Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Γ’ τρίμηνο & Εννιάμηνο 2003.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Γ’ τρίμηνο & Εννιάμηνο 2003."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Γ’ τρίμηνο & Εννιάμηνο 2003

2 2 Γ’ Τρίμηνο 2003 - Βασικά Μεγέθη Ομίλου Διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης - Κύκλος εργασιών +15,6% στα €126,8 εκ - Μικτό κέρδος +25,7% στα €16,7 εκ - EBITDA +16,2% στα €15,8 εκ - EBIT +7,7% στα €13,0 εκ - ΚΠΦ & μετά δικ.μειοψ +19,2% στα €11,9 εκ Διεύρυνση περιθωρίων κέρδους - Μικτό περιθώριο 13,2% (έναντι 12,1%) - Περιθώριο EBITDA 12,5% (έναντι 12,4%) - Περιθώριο EBIT 10,3% (έναντι 11,0%) - Περιθώριο ΚΠΦ 9,4% (έναντι 9,1%)

3 3 Εννιάμηνο 2003 - Βασικά Μεγέθη Ομίλου Σημαντική αύξηση μεγεθών έναντι του 2002 - Κύκλος εργασιών +17,0% στα €372,0 εκ - Μικτό κέρδος +21,8% στα €55,2 εκ - EBITDA +20,9% στα €50,4 εκ - EBIT +25,0% στα €42,3 εκ - ΚΠΦ & μετά δικ.μειοψ +23,5% στα €39,6 εκ Άνοδος περιθωρίων κέρδους - Μικτό περιθώριο 14,8% (έναντι 14,3%) - Περιθώριο EBITDA 13,5% (έναντι 13,1%) - Περιθώριο EBIT 11,4% (έναντι 10,6%) - Περιθώριο ΚΠΦ 10,7% (έναντι 10,1%)

4 Αποτελέσματα Ομίλου – Γ’ τρίμηνο ‘03 4 ποσά σε € εκΙουλ-Σεπτ 2003 Ιουλ-Σεπτ 2002 μεταβολή 03 / 02 Σύνολο Κύκλου Εργασιών 126,76 109,69 15,6% Μικτά Αποτελέσματα 16,70 13,29 25,7% Λοιπά Έσοδα 0,12 0,21 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης 3,82 1,43 Χρημ/κά Αποτελέσματα -0,40 -0,13 Έκτακτα Αποτελέσματα 0,12 -0,35 Αποσβέσεις 3,32 3,10 -ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος 2,78 1,51 Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,03 0,05 Φορολογικές Διαφορές0,31 0,00 Κέρδη προ Φόρων & μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας 11,859,9519,2% EBITDA 15,7813,5916,2% EBIT 13,0112,077,7%

5 Αποτελέσματα Ομίλου – Εννιάμηνο ‘03 5 ποσά σε € εκ Ιαν-Σεπτ 2003 Ιαν-Σεπτ 2002 μεταβολή 03 / 02 Σύνολο Κύκλου Εργασιών 372,00317,9817,0% Μικτά Αποτελέσματα 55,2145,3321,8% Λοιπά Έσοδα 0,430,69 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης 13,3512,19 Χρημ/κά Αποτελέσματα -0,98-0,51 Έκτακτα Αποτελέσματα 0,160,40 Αποσβέσεις 9,699,40 -ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος 8,067,81 Δικαιώματα Μειοψηφίας -0,120,00 Φορολογικές Διαφορές0,340,05 Κέρδη προ Φόρων & μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας 39,6232,0823,5% EBITDA50,3541,6420,9% EBIT 42,2933,8325,0%

6 Λογιστική Κατάσταση Ομίλου ποσά σε € εκ09/200306/200309/2002 Έξοδα Εγκατάστασης1,721,791,60 Πάγιο Ενεργητικό171,95171,89151,17 Κυκλοφορούν Ενεργητικό150,88161,95117,87 Μεταβατικοί Λογαριασμοί29,8025,6834,17 Σύνολο Ενεργητικού354,35361,31304,81 Ίδια Κεφάλαια242,41231,23237,04 Προβλέψεις1,711,670,55 Υποχρεώσεις110,07128,2467,18 Μεταβατικοί Λογαριασμοί0,160,170,04 Σύνολο Παθητικού354,35361,31304,81 Καθαρός Δανεισμός15,8615,812,79 Επενδύσεις Περιόδου σε Πάγια10,316,995,65 6

7 Βασικά Μεγέθη Ομίλου / Προβλέψεις ποσά σε € εκ2000200120022003Ε Κύκλος Εργασιών296,7368,5445,5510 EBITDA38,551,158,4 Κέρδη πρό Φόρων (μετά από δικ.μειοψ.) 28,040,844,755 Ίδια Κεφάλαια187,6201,3203,7 Κέρδη ανά μετοχή€0,69 * €0,56€0,61€0,75 Κεφαλαιοποίηση (25/11/2003)€347 εκ P / E (πρό φόρων)6,3 * προσαρμοσμένο λόγω αύξησης κεφαλαίου 7

8 Εξέλιξη Μεγεθών Τριμήνου 8

9 Εξέλιξη Μεγεθών Εννιαμήνου 9

10 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων Άγγελος Κιοσκλής Φραγκοκκλησιάς 9, 151 25, Μαρούσι τηλ 210-6185592, τηλ. κέντρο 210-6185500 κιν. 6947-909049, fax 210-6185698 email akiosklis@jp-avax.gr


Κατέβασμα ppt "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Γ’ τρίμηνο & Εννιάμηνο 2003."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google