Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Axαΐας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καινοτόμο Σεμινάριο Περιβαλλοντικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Axαΐας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καινοτόμο Σεμινάριο Περιβαλλοντικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Axαΐας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καινοτόμο Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πάτρα 29-30/10/2012 & 5-6/11/2012

2 Στρατηγικές - πλαίσια Παπαϊωάννου Ιωάννα & Σακοβέλη Πηνελόπη

3 Επίλυση Προβλήματος Μέθοδος Project

4 Οι γενικές αυτές στρατηγικές μπορούν να συνδυαστούν με ειδικότερες εκπαιδευτικές μεθόδους – τεχνικές που επιτρέπουν την επίτευξη επιμέρους στόχων.

5 μπορούν να χρησιμοποιούνται αυτόνομακαι αυτόνομα συνδυασμόκαι κυρίως σε συνδυασμό μεταξύ τους

6 Μελέτη πεδίου – περιβαλλοντικό μονοπάτι Μελέτη περίπτωσης Παιχνίδι ρόλων Έρευνα πεδίου Επισκόπηση απόψεων Χαρτογράφηση έννοιας Κυριότερες Εκπαιδευτικές Μέθοδοι - Τεχνικές

7 Άλλες Εκπαιδευτικές Μέθοδοι - Τεχνικές Συζήτηση Διάλεξη Αντιπαράθεση απόψεων Χρήση οπτικοακουστικών μέσων Αποσαφήνιση αξιών Έρευνα δράσης Βιβλιογραφική έρευνα Περιβαλλοντικός έλεγχος Καθοδηγούμενη περιβαλλοντική ερμηνεία Πειραματική μέθοδος Καταιγισμός ιδεών Ιστοριογραμμή Παιχνίδια προσομοίωσης

8 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού

9 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Εμψυχωτής Προκαλεί το ενδιαφέρον Αφουγκράζεται τις ανάγκες Ενθαρρύνει, εμπνέει Ενισχύει την ανακάλυψη, συνεργατικότητα, αυτοεκτίμηση…. Να έχει όραμα, ευαισθησία, μεράκι… Ευέλικτος ………………………………

10 ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει: Να έχει το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο και να ενημερώνεται τακτικά σχετικά με τις εξελίξεις Να είναι ικανός να αξιοποιεί πληροφορίες και τεχνολογία Να μπορεί να διδάσκει δεξιότητες και να παρέχει τα κατάλληλα εφόδια για τη λύση των προβλημάτων έχοντας την ικανότητα διεπιστημονικής προσέγγισης. Να προωθεί τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και να παρέχει εμπειρίες Να διδάσκει πως σκεφτόμαστε και όχι τι να σκεφτόμαστε

11

12 Η επίλυση προβλήματος

13 εφαρμόζεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια προβληματική κατάσταση που απαιτεί λύση ή να απαντηθούν επιμέρους ερωτήματα που συνδέονται με αυτήν.

14 Οι εκπαιδευόμενοι, προσπαθώντας να επιλύσουν πραγματικά προβλήματα, αναπτύσσουν ερευνητικό πνεύμα αποκτούν ικανότητες που τους βοηθούν να αντιληφθούν τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων που εμπλέκονται σε κάθε πρόβλημα, αιτίεςπροσδιορίζουν τις αιτίες δημιουργίας των προβλημάτων, λύσειςδιερευνούν τις πιθανές τους λύσεις δράσηεπίλυσήαναπτύσσουν δράση για την επίλυσή τους.

15 Κατά την επίλυση προβλήματος ακολουθείται η εξής πορεία: 1.εντοπισμός και διερεύνηση μιας προβληματικής κατάστασης, 2.διάγνωση του προβλήματος, 3.καθορισμός στόχων για την επίλυση του προβλήματος, 4.διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων,

16 5.καθορισμός κριτηρίων για την επιλογή της κατάλληλης λύσης, σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας 6.επιλογή της πλέον κατάλληλης λύσης, 7.συγκρότηση σχεδίου δράσης για την προώθηση της λύσης αυτής, 8.υλοποίηση της δράσης, 9.αξιολόγηση και επανατροφοδότηση της διαδικασίας.

17 Το πρόβλημα Έχει αίτια: ………………………………………………………… Προκαλεί επιπτώσεις: ………………………………………………………… Αντιμετωπίζεται με μέτρα: Ως προς τον χρονικό ορίζοντα ( μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα ) Ως προς τον χώρο ( τοπικά, εθνικά, παγκόσμια) Συλλογικά Ατομικά …………………………………… ………………………………….. ……………………………………..…………………………………

18 Μέθοδος project ή Μέθοδος των βιωμάτων

19 Τι είναι project Ο όρος Project, αναφέρεται σε μια ενέργεια χρονικά, τοπικά και θεματικά προσδιορισμένη, προσεκτικά σχεδιασμένη και κατευθυνόμενη σε συγκεκριμένους στόχους.

20 "…είναι μια ανοικτή διαδικασία μάθησης, τα όρια και οι διαδικασίες της δεν είναι αυστηρά προκαθορισμένα, ενώ εξελίσσεται ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων".

21 Φάσεις ενός project Επιλογή θέματος Διερεύνηση θέματος- ανάλυση- καθορισμός στόχων Σχεδιασμός δραστηριοτήτων - Συλλογή στοιχείων Επεξεργασία στοιχείων Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσης Παρουσίαση Αξιολόγηση


Κατέβασμα ppt "Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Axαΐας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καινοτόμο Σεμινάριο Περιβαλλοντικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google