Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΟ Work ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΟ Work ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΟ Work ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Η έννοια του έργου στη Φυσική Έργο = Δύναμη x Μετατόπιση
Έργο μιας σταθερής δύναμης (F) που μετακινεί ένα σώμα κατά τη διεύθυνσή της λέμε το γινόμενο της δύναμης αυτής επί τη μετατόπιση (Δx) του σώματος. Έργο = Δύναμη x Μετατόπιση W=FΔx F Δx

3 Μονάδα του έργου στο S.I. 1Joule 1Nm=1J 1Newton 1meter

4 Τι εκφράζει το έργο μιας δύναμης;
Ενέργεια που μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο Ενέργεια που μετατρέπεται από μια μορφή σε άλλη

5 υ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Ο άνθρωπος ασκεί δύναμη στο σώμα (Σ) και το κινεί.
Η δύναμη που ασκεί στο σώμα παράγει έργο. Μεταφέρεται ενέργεια από τον άνθρωπο στο σώμα (Σ). υ (Σ)

6 W=0 W≠0 Ο άνθρωπος ασκεί δύναμη στον τοίχο.
Aν ο τοίχος παραμένει ακίνητος, η δύναμη του ανθρώπου δεν παράγει έργο. Aν ο τοίχος μετακινείται έστω και λίγο, η δύναμη του ανθρώπου παράγει έργο και μεταφέρεται ενέργεια από τον άνθρωπο στον τοίχο. W=0 W≠0

7 Για να ανυψώσουμε ένα σώμα από ένα οριζόντιο επίπεδο (Α) σε ένα άλλο οριζόντιο επίπεδο (Β) μεταφέρουμε ενέργεια στο σώμα ίση με το έργο της δύναμης που του ασκούμε. Για την κατακόρυφη διαδρομή απαιτείται μεγαλύτερη δύναμη, η απόσταση όμως που διανύει το σώμα είναι μικρότερη. Για τη διαδρομή στο λείο κεκλιμένο επίπεδο απαιτείται μικρότερη δύναμη, αλλά η απόσταση που διανύει το σώμα είναι μεγαλύτερη. (Β) (Α) W=FΔx W=FΔx

8 WF=FΔx WF>0 Περιπτώσεις έργου
Η δύναμη προσφέρει ενέργεια στο σώμα. WF=FΔx WF>0 F Δx

9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η δύναμη F=10N μετατοπίζει το σώμα κατά Δx=5m. Πόσο έργο παράγει; F Δx

10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η δύναμη F=10N μετατοπίζει το σώμα κατά Δx=5m. Πόσο έργο παράγει; WF=FΔx WF= 10N5m WF=50J F Δx

11 Δύναμη F κάθετη στη μετατόπιση.
WF=0 F Δx

12 WF=-FΔx WF<0 F Η δύναμη και η μετατόπιση έχουν αντίθετη κατεύθυνση.
Η δύναμη και η μετατόπιση έχουν αντίθετη κατεύθυνση. Η δύναμη αφαιρεί ενέργεια από το σώμα. WF=-FΔx WF<0 F Δx

13 ΕΡΓΟ ΒΑΡΟΥΣ w h h w Όταν το σώμα κινείται προς τα κάτω: Ww= wh Ww= mgh

14 Το μήλο έχει βάρος 2N και πέφτει ελεύθερα διανύοντας απόσταση h=3m
w h w

15 Το μήλο έχει βάρος 2N και πέφτει ελεύθερα διανύοντας απόσταση h=3m
W=wh=2N3m=6J w h w

16 Να συγκρίνετε το έργο του βάρους του w στις τρεις περιπτώσεις.
Το σώμα μεταβαίνει από το οριζόντιο επίπεδο (Α) στο οριζόντιο επίπεδο (Β) με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Να συγκρίνετε το έργο του βάρους του w στις τρεις περιπτώσεις. (Α) h (Β)

17 Να συγκρίνετε το έργο του βάρους του w στις τρεις περιπτώσεις.
Το σώμα μεταβαίνει από το οριζόντιο επίπεδο (Α) στο οριζόντιο επίπεδο (Β) με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Να συγκρίνετε το έργο του βάρους του w στις τρεις περιπτώσεις. Το έργο του βάρους και στις τρεις περιπτώσεις είναι Ww=wh (Α) h (Β)

18 Να συγκρίνετε το έργο του βάρους του w στις τρεις περιπτώσεις.
Το σώμα μεταβαίνει από το οριζόντιο επίπεδο (B) στο οριζόντιο επίπεδο (A) με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Να συγκρίνετε το έργο του βάρους του w στις τρεις περιπτώσεις. (Α) h (Β)

19 Να συγκρίνετε το έργο του βάρους του w στις τρεις περιπτώσεις.
Το σώμα μεταβαίνει από το οριζόντιο επίπεδο (B) στο οριζόντιο επίπεδο (A) με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Να συγκρίνετε το έργο του βάρους του w στις τρεις περιπτώσεις. Το έργο του βάρους και στις τρεις περιπτώσεις είναι Ww=-wh (Α) h (Β)

20 Πόσο είναι το έργο του βάρους w όταν το σώμα μετατοπίζεται κατά Δx;

21 Ww=0 γιατί το βάρος είναι κάθετο στη
Πόσο είναι το έργο του βάρους w όταν το σώμα μετατοπίζεται κατά Δx; Ww=0 γιατί το βάρος είναι κάθετο στη μετατόπιση. Δx w

22 FN F T w Δx Στο αρχικά ακίνητο σώμα του σχήματος
η τριβή Τ μέσω του έργου της αφαιρεί ενέργεια από το σώμα η ενέργεια που αφαιρείται μετατρέπεται σε θερμότητα FN F T Δx w

23


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΟ Work ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google