Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κοινωνικός και οικονομικός ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κοινωνικός και οικονομικός ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κοινωνικός και οικονομικός ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα
Μαρινάτος Γιάννης

2 Περιεχόμενα Ιστορική εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα.
Η εκπαίδευση ενηλίκων στις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές εξελίξεις. Η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων μετά την ένταξη στην Ε.Ο.Κ. Η αναθέσμιση της επαγγελματικής κατάρτισης Τυπολογία στρατηγικών εκπαίδευσης ενηλίκων.

3 Ιστορική εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα
Η ιδέα της εκπαίδευσης ενηλίκων ανάγεται στον Πλάτωνα. Η εκπαίδευση ενηλίκων οργανώθηκε στη χώρα μας τον 19ο αιώνα από διάφορους μορφωτικούς συλλόγους (μαθήματα αλφαβητισμού) Στη διάρκεια του β΄παγκοσμίου πολέμου και του εμφυλίου, άρχισε η προσπάθεια δημιουργίας ενός δικτύου ε.ε κυρίως με πολιτικούς και ιδεολογικούς στόχους. Ίδρυση διαφόρων φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων τις δεκαετίες ΄50 και ΄60. Η ένταξη στην Ε.Ο.Κ και οι επιπτώσεις της στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

4 Η ιδέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και οι πρώτες προσπάθειες ε
Η ιδέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και οι πρώτες προσπάθειες ε.ε σε Ευρώπη και Ελλάδα Η ιδέα της εκπαίδευσης ενηλίκων αναπτύχθηκε στα νεότερα χρόνια, τον 19ο αιώνα στη Δυτική Ευρώπη παράλληλα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της βιομηχανίας και τούτο διότι: Ο καπιταλισμός ανέτρεψε τις παραδοσιακές παραγωγικές σχέσεις, διέλυσε τις συντεχνίες και δημιούργησε τεράστιες ανάγκες για ειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

5 Η παρέμβαση του ελληνικού κράτους στην εκπαίδευση ενηλίκων
Το επίσημο κράτος εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την εκπαίδευση ενηλίκων το 1929. Πιο συγκεκριμένα στον νόμο 4239 του 1929.

6 Οι πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων
Η εκπαίδευση ενηλίκων αναπτύχθηκε στην Ελλάδα με σκοπούς κυρίως πολιτικούς και δευτερευόντως εκπαιδευτικούς. Η βασιλική οικογένεια και στη συνέχεια το κράτος οργάνωσαν ένα δίκτυο εκπαίδευσης ενηλίκων που κάλυπτε ολόκληρη την Ελλάδα με στόχο τον έλεγχο και την ιδεολογική χειραγώγηση.

7 Η εκπαίδευση ενηλίκων στις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές εξελίξεις
Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων έχει επαναπροσδιοριστεί και έχει αναβαθμιστεί. Η εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται ως ένα από τα κύρια μέσα για την οικονομική ανάπτυξη και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

8 Η εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται επίσης ως ένα από τα κύρια μέσα για την αφομοίωση των παγκόσμιων κοινωνικο-οικονομικών και πολιτισμικών αλλαγών. Ειδικότερα, η εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται ότι συμβάλλει ουσιαστικά στην εξειδίκευση και την αναβάθμιση του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού. Τι σημαίνει άραγε ανθρώπινο δυναμικό;

9 Ένας ορισμός του ανθρώπινου δυναμικού είναι ο εξής:
«Το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να ορισθεί ως το απόθεμα εξειδίκευσης, ικανοτήτων και εκπαίδευσης, το οποίο διαθέτει μια κοινωνία και τα μέλη που την αποτελούν. Το απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού είναι ανά πάσα στιγμή, το αποτέλεσμα προηγούμενων επενδύσεων στην εκπαίδευση και κατάρτιση».

10 Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων
Καμιά εκπαίδευση και κατάρτιση δεν είναι επαρκής για όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Η διαδικασία της εμπειρικής μάθησης δεν σταματάει με την αποφοίτηση από το σχολείο οποιασδήποτε βαθμίδας. Οι εμπειρικές γνώσεις που αποκτούμε έξω από οργανωμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες, είναι συνήθως συμπτωματικές, αποσπασματικές, ασυστηματοποίητες και επιστημονικά ατεκμηρίωτες. Συνεπώς:

11 Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί μία πολύ σημαντική δυνατότητα αξιοποίησης της εργασιακής εμπειρίας και αναβάθμισης του εργατικού δυναμικού.

12 Οι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στο κατώφλι του 21ου αιώνα
Τρεις ισχυροί κινητήριοι κλονισμοί μεταλλάσσουν ριζικά τον σημερινό κόσμο: Ο κινητήριος κλονισμός της παγκοσμιοποίησης. Ο κινητήριος κλονισμός της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ο κινητήριος κλονισμός του επιστημονικού και τεχνολογικού πολιτισμού.

13 Η εκπαίδευση στις νέες συνθήκες
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι προσανατολισμένο προς τη γενική εκπαίδευση Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι ανεπτυγμένη, βρίσκεται συγκεντρωμένη στα μεγάλα αστικά κέντρα και η συμμετοχή των γυναικών είναι περιορισμένη Αποτέλεσμα αυτών των χαρακτηριστικών είναι:

14 Χαμηλή επαγγελματική εξειδίκευση των εργαζομένων, ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα και στη βιομηχανία
Χαμηλή επαγγελματική εξειδίκευση των γυναικών Μεγάλος αριθμός νέων, αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς επαγγελματικά προσόντα Αδυναμία προσαρμογής του εκπαιδευτικού συστήματος στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας

15 Έχουμε τη δυνατότητα τέλος, να ισχυριστούμε ότι η αρχική εκπαίδευση δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες αφήνοντας έναν σημαντικό αριθμό νέων χωρίς την εκπαίδευση και την κατάρτιση που χρειάζεται για το πέρασμα στην επαγγελματική ζωή

16 Η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων μετά την ένταξη στην Ε.Ο.Κ
Οι κυριότεροι φορείς Κατάρτισης στη δεκαετία 1980 Ο πληθυσμός στόχος της εκπαίδευσης ενηλίκων Η ταχύτατη αύξηση των φορέων και των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης ενηλίκων που παρουσιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές του 1990 οδήγησε σε δυσλειτουργίες και σε προβλήματα συντονισμού της εκπαίδευσης ενηλίκων

17 Η αναθέσμιση της επαγγελματικής κατάρτισης
Η ταχύτατη ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων κατέστησε το θεσμικό πλαίσιο ανεπαρκές και δυσλειτουργικό. Το 1994 η Πολιτεία οδηγήθηκε στη θεσμοθέτηση ενός διαρθρωμένου συστήματος συνεχιζόμενης κατάρτισης με σκοπό την διαχείριση και την παρακολούθηση ενεργειών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

18 Οι στρατηγικές εκπαίδευσης ενηλίκων
Οι στρατηγικές δράσης στις οποίες εντάσσονται οι δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως αναπτύχθηκαν ιστορικά στην Ελλάδα είναι οι εξής: Η πολιτικο-ιδεολογική στρατηγική. Η στρατηγική της συμπληρωματικής κατάρτισης. Η στρατηγική της επιστημονικής εξειδίκευσης.

19 Η στρατηγική της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης και της αντιμετώπισης του αποκλεισμού.
Η στρατηγική της κοινωνικοπολιτιστικής ανάπτυξης. Η στρατηγική της ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης.

20 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "Κοινωνικός και οικονομικός ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google