Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το μέλλον της ΤΕΕ ενόψει της Συνόδου της Λισσαβόνας Στ. Παλαιοκρασάς, Αντιπρόεδρος της Δ. Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το μέλλον της ΤΕΕ ενόψει της Συνόδου της Λισσαβόνας Στ. Παλαιοκρασάς, Αντιπρόεδρος της Δ. Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το μέλλον της ΤΕΕ ενόψει της Συνόδου της Λισσαβόνας Στ. Παλαιοκρασάς, Αντιπρόεδρος της Δ. Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

2 Ευρωπαϊκές προδιαγραφές Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Στόχοι για το 2010 Πρώτοι στην ανταγωνιστικότητα! Ποιος ο ρόλος της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΑΕΕΚ);

3 Ερωτήματα προόδου Κύρος της ΑΕΕΚ; Αποτελεσματικότητα; Ευελιξία;

4 Ερώτημα προόδου 1 Σχολική διαρροή (υποχρεωτική εκπ/ση); Διαρροή από την ΑΕΕΚ; Τι κάνουμε για τους νέους χωρίς τυπικά επαγγελματικά προσόντα;

5 Ερώτημα προόδου 2 Τι κάνουμε για τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων; -πρόσθετα προσόντα -ανανέωση παλαιών -αναβάθμιση παλαιών

6 Ερώτημα προόδου 3 Τι κάναμε για την αποτελεσματικότητα της ΑΕΕΚ; Ως προς: -ατομικές σταδιοδρομίες των μαθητών -επαγγελματική αυτοπεποίθηση -ανεργία των νέων -απόδοση της επένδυσης της ΑΕΕΚ

7 Ερώτημα προόδου 4 Καινοτομίες στη διδασκαλία και μάθηση; -μαθητοκεντρική μάθηση -μετάβαση από περιεχόμενο στην επάρκεια -επίλυση προβλημάτων -αυθεντική μάθηση (γνωστικό μοντέλο) -ομαδικά πρότζεκτς

8 Ερώτημα προόδου 5 Σύνδεση τυπικής και άτυπης κατάρτισης; -επαγγελματική πιστοποίηση -σύνδεση με αγορά εργασίας

9 Ερώτημα προόδου 6 Υπάρχει αξιολόγηση της ποιότητας; -εσωτερική απόδοση της ΑΕΕΚ -εξωτερική απόδοση της ΑΕΕΚ -μηχανισμός παρακολούθησης

10 Ερώτημα προόδου 7 Μέτρα για βελτίωση διασκόντων; -κοινωνικό κύρος -αυτοεκτίμηση -ανανέωση προσόντων

11 Ερώτημα προόδου 8 Συμμετοχή κοινωνικών εταίρων; -στα προγράμματα σπουδών -στην πιστοποίηση -στην πρόβλεψη νέων ειδικοτήτων -στην πρόβλεψη νέων δεξιοτήτων

12 Ερώτημα προόδου 9 Θεσπίστηκαν μέτρα αναγνώρισης σπουδών, δεξιοτήτων, προσόντων για την προώθηση επαγγελματικής κινητικότητας; -πίστωση μονάδων μάθησης -στάθμιση προσόντων -Europass

13 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ; Σχολική συνιστώσα της ΑΕΕΚ Ισότιμο και ισοδύναμο με το Ενιαίο Συμβατό με την αγορά εργασίας Συμβατό με παγκόσμια πραγματικότητα Κοινωνικά δίκαιο Παιδαγωγικά αποτελεσματικό


Κατέβασμα ppt "Το μέλλον της ΤΕΕ ενόψει της Συνόδου της Λισσαβόνας Στ. Παλαιοκρασάς, Αντιπρόεδρος της Δ. Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google