Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ. ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΑΠΟ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΕΚ ΠΥΛΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ. ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΑΠΟ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΕΚ ΠΥΛΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΑΠΟ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΕΚ ΠΥΛΟ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Ἐ νάντιοι: Ἡ με ῖ ς:  ξενηλασίαις ↔ τ ὴ ν πόλιν κοινήν  κρυφθέν ↔ τ ὶ ς τ ῶ ν πολεμίων ἰ δών  παρασκευα ῖ ς κα ὶ ἀ πάταις ↔ τ ῷ ἀφ’ ἡμῶν αὐτῶν εὐψύχ ῳ  ἐ πιπόν ῳ ἀ σκήσει ε ὐ θ ὺ ς νέοι ὂ ντες ↔ ἀ νειμένως διατώμενοι

25 Λακεδαιμόνιοι: Ἡ με ῖ ς:  μεθ’ ἁ πάντων στρατεύουσι ↔ α ὐ το ὶ ἐ πελθόντες  ἁ θρό ᾳ τ ῇ δυνάμει ↔ ἐ πιμέλειαν ναυτικο ῦ / ἐ π ὶ πολλ ὰ ἐ πίπεμψιν  προσμείξωσι ↔ μορί ῳ τινί  κρατήσαντες ↔ τιν ὰ ς ἡ μ ῶ ν  α ὐ χο ῦ σι πάντας ἀ πε ῶ σθαι ↔ νικηθέντες ὑ φ’ ἁ πάντων ἡ σσ ῆ σθαι

26  μ ὴ προκάμνειν το ῖ ς μέλλουσιν ἀ λγεινο ῖ ς  μ ὴ φαίνεσθαι ἀ τολμοτέρους↔ τ ῶ ν α ἰ ε ὶ μοχθούντων  ἐ θέλομεν κινδυνεύειν  ραθυμί ᾳ μ ᾶ λλον ↔ ἢ πόνων μελέτ ῃ  μετ ὰ τρόπων ἀ νδρείας τ ὸ πλέον↔μετ ὰ νόμων  κα ὶ ἒ ν τε τούτοις τ ὴ ν πόλιν ἀ ξίαν ε ἶ ναι θαυμάζεσθαι κα ὶ ἒ τι ἐ ν ἂ λλοις

27  Cartledge Paul, Spartan Reflections, California, 2001  Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, Εκδοτική Αθηνών, 2002  http://dorieus.blogspot.com/2008/11/blog- post_01.html http://dorieus.blogspot.com/2008/11/blog- post_01.html  http://www.aionioskosmos.gr/index.php?optio n=com_content&task=blogcategory&id=188&I temid=362 http://www.aionioskosmos.gr/index.php?optio n=com_content&task=blogcategory&id=188&I temid=362


Κατέβασμα ppt "ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ. ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΑΠΟ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΕΚ ΠΥΛΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google