Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενέργεια. Περιεχόμενα - Διαδικασία Το επιστημονικό αντικείμενο Οι δυσκολίες των μαθητών (misc….) Οι διδακτικοί στόχοι Οι δραστηριότητες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενέργεια. Περιεχόμενα - Διαδικασία Το επιστημονικό αντικείμενο Οι δυσκολίες των μαθητών (misc….) Οι διδακτικοί στόχοι Οι δραστηριότητες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενέργεια

2 Περιεχόμενα - Διαδικασία Το επιστημονικό αντικείμενο Οι δυσκολίες των μαθητών (misc….) Οι διδακτικοί στόχοι Οι δραστηριότητες

3 Το επιστημονικό αντικείμενο Έννοιες – Έργο – Ενέργεια ( Κινητική, Δυναμική, Μηχανική, θερμική ενέργεια, θερμότητα ) Νόμοι, Αρχές – Σχέση έργου ( συντηρητικής και μη δύναμης ) και ενέργειας – Μεταβολή κινητικής ενέργειας – Διατήρηση Μηχανικής Ενέργειας Επίλυση Προβλημάτων

4 Οι δυσκολίες των μαθητών (misc….) και των βιβλίων Α. Οι μαθητές και τα βιβλία χρησιμοποιούν τις εκφράσεις : Η ενέργεια χάνεται, καταναλίσκεται, παράγεται, απώλειες, εκλύεται, απελευθερώνεται, απαιτείται, ελαττώνεται, αυξάνεται, παρέχεται, απορροφάται Το έργο του σώματος Η χημική ενέργεια ( υποατομικά σωματίδια ) Β. Οι μαθητές εμφανίζουν Αδυναμία να περιγράψουν φαινόμενα με τις έννοιες έργο, ενέργεια, θερμότητα Αδυναμία να εφαρμόσουν αρχές νόμους στην επίλυση προβλημάτων

5 Οι διδακτικοί στόχοι Να υιοθετήσουν « σωστές εκφράσεις » Η ενέργεια – Σώματος, συστήματος σωμάτων – Διατηρείται, μετατρέπεται, μεταφέρεται, αποθηκεύεται, …. Το έργο – της δύναμης – Της συντηρητικής δύναμης ( βάρος, ελατήριο,..) μετατρέπει την δυναμική σε κινητική – Της μη συντηρητικής μεταφέρει, μετατρέπει ενέργεια

6 Οι διδακτικοί στόχοι Επίλυση προβλημάτων Να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία, για κάθε νόμο, αρχή, Να αναφέρουν κατηγορίες προβλημάτων ◦ Κεκλιμένο - οριζόντιο επίπεδο ◦ Κατακόρυφη κίνηση ◦ Εκκρεμές ◦ Γραφικές παραστάσεις Να αυτοαξιολογούνται με βάση φύλλο αυτοαξιολόγησης

7 Μορφή Δραστηριοτήτων Εποπτεία + Ερώτημα ( οδηγία ) ◦ Ανοικτού τύπου : Να περιγράψετε το φαινόμενο με όρους …. ◦ Συμπλήρωση κειμένου : Το έργο …… προσφέρεται στο ….. και η ενέργεια του κιβωτίου......... ( δίδονται οι λέξεις ;) ◦ Σ - Λ ή σχολιασμού  Η ενέργεια της δύναμης  Το έργο του σώματος  Η δύναμη του σώματος  Το έργο της δύναμης

8 Οι δραστηριότητες Οι μαθητές Περιγράφουν φαινόμενα

9

10

11 Να περιγράψετε το φαινόμενο, χρησιμοποιώντας τις έννοιες : Κινητική, δυναμική ενέργεια σώματος, έργο δύναμης, θερμική ενέργεια σώματος, θερμότητα που μεταφέρεται στο περιβάλλον Να αναπαραστήσετε το φαινόμενο χρησιμοποιώντας σχήματα ….. Να περιγράψετε το φαινόμενο …. ( προτάσεις με κενά )

12 Οι δραστηριότητες Οι μαθητές Σχεδιάζουν

13 Επίλυση προβλημάτων Μεθοδολογίες - Διαδικασίες Μεταβολή κινητικής ενέργειας Μεταβολή κινητικής ενέργειας Διατήρηση Μηχανικής Ενέργειας Διατήρηση Μηχανικής Ενέργειας Νόμος Νεύτωνα Νόμος Νεύτωνα Κανόνας Kirchhoff Κανόνας Kirchhoff Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί Διαλύματα Νόμοι Mendel

14 Επίλυση προβλημάτων Διδασκαλία διαδικασιών Μοντελοποίηση ( Άσκηση Α ) Καθοδήγηση ( Άσκηση Β ) Λιγότερη καθοδήγηση ( Άσκηση Γ ) Ανεξάρτητη μάθηση ( Άσκηση Δ )

15 Νέες Τεχνολογίες Εμπλουτισμένο βιβλίο φυσικής Β Γυμνασίου Εμπλουτισμένο βιβλίο φυσικής Β Γυμνασίου Colorado phet Φυσική και φωτογραφία Φυσική και φωτογραφία

16 Νέες Τεχνολογίες

17

18

19 Δημιουργία Blog Δραστηριότητες για την έννοια « ενέργεια και τη διατήρηση της » Μεθοδολογία επίλυση προβλημάτων Τεστ Ιουνίου Στεφανίδης Επίλυση προβλημάτων Στεφανίδης Επίλυση προβλημάτων


Κατέβασμα ppt "Ενέργεια. Περιεχόμενα - Διαδικασία Το επιστημονικό αντικείμενο Οι δυσκολίες των μαθητών (misc….) Οι διδακτικοί στόχοι Οι δραστηριότητες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google