Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η έννοια του έργου στη Φυσική Έργο μιας σταθερής δύναμης (F) που μετακινεί ένα σώμα κατά τη διεύθυνσή της λέμε το γινόμενο της δύναμης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η έννοια του έργου στη Φυσική Έργο μιας σταθερής δύναμης (F) που μετακινεί ένα σώμα κατά τη διεύθυνσή της λέμε το γινόμενο της δύναμης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Η έννοια του έργου στη Φυσική Έργο μιας σταθερής δύναμης (F) που μετακινεί ένα σώμα κατά τη διεύθυνσή της λέμε το γινόμενο της δύναμης αυτής επί τη μετατόπιση (Δx) του σώματος. Έργο = Δύναμη x Μετατόπιση W=FΔx F ΔxΔx

3 Μονάδα του έργου στο S.I. 1Joule 1Nm=1J 1Newton 1meter

4 Τι εκφράζει το έργο μιας δύναμης;  Ενέργεια που μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο  Ενέργεια που μετατρέπεται από μια μορφή σε άλλη

5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  Ο άνθρωπος ασκεί δύναμη στο σώμα (Σ) και το κινεί.  Η δύναμη που ασκεί στο σώμα παράγει έργο.  Μεταφέρεται ενέργεια από τον άνθρωπο στο σώμα (Σ). υ (Σ)

6 Ο άνθρωπος ασκεί δύναμη στον τοίχο.  Aν ο τοίχος παραμένει ακίνητος, η δύναμη του ανθρώπου δεν παράγει έργο.  Aν ο τοίχος μετακινείται έστω και λίγο, η δύναμη του ανθρώπου παράγει έργο και μεταφέρεται ενέργεια από τον άνθρωπο στον τοίχο. W=0 W ≠0

7 (Α) (Β)  Για να ανυψώσουμε ένα σώμα από ένα οριζόντιο επίπεδο (Α) σε ένα άλλο οριζόντιο επίπεδο (Β) μεταφέρουμε ενέργεια στο σώμα ίση με το έργο της δύναμης που του ασκούμε.  Για την κατακόρυφη διαδρομή απαιτείται μεγαλύτερη δύναμη, η απόσταση όμως που διανύει το σώμα είναι μικρότερη.  Για τη διαδρομή στο λείο κεκλιμένο επίπεδο απαιτείται μικρότερη δύναμη, αλλά η απόσταση που διανύει το σώμα είναι μεγαλύτερη. W= F Δx

8  Περιπτώσεις έργου  Η δύναμη F έχει ίδια κατεύθυνση με τη μετατόπιση Δx.  Η δύναμη προσφέρει ενέργεια στο σώμα. W F =FΔx W F >0 F ΔxΔx

9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η δύναμη F=10N μετατοπίζει το σώμα κατά Δx=5m. Πόσο έργο παράγει; F Δx

10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η δύναμη F=10N μετατοπίζει το σώμα κατά Δx=5m. Πόσο έργο παράγει; W F =FΔx W F = 10N5m W F =50J F Δx

11  Δύναμη F κάθετη στη μετατόπιση.  Η δύναμη F δεν παράγει έργο. W F =0 F Δx Δx

12 F  Η δύναμη και η μετατόπιση έχουν αντίθετη κατεύθυνση.  Η δύναμη αφαιρεί ενέργεια από το σώμα. W F =-FΔx W F <0 ΔxΔx

13 ΕΡΓΟ ΒΑΡΟΥΣ Όταν το σώμα κινείται προς τα κάτω: W w = wh W w = mgh Όταν το σώμα κινείται προς τα πάνω: W w =-wh W w =-mgh hh w w

14 Το μήλο έχει βάρος 2N και πέφτει ελεύθερα διανύοντας απόσταση h=3m. Πόσο είναι το έργο του βάρους του; w w h

15 w w h W =wh=2N3m=6J

16 h  Το σώμα μεταβαίνει από το οριζόντιο επίπεδο (Α) στο οριζόντιο επίπεδο (Β) με τρεις διαφορετικούς τρόπους.  Να συγκρίνετε το έργο του βάρους του w στις τρεις περιπτώσεις. (Α) (Β)

17 h  Το σώμα μεταβαίνει από το οριζόντιο επίπεδο (Α) στο οριζόντιο επίπεδο (Β) με τρεις διαφορετικούς τρόπους.  Να συγκρίνετε το έργο του βάρους του w στις τρεις περιπτώσεις.  Το έργο του βάρους και στις τρεις περιπτώσεις είναι W w =wh (Α) (Β)

18 h  Το σώμα μεταβαίνει από το οριζόντιο επίπεδο (B) στο οριζόντιο επίπεδο (A) με τρεις διαφορετικούς τρόπους.  Να συγκρίνετε το έργο του βάρους του w στις τρεις περιπτώσεις. (Α) (Β)

19 h  Το σώμα μεταβαίνει από το οριζόντιο επίπεδο (B) στο οριζόντιο επίπεδο (A) με τρεις διαφορετικούς τρόπους.  Να συγκρίνετε το έργο του βάρους του w στις τρεις περιπτώσεις.  Το έργο του βάρους και στις τρεις περιπτώσεις είναι W w =-wh (Α) (Β)

20 Πόσο είναι το έργο του βάρους w όταν το σώμα μετατοπίζεται κατά Δx; ΔxΔx w

21 W w =0 γιατί το βάρος είναι κάθετο στη μετατόπιση. ΔxΔx w

22 F FNFN T w Στο αρχικά ακίνητο σώμα του σχήματος  η δύναμη F μέσω του έργου της προσφέρει ενέργεια στο σώμα  η τριβή Τ μέσω του έργου της αφαιρεί ενέργεια από το σώμα  η ενέργεια που αφαιρείται μετατρέπεται σε θερμότητα ΔxΔx

23 http://katerina-aroni.wikidot.com


Κατέβασμα ppt "ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η έννοια του έργου στη Φυσική Έργο μιας σταθερής δύναμης (F) που μετακινεί ένα σώμα κατά τη διεύθυνσή της λέμε το γινόμενο της δύναμης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google