Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ)
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ)

2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σύμπραξη τουλάχιστον δύο προσώπων, φυσικών ή νομικών Έγκυρη κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης με έγγραφο : καταστατικό Δημοσίευση του καταστατικού στο πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας μέσα σε 15 ημέρες από την σύνταξή του ( άρθρο 20 ΕμπΝ)

3 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
Μόνο από τα ονόματα και τα επώνυμα ( όχι μόνο τα επώνυμα) των εταίρων Όχι λέξεις δηλωτικές του είδους της επιχείρησης Όχι φανταστικές ενδείξεις Αρκεί το όνομα ενός ή ορισμένων με την προσθήκη των λέξεων Συντροφία ή Σία ( άρθρο 21 ΕμπΝ)

4 ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Η εταιρεία σε μη εκπλήρωση υποχρεώσεών της ευθύνεται με την περιουσία της Παράλληλη ευθύνεται και κάθε εταίρος με την ατομική του περιουσία για την εκπλήρωση των εταιρικών υποχρεώσεων απεριόριστα και εις ολόκληρον ( άρθρο 22 ΕμπΝ)

5 ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
Κάθε ομόρρυθμος εταίρος μπορεί μόνος να δεσμεύει την εταιρεία, ανεξάρτητα από την σύμπραξη ή και παρά την εναντίωση των άλλων Και στις προς τα έσω σχέσεις ισχύει ο κανόνας της ατομικής διαχείρισης

6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Πενταετής (άρθρο 64 ΕμπΝ) των απαιτήσεων των εταιρικών δανειστών κατά των ομορρύθμων εταίρων σε περίπτωση λύσης της εταιρείας και σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου

7 ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εμπορική προσωπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα όπου ένας ή περισσότεροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τα εταιρικά χρέη, ενώ άλλοι ένας ή περισσότεροι δεν ευθύνονται ή ευθύνονται περιορισμένα

8 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σχηματίζεται υποχρεωτικά από το όνομα ενός ή περισσοτέρων απεριόριστα ευθυνόμενων εταίρων και όχι από το όνομα των ετερορρύθμων ( άρθρο 23 παρ.2 και 25 ΕμπΝ)

9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
Δεν μπορεί να κάνει καμία πράξη διαχείρισης ( άρθρο 27 ΕμπΝ), δηλαδή επροσώπηση Αν παραβεί παραπάνω διάταξη : απερίοριστη και εις ολόκληρον ευθύνη του ( άρθρο 28 ΕμπΝ)

10 ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
Ευθύνεται περιορισμένα μέχρι του ποσού της εισφοράς του (άρθρο 26 ΕμπΝ) Αυτός που οφείλει την εισφορά του, ευθύνεται για τα εταιρικά χρέη άμεσα, πρωτογενώς και εις ολόκληρον με όλη την περιουσία, περιορισμένα ,μέχρι την αξία της οφειλόμενης εισφοράς του


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google