א אֱלֹהִ ֛ ים לָֽרָקִ ֖ יעַ שָׁמָ ֑ יִם וַֽיְהִי־עֶ ֥ רֶב וַֽיְהִי־בֹ ֖ קֶר יֹ ֥ ום שֵׁנִֽי׃ פ 9 וַיֹּ ֣ אמֶר אֱלֹהִ ֗ ים יִקָּו ֨ וּ הַמַּ ֜ יִם מִתַּ ֤ חַת הַשָּׁמַ ֨ יִם ֙ אֶל־מָקֹ ֣ ום אֶחָ ֔ ד וְתֵרָאֶ ֖ ה הַיַּבָּשָׁ ֑ ה וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 10 וַיִּקְרָ ֨ א אֱלֹהִ ֤ ים׀ לַיַּבָּשָׁה ֙ אֶ ֔ רֶץ וּלְמִקְוֵ ֥ ה הַמַּ ֖ יִם קָרָ ֣ א יַמִּ ֑ ים וַיַּ ֥ רְא אֱלֹהִ ֖ ים כִּי־טֹֽוב׃ 11 וַיֹּ ֣ אמֶר אֱלֹהִ ֗ ים תַּֽדְשֵׁ ֤ א הָאָ ֨ רֶץ ֙ דֶּ ֔ שֶׁא ע ֚ ֵשֶׂב מַזְרִ ֣ יעַ זֶ ֔ רַע עֵ ֣ ץ פְּרִ ֞ י עֹ ֤ שֶׂה פְּרִי ֙ לְמִינֹ ֔ ו אֲשֶׁ ֥ ר זַרְעֹו־בֹ ֖ ו עַל־הָאָ ֑ רֶץ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 12 וַתֹּוצֵ ֨ א הָאָ ֜ רֶץ ד ֠ ֶּשֶׁא עֵ ֣ שֶׂב מַזְרִ ֤ יעַ זֶ ֨ רַע ֙ לְמִינֵ ֔ הוּ וְעֵ ֧ ץ עֹֽשֶׂה־פְּרִ ֛ י אֲשֶׁ ֥ ר זַרְעֹו־בֹ ֖ ו לְמִינֵ ֑ הוּ וַיַּ ֥ רְא אֱלֹהִ ֖ ים כִּי־טֹֽוב׃ 13 וַֽיְהִי־עֶ ֥ רֶב וַֽיְהִי־בֹ ֖ קֶר יֹ ֥ ום שְׁלִישִֽׁי׃ פ 14 וַיֹּ ֣ אמֶר אֱלֹהִ ֗ ים יְהִ ֤ י מְאֹרֹת ֙ בִּרְקִ ֣ יעַ הַשָּׁמַ ֔ יִם לְהַבְדִּ ֕ יל בֵּ ֥ ין הַיֹּ ֖ ום וּבֵ ֣ ין הַלָּ ֑ יְלָה וְהָי ֤ וּ לְאֹתֹת ֙ וּלְמֹ ֣ ועֲדִ ֔ ים וּלְיָמִ ֖ ים וְשָׁנִֽים׃ 15 וְהָי ֤ וּ לִמְאֹורֹת ֙ בִּרְקִ ֣ יעַ הַשָּׁמַ ֔ יִם לְהָאִ ֖ יר עַל־הָאָ ֑ רֶץ וַֽיְהִי־כֵֽן׃

3  μ ῆ νιν ἄ ειδε θε ὰ Πηληϊάδεω Ἀ χιλ ῆ ος ο ὐ λομένην, ἣ μυρί ᾽ Ἀ χαιο ῖ ς ἄ λγε ᾽ ἔ θηκε, πολλ ὰ ς δ ᾽ ἰ φθίμους ψυχ ὰ ς Ἄ ϊδι προΐαψεν ἡ ρώων, α ὐ το ὺ ς δ ὲ ἑ λώρια τε ῦ χε κύνεσσιν 5ο ἰ ωνο ῖ σί τε π ᾶ σι, Δι ὸ ς δ ᾽ ἐ τελείετο βουλή, ἐ ξ ο ὗ δ ὴ τ ὰ πρ ῶ τα διαστήτην ἐ ρίσαντε Ἀ τρεΐδης τε ἄ ναξ ἀ νδρ ῶ ν κα ὶ δ ῖ ος Ἀ χιλλεύς. τίς τ ᾽ ἄ ρ σφωε θε ῶ ν ἔ ριδι ξυνέηκε μάχεσθαι; Λητο ῦ ς κα ὶ Δι ὸ ς υ ἱ ός: ὃ γ ὰ ρ βασιλ ῆ ϊ χολωθε ὶ ς 10νο ῦ σον ἀ ν ὰ στρατ ὸ ν ὄ ρσε κακήν, ὀ λέκοντο δ ὲ λαοί, ο ὕ νεκα τ ὸ ν Χρύσην ἠ τίμασεν ἀ ρητ ῆ ρα Ἀ τρεΐδης: ὃ γ ὰ ρ ἦ λθε θο ὰ ς ἐ π ὶ ν ῆ ας Ἀ χαι ῶ ν λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ ᾽ ἀ περείσι ᾽ ἄ ποινα, στέμματ ᾽ ἔ χων ἐ ν χερσ ὶ ν ἑ κηβόλου Ἀ πόλλωνος 15χρυσέ ῳ ἀ ν ὰ σκήπτρ ῳ, κα ὶ λίσσετο πάντας Ἀ χαιούς, Ἀ τρεΐδα δ ὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λα ῶ ν: Ἀ τρεΐδαι τε κα ὶ ἄ λλοι ἐ ϋκνήμιδες Ἀ χαιοί, ὑ μ ῖ ν μ ὲ ν θεο ὶ δο ῖ εν Ὀ λύμπια δώματ ᾽ ἔ χοντες ἐ κπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, ε ὖ δ ᾽ ο ἴ καδ ᾽ ἱ κέσθαι: 20πα ῖ δα δ ᾽ ἐ μο ὶ λύσαιτε φίλην, τ ὰ δ ᾽ ἄ ποινα δέχεσθαι, ἁ ζόμενοι Δι ὸ ς υ ἱὸ ν ἑ κηβόλον Ἀ πόλλωνα. μ ῆ νιν ἄ ειδεθε ὰΠηληϊάδεω Ἀ χιλ ῆ ος ο ὐ λομένην ἣμυρί ᾽ Ἀ χαιο ῖ ς ἄ λγε ᾽ ἔ θηκε πολλ ὰ ςδ ᾽ ἰ φθίμουςψυχ ὰ ς Ἄ ϊδιπροΐαψεν ἡ ρώωνα ὐ το ὺ ςδ ὲ ἑ λώριατε ῦ χεκύνεσσινο ἰ ωνο ῖ σίτεπ ᾶ σιΔι ὸ ςδ ᾽ ἐ τελείετοβουλή ἐ ξο ὗδ ὴτ ὰπρ ῶ ταδιαστήτην ἐ ρίσαντε Ἀ τρεΐδηςτε ἄ ναξ ἀ νδρ ῶ νκα ὶδ ῖ ος Ἀ χιλλεύς τίςτ ᾽ ἄ ρσφωεθε ῶ ν ἔ ριδιξυνέηκεμάχεσθαι Λητο ῦ ςκα ὶΔι ὸ ςυ ἱ ός ὃγ ὰ ρβασιλ ῆ ϊχολωθε ὶ ςνο ῦ σον ἀ ν ὰστρατ ὸ ν ὄ ρσεκακήν ὀ λέκοντοδ ὲλαοί ο ὕ νεκατ ὸ νΧρύσην ἠ τίμασεν ἀ ρητ ῆ ρα Ἀ τρεΐδης ὃγ ὰ ρ ἦ λθεθο ὰ ς ἐ π ὶν ῆ ας Ἀ χαι ῶ ν λυσόμενόςτεθύγατραφέρωντ ᾽ ἀ περείσι ᾽ ἄ ποινα στέμματ ᾽ ἔ χων ἐ νχερσ ὶ ν ἑ κηβόλου Ἀ πόλλωνοςχρυσέ ῳ ἀ ν ὰσκήπτρ ῳκα ὶλίσσετοπάντας Ἀ χαιούς Ἀ τρεΐδαδ ὲμάλισταδύωκοσμήτορελα ῶ ν Ἀ τρεΐδαιτεκα ὶ ἄ λλοι ἐ ϋκνήμιδες Ἀ χαιοί ὑ μ ῖ νμ ὲ νθεο ὶδο ῖ εν Ὀ λύμπιαδώματ ᾽ ἔ χοντες ἐ κπέρσαιΠριάμοιοπόλινε ὖδ ᾽ο ἴ καδ ᾽ ἱ κέσθαιπα ῖ δαδ ᾽ ἐ μο ὶλύσαιτεφίληντ ὰδ ᾽ ἄ ποιναδέχεσθαι ἁ ζόμενοιΔι ὸ ςυ ἱὸ ν ἑ κηβόλον Ἀ πόλλωνα

4

5

6

7   -    -    -    -    -    - 

8

9 TAKŻEDOWODY

10  TAKŻEDOWODY  1. Tak, że do wody

11  TAKŻEDOWODY  1. Tak, że do wody  2. Także do wody

12  TAKŻEDOWODY  1. Tak, że do wody  2. Także do wody  3. Także dowody

13  TAKŻEDOWODY  1. Tak, że do wody  2. Także do wody  3. Także dowody  4. Tak, że dowody

14  Order Krzyża Kawalerskiego

15  Order Krzyżaka Walerskiego

16  „Ja, jako były partyzant…”

17  Jaja kobyły

18  Mk. 10,40  1.    ’ 

19  I Tym 3,16  1.   2. 

20  I Tes 2,7  1.    _ 

21  Rzym 5,1  1.   

22  Apostoł Paweł: „Kto nie chce pracować niech też nie je”.

23  „Kto nie pracuje niech nie je”

24  Apostoł Paweł: „Kto nie chce pracować niech też nie je”.  „Kto nie pracuje niech nie je” – Karol Marks

25  Ew. Jana 5, 3-4

26  Doksologia w Modlitwie Pańskiej – Mt 6,13  „Albowiem Twoje jest Królestwo, moc i chwała na wieki wieków”.

27  1. Mk 1, 2

28  2. Łk 15, 19

29  1. Mk 1, 2  2. Łk 15, 19  3. Mk 10, 34

30  1. Mk 1, 2  2. Łk 15, 19  3. Mk 10, 34  4. Rz 4, 19

31  1. Rzym. 8,1

32  2. I Kor 15, 51

33  1. Rzym. 8,1  2. I Kor 15, 51: ◦ A.  ◦ ◦ C  ◦ D  ◦ E 

34  1. Rzym. 8,1  2. I Kor 15, 51 ◦ A.  ◦ ◦ C  ◦ D  ◦ E   3. I Jana 5,7-8

35  1. Tekst Aleksandryjski  2. Tekst Zachodni  3. Tekst Bizantyjski (textus receptus)

36  1. wcześniejsze manuskrypty

37  2. geograficzna dystrybucja

38  1. wcześniejsze manuskrypty  2. geograficzna dystrybucja  3. przynależność do rodziny tekstualnej

39  Wariant, który najlepiej tłumaczy powstanie innych wariantów tekstualnych jest preferowany.

40  1. Wariant trudniejszy.

41  Wariant, który najlepiej tłumaczy powstanie innych wariantów tekstualnych jest preferowany.  1. Wariant trudniejszy.  2. Wariant krótszy.

42  Wariant, który najlepiej tłumaczy powstanie innych wariantów tekstualnych jest preferowany.  1. Wariant trudniejszy.  2. Wariant krótszy.  3. Wariant bardziej niezdarny.

43  1. styl i słownictwo autora/księgi,  2. bezpośredni kontekst,  3. aramejskie tło nauczania Chrystusa,  4. priorytet Ewangelii Marka,  5. wpływ kształtującego się Kościoła,  6. profil psychologiczny skryby.


Κατέβασμα ppt "Problem Manuskryptów.  1 1 בְּרֵאשִׁ ֖ ית בָּרָ ֣ א אֱלֹהִ ֑ ים אֵ ֥ ת הַשָּׁמַ ֖ יִם וְאֵ ֥ ת הָאָֽרֶץ׃ 2 וְהָאָ ֗ רֶץ הָיְתָ ֥ ה תֹ ֨ הוּ ֙ וָבֹ ֔"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google