Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Αθλητικών και Αναψυχικών Διοργανώσεων (Events) Κ. Αλεξανδρής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Αθλητικών και Αναψυχικών Διοργανώσεων (Events) Κ. Αλεξανδρής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Αθλητικών και Αναψυχικών Διοργανώσεων (Events)
Κ. Αλεξανδρής

2 Πολύ μεγάλες διεθνής διοργανώσεις (Mega Events)
Οι αθλητικές και αναψυχικές διοργανώσεις διακρίνονται σε (Allen, et al. 2005): Πολύ μεγάλες διεθνής διοργανώσεις (Mega Events) (π.χ. Ολυμπιακοί Αγώνες) Μεγάλες διεθνής διοργανώσεις (π.χ. Αγώνες κοινοπολιτείας)

3 Εθνικές και τοπικές διοργανώσεις
(π.χ. Μαραθώνιος Ολύμπου) Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ (τοπικά ή διεθνή) τα οποία πολλές φορές συνδέονται και με αθλητικά γεγονότα

4 Οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων πρέπει να έχουν γνώσεις σε θέματα (Allen, et al. 2005) :
Ιστορία των διοργανώσεων Τάσεις στην αγορά σε θέματα καταναλωτικής ζήτησης Οφέλη από τις διοργανώσεις Λόγοι οργάνωσης συγκεκριμένων εκδηλώσεων

5 Επιπτώσεις των διοργανώσεων
Λειτουργικό μάνατζμεντ Μάρκετινγκ Γνώσεις του πολιτικού-οικονομικού περιβάλλοντος Γνώσεις διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού Οικονομικές γνώσεις

6 Επιπτώσεις των Αθλητικών και Αναψυχικών Διοργανώσεων
Α) Κοινωνικές Θετικές Αρνητικές Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην διοργάνωση Βελτίωση της φήμης του προορισμού / περιοχής Εισαγωγή νέων ιδεών Εντοπίζονται κυρίως στον κίνδυνο διάβρωσης της τοπικής κουλτούρας

7 Επιπτώσεις των Αθλητικών και Αναψυχικών Διοργανώσεων
Β) Επίδραση στην Περιοχή / Φυσικό Περιβάλλον Θετικές Αρνητικές Βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης Υιοθέτηση μοντέλων τοπικής ανάπτυξης Μόλυνση της περιοχής Αύξηση της κυκλοφορίας σε μεγάλες διοργανώσεις Καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος

8 Επιπτώσεις των Αθλητικών και Αναψυχικών Διοργανώσεων
Γ) Πολιτικές Θετικές Αρνητικές Διεθνής φήμη σε περίπτωση μεγάλων διοργανώσεων Τεχνογνωσία Βελτίωση διεθνών σχέσεων Πιθανότητα αποτυχίας της διοργάνωσης το οποίο θα έχει αρνητικές συνέπειες στο κύρος της χώρας / πόλης Κακοδιαχείριση χρημάτων

9 Επιπτώσεις των Αθλητικών και Αναψυχικών Διοργανώσεων
Δ) Οικονομικές Θετικές Αρνητικές Τουριστική Ανάπτυξη Προβολή Βελτίωση της φήμης του προορισμού / περιοχής Αύξηση αναγνωρισιμότητας Δημιουργία θέσεων εργασίας Οικονομική ανάπτυξη περιοχής Απώλεια αυθεντικότητας Αντίδραση από την τοπική κοινωνία στην τουριστική ανάπτυξη Αύξηση τιμών

10 Το Μάρκετινγκ των Αθλητικών Διοργανώσεων
Κεντρικά ζητήματα στο μάρκετινγκ των αθλητικών διοργανώσεων είναι: Ο ορισμός του προϊόντος και των προσφερόμενων υπηρεσιών Η ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος Η ανάλυση του ανταγωνισμού Ο ορισμός των ομάδων στόχου Η τμηματοποίηση της αγοράς Η SWOT ανάλυση και το πλάνο μάρκετινγκ Ο καθορισμός του πλάνου επικοινωνίας Η προβολή της διοργάνωσης Η διανομή των εισιτηρίων Η εύρεση χορηγών

11 Το Μάρκετινγκ των Αθλητικών Διοργανώσεων
Θέματα που σχετίζονται έμμεσα με το μάρκετινγκ και είναι σημαντικά είναι: Η ασφάλεια Η διαχείριση κρίσεων Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

12 Θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Βασικά στάδια στελέχωσης όλων των οργανισμών (Αλεξανδρής, 2006): 1. Προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού Ο προγραμματισμός είναι απαραίτητος προκειμένου να αποφασιστούν πόσα άτομα χρειάζονται για να στελεχωθεί η διοργάνωση. 2. Προσέλκυση κι επιλογή προσωπικού Η επιλογή είναι μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει συνήθως τα ακόλουθα δύο στάδια: α) Εξέταση του βιογραφικού β) Συνέντευξη εργασίας Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της προσέλκυσης κι επιλογής πρέπει να γίνει μια λεπτομερή ανάλυση / περιγραφή της εργασίας.

13 Θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
3. Ανάλυση / Περιγραφή εργασίας (job description) Είναι η διαδικασία του προσδιορισμού: α) των υποχρεώσεων, απαιτήσεων και προδιαγραφών της κάθε θέσης εργασίας β) των γνώσεων, ικανοτήτων, και επιδεξιοτήτων που απαιτούνται για να εκτελεστεί η συγκεκριμένη εργασία. Για κάθε θέση εργασίας που προβλέπεται στο οργανόγραμμα της διοργάνωσης είναι απαραίτητο να υπάρχει λεπτομερής περιγραφή εργασίας. 4. Εκπαίδευση του προσωπικού Τα στελέχη / εθελοντές της διοργάνωσης εκπαιδεύονται για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις της θέσης εργασίας. 5. Εκτίμηση της Απόδοσης του Προσωπικού Η απόδοση του προσωπικού (στελεχών και εθελοντών) εκτιμάται με το πέρας της διοργάνωσης. Η εκτίμηση μπορεί να γίνει βάση αναφορών των προϊστάμενων, βάση στόχων, αλλά και ποιοτικών μετρήσεων (π.χ. γνώμες θεατών και επισκεπτών).

14 Εθελοντές και Αθλητικές Διοργανώσεις
Εθελοντές και Αθλητικές Διοργανώσεις Οι εθελοντές παρακινούνται από τις ακόλουθες κατηγορίες κινήτρων (Bang & Alexandris, 2007): Η Αγάπη για την Αθλητική Δραστηριότητα (Αθλητισμός) Ανάπτυξη δικτύου Γνωριμιών Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας «Πατριωτισμός» Προσωπική Ανάπτυξη Έκφραση Προσωπικών Αξιών Εξωτερικά Κίνητρα

15 Χορηγία στις Αθλητικές Διοργανώσεις
Πιθανά οφέλη από την χορηγία για τους χορηγούς Αυξημένες πωλήσεις Αυξημένα κέρδη Αποκλειστικότητα στην κάλυψη Αυξημένη δημοσιότητα Αυξημένοι αναγνωρισιμότητα του προϊόντος Ενίσχυση της εικόνας και επωνυμίας του προϊόντος Αυξημένη πιστότητα των πελατών στο συγκεκριμένο προϊόν Διείσδυση σε καινούριες αγορές – Ομάδες στόχου Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης στην κοινωνία Φοροαπαλλαγές

16 Χορηγικός Φάκελος… Α) Περιγραφή Διοργάνωσης / Προϊόντος :
Αναλυτικό προφίλ της διοργάνωσης Στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών για τους θεατές και συμμετέχοντες Αναλυτικό προφίλ των θεατών και συμμετεχόντων Δημογραφικές πληροφορίες (ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, οικονομικό-κοινωνική κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης, επάγγελμα) Γεωγραφικές πληροφορίες θεατών και συμμετεχόντων (τόπος διανομής) Ψυχογραφικές πληροφορίες θεατών και συμμετεχόντων (π.χ. τρόπος ζωής, στοιχεία καταναλωτικής συμπεριφοράς) Εκτίμηση του αριθμού θεατών και συμμετεχόντων Πλάνο σχετικά με την κάλυψη της διοργάνωσης από τα Μ.Μ.Ε. /δημόσιες σχέσεις

17 …Χορηγικός Φάκελος Β) Χορηγικά προγράμματα και παροχές για τους χορηγούς Ορισμός χορηγικών προγραμμάτων (π.χ. χρυσός, αργυρός, χάλκινος χορηγός) και των παροχών προς τους χορηγούς. Παραδείγματα παροχών είναι: Αποκλειστικότητα Διαφήμιση και Προβολή στον χώρο της διοργάνωσης Διαφήμιση και Προβολή εκτός χώρου διοργάνωσης Προβολή στα ΜΜΕ Δημόσιες σχέσεις Υπηρεσίες φιλοξενίας Δυνατότητα αναπτύξεις στρατηγικών εντοπισμένου μάρκετινγκ Γ) Η τιμολόγηση των Χορηγιών. Πρέπει να γίνει τιμολόγηση του κάθε χορηγικού πακέτου βάση των ανταποδοτικών οφελών.

18 Μέτρηση κι Εκτίμηση της Χορηγίας
Στοιχεία εκτίμησης της αποτελεσματικότητας μιας χορηγίας : Δημοσιότητα. Προβολή στα ΜΜΕ. Αλλαγές στην αναγνωρισιμότητα του προϊόντος. Βελτίωση της εικόνας του προϊόντος. Βελτίωση της στάσης προς το προϊόν. Αυξημένη πρόθεση για αγορά του προϊόντος. Αντίκτυπος στις πωλήσεις.

19


Κατέβασμα ppt "Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Αθλητικών και Αναψυχικών Διοργανώσεων (Events) Κ. Αλεξανδρής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google