Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Αθλητικών και Αναψυχικών Διοργανώσεων (Events) Κ. Αλεξανδρής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Αθλητικών και Αναψυχικών Διοργανώσεων (Events) Κ. Αλεξανδρής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Αθλητικών και Αναψυχικών Διοργανώσεων (Events) Κ. Αλεξανδρής

2 Οι αθλητικές και αναψυχικές διοργανώσεις διακρίνονται σε Οι αθλητικές και αναψυχικές διοργανώσεις διακρίνονται σε (Allen, et al. 2005): (Allen, et al. 2005): Πολύ μεγάλες διεθνής διοργανώσεις (Mega Events) Πολύ μεγάλες διεθνής διοργανώσεις (Mega Events) (π.χ. Ολυμπιακοί Αγώνες) (π.χ. Ολυμπιακοί Αγώνες) Μεγάλες διεθνής διοργανώσεις Μεγάλες διεθνής διοργανώσεις (π.χ. Αγώνες κοινοπολιτείας) (π.χ. Αγώνες κοινοπολιτείας)

3 Εθνικές και τοπικές διοργανώσεις Εθνικές και τοπικές διοργανώσεις (π.χ. Μαραθώνιος Ολύμπου) (π.χ. Μαραθώνιος Ολύμπου) Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ (τοπικά ή διεθνή) Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ (τοπικά ή διεθνή) τα οποία πολλές φορές συνδέονται και με αθλητικά γεγονότα τα οποία πολλές φορές συνδέονται και με αθλητικά γεγονότα

4 Οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων πρέπει να έχουν γνώσεις σε θέματα (Allen, et al. 2005) : Οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων πρέπει να έχουν γνώσεις σε θέματα (Allen, et al. 2005) :  Ιστορία των διοργανώσεων  Τάσεις στην αγορά σε θέματα καταναλωτικής ζήτησης  Οφέλη από τις διοργανώσεις  Λόγοι οργάνωσης συγκεκριμένων εκδηλώσεων

5  Επιπτώσεις των διοργανώσεων  Λειτουργικό μάνατζμεντ  Μάρκετινγκ  Γνώσεις του πολιτικού-οικονομικού περιβάλλοντος  Γνώσεις διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού  Οικονομικές γνώσεις

6 Επιπτώσεις των Αθλητικών και Αναψυχικών Διοργανώσεων Α) Κοινωνικές Θετικές Θετικές Αρνητικές Αρνητικές Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην διοργάνωση στην διοργάνωση Βελτίωση της φήμης του Βελτίωση της φήμης του προορισμού / περιοχής προορισμού / περιοχής Εισαγωγή νέων ιδεών Εισαγωγή νέων ιδεών Εντοπίζονται κυρίως στον κίνδυνο Εντοπίζονται κυρίως στον κίνδυνο διάβρωσης της τοπικής διάβρωσης της τοπικής κουλτούρας κουλτούρας

7 Επιπτώσεις των Αθλητικών και Αναψυχικών Διοργανώσεων Β) Επίδραση στην Περιοχή / Φυσικό Περιβάλλον Θετικές Θετικές Αρνητικές Αρνητικές Βελτίωση των Μέσων Μαζικής Βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Μεταφοράς Ευαισθητοποίηση σε θέματα Ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης Υιοθέτηση μοντέλων τοπικής Υιοθέτηση μοντέλων τοπικής ανάπτυξης ανάπτυξης Μόλυνση της περιοχής Μόλυνση της περιοχής Αύξηση της κυκλοφορίας σε Αύξηση της κυκλοφορίας σε μεγάλες διοργανώσεις μεγάλες διοργανώσεις Καταστροφή φυσικού Καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος περιβάλλοντος

8 Επιπτώσεις των Αθλητικών και Αναψυχικών Διοργανώσεων Γ) Πολιτικές Θετικές Θετικές Αρνητικές Αρνητικές Διεθνής φήμη σε περίπτωση Διεθνής φήμη σε περίπτωση μεγάλων διοργανώσεων μεγάλων διοργανώσεων Τεχνογνωσία Τεχνογνωσία Βελτίωση διεθνών σχέσεων Βελτίωση διεθνών σχέσεων Πιθανότητα αποτυχίας της Πιθανότητα αποτυχίας της διοργάνωσης το οποίο θα έχει διοργάνωσης το οποίο θα έχει αρνητικές συνέπειες στο κύρος αρνητικές συνέπειες στο κύρος της χώρας / πόλης της χώρας / πόλης Κακοδιαχείριση χρημάτων Κακοδιαχείριση χρημάτων

9 Επιπτώσεις των Αθλητικών και Αναψυχικών Διοργανώσεων Δ) Οικονομικές Θετικές Θετικές Αρνητικές Αρνητικές Τουριστική Ανάπτυξη Τουριστική Ανάπτυξη Προβολή Προβολή Βελτίωση της φήμης του Βελτίωση της φήμης του προορισμού / περιοχής προορισμού / περιοχής Αύξηση αναγνωρισιμότητας Αύξηση αναγνωρισιμότητας προορισμού / περιοχής προορισμού / περιοχής Δημιουργία θέσεων εργασίας Δημιουργία θέσεων εργασίας Οικονομική ανάπτυξη περιοχής Οικονομική ανάπτυξη περιοχής Απώλεια αυθεντικότητας Απώλεια αυθεντικότητας Αντίδραση από την τοπική Αντίδραση από την τοπική κοινωνία στην τουριστική κοινωνία στην τουριστική ανάπτυξη ανάπτυξη Αύξηση τιμών Αύξηση τιμών

10 Το Μάρκετινγκ των Αθλητικών Διοργανώσεων Κεντρικά ζητήματα στο μάρκετινγκ των αθλητικών διοργανώσεων είναι: Κεντρικά ζητήματα στο μάρκετινγκ των αθλητικών διοργανώσεων είναι: Ο ορισμός του προϊόντος και των προσφερόμενων υπηρεσιών Η ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος Η ανάλυση του ανταγωνισμού Ο ορισμός των ομάδων στόχου Η τμηματοποίηση της αγοράς Η SWOT ανάλυση και το πλάνο μάρκετινγκ Ο καθορισμός του πλάνου επικοινωνίας Η προβολή της διοργάνωσης Η διανομή των εισιτηρίων Η εύρεση χορηγών

11 Το Μάρκετινγκ των Αθλητικών Διοργανώσεων Θέματα που σχετίζονται έμμεσα με το μάρκετινγκ και είναι σημαντικά είναι: Η ασφάλεια Η ασφάλεια Η διαχείριση κρίσεων Η διαχείριση κρίσεων Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

12 Θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Βασικά στάδια στελέχωσης όλων των οργανισμών Βασικά στάδια στελέχωσης όλων των οργανισμών (Αλεξανδρής, 2006): (Αλεξανδρής, 2006): 1. Προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού 1. Προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού Ο προγραμματισμός είναι απαραίτητος προκειμένου να αποφασιστούν Ο προγραμματισμός είναι απαραίτητος προκειμένου να αποφασιστούν πόσα άτομα χρειάζονται για να πόσα άτομα χρειάζονται για να στελεχωθεί η διοργάνωση. στελεχωθεί η διοργάνωση. 2. Προσέλκυση κι επιλογή προσωπικού 2. Προσέλκυση κι επιλογή προσωπικού Η επιλογή είναι μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει συνήθως τα Η επιλογή είναι μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει συνήθως τα ακόλουθα δύο στάδια: ακόλουθα δύο στάδια: α) Εξέταση του βιογραφικού α) Εξέταση του βιογραφικού β) Συνέντευξη εργασίας β) Συνέντευξη εργασίας Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της προσέλκυσης κι επιλογής πρέπει να γίνει Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της προσέλκυσης κι επιλογής πρέπει να γίνει μια λεπτομερή ανάλυση / περιγραφή της εργασίας. μια λεπτομερή ανάλυση / περιγραφή της εργασίας.

13 Θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 3. Ανάλυση / Περιγραφή εργασίας (job description) 3. Ανάλυση / Περιγραφή εργασίας (job description) Είναι η διαδικασία του προσδιορισμού: Είναι η διαδικασία του προσδιορισμού: α) των υποχρεώσεων, απαιτήσεων και προδιαγραφών της κάθε θέσης εργασίας α) των υποχρεώσεων, απαιτήσεων και προδιαγραφών της κάθε θέσης εργασίας β) των γνώσεων, ικανοτήτων, και επιδεξιοτήτων που απαιτούνται για να β) των γνώσεων, ικανοτήτων, και επιδεξιοτήτων που απαιτούνται για να εκτελεστεί η συγκεκριμένη εργασία. εκτελεστεί η συγκεκριμένη εργασία. Για κάθε θέση εργασίας που προβλέπεται στο οργανόγραμμα της διοργάνωσης Για κάθε θέση εργασίας που προβλέπεται στο οργανόγραμμα της διοργάνωσης είναι απαραίτητο να υπάρχει λεπτομερής περιγραφή εργασίας. είναι απαραίτητο να υπάρχει λεπτομερής περιγραφή εργασίας. 4. Εκπαίδευση του προσωπικού 4. Εκπαίδευση του προσωπικού Τα στελέχη / εθελοντές της διοργάνωσης εκπαιδεύονται για να ανταποκριθούν Τα στελέχη / εθελοντές της διοργάνωσης εκπαιδεύονται για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις της θέσης εργασίας. στις υποχρεώσεις της θέσης εργασίας. 5. Εκτίμηση της Απόδοσης του Προσωπικού 5. Εκτίμηση της Απόδοσης του Προσωπικού Η απόδοση του προσωπικού (στελεχών και εθελοντών) εκτιμάται με το πέρας Η απόδοση του προσωπικού (στελεχών και εθελοντών) εκτιμάται με το πέρας της διοργάνωσης. της διοργάνωσης. Η εκτίμηση μπορεί να γίνει βάση αναφορών των προϊστάμενων, βάση στόχων, Η εκτίμηση μπορεί να γίνει βάση αναφορών των προϊστάμενων, βάση στόχων, αλλά και ποιοτικών μετρήσεων (π.χ. γνώμες θεατών και επισκεπτών). αλλά και ποιοτικών μετρήσεων (π.χ. γνώμες θεατών και επισκεπτών).

14 Εθελοντές και Αθλητικές Διοργανώσεις Οι εθελοντές παρακινούνται από τις ακόλουθες κατηγορίες κινήτρων (Bang & Alexandris, 2007): Οι εθελοντές παρακινούνται από τις ακόλουθες κατηγορίες κινήτρων (Bang & Alexandris, 2007):  Η Αγάπη για την Αθλητική Δραστηριότητα (Αθλητισμός)  Ανάπτυξη δικτύου Γνωριμιών  Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας  «Πατριωτισμός»  Προσωπική Ανάπτυξη  Έκφραση Προσωπικών Αξιών  Εξωτερικά Κίνητρα

15 Χορηγία στις Αθλητικές Διοργανώσεις Χορηγία στις Αθλητικές Διοργανώσεις Πιθανά οφέλη από την χορηγία για τους χορηγούς Πιθανά οφέλη από την χορηγία για τους χορηγούς i. Αυξημένες πωλήσεις ii. Αυξημένα κέρδη iii. Αποκλειστικότητα στην κάλυψη iv. Αυξημένη δημοσιότητα v. Αυξημένοι αναγνωρισιμότητα του προϊόντος vi. Ενίσχυση της εικόνας και επωνυμίας του προϊόντος vii. Αυξημένη πιστότητα των πελατών στο συγκεκριμένο προϊόν viii. Διείσδυση σε καινούριες αγορές – Ομάδες στόχου ix. Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης στην κοινωνία x. Φοροαπαλλαγές

16 Χορηγικός Φάκελος… Α) Περιγραφή Διοργάνωσης / Προϊόντος : Α) Περιγραφή Διοργάνωσης / Προϊόντος : Αναλυτικό προφίλ της διοργάνωσης Αναλυτικό προφίλ της διοργάνωσης Στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών για τους θεατές και συμμετέχοντες Στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών για τους θεατές και συμμετέχοντες Αναλυτικό προφίλ των θεατών και συμμετεχόντων Αναλυτικό προφίλ των θεατών και συμμετεχόντων Δημογραφικές πληροφορίες (ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, οικονομικό- κοινωνική κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης, επάγγελμα) Δημογραφικές πληροφορίες (ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, οικονομικό- κοινωνική κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης, επάγγελμα) Γεωγραφικές πληροφορίες θεατών και συμμετεχόντων (τόπος διανομής) Γεωγραφικές πληροφορίες θεατών και συμμετεχόντων (τόπος διανομής) Ψυχογραφικές πληροφορίες θεατών και συμμετεχόντων (π.χ. τρόπος ζωής, στοιχεία καταναλωτικής συμπεριφοράς) Ψυχογραφικές πληροφορίες θεατών και συμμετεχόντων (π.χ. τρόπος ζωής, στοιχεία καταναλωτικής συμπεριφοράς) Εκτίμηση του αριθμού θεατών και συμμετεχόντων Εκτίμηση του αριθμού θεατών και συμμετεχόντων Πλάνο σχετικά με την κάλυψη της διοργάνωσης από τα Μ.Μ.Ε. /δημόσιες σχέσεις Πλάνο σχετικά με την κάλυψη της διοργάνωσης από τα Μ.Μ.Ε. /δημόσιες σχέσεις

17 …Χορηγικός Φάκελος Β) Χορηγικά προγράμματα και παροχές για τους χορηγούς Β) Χορηγικά προγράμματα και παροχές για τους χορηγούς Ορισμός χορηγικών προγραμμάτων (π.χ. χρυσός, αργυρός, χάλκινος χορηγός) Ορισμός χορηγικών προγραμμάτων (π.χ. χρυσός, αργυρός, χάλκινος χορηγός) και των παροχών προς τους χορηγούς. και των παροχών προς τους χορηγούς. Παραδείγματα παροχών είναι: Παραδείγματα παροχών είναι: Αποκλειστικότητα Αποκλειστικότητα Διαφήμιση και Προβολή στον χώρο της διοργάνωσης Διαφήμιση και Προβολή στον χώρο της διοργάνωσης Διαφήμιση και Προβολή εκτός χώρου διοργάνωσης Διαφήμιση και Προβολή εκτός χώρου διοργάνωσης Προβολή στα ΜΜΕ Προβολή στα ΜΜΕ Δημόσιες σχέσεις Δημόσιες σχέσεις Υπηρεσίες φιλοξενίας Υπηρεσίες φιλοξενίας Δυνατότητα αναπτύξεις στρατηγικών εντοπισμένου μάρκετινγκ Δυνατότητα αναπτύξεις στρατηγικών εντοπισμένου μάρκετινγκ Γ) Η τιμολόγηση των Χορηγιών. Γ) Η τιμολόγηση των Χορηγιών. Πρέπει να γίνει τιμολόγηση του κάθε χορηγικού πακέτου βάση των ανταποδοτικών οφελών. Πρέπει να γίνει τιμολόγηση του κάθε χορηγικού πακέτου βάση των ανταποδοτικών οφελών.

18 Μέτρηση κι Εκτίμηση της Χορηγίας Στοιχεία εκτίμησης της αποτελεσματικότητας μιας Στοιχεία εκτίμησης της αποτελεσματικότητας μιας χορηγίας : χορηγίας : Δημοσιότητα. Δημοσιότητα. Προβολή στα ΜΜΕ. Προβολή στα ΜΜΕ. Αλλαγές στην αναγνωρισιμότητα του προϊόντος. Αλλαγές στην αναγνωρισιμότητα του προϊόντος. Βελτίωση της εικόνας του προϊόντος. Βελτίωση της εικόνας του προϊόντος. Βελτίωση της στάσης προς το προϊόν. Βελτίωση της στάσης προς το προϊόν. Αυξημένη πρόθεση για αγορά του προϊόντος. Αυξημένη πρόθεση για αγορά του προϊόντος. Αντίκτυπος στις πωλήσεις. Αντίκτυπος στις πωλήσεις.

19


Κατέβασμα ppt "Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Αθλητικών και Αναψυχικών Διοργανώσεων (Events) Κ. Αλεξανδρής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google