Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

€uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ 18ο Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ «Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη και Απασχόληση» Βέροια, 3-5 Νοεμβρίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "€uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ 18ο Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ «Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη και Απασχόληση» Βέροια, 3-5 Νοεμβρίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 €uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ 18ο Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ «Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη και Απασχόληση» Βέροια, 3-5 Νοεμβρίου 2006 Μιχάλης Σπανός michael.spanos@eurocharity.org www.eurocharity.org Τηλ.: 6937 757383 H προβολή της H προβολή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης €uroCharity

2 €uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ •Γιατί προβολή της ΕΚΕ •Τρόποι προβολής ΕΚΕ (εσωτερικά – εξωτερικά) •Αποδέκτες προβολής ΕΚΕ •Περιεχόμενα προβολής ΕΚΕ •Παράγοντες που ενισχύουν την προβολή της ΕΚΕ •Οφέλη προβολής ΕΚΕ •Δέσμευση της Ε.Ε. για την ΕΚΕ •Προώθηση ΕΚΕ στην Ε.Ε. •Ελληνικός Ηλεκτρονικός Οδηγός ΕΚΕ (www.eurocharity.org) www.eurocharity.org Agenda

3 €uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ Γιατί προβολή της ΕΚΕ Λάθος θεώρηση: •Αυτο-έπαινος •Κυνικό τέχνασμα marketing •Προνόμιο λίγων και «μεγάλων» •«Εσωτερίκευση» Σωστή θεώρηση: •Παροχή πληροφοριών •Αξίες επιχείρησης •Ποιότητα υπηρεσιών-προϊόντων •«Καλό» παράδειγμα «...Ένα άλλο βάσιµο επιχείρηµα είναι ότι ενώ οι µεγάλες εταιρείες είναι ικανότερες στην ενηµέρωση σχετικά µε την υπεύθυνη επιχειρηµατικότητά τους, οι µικρότερες επιχειρήσεις έχουν µεγαλύτερο αντίκτυπο, εφόσον βρίσκονται πάντα πιο κοντά στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται, και συχνά δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας µε έναν πιο ολοκληρωµένο τρόπο. Αν για σας δεν ήταν ποτέ µεταξύ των προτεραιοτήτων σας να ενηµερώσετε σχετικά µε την υπεύθυνη επιχειρηµατικότητά σας, ίσως θα πρέπει να αλλάξετε άποψη. Αν ο κόσµος µάθει τι αντιπροσωπεύετε, όχι µόνο θα ανοίξει ο δρόµος για πιθανά εµπορικά οφέλη για την επιχείρησή σας, αλλά µπορεί να ενθαρρυνθούν και άλλοι να δραστηριοποιηθούν... » Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση «Επιχειρήσεις» Οδηγός για αποτελεσματική ενημέρωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

4 €uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ Τρόποι προβολής ΕΚΕ (εσωτερικά) •Δήλωση σχετικά με την αξία της επιχείρησης •Τακτικές συναντήσεις όλου του προσωπικού •Κουτιά προτάσεων •Αφίσες και πανό •Ειδησεογραφικά δελτία •Υπομνήματα ή ηλεκτρονικά μηνύματα •Εσωτερικά βίντεο ή ενημερωτικά φυλλάδια •Ενδοδίκτυα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση «Επιχειρήσεις» Οδηγός για αποτελεσματική ενημέρωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

5 €uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ Τρόποι προβολής ΕΚΕ (εξωτερικά) •Ενημερωτικά φυλλάδια της επιχείρησης •Ταχυδρομική λίστα •Ετικέτες και συσκευασία προϊόντων •Δραστηριότητες - Ειδικές εκδηλώσεις •Ιστοσελίδες •Διαφημίσεις •Ειδησεογραφικά δελτία και Εκθέσεις της Επιχείρησης •Αναφορά δράσεων ΕΚΕ σε Ετήσιο Απολογισμό •Ετήσιος Απολογισμός ΕΚΕ (Κοινωνικός Απολογισμός) •Περιβαλλοντικός Απολογισμός (Εκθέσεις Αειφόρου Ανάπτυξης) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση «Επιχειρήσεις» Οδηγός για αποτελεσματική ενημέρωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

6 €uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ Αποδέκτες προβολής ΕΚΕ 1.Κοινό – στόχος για ζητήµατα Αγοράς (υπάλληλοι, πελάτες, ενώσεις καταναλωτών, προµηθευτές, συνεργάτες και επενδυτές). 2.Κοινό – στόχος για ζητήµατα Εργασιακού Χώρου (υπάλληλοι, εργατικές ενώσεις, τοπική κοινωνία και τοπικές Αρχές). 3.Κοινό – στόχος για ζητήµατα Κοινότητας (υπάλληλοι, σχετικές τοπικές οργανώσεις ή τοπικοί θεσµοί (π.χ. ενώσεις, σχολεία, νοσοκοµεία), δηµόσιες αρχές και σχετικές µη κερδοσκοπικές οργανώσεις). 4.Κοινό – στόχος για ζητήµατα Περιβάλλοντος (υπάλληλοι, συνεργάτες, σχετικές µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, καταναλωτές, δηµόσιες αρχές και η κοινότητα που περιβάλλει την επιχείρηση). Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση «Επιχειρήσεις» Οδηγός για αποτελεσματική ενημέρωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

7 €uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ Περιεχόμενα προβολής ΕΚΕ (1) •στήριξη προς τους τοπικούς προµηθευτές και έγκαιρη πληρωµή λογαριασµών •διατήρηση και ικανοποίηση των πελατών •ασφάλεια προϊόντων και ποιότητα προϊόντων / υπηρεσιών •παρουσίαση πληροφοριών, σήµανσης και συσκευασίας •λογική τιµολόγηση •ηθική του µάρκετινγκ και της διαφήµισης και δικαιώµατα του καταναλωτή •υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών µετά την πώληση •εκπαίδευση των καταναλωτών •κριτήρια για την επιλογή συνεργατών, και •συνθήκες εργασίας και διαβίωσης και ανθρώπινα δικαιώµατα σε αναπτυσσόµενες χώρες από όπου µπορεί να λαµβάνει η επιχείρηση πρώτες ύλες. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση «Επιχειρήσεις» Οδηγός για αποτελεσματική ενημέρωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 1. Κοινό – στόχος για ζητήµατα Αγοράς (υπάλληλοι, πελάτες, ενώσεις καταναλωτών, προµηθευτές, συνεργάτες και επενδυτές).

8 €uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ Περιεχόμενα προβολής ΕΚΕ (2) •ικανοποίηση από την εργασία •υγεία και ασφάλεια •εκπαίδευση και εξέλιξη του προσωπικού •ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και ποικιλοµορφία, και •ισορροπία εργασίας / προσωπικής ζωής (ευέλικτα ωράρια, ισορροπία µεταξύ οικογένειας και εργασίας, κλπ) για τους υπαλλήλους. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση «Επιχειρήσεις» Οδηγός για αποτελεσματική ενημέρωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 2. Κοινό – στόχος για ζητήµατα Εργασιακού Χώρου (υπάλληλοι, εργατικές ενώσεις, τοπική κοινωνία και τοπικές Αρχές).

9 €uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ Περιεχόμενα προβολής ΕΚΕ (3) •κοινωνική ενσωµάτωση (ανεκτικότητα άλλων εθνοτήτων και κοινωνική συνοχή) •υγειονοµική µέριµνα ή/και εκπαίδευση για την κοινότητα •ποιότητα ζωής (αθλήµατα / πολιτισµός) •τοπική υποδοµή, και •ασφάλεια. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση «Επιχειρήσεις» Οδηγός για αποτελεσματική ενημέρωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 3. Κοινό – στόχος για ζητήµατα Κοινότητας (υπάλληλοι, σχετικές τοπικές οργανώσεις ή τοπικοί θεσµοί (π.χ. ενώσεις, σχολεία, νοσοκοµεία), δηµόσιες αρχές και σχετικές µη κερδοσκοπικές οργανώσεις).

10 €uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ Περιεχόμενα προβολής ΕΚΕ (4) •διατήρηση της ενέργειας ή του νερού •μείωση της µόλυνσης της ατµόσφαιρας και των υδάτων •μείωση της χρήσης επικίνδυνων χηµικών •διατήρηση της βιοποικιλότητας, και •μείωση της παραγωγής απορριµµάτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση «Επιχειρήσεις» Οδηγός για αποτελεσματική ενημέρωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 4. Κοινό – στόχος για ζητήµατα Περιβάλλοντος (υπάλληλοι, συνεργάτες, σχετικές µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, καταναλωτές, δηµόσιες αρχές και η κοινότητα που περιβάλλει την επιχείρηση).

11 €uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ •Νέες ανησυχίες και προσδοκίες των πολιτών, των καταναλωτών, των δημοσίων αρχών και των επενδυτών. •Τα κοινωνικά κριτήρια που επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις επενδυτικές αποφάσεις των ατόμων και των φορέων. •Η αυξημένη ανησυχία για τις ζημιές/επιπτώσεις που προκαλεί η οικονομική δραστηριότητα στο περιβάλλον. •Η διαφάνεια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που επήλθε με την εξέλιξη των επικοινωνιών και τις σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής. Παράγοντες που ενισχύουν την προβολή της ΕΚΕ...Επτά στους δέκα Έλληνες θέλουν να γνωρίζουν την κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων των οποίων τα προϊόντα καταναλώνουν...Ο κοινωνικός χρηματιστηριακός δείκτης Domini 400 (DSI) ξεπέρασε τουλάχιστο κατά 1% το δείκτη S&P 500...Ο Dow Jones Sustainability Index έχει σημειώσει άνοδο κατά 180% από το 1993 σε σύγκριση με τον Dow Jones Global Index (+125%)…Νέο νομοσχέδιο για τις χορηγίες στον πολιτισμό ενισχύει την εταιρική κοινωνική ευθύνη...

12 €uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ •Υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης και σταθερότητας των πελατών. •Καλύτερη φήµη της επιχείρησης, του εµπορικού σήµατος και των προϊόντων. •Εργαζόµενοι µε περισσότερα κίνητρα και µεγαλύτερη παραγωγικότητα. •Βελτιωµένες σχέσεις µε την τοπική κοινωνία και τις δηµόσιες αρχές, και •Μεγαλύτερη περικοπή του κόστους. Οφέλη προβολής ΕΚΕ (1) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση «Επιχειρήσεις» Οδηγός για αποτελεσματική ενημέρωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

13 €uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ + • Βελτιωµένη χρηµατοοικονοµική επίδοση. • Αύξηση των πωλήσεων. • Προσέλκυση και διατήρηση του ανθρώπινου δυναµικού. • Μειωµένη ρυθµιστική εποπτεία. • Πρόσβαση σε κεφαλαιαγορές. Οφέλη προβολής ΕΚΕ (2)

14 €uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ Δέσμευση της Ε.Ε. για την ΕΚΕ Η Ευρωπαϊκή συμμαχία για την ΕΚΕ θα εξελιχθεί με άξονα τους τρεις ακόλουθους τομείς δραστηριοτήτων: 1.Αύξηση της ευαισθητοποίησης και βελτίωση των γνώσεων για την ΕΚΕ και αναφορά των αποτελεσμάτων. 2.Παροχή βοήθειας για την καθιέρωση και την ανάπτυξη ανοιχτών συνασπισμών συνεργασίας. 3.Εξασφάλιση ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την ΕΚΕ.

15 €uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ Προώθηση ΕΚΕ στην Ε.Ε. •Ευαισθητοποίηση και ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών •Υποστήριξη σε πολυμερείς πρωτοβουλείες •Συνεργασία με τα κράτη μέλη •Ενημέρωση των καταναλωτών και διαφάνεια •Έρευνα •Εκπαίδευση •Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) •Διεθνής διάσταση της ΕΚΕ

16 €uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ www.eurocharity.org Ελληνικός Ηλεκτρονικός Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης •Προβολή πρακτικών ΕΚΕ ελληνικών και πολυεθνικών με δραστηριότητες στην Ελλάδα επιχειρήσεων •24/7 ενημερωτική κάλυψη θεμάτων ΕΚΕ •Επιμόρφωση και εκπαίδευση στο χώρο της ΕΚΕ •Υποστήριξη, προβολή και χορηγία γεγονότων ΕΚΕ στην Ελλάδα •Υιοθέτηση πρακτικών ΕΚΕ •Έμπρακτη υποστήριξη Μ.Κ.Ο.

17 €uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ www.eurocharity.org Πλεονεκτήματα συμμετοχής •Παρουσία σε έναν από τους πιο δημοφιλής ιστοχώρους ΕΚΕ στην Ελληνική αγορά •Δυναμική, υπεύθυνη και επαγγελματική προβολή ΕΚΕ •Πρόσβαση σε ένα εξειδικευμένο κοινό και χιλιάδες επιλεγμένους αποδέκτες •Έγκαιρη και αδιάλλειπτη ενημέρωση όλων των εταίρων για δραστηριότητες ΕΚΕ •Ευκολία και ταχύτητα ανάκτησης πληροφοριών από όλες τις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου •Διαχείριση επικοινωνίας κοινωνικών απολογισμών και εκθέσεων αειφόρου ανάπτυξης •Ενημέρωση για ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα και δράσεις ΕΚΕ •Έγκυρη και αποτελεσματική διαχείριση αναγκών των εταίρων για άμεση πληροφόρηση •Αναζήτηση επιχειρηματικών συνεργασιών μέσα από ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών στο χώρο της ΕΚΕ •Επίτευξη οικονομιών κλίμακας

18 €uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ •Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Πράσινο Βιβλίο, Πρώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη •Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Πραγμάτωση της Εταιρικής Σχέσης για την μεγένθυση και την απασχόληση: Να γίνει η Ευρώπη πόλος αριστείας στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης •Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Η αλφάβητος των βασικών εργαλείων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης •Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Εθνικές Πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση •Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Mια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη •Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αντιστοίχιση εργαλείων για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη •Συνέδριο Εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Τελικά αποτελέσματα και προτάσεις •Dow Jones Sustainability World Indexes Guide •FTSE4Good Inclusion Criteria •Ομάδα Εργασίας Νέων Ίδρυμα Ανδρέα Γ. Παπανδρέου: Εισαγωγή στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Ορισμός – Ρόλος – Οργάνωση – Χρηματοδότηση •Γνώμη της Ο.Κ.Ε.: Μη – Κρατικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) •Κατάλογος Επιχειρήσεων με Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην Ελλάδα και Κύπρο •... Βιβλιογραφία http://www.eurocharity.org/newsroom_csr.php

19 €uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ €uroCharity Αν. Μιαούλη 19 173 42 Αθήνα Τηλ.: 699 272 4102, 693 775 7383 info@eurocharity.org info@eurocharity.org www.eurocharity.org www.eurocharity.gr www.eurocharity.eu €uroCharity


Κατέβασμα ppt "€uroCharity...making a world of difference! Ελληνικός Οδηγός ΕΚΕ 18ο Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ «Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη και Απασχόληση» Βέροια, 3-5 Νοεμβρίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google