Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΈΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΈΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΈΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

2 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Γενικά για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση  Ο θεσμός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Τραπεζικό Τομέα

3 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η ΕΚΕ είναι μια διαρκής δέσμευση της επιχείρησης να συμπεριφέρεται ηθικά και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώνει την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς επίσης και της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. ΕΚΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ: Σεβασμός προς τον προμηθευτή Σεβασμός προς τον άνθρωπο Σεβασμός προς το περιβάλλον

4 ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΕ  Αξίες και όραμα  Εργασιακό κλίμα  Κοινωνικός Διάλογος  Ανθρώπινα Δικαιώματα  Ενασχόληση με τοπικές κοινότητες  Ανάπτυξη τοπικών οικονομιών  Περιβάλλον  Αγορά  Ηθική ΤΡΟΠΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  Θεματικός Απολογισμός  Κοινωνικός Απολογισμός  Κώδικας Δεοντολογίας  Εσωτερική Επικοινωνία  Βραβεία και Εκδηλώσεις  Ενέργειες marketing συνδεδεμένες με κοινωνικό σκοπό  Πληροφόρηση μέσω διαδικτύου

5 ΟΦΕΛΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ Ν ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΗΤΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗ ΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ ΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΕΜΜΕΣΑ ΘΕΤΙΚΗ ΦΗΜΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  Μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  Θεσμός που ταυτίζεται με την φιλανθρωπία και τη χορηγία από τους καταναλωτές.  Απροετοίμαστοι οι καταναλωτές να δεχτούν την ειλικρινή πρόθεση των επιχειρήσεων να συμβάλουν στα κοινωνικά προβλήματα.  Έλλειψη γνώσεων σχετικά με την επίδοση της επιχείρησης επικαλούμενης την ΕΚΕ.  Έλλειψη κατάρτισης των στελεχών των επιχειρήσεων σχετικά με τον θεσμό.

7 Η ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αύξηση των γνώσεων σχετικά με το αντίκτυπο του θεσμού στις επιχειρήσεις Ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών τόσο μεταξύ επιχειρήσεων όσο και μεταξύ κρατών Ενσωμάτωση των αρχών του θεσμού στην εκπαίδευσηΠροώθηση του θεσμού στα Μ.Μ.Ε. Αξιολόγηση των πρακτικών των επιχειρήσεων Δημιουργία φόρουμ σχετικά με την ΕΚΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο Ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις κοινοτικές πολιτικές

8 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANG ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο Όμιλος της Εθνικής έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη πολιτική σχετικά με τον θεσμό όπου καθορίζει την δράση της αλλά και την δράση των θυγατρικών της, Οι Αρχές που ακολουθεί είναι :  Σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων.  Κοινωνική συνεισφορά.  Συμβολή σε τέχνες,πολιτισμό,παιδεία.  Aνεξαρτησία Αναπόσπαστο κομμάτι της τράπεζας ο ρόλος του εταιρικού πελάτη.  Αξιοκρατικά συστήματα επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών.  Παροχή στους εργαζομένους ασφαλιστικών προγραμμάτων και διαφόρων επιδομάτων.  Έρευνες ικανοποίησης πελατών.  Ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με τις εξελίξεις στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

9 ALPHA BANK ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρώπινων αξιών είναι η απόλυτη προτεραιότητα.  Διασφάλιση ικανοποιητικών αποδόσεων.  Διασφάλιση υπεύθυνων υπηρεσιών.  Διασφάλιση ασφαλούς και ικανοποιητικού εργασιακού περιβάλλοντος.  Διασφάλιση ευημερίας με τις τοπικές κοινωνίες.  Διαρκής παρακολούθηση συμμορφώσεως με το κανονιστικό πλαίσιο.  Ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό με ποικίλα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης και διάφορα προγράμματα ασφάλισης των εργαζομένων.  Ευθύνη για την τοπική κοινωνία με δωρεές σε διάφορους φορείς, οργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών και χρηματοδότηση διαφόρων κοινωνικών εκδηλώσεων.  Περιβαλλοντική υπευθυνότητα,προσπαθώντας να μειώσει τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις.

10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης οι τράπεζες, οι άνθρωποι, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, και η παιδεία μόνο κερδισμένοι μπορούν να βγουν. Οι θετικές συνέπειες τέτοιων δράσεων αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των τραπεζών αλλά και τα οφέλη που απολαμβάνει κάθε εμπλεκόμενο μέρος.

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Εθνικής Τράπεζας Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Εμπορικής Τράπεζας Κυριακόπουλος Ο.(2007) > Barney. (1990) >Academy of Management Journal.

12 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΈΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google