Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συστήματα Διοίκησης για Μηχανικούς ΙΙ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συστήματα Διοίκησης για Μηχανικούς ΙΙ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συστήματα Διοίκησης για Μηχανικούς ΙΙ
Διδάσκων: Λουκάς Τσιρώνης Τηλ: 37361 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

2 Περιεχόμενα Μαθήματος
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

3 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Διδακτικά βοηθήματα 1. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Ξηροτύρη-Κουφίδου Σ., (2001) «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων: Η πρόκληση του 21ου αιώνα στο εργασιακό περιβάλλον», Εκδόσεις Ανικουλα, Θεσσαλονίκη. 2.Εφοδιαστική αλυσίδα Μουστάκης Β., Θεολόγου Γ., (2000) «Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας», Διδακτικές Σημειώσεις. J. L. Gattorna and D. W. Walters, “Managing the Supply Chain: A Strategic Perspective”, Macmillan Business, 1996 Ronald H. Ballou, “Business Logistics Management” , Fourth Edition, Prentice Hall, 1999 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

4 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Κεντρική πρόκληση Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

5 Εισαγωγή στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Εισαγωγή στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Οργανωσιακή Κουλτούρα Εργαζόμενοι Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Σωστή επιλογή Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση Ανταμοιβή Εργασιακό περιβάλλον Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Ευφυία Εμπειρία Εξειδίκευση Αφοσίωση Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

6 Υπεύθυνος προσωπικού: Μεσολαβητής
Ανταγωνισμός  Αναδιοργάνωση  Μεταβολή σχέσεων Μείωση ποσοστού εργαζομένων απασχόλησης  ευελιξία προσωπικού εμπλοκή στη λήψη αποφάσεων Διοίκηση Προσωπικού: στρατολόγηση, επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, αμοιβή. Υπεύθυνος προσωπικού: Μεσολαβητής Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων: Σχεδιασμός δραστηριοτήτων και πολιτικών των ανθρώπινων πόρων Υπεύθυνος Ανθρώπινων Πόρων: Εκτιμητής, σύμβουλος (στελέχωση, εκπαίδευση, αμοιβή) Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

7 «Εξασφάλιση Μέγιστης Ευημερίας»
F. Taylor: «Εξασφάλιση Μέγιστης Ευημερίας» Ανάπτυξη επιστήμης της εργασίας Επιστημονική επιλογή και σταδιακή ανάπτυξη Σύζευξη επιστήμης και εργασίας Συνεχή και στενή συνεργασία διοίκησης-εργαζομένων Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

8 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Χρησιμοποίηση διαφόρων ενεργειών οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσματική Διοίκηση των ανθρώπων μέσα σε ένα εργασιακό χώρο με τέτοιο τρόπο ώστε να ωφεληθεί το άτομο, η επιχείρηση και η κοινωνία. Οργανωσιακή κουλτούρα, σχεδιασμός δομής, εξοπλισμός επιχείρησης. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

9 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Ρόλος Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων Διαγνωστικός Διευκολυντικός – Συμβουλευτικός Αξιολογητικός Καινοτόμος Χαρακτηριστικά Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων Γνώσης εφαρμογής των πολιτικών Ηγετικές ικανότητες Ικανότητα δημιουργίας καλών ανθρωπίνων σχέσεων Αναλυτική ικανότητα Ικανότητα επικοινωνίας Ικανότητα αντίληψης οικονομικών επιπτώσεων Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

10 Σχέση με την επιχειρησιακή στρατηγική
Δυνατότητα πρόβλεψης επιπτώσεων Πρόσβαση στα στρατηγικά σχέδια της επιχείρησης Γνώση στρατηγικών στόχων επιχείρησης Γνώση ικανοτήτων, στάσεων και τρόπων συμπεριφοράς Δυνατότητα ανάπτυξης σχεδίων και προγραμμάτων Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

11 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Στρατηγική Στρατηγική είναι η υιοθέτηση συγκεκριμένων ενεργειών και τακτικών με σκοπό την εξασφάλιση πλεονεκτικών θέσεων και συνδυασμού δυνάμεων. Επιχειρησιακή στρατηγική είναι οι τακτικές επίτευξης επιχειρησιακών σκοπών, μεγιστοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης και ελαχιστοποιώντας της αδυναμίες της. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

12 Επιχειρησιακή στρατηγική
Εταιρική στρατηγική (corporate strategy): περιγράφει τη γενική κατεύθυνση της επιχείρησης σχετικά με την ανάπτυξη της, την διοίκηση των επιχειρησιακών μονάδων και των προϊόντων της. Επιχειρησιακή στρατηγική (business strategy):αφορά τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης σχετικά με ένα προϊόν ή υπηρεσία. Λειτουργική στρατηγική (functional strategy): ανάπτυξη ικανοτήτων των τμημάτων της επιχείρησης ώστε να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

13 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Στρατηγική διοίκηση Ορισμός: Σύνολο διοικητικών αποφάσεων και ενεργειών οι οποίες προσδιορίζουν την μακροχρόνια επίδοση της επιχείρησης. Κατηγορίες: Μείωσης κόστους, διαφοροποίησης [Porter], άμυνας, διατήρησης της αγοράς, έρευνας ευκαιριών [Hunger et al. 1998] Διαδικασία: ανάλυση ανταγωνιστικής κατάστασης, ανάπτυξης στρατηγικών στόχων, δημιουργία προγράμματος και κατανομή πόρων για την επίτευξη των στόχων. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

14 Στρατηγική διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Ορισμός: Συστηματική ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένων ενεργειών που αφορούν τη διοίκηση των εργαζομένων μιας επιχείρησης με σκοπό αυτοί να οδηγηθούν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων [Noe, 1996]. Καθήκοντα: Ανάλυση εργασίας, προσδιορισμός απαιτήσεων εργασίας, προσδιορισμός ικανοτήτων από το προσωπικό. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

15 Πλαίσιο στρατηγικής διοίκησης
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

16 Μορφές σχέσης μεταξύ των τμημάτων ΔΑΠ και Στρατηγικού Σχεδιασμού
Διοικητική Σύνδεση: Καμία επαφή με τα στελέχη του στρατηγικού σχεδιασμού Μονομερής Συνεργασία: Ενημέρωση μετά τις αποφάσεις Αμφίδρομη Σύνδεση: Ενημέρωση του τμήματος ΔΑΠ για τα σχέδια και αναφορά στα τμήματα σχεδιασμού των επιπτώσεων στους ΑΠ Σταδιακή ενσωμάτωση: Συνεχής συνεργασία και επικοινωνία Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

17 Η συμβολή του τμήματος ΔΑΠ στην εφαρμογή της στρατηγικής
Ανάλυση και σχεδιασμός εργασιών: Έργο, εργασία, ανάλυση εργασίας, σχεδιασμός εργασιών Στρατολόγηση & επιλογή εργαζομένων Εκπαίδευση & Ανάπτυξη εργαζομένων: Γνώση, βελτίωση, ανάπτυξη δεξιοτήτων Διοίκηση απόδοσης εργαζομένων: Πληροφόρηση διοίκησης για την απόδοση. Συστήματα εκτίμησης αποτελεσμάτων και συμπεριφοράς. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

18 Η συμβολή του τμήματος ΔΑΠ στην εφαρμογή της στρατηγικής (2)
Διοίκηση αμοιβών: Αντικειμενική και αποτελεσματική σύνδεση απόδοσης και ανταμοιβής. Εργασιακές σχέσεις: Αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, βαθμός συναίνεσης σωματείων Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

19 Πρότυπα στρατηγικής διοίκησης
Παράγοντες διαμόρφωσης της πολιτικής της διοίκησης ανθρώπινων πόρων: Μέγεθος αγοράς και είδος προϊόντος Μερίδιο αγοράς Επίπεδο τεχνολογίας Επενδυτικές πολιτικές Επίπεδο ανεργίας Κλίμα κρατικών δραστηριοτήτων Ιδεολογία της διοίκησης Προϊστορία και μέθοδοι διαπραγματεύσεων Μέθοδοι λήψης αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

20 Ενδεχομενική προσέγγιση[Tichy et al., 1982]
Διοίκηση Πόρων με: Λιγότερο κόστος Φειδώ Δυνατότητα ανάπτυξης Μέγιστη αξιοποίηση Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

21 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
2. The Harvard Model Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

22 3. Warwick Business School Model
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

23 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
4. Η προσέγγιση Guest Στρατηγική ολοκλήρωση: Ικανότητα ενσωμάτωσης θεμάτων ΔΑΠ στα στρατηγικά σχέδια Υψηλού βαθμού αφοσίωση: επιδίωξη στόχων, ταύτιση με την επιχείρηση Υψηλού βαθμού ποιότητα: διοίκηση ποιότητας, υψηλή ποιότητα εργαζομένων Ευελιξία: στα καθήκοντα των εργαζομένων και στην μετακίνηση του. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

24 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Το μοντέλο της ΔΑΠ Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

25 Εισερχόμενα-εξερχόμενα διαδικασίας ΔΑΠ
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

26 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Ανακεφαλαίωση Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

27 Σύνδεση μεθόδων και αποτελεσμάτων ΔΑΠ [Guest, 1977]
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

28 Σύνδεση ΔΑΠ και απόδοσης [Guest, 1977]
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης


Κατέβασμα ppt "Συστήματα Διοίκησης για Μηχανικούς ΙΙ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google