Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερευνητικές εργασίες Πλαίσιο εφαρμογής – Επιλογή θέματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερευνητικές εργασίες Πλαίσιο εφαρμογής – Επιλογή θέματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερευνητικές εργασίες Πλαίσιο εφαρμογής – Επιλογή θέματος

2 Πρακτικά ζητήματα, Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Ωράριο, Δημιουργία τμημάτων ενδιαφέροντος Για τη διεξαγωγή των Ερευνητικών Εργασιών προβλέπεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για όλα τα τμήματα του Λυκείου ένα τρίωρο (στην Α΄ Λυκείου) ή δίωρο (στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου) την εβδομάδα. Σε κάθε τμήμα εποπτεύουν δυο τουλάχιστον εκπαιδευτικοί (Α’ Λυκείου) διαφορετικών ειδικοτήτων. Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι μαθητές θα μετέχουν υποχρεωτικά σε 2 τετράμηνες ερευνητικές εργασίες. Οι διδάσκοντες σε μια πρώτη προκαταρτική συνάντηση ανταλλάσσουν απόψεις για πιθανά θέματα και πιθανές συνεργασίες. Η διαμόρφωση και η τελική διατύπωση των θεμάτων πρέπει να είναι προϊόν διαπραγμάτευσης τόσο μεταξύ των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

3 Η υποβολή των θεμάτων γίνεται στο Σύλλογο Διδασκόντων με τη συμπλήρωση 2 βδομάδων λειτουργίας της σχολικής μονάδας το Σεπτέμβριο και γίνεται από 2 εκπαιδευτικούς κατά προτίμηση διαφορετικών ειδικοτήτων με βάση τεκμηριωμένη εισήγηση. Η εισήγηση περιλαμβάνει: Ονόματα εμπλεκομένων καθηγητών, ωράριο, τίτλο, σκοπούς, μεθοδολογία, αναμενόμενα αποτελέσματα, απαιτούμενα. Ο Σύλλογος μετά από συζήτηση εγκρίνει τόσα θέματα όσα τα τμήματα της Α’ Λυκείου συν ένα και ορίζει τους εκπαιδευτικούς που θα μετέχουν σ’ αυτά προσδιορίζοντας και το ωράριό τους. Οι μαθητές δηλώνουν 2 επιλογές από τα εγκριθέντα θέματα. Με βασικό κριτήριο την πρώτη επιλογή δημιουργούνται από μαθητές διαφορετικών τμημάτων τα «Τμήματα Ενδιαφέροντος». Τα θέματα ολοκληρώνονται στο πρώτο τετράμηνο και, στη συνέχεια, καθορίζονται με τις ίδιες διαδικασίες θέματα και για το δεύτερο τετράμηνο.

4 Ενδείκνυται η σχετικά ισομερής κατανομή των μαθητών στα Τμήματα Ενδιαφέροντος.  Αν σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν σταθεί δυνατό, οι αντίστοιχοι μαθητές και μαθήτριες έχουν προτεραιότητα στην επιλογή θεμάτων στο επόμενο τετράμηνο. Ο Σύλλογος Διδασκόντων ορίζει τον υποδιευθυντή ή άλλον καθηγητή ως συντονιστή των Ερευνητικών Εργασιών, με οργανωτικές μόνο αρμοδιότητες αναφορικά με τα μέσα, τα υλικά, τα εργαστήρια και τους χώρους που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση τους.

5 Επιλογή θέματος Η άντληση θεμάτων μπορεί να γίνει από: το περιεχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων τα ενδιαφέροντα ή τα προβλήματα των μαθητών την επικαιρότητα τα ευρύτερα ενδιαφέροντα και προβλήματα της κοινωνίας, της επιστήμης, του πολιτισμού και της τεχνολογίας.

6 Βασικές προϋποθέσεις: Τα θέματα: να σχετίζονται άμεσα με τους σκοπούς και το περιεχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων, να προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών, για να κινητοποιούν τη συμμετοχή τους Άλλα κριτήρια Οι υπάρχουσες υποδομές και οι διαθέσιμοι πόροι του σχολείου και της κοινότητας Τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών και οι ειδικότερες γνώσεις τους Η τοπικότητα Τα θέματα που έχουν ήδη οι μαθητές διερευνήσει τα προηγούμενα χρόνια

7 Η επιλογή θεμάτων από το περιεχόμενο των διδασκομένων μαθημάτων που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή του «εδώ και τώρα» δίνει τη δυνατότητα ώστε : Οι μαθητές να τα προσεγγίζουν βιωματικά Να «ακουμπούν» στις προσωπικές τους εμπειρίες και μετά να κάνουν αναγωγές και γενικεύσεις Να εμπλέκονται προσωπικά (προσέλκυση του ενδιαφέροντος, συνειδητοποίηση της προσωπικής ευθύνης, ανάπτυξη πρωτοβουλίας, παρακίνηση σε δράσεις και παρεμβάσεις) Να προωθείται καλύτερα η σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία

8 τελική απόφαση να είναι συλλογική Η επιλογή του θέματος γίνεται από τους μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς με τέτοιο τρόπο ώστε η τελική απόφαση να είναι συλλογική


Κατέβασμα ppt "Ερευνητικές εργασίες Πλαίσιο εφαρμογής – Επιλογή θέματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google