Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELIN.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELIN."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELIN A.E ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κος ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΣΑΓΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΝΟΙΑ Η χρηματοοικονομική ανάλυση είναι ένα σύστημα πληροφόρησης που αντλεί τα δεδομένα του από τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και άλλες πηγές, δημιουργεί την πληροφόρηση με την μελέτη,αξιολόγηση και ερμηνεία των σχέσεων και των τάσεων μεταξύ των διαφόρων χρηματοοικο- νομικών δεδομένων που γίνετε με ποσοτικά και ποιοτικά μέσα και παρέχει την πληροφόρηση που αναφέρεται σε προβλέψεις σχετικά με την μελλοντική κατάσταση και επίδοση της επιχείρησης στους εκτός της επιχείρησης λαμβάνοντες αποφάσεις.

3 ΕΙΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων ανάλογα με τη θέση του αναλυτή και τα στάδια διενεργείας της, διακρίνεται στα εξής είδη:  Ανάλογα με τη θέση του αναλυτή, όπου υπάρχουν δύο είδη ανάλυσης, η εσωτερική και η εξωτερική ανάλυση.  Ανάλογα με τα στάδια διενέργειας της ανάλυσης, η οποία διακρίνεται στην τυπική ανάλυση και την ουσιαστική. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των χρηματοοικονο- μικών καταστάσεων είναι:  Συγκριτική ανάλυση αριθμοδεικτών  Ανάλυση αριθμοδεικτών  Ποσοστιαία ανάλυση

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας  Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας  Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας  Αριθμοδείκτης κεφαλαίου κίνησης προς πωλήσεις ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού  Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων  Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων  Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους  Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους  Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων  Αριθμοδείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους

6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ (συνέχεια ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ (συνέχεια) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια  Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια  Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια  Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις  Αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  Αριθμοδείκτης καλύψεως τόκων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  Τα κατά μετοχή κέρδη  Μερισματική απόδοση  Ποσοστό διανεμόμενων κερδών  Εσωτερική αξία μετοχής

7 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ELIN Α.Ε. Η εταιρία ELIN Α.Ε. ιδρύθηκε στις 02/12/1996 με αρχική επωνυμία «Ο. Χιότογλου- Ν. Τσαγάνης Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ELIN». Στη συνέχεια στις 08/12/2003 η εταιρία αλλάζει την επωνυμία της, σε «Φ.Δ. Χιότογλου - Ν. Τσαγάνης Ο.Ε.» και στις 14/09/2007, την Ομόρρυθμη Εταιρία διαδέχεται η νεοϊδρυόμενη ανώνυμη εταιρία «ΕΛΙΝ (ELIN) Ανώνυμη Εταιρία Κατασκευής και Εμπορίας Μηχανημάτων Τροφίμων» με διακριτικό τίτλο «ELIN A.E.» Δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και εμπορίας μηχανημάτων τροφίμων. Εξειδικεύεται στην κατασκευή γραμμών παραγωγής προϊόντων φύλλου και ζύμης, όπως: Φύλλο, Πίτσα, Λαχματζούν, Σαμπόσα, Γιούφκα, Μπακλαβά, Μπουρέκια, Στριφτές πίτες, Σουβλακόπιτες, Μπακέτα κ.α. Τέλος, κατασκευάζει Λυόμενους ψυκτικούς θαλάμους και Θαλάμους ταχείας κατάψυξης.

8 ΣΤΟΧΟΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ELIN Α.Ε. Στόχος και στρατηγική της επιχείρησης είναι ο συνδυασμός, της ποιότητας των μηχανημάτων της, η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της όπως επίσης και η συνέπεια στις υποχρεώσεις της. Πολιτική της ELIN Α.Ε. είναι να σχεδιάζει, να κατασκευάζει και να εγκαθιστά μηχανήματα και εξοπλισμούς ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας καθώς και ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών που συνοδεύονται με ανάλογη υποστήριξη μετά την πώληση, ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις και προσδοκίες κάθε πελάτη της και συμμορφούμενη με τις τρέχουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις του κλάδου της.

9 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας ΈΤΗ2004200520062007-08 ΚΥΚΛΟΦΟ- ΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 630.234,06873.255,2993.208,771.004.533,88 ΒΡΑΧΥΠΡΟ- ΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 609.486,81798.949,43914.590,84761.194,05 ΈΤΗ2004200520062007-08 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙ- ΚΤΗΣ 1,03(φορές)1,09(φορές)0,97(φορές)1,31(φορές) ΤΑΣΗ100%105,82%94,17%127,18%

10 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας ΈΤΗ2004200520062007-08 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΥΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 593.612,36763.457,25783.388,89864.135,67 ΒΡΑΧΥΠΡΟ- ΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 609.486,81798.949,43914.590,84761.194,05 ΈΤΗ2004200520062007-08 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙ- ΚΤΗΣ 0,97(φορές)0,95(φορές)0,85(φορές)1,13(φορές) ΤΑΣΗ100%97,93%87,62%116,49%

11 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  Αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων ΈΤΗ2004 - 20052005 - 20062006 - 2007-08 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 530.437,35621.891,22785.219,06 ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1.195.998,801.266.902,901.872.143,84 ΈΤΗ2004 - 20052005 - 20062006 - 2007-08 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙ- ΚΤΗΣ 161,88(ημέρες)179,16(ημέρες)153,08(ημέρες) ΤΑΣΗ100%110,67%94,56%

12 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων ΈΤΗ2004 - 20052005 - 20062006 - 2007-08 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 73.209,98109.808,96125.109,04 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 660.345,01821.756,701.091.173,04 ΈΤΗ2004 - 20052005 - 20062006 - 2007-08 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙ- ΚΤΗΣ 40,46(ημέρες)48,77(ημέρες)41,84(ημέρες) ΤΑΣΗ100%97,76%72,00%

13 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού ΈΤΗ2004200520062007-08 ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1.109.077,211.195.998,801.266.902,901.872.143,84 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 780.483,83969.946,451.036.590,841.064.453,22 ΈΤΗ2004200520062007-08 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙ- ΚΤΗΣ 1,42(φορές)1,23(φορές)1,22(φορές)1,75(φορές) ΤΑΣΗ100%86,61%85,91%123,23%

14 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων ΈΤΗ2004200520062007-08 ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1.109.077,211.195.998,801.266.902,901.872.143,84 ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 150.249,7796.691,16143.382,0759.919,34 ΈΤΗ2004200520062007-08 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙ- ΚΤΗΣ 7,3812,368,8331,24 ΤΑΣΗ100%167,47%119,64%423,30%

15 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους ΈΤΗ2004200520062007-08 ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛ- ΛΕΥΣΗΣ 414.759,74535.653,79445.146,20780.970,80 ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1.109.077,211.195.998,801.266.902,901.872.143,84 ΈΤΗ2004200520062007-08 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙ- ΚΤΗΣ 37,39%44,78%35,13%41,71% ΤΑΣΗ100%167,47%119,64%423,30%

16 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους ΈΤΗ2004200520062007-08 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛ- ΛΕΥΣΗΣ 126.867,2581.127,6864.424,0765.183,49 ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1.109.077,211.195.998,801.266.902,901.872.143,84 ΈΤΗ2004200520062007-08 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙ- ΚΤΗΣ 11,43%6,78%5,08%3,48% ΤΑΣΗ100%59,31%44,44%30,44%

17 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ΈΤΗ2004200520062007-08 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛ- ΛΕΥΣΗΣ 126.867,2581.127,6864.424,0765.183,49 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 170.997,02 122.000,00303.259,17 ΈΤΗ2004200520062007-08 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙ- ΚΤΗΣ 74,19%47,44%52,80%21,49% ΤΑΣΗ100%63,94%71,16%28,96%

18 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  Αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια ΈΤΗ2004200520062007-08 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 170.997,02 122.000,00303.259,17 ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 780.483,83798.949,43914.590,84761.194,05 ΈΤΗ2004200520062007-08 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙ- ΚΤΗΣ 21,90%21,40%13,33%39,83% ΤΑΣΗ100%97,71%60,86%181,87%

19 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια ΈΤΗ2004200520062007-08 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 170.997,02 122.000,00303.259,17 ΠΑΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 150.249,7796.691,16143.382,0759.919,34 ΈΤΗ2004200520062007-08 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙ- ΚΤΗΣ 1,131,760,855,06 ΤΑΣΗ100%155,75%75,22%447,88%

20 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολοκές υποχρεώσεις ΈΤΗ2004200520062007-08 ΚΥΚΛΟΦΟ- ΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 630.234,06873.255,29893.208,771.004.533,88 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ 609.486,81798.949,43914.590,84761.194,05 ΈΤΗ2004200520062007-08 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙ- ΚΤΗΣ 103,40%109,30%97,66%131,96% ΤΑΣΗ100%105,70%94,44%127,62%

21 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  Κέρδη κατά μετοχή ΈΤΗ2007-08 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 48.887,62 ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 30.000,00 ΕΤΗ2007-08 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ1,62€

22 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  Μέρισμα κατά μετοχή ΈΤΗ2007-08 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ45.000,00 ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 30.000,00 ΈΤΗ2007-08 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ1,50

23 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ  Το ποσοστό των διανεμομένων κερδών ΈΤΗ2007-08 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 48.887,62 ΈΤΗ2007-08 ΠΟΣΟΣΤΟ92,04%

24 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κλείνοντας σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την ELIN A.E. και τους σχετικούς υπολογισμούς που έγιναν μπορεί να ειπωθεί ότι η εταιρία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία τεχνικά και οικονομικά. Οι κατηγορίες των αριθμοδεικτών που κυμαίνονται σε πολύ καλά επίπεδα είναι οι εξής:  Αριθμοδείκτες ρευστότητας  Αριθμοδείκτες δραστηριότητας  Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης  Αριθμοδείκτες επενδύσεων ή επενδυτικοί αριθμοδείκτες Σε αντίθεση με τους παραπάνω έχουμε η ομάδα αριθμοδεικτών που κινείται σε μέτρια επίπεδα:  Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

25 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELIN."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google