Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αποτελέσματα Έρευνας. Ερώτηση 1η : Εφαρμόζεται ατομική στοχοθεσία στο χώρο σας; Ατομική Στοχοθεσία & Εργασιακό Στρες O.T.O.E. - Γραμματεία Εργασιακών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αποτελέσματα Έρευνας. Ερώτηση 1η : Εφαρμόζεται ατομική στοχοθεσία στο χώρο σας; Ατομική Στοχοθεσία & Εργασιακό Στρες O.T.O.E. - Γραμματεία Εργασιακών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αποτελέσματα Έρευνας

2 Ερώτηση 1η : Εφαρμόζεται ατομική στοχοθεσία στο χώρο σας; Ατομική Στοχοθεσία & Εργασιακό Στρες O.T.O.E. - Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων & Συμβάσεων - 2008

3 Ερώτηση 2η: Πόσο εκτεταμένη είναι; Ατομική Στοχοθεσία & Εργασιακό Στρες O.T.O.E. - Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων & Συμβάσεων - 2008

4 Ερώτηση 3η: Ποιους τομείς καλύπτει; Ατομική Στοχοθεσία & Εργασιακό Στρες O.T.O.E. - Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων & Συμβάσεων - 2008

5 Ερώτηση 4η: Πως αξιολογείται τους ατομικούς στόχους; Ατομική Στοχοθεσία & Εργασιακό Στρες O.T.O.E. - Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων & Συμβάσεων - 2008

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Αν ναι για ποιους λόγους; Ατομική Στοχοθεσία & Εργασιακό Στρες O.T.O.E. - Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων & Συμβάσεων - 2008

16 Αν ναι για ποιους λόγους; Ατομική Στοχοθεσία & Εργασιακό Στρες O.T.O.E. - Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων & Συμβάσεων - 2008

17

18 Ερώτηση 17η: Τι συνέπειες έχει για την ποιότητα εργασίας και ζωής σας η ατομική στοχοθεσία ; (Στελέχη) Ατομική Στοχοθεσία & Εργασιακό Στρες O.T.O.E. - Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων & Συμβάσεων - 2008

19 Ερώτηση 17η: Τι συνέπειες έχει για την ποιότητα εργασίας και ζωής σας η ατομική στοχοθεσία; (Υπάλληλοι) Ατομική Στοχοθεσία & Εργασιακό Στρες O.T.O.E. - Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων & Συμβάσεων - 2008

20 Συμπεράσματα • Η μετάθεση του εταιρικού budget σε ατομική στοχοθεσία, προκαλεί έντονα φαινόμενα πίεσης και κατά συνέπεια ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ στη συντριπτική πλειοψηφία των τραπεζουπαλλήλων στη χώρα μας και αν λάβουμε υπ’ όψιν την καθολική εφαρμογή με «κυνήγι» στόχων στα στελέχη οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αυτό μεταφέρεται και στο υπόλοιπο προσωπικό. Μιλάμε λοιπόν για ένα πραγματικό «κυνήγι» στόχων σε όλες τις τράπεζες και σε όλους τους εργαζόμενους. • Δεν υπάρχει τακτική αναθεώρηση των στόχων προς τα κάτω π.χ. σε περιόδους ύφεσης της αγοράς και είναι αδύναμη η παρέμβαση των συνδικάτων στο θέμα μέχρι σήμερα. • Η ατομική στοχοθεσία εστιάζεται σε καθαρά «ποσοτικά» χαρακτηριστικά πχ πωλήσεις προιόντων, αύξησης συναλλαγών, εργασίες με ενοικιαζόμενους και είναι σχεδόν ανύπαρκτη στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πελάτες, και στη πρόοδο των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζομένων(«ποιοτικά»). • Η ατομική στοχοθεσία συνδέεται άμεσα, με πολύ μεγάλα ποσοστά,και παίζει καθοριστικό ρόλο: στη διατήρηση της θέσης εργασίας, στην αύξηση του χρόνου εργασίας, στην αύξηση των αποδοχών και στη αξιολόγηση της απόδοσης – υπηρεσιακής εξέλιξης των εργαζομένων. • Οι τυχόν παροχές για την επίτευξη των στόχων της ατομικής στοχοθεσίας είναι στην μεγάλη τους πλειοψηφία «Bonus» ή παροχές σε είδος και όχι αύξηση των τακτικών αποδοχών • Η μετάθεση του εταιρικού budget σε ατομική στοχοθεσία, προκαλεί έντονα φαινόμενα πίεσης και κατά συνέπεια ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ στη συντριπτική πλειοψηφία των τραπεζουπαλλήλων στη χώρα μας και αν λάβουμε υπ’ όψιν την καθολική εφαρμογή με «κυνήγι» στόχων στα στελέχη οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι αυτό μεταφέρεται και στο υπόλοιπο προσωπικό. Μιλάμε λοιπόν για ένα πραγματικό «κυνήγι» στόχων σε όλες τις τράπεζες και σε όλους τους εργαζόμενους. • Δεν υπάρχει τακτική αναθεώρηση των στόχων προς τα κάτω π.χ. σε περιόδους ύφεσης της αγοράς και είναι αδύναμη η παρέμβαση των συνδικάτων στο θέμα μέχρι σήμερα. • Η ατομική στοχοθεσία εστιάζεται σε καθαρά «ποσοτικά» χαρακτηριστικά πχ πωλήσεις προιόντων, αύξησης συναλλαγών, εργασίες με ενοικιαζόμενους και είναι σχεδόν ανύπαρκτη στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πελάτες, και στη πρόοδο των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζομένων(«ποιοτικά»). • Η ατομική στοχοθεσία συνδέεται άμεσα, με πολύ μεγάλα ποσοστά,και παίζει καθοριστικό ρόλο: στη διατήρηση της θέσης εργασίας, στην αύξηση του χρόνου εργασίας, στην αύξηση των αποδοχών και στη αξιολόγηση της απόδοσης – υπηρεσιακής εξέλιξης των εργαζομένων. • Οι τυχόν παροχές για την επίτευξη των στόχων της ατομικής στοχοθεσίας είναι στην μεγάλη τους πλειοψηφία «Bonus» ή παροχές σε είδος και όχι αύξηση των τακτικών αποδοχών

21 Ατομική Στοχοθεσία & Εργασιακό Στρες O.T.O.E. - Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων & Συμβάσεων - 2008 Συμπεράσματα • Συνέπειες της ατομικής στοχοθεσίας είναι καθαρά παραγόντες που δημιουργούν άμεσα ή έμμεσα στρεσογόνους παράγοντες με βλαβερές συνέπειες για την υγεία των εργαζομένων: I.Αυταρχισμός – υπερβολική πίεση από προισταμένους – προς υφισταμένους II.Αύξηση ωρών εργασίας(αντικοινωνικά ωράρια-απλήρωτες υπερωρίες) με μείωση του ελεύθερου χρόνου για προσωπική-κοινωνική ζωή. III. Ψυχοσωματικές ασθένειες IV.Υποβάθμιση της ποιότητας ζωής (προβλήματα στην οικογένεια) V.Απογοήτευση - τάσεις φυγής - Εργασιακή ανασφάλεια. • Εκλείπουν θετικές συνέπειες που συμβάλουν στην ατομική-κοινωνική ευημερία. • Συνέπειες της ατομικής στοχοθεσίας είναι καθαρά παραγόντες που δημιουργούν άμεσα ή έμμεσα στρεσογόνους παράγοντες με βλαβερές συνέπειες για την υγεία των εργαζομένων: I.Αυταρχισμός – υπερβολική πίεση από προισταμένους – προς υφισταμένους II.Αύξηση ωρών εργασίας(αντικοινωνικά ωράρια-απλήρωτες υπερωρίες) με μείωση του ελεύθερου χρόνου για προσωπική-κοινωνική ζωή. III. Ψυχοσωματικές ασθένειες IV.Υποβάθμιση της ποιότητας ζωής (προβλήματα στην οικογένεια) V.Απογοήτευση - τάσεις φυγής - Εργασιακή ανασφάλεια. • Εκλείπουν θετικές συνέπειες που συμβάλουν στην ατομική-κοινωνική ευημερία.


Κατέβασμα ppt "Αποτελέσματα Έρευνας. Ερώτηση 1η : Εφαρμόζεται ατομική στοχοθεσία στο χώρο σας; Ατομική Στοχοθεσία & Εργασιακό Στρες O.T.O.E. - Γραμματεία Εργασιακών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google