Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «Εφαρμογές διαλειτουργικότητας σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο» Στασής Αντώνης, Δρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΜΜΥ ΕΜΠ 1

2 Χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών από Δημόσιους Διαδικτυακούς Τόπους
ΒΗΜΑΤΑ Εγγραφή στο portal Συμπλήρωση φόρμας στοιχείων στο portal Υποβολή αίτησης και φυσική παρουσία σε κάποιο φορέα για κωδικούς πρόσβασης Αίτηση ψηφιακού πιστοποιητικού Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης Παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία Παραλαβή ηλεκτρονικά της διοικητικής πράξης με χρήση των κωδικών που πρόσβασης από το portal ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Καλή εξοικείωση του χρήστη με τη λειτουργικότητα του portal

3 Οδηγία των Υπηρεσιών 123/2006/EC
ΑΠΑΙΤΕΙΣΕΙΣ Ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης σε κάθε χώρα σε ηλεκτρονική μορφή (portal) Διεκπεραίωση όλων των διοικητικών διαδικασιών και διατυπώσεων που αφορούν το πάροχο υπηρεσιών από ένα ηλεκτρονικό σημείο. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Αναγνώριση χρηστών από χώρες της ΕΕ χωρίς κάλυψη των προϋποθέσεων εγγραφής Αποδοχή και έλεγχος εγγράφων από άλλες χώρες με ηλεκτρονικά μέσα Αποστολή απάντησης στο υποψήφιο πάροχο με ηλεκτρονικά μέσα με ασφαλή τρόπο Περιεχόμενο σε άλλες γλώσσες της ΕΕ

4 Ευρωπαϊκό πιλοτικό έργο ευρείας κλίμακας SPOCS (Simple Procedures Online for Cross-border Services)
SPOCS is an EU co-funded project CIP-ICT PSP no238935

5 Οδηγία των Υπηρεσιών 123/2006/EC
NΕΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΣΕΙΣ Ο πάροχος των υπηρεσιών δεν είναι εγγεγραμμένος στο portal Τα συστήματα ανταλλάσουν περιεχόμενο Τα συστήματα ανταλλάσουν στοιχεία αναφορικά με την αναγνώριση του χρήστη. Τα συστήματα ανταλλάσουν έγγραφα που αφορούν το χρήστη.

6 Ευρωπαϊκό έργο ευρείας κλίμακας STORK (Security Identity Across Borders Linked) Παράδειγμα ανταλλαγής στοιχείων αναγνώρισης χρηστών Βέλγικο portal Ποιος είσαι; PEPS Βρετανικό portal Αίτηση για πρόσβαση στην υπηρεσία Εγώ είμαι Απάντηση υπηρεσίας Ποιος είσαι Ποιος είσαι; Εγώ είμαι Εγώ είμαι Ποιος είσαι; Διαμεσολαβιτής Εγώ είμαι Διαμεσολαβητής Stork is an EU co-funded project INFSO-ICT-PSP

7 TRUST Προϋποθέσεις Εμπιστοσύνη μεταξύ εμπλεκομένων
Τυποποίηση διαδικασιών εγγραφής Τυποποίηση διαδικασιών ανταλλαγής στοιχείων αναγνώριση χρηστών TRUST Stork is an EU co-funded project INFSO-ICT-PSP

8 Εφαρμογές σε Εθνικό Επίπεδο

9 Εφαρμογές σε Εθνικό Επίπεδο Ηλεκτρονικός κατάλογος υπηρεσιών (Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας)

10 Εφαρμογές σε Εθνικό Επίπεδο Διαδικασίες εγγραφής διαφόρων επιπέδων ασφάλειας
Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ

11 Εφαρμογές σε Εθνικό Επίπεδο Ηλεκτρονική θυρίδα πολίτη με έγγραφα επικυρωμένα και μη
Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ

12 Εφαρμογές σε Εθνικό Επίπεδο Ηλεκτρονική θυρίδα πολίτη με έγγραφα επικυρωμένα και μη

13 Εφαρμογές σε Εθνικό Επίπεδο Ηλεκτρονική θυρίδα πολίτη με έγγραφα επικυρωμένα και μη

14 Εφαρμογές σε Εθνικό Επίπεδο Επικύρωση ηλεκτρονικού εγγράφου άρθρο 26 Ν
Εφαρμογές σε Εθνικό Επίπεδο Επικύρωση ηλεκτρονικού εγγράφου άρθρο 26 Ν.3731/2008 Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ

15 Εφαρμογές σε Εθνικό Επίπεδο Έλεγχος εγκυρότητας ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων
Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ

16 Επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα πρωτοκόλλων στο ΕΠ Πολιτεία
Εφαρμογές σε Εθνικό Επίπεδο Πιλοτικό έργο Διαλειτουργικότητας πρωτοκόλλων με ανταλλαγή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων Επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα πρωτοκόλλων στο ΕΠ Πολιτεία Συμμετοχή εννέα φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Συμμετοχή τριών κατασκευαστών πρωτοκόλλων

17 Επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα πρωτοκόλλων στο ΕΠ Πολιτεία
Εφαρμογές σε Εθνικό Επίπεδο Πιλοτικό έργο Διαλειτουργικότητας πρωτοκόλλων με ανταλλαγή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων Επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα πρωτοκόλλων στο ΕΠ Πολιτεία Αποτελέσματα Ανταλλαγή εγγράφων με πολλαπλά συνημμένα Ανταλλαγή και επαλήθευση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων με χρήση προτύπων του Λήψη φορέων από το ληξιαρχείο διαλειτουργικότητας ΕΡΜΗ Σταδιακή ομογενοποίηση κωδικολογίων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης Χρήση υπηρεσιών time-stamping από τον ΕΡΜΗ Συμμετοχή σε τεστ που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή ένωση για τη προτυποποίηση των ψηφιακά υπογεγραμμένων ανταλλασσόμενων εγγράφων και την επαλήθευσης τους με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού προτυποποίησης ETSI.

18 Επόμενα βήματα για τη διαλειτουργικότητα
Συμπλήρωση του Πλαισίου Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης με τις τυποποιημένες διαδικασίες για την ανταλλαγή στοιχειών χρηστών Εναρμόνιση των προϋποθέσεων αποδοχής χρηστών που θέτουν οι φορείς με συγκεκριμένα πρότυπα που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Αξιοποίηση από τους φορείς των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον ΕΡΜΗ π.χ. ληξιαρχείο διαλειτουργικότητας, time-stamping, αυτόματη ανταλλαγή περιεχομένου Υποστήριξη από τα συστήματα και τις εφαρμογές που αναπτύσσονται ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων με βάση συγκεκριμένα πρότυπα Διευθέτηση θεσμικά και τεχνικά του θέματος πληρωμής παραβόλων στη Δημόσια Διοίκηση με ηλεκτρονικά μέσα.

19 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google