Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης1 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού Διδάσκων: Λουκάς Τσιρώνης Τηλ: 28210 37361.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης1 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού Διδάσκων: Λουκάς Τσιρώνης Τηλ: 28210 37361."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης1 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού Διδάσκων: Λουκάς Τσιρώνης loukas@logistics.tuc.gr Τηλ: 28210 37361

2 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης2 O Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Σχεδιάζει / Προγραμματίζει / Διαχειρίζεται αποτελεσματικά: Εξοπλισμό, Τεχνολογία, Μεθόδους Υλικά Συστήματα Πληροφορίες Χρόνο Αν και μόνο αν: Αναπτύσσει και διοικεί αποτελεσματικά τους ανθρώπους Εστιάζει τη στρατηγική του στη βελτιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

3 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης3 Στόχοι του Μαθήματος Προσδιορισμός και ανάλυση των βασικών παραμέτρων που καθορίζουν την ποσότητα και την ποιότητα του αποτελέσματος της εργασίας των ανθρώπων Παρουσίαση των μεθόδων βελτίωσης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού ως καθοριστικού στοιχείου της επίδοσης ενός οργανισμού Μελέτη εργαλείων και συστημάτων εναρμόνισης της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε προσωπικό επίπεδο με τη συνεχή βελτίωση της απόδοσής του στο επαγγελματικό πλαίσιο

4 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης4 Άξονες Προσέγγισης Α. Θεμελιώδεις Έννοιες - Υπόβαθρο Β. Η Οργάνωση ως Πλαίσιο Ενεργοποίησης - Ανάπτυξης Γ. Λειτουργίες - Διαδικασίες Δ. Εργαλεία - Μέθοδοι Βελτίωσης

5 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης5 Α. Θεμελιώδεις Έννοιες - Υπόβαθρο Θεμελιώδη Στοιχεία Ατομικής Συμπεριφοράς Οργανωσιακή Συμπεριφορά Η Διαδικασία της Παρακίνησης Επικοινωνία

6 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης6 Παράμετροι Επηρεασμού Ατομικής Συμπεριφοράς Αξίες Στάση Προσωπικότητα Ικανότητα Παρακίνηση Αντίληψη Μάθηση Ατομική Συμπεριφορά

7 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης7 Αξίες (1) Οι αξίες αντιπροσωπεύουν πεποιθήσεις για την επιλογή ενός συγκεκριμένου τρόπου συμπεριφοράς και τον καθορισμό προορισμού της ύπαρξης, σε προσωπικό ή κοινωνικό επίπεδο, σε σχέση με κάποιο αντίθετο ή αντίστροφο που απορρίπτεται.

8 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης8 Αξίες (2) Κατηγορίες Αξιών Τελικές ή Απώτερες Αξίες Αφορούν τον επιθυμητό τελικό προορισμό της ύπαρξης Αξίες - Όργανα Αφορούν τον προτιμητέο τρόπο συμπεριφοράς ή τα μέσα για την εκπλήρωση του τελικού προορισμού (απώτερες αξίες)

9 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης9 Στάση Η στάση αποτελεί αξιολογητική θέση (θετικής ή αρνητικής χροιάς) όσον αφορά αντικείμενα, ανθρώπους ή γεγονότα Η στάση αντανακλά πώς νιώθει κάποιος για κάτι

10 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης10 Αντίληψη Η αντίληψη είναι η διεργασία μέσα από την οποία το άτομο ερμηνεύει τις εντυπώσεις των αισθήσεών του προκειμένου να δώσει νόημα στο περιβάλλον του. Το αποτέλεσμα της αντίληψης δεν ταυτίζεται με την πργματικότητα - Αφορά την υποκειμενική ερμηνεία αυτού που βλέπουμε.

11 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης11 Μάθηση Η μάθηση είναι κάθε μόνιμη αλλαγή της συμπεριφοράς που συμβαίνει σαν αποτέλεσμα της εμπειρίας. Η Διεργασία της Μάθησης Περιβάλλον Νόμος Επίδρασης Μορφοποίηση Προτυποποίηση Συμπεριφορά

12 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης12 Προσωπικότητα Η προσωπικότητα ενός ατόμου αποτελεί το συνδυασμός των ψυχολογικών χαρακτηριστικών του.

13 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης13 Επικοινωνία και Κουλτούρα Οργανισμού Κουλτούρα Επικοινωνίας Κουλτούρα Συνεχούς Βελτίωσης Κουλτούρα Μάθησης

14 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης14 Η Διεργασία της Επικοινωνίας Πηγή Κωδικοποίηση Κανάλι Απο- κωδικοποίηση Αποδέκτης Έλεγχος Επιτυχίας της Μετάδοσης ΜΜΜ Μ (Μ: Μήνυμα)

15 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης15 Άξονες Λειτουργίας της Επικοινωνίας Έλεγχος Παρακίνηση Έκφραση Συναισθημάτων Μετάδοση / Διάχυση Πληροφοριών

16 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης16 Λειτουργία Ελέγχου: Τυπικές Απαιτήσεις Επικοινωνίας για Έλεγχο της Συμπεριφοράς Παροχή Επίσημων Οδηγιών Εργασίας Επικοινωνία μέσα από τα Κανάλια της Ιεραρχίας Συμμόρφωση με τις Πολιτικές του Οργανισμού Εφαρμογή των Αναφερόμενων στις Περιγραφές Θέσεων Εργασίας Άτυπη Επικοινωνία: Επίσης ελέγχει τη Συμπεριφορά

17 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης17 Λειτουργία Παρακίνησης Αποσαφήνιση του Περιεχομένου της Εργασίας Επικρότηση των Προσπαθειών Διατύπωση Κατευθύνσεων για Βελτίωση Κάθε Ενέργεια Παρακίνησης Υλοποιείται μέσα από την Επικοινωνία

18 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης18 Λειτουργία Έκφρασης Συναισθημάτων Επαφές Κοινωνικού Χαρακτήρα μέσα στην Ομάδα Έκφραση Ικανοποίησης / Απογοήτευσης Κάλυψη Κοινωνικών Αναγκών

19 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης19 Λειτουργία Μετάδοσης / Διάχυσης Πληροφοριών Δυνατότητα Αξιολόγησης Εναλλακτικών Λύσεων και Τελική Επιλογή Διευκόλυνση της Διεργασίας Λήψης Αποφάσεων

20 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης20 Κίνηση / Ροή Επικοινωνίας Α. Κατακόρυφη Κίνηση Α.1 Από Πάνω προς τα Κάτω Επικοινωνία Προϊσταμένου με Υφισταμένους Καθορισμός Στόχων Διατύπωση Οδηγιών Εργασίας Πληροφόρηση για Πολιτικές και Διαδικασίες Υπογράμμιση Προβλημάτων που Χρήζουν Προσοχής Πληροφόρηση σχετικά με την Απόδοση

21 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης21 Κίνηση / Ροή Επικοινωνίας Α. Κατακόρυφη Κίνηση Α.1 Από Πάνω προς τα Κάτω (Απρόσωπη) Επικοινωνία Οργανισμού με Εργαζόμενους Επιστολή για νέα Πολική Αποζημιώσεων σε Περιπτώσεις Ασθένειας Επιστολή για Νέα Ασφαλιστικά Πακέτα Επιστολές / Προσκλήσεις για Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Τοιχοκολλημένες Ανακοινώσεις

22 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης22 Κίνηση / Ροή Επικοινωνίας Α. Κατακόρυφη Κίνηση Α.2 Από Κάτω προς τα Πάνω Επικοινωνία για Τροφοδότηση με Πληροφορίες, όπως: Πρόοδος σε σχέση με τους Στόχους Τρέχοντα Προβλήματα Αίσθημα / Στάση Ανθρώπων απέναντι στην Εργασία τους, τους Συναδέλφους και τον Οργανισμό Ιδέες Ανθρώπων για Βελτίωση των Διεργασιών

23 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης23 Κίνηση / Ροή Επικοινωνίας Α. Κατακόρυφη Κίνηση Α.2 Από Κάτω προς τα Πάνω Παραδείγματα Αναφορές Προόδου «Κουτιά» Ιδεών / Παραπόνων Έρευνες Στάσης Ανθρώπινου Δυναμικού «Έρευνες Κλίματος» Κύκλοι Ποιότητας Άτυπες Συναντήσεις με Προϊσταμένους Συνδικαλιστικές Παραμβάσεις

24 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης24 Βασικές Διαφορές Κατεύθυνσης Κατακόρυφης Επικοινωνίας  Αυθαίρετη Απρόβλεπτη Πιο «Προσωπική» Πιο Ασφαλής Με ελεγχόμενο αποτέλεσμα  Δομημένη Συστηματοποιημένη Πιο «Απρόσωπη» Πιο Ανασφαλής Με λιγότερο ελεγχόμενο αποτέλεσμα

25 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης25 Κίνηση / Ροή Επικοινωνίας B. Επίπεδη Κίνηση Μεταξύ Μελών της Ίδιας Ομάδας Μεταξύ Μελών Διαφορετικών Ομάδων Ίδιου Ιεραρχικού Επιπέδου Μπορεί να είναι άτυπη ή τυπική Επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός και μείωση χρόνων

26 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης26 Οργανωσιακή Συμπεριφορά Συστηματική Μελέτη των ενεργειών, στάσεων και συμπεριφορών που οι άνθρωποι επιδεικνύουν μέσα στους οργανισμούς Ατομικό Επίπεδο Ομαδικό Επίπεδο Οργανισμού

27 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης27 Τι είναι Οργανισμός Τυπική δομή που περιλαμβάνει δύο (2) οι περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο όραμα και συνεργάζονται με σχεδιασμένο τρόπο. Χαρακτηρίζεται από τυπικούς ρόλους που καθορίζουν και μορφοποιούν τη συμπεριφορά των μελών.

28 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης28 Γιατί μελετάμε την Οργανωσιακή Συμπεριφορά Για να μπορούμε να: εξηγήσουμε προβλέψουμε ελέγξουμε (?) τη συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα στον οργανισμό Για να προσεγγίσουμε συστηματικά αυτά που μέχρι τώρα αντιμετωπίζουμε διαισθητικά

29 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης29 Η Μελέτη της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς υιοθετεί ιδέες και εργαλεία από επιστήμες, όπως: Ψυχολογία Κοινωνιολογία Κοινωνική Ψυχολογία Ανθρωπολογία Πολιτικές Επιστήμες

30 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης30 Θεμελιώδεις Δείκτες Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Παραγωγικότητα Απουσίες Χρονική διάρκεια «κύκλου ζωής» στελεχών Βαθμός ικανοποίησης από την εργασία Τα παραπάνω στοιχεία συνδέονται άμεσα με την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού.

31 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης31 Περιοχές Βελτίωσης μέσα από τη Μελέτη Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Ποιότητα και Παραγωγικότητα (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας) Προσόντα / Ικανότητες / Δεξιότητες των Ανθρώπων Ενίσχυση / Ενυνάμωση των Ανθρώπων Διαχείριση της Διαφορετικότητας των Ανθρώπων Ευελιξία - Δυνατότητα Προσαρμογής στη Συνεχή Αλλαγή Διαχείριση Καινοτομίας και Επιλεγμένης Αλλαγής Δημιουργία Υγιούς Κλίματος μέσα στον Οργανισμό

32 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης32 Τρόποι Επικοινωνίας Γραπτός - Προφορικός Γραπτός Επιστολές Memos Fax, Email Πρακτικά Συναντήσεων Ανακοινώσεις Οδηγίες, Διαδικασίες Προφορικός Ομιλίες, Τοποθετήσεις Επίσημες Συναντήσεις Άτυπες Συζητήσεις «Πηγαδάκια» Φήμες

33 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης33 Προφορική Επικοινωνία (+) Ταχύτητα Άμεση Ανταπόκριση / Ανατροφοδότηση Άμεση Διόρθωση αν το Μήνυμα δε Ληφθεί Σωστά (-) «Σπασμένο Τηλέφωνο» Έλλειψη Δυνατότητας Πρόσβασης στο Μήνυμα μετά από Καιρό

34 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης34 Γραπτή Επικοινωνία (+) Δυνατότητα Επαλήθευσης / Αναψηλάφισης Μηνύματος Δυνατότητας Πρόσβασης στο Μήνυμα μετά από Καιρό Καλύτερη κωδικοποίηση Μείωση «προσωπικού στοιχείου» (-) Απώλεια Χρόνου Αδυναμία Λήψης Άμεσης Ανταπόκρισης Έλλειψη Ανταπόκρισης

35 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης35 Εμπόδια στην Αποτελεσματική Επικοινωνία Φιλτράρισμα Επιλεκτική Αντίληψη Διαφορετικότητα των 2 Φύλων Συναισθήματα Γλώσσα Μετάδοση «Αφανών» Μηνυμάτων

36 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης36 Μη Λεκτικοί Τρόποι Επικοινωνίας Κίνηση του Σώματος (Γλώσσα του Σώματος) Τόνος της Φωνής Ύφος Συσπάσεις Προσώπου Απόσταση από το Συνομιλητή

37 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης37 Κουλτούρα του Οργανισμού Η Κουλτούρα (culture) ενός οργανισμού είναι παράγοντας αποφασιστικής σημασίας για την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού, γιατί: - καθορίζει το κλίμα στον οργανισμό - επηρεάζει το οποισδήποτε μορφής σύστημα διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού - επηρεάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων - αντανακλά τη δυναμική του οργανισμού σε σχέση με την αλλαγή

38 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης38 Ερμηνεία της λέξης «culture»: Αγωγή Καλλιέργεια Παιδεία Πολιτισμός Θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη «κουλτούρα» ως πλήρη του παραπάνω περιεχομένου ερμηνείας

39 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης39 Τα σημεία προσδιορισμού της Κουλτούρας ενός Οργανισμού Βαθμός ενθάρρυνσης του ανθρώπινου δυναμικού για καινοτομία και ανάληψη ρίσκου Ανάλυση και σημασία στην ακρίβεια και τη λεπτομέρεια Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα Προσανατολισμός στη σημασία της συμβολής των ανθρώπων Ομαδική προσέγγιση έναντι της ατομικής Επιθετικότητα και ανταγωνισμός Προτίμηση στο κατεστημένο ή την ανάπτυξη

40 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης40 Διαμόρφωση της Κουλτούρας του Οργανισμού Φιλοσοφία ιδρυτών του οργανισμού Κριτήρια επιλογής Ανώτατη Διοίκηση Προσαρμογή ανθρώπων Κουλτούρα Οργανισμού

41 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης41 Η διεργασία της προσαρμογής των ανθρώπων στον Οργανισμό Πριν την έναρξη της εργασίας Αντιμέτωπος με την πραγματικότητα Μεταμόρφωση Παραγωγικότητα Αυτοδέσμευση Απόφαση για παραμονή ή όχι Αποτέλεσμα Αφορά τον τρόπο ενσωμάτωσης των νεοπροσληφθέντων στον Οργανισμό

42 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης42 Εναλλακτικοί Τρόποι Εισαγωγής Νεοπροσληφθέντων (Α) Τυπικός: μέσω συγκεκριμένων ενεργειών προετοιμασίας (προγράμματα προσανατοσλισμού, εκπαίδευση) Ατομικός: διαδικασία προσαρμογής του ατόμου Άτυπος: άμεση εμπλοκή με την εργασία, χωρίς καμιά ειδική μεταχείριση ή φροντίδα Συλλογικός: Προγράμματα προσαρμογής αριθμού νεοπροσληφθέντων

43 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης43 Εναλλακτικοί Τρόποι Εισαγωγής Νεοπροσληφθέντων (Β) Πρόγραμμα προσαρμογής προκαθορισμένης διάρκειας Προετοιμασία μέσα από μοντέλα ρόλων Ενίσχυση ατομικών χαρακτηριστικών Πρόγραμμα προσαρμογής που διαρκεί μέχρι ο νεοπροσληφθείς να είναι «έτοιμος» Ελεύθερη διαμόρφωση του νεοπροσληφθέντος Αλλαγή ατομικών χαρακτηριστικών πριν τη μορφοποίηση στο νέο ρόλο

44 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης44 Πώς οι εργαζόμενοι «μαθαίνουν» την κουλτούρα του Οργανισμού Μέσα από ιστορίες Μέσα από εκδηλώσεις που λειτουργούν σαν «ιεροτελεστίες» Μέσα από υλικά σύμβολα Μέσα από ορολογία που χρησιμοποιείται ίσως και αποκλειστικά από τον οργανισμό

45 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης45 Ορισμοί ΔΑΠ είναι η λειτουργία της διοίκησης μιας επιχείρησης/οργανισμού που ειδικεύεται στη διαχείριση των ανθρώπων, δίνοντας έμφαση στα ακόλουθα: Οι εργαζόμενοι πρέπει να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη συνεχούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Οι πρακτικές ΔΑΠ πρέπει να είναι εναρμονισμένες με την επιχει­ ρησιακή στρατηγική και Οι υπεύθυνοι ΔΑΠ πρέπει να βοηθούν την ανώτατη διεύθυνση να καλύπτει στόχους τόσο αποτελεσματικότητας όσο και κοινωνικής δικαιοσύνης.

46 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης46 Ορισμοί Ανθρώπινοι πόροι είναι το σύνολο των ταλέντων και της διάθεσης για απόδοση όλων των ανθρώπων μιας επιχείρησης που μπορεί να συντε­λέσουν στη δημιουργία και ολοκλήρωση της αποστολής, του οράματος, της στρατηγικής και των στόχων της Η ΔΑΠ είναι η διοικητική λειτουργία της επιχείρησης που σχεδιάζει και εφαρμόζει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα ως το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέ­κτημα για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης Μάνατζμεντ είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης/οργανισμού μέσω της αξιο­ποίησης των υλικών και ανθρωπίνων πόρων.

47 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης47 Περιεχόμενο ΔΑΠ

48 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης48 Διοίκηση Προσωπικού & Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

49 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης49 Οι ενέργειες της ΔΑΠ

50 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης50 Συσχέτιση στόχων & ενεργειών της ΔΑΠ

51 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης51 Σχέσεις ΔΑΠ και Ομάδων Ενδιαφέροντος

52 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης52 Δομή Τμήματος ΔΑΠ

53 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης53 Δομή τμήματος ΔΑΠ

54 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης54 Το τμήμα ΔΑΠ σε μικρή επιχείρηση

55 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης55 Ιεραρχία εργασιών εσωτερικά στο τμήμα ΔΑΠ

56 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης56 Σχέση τμήματος ΔΑΠ με άλλα τμήματα Συμβουλευτικό ρόλο προσφέροντας εξειδικευμένη γνώση: Πείθει τα στελέχη γραμμής για τη χρησιμότητα των διαδικασιών και πολιτικών του Συνεργασία με τα στελέχη γραμμής για τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

57 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης57 Σύστημα Απασχόλησης Υψηλής Απόδοσης Έρευνες Απόψεων (Attitude surveys). Ανταλλαγή πληροφοριών (Information sharing). Αμοιβές βάσει απόδοσης (Contingent pay). Εξασφάλιση πολλών υποψηφίων ανά θέση. Εφαρμογή επίσημης αξιολόγησης απόδοσης. Οργάνωση κοινωνικών γεγονότων

58 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης58 Μέθοδοι αξιο­λόγησης της ΔΑΠ Κριτήρια αξιολόγησης συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης Κριτήρια αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών ΔΑΠ Κριτήρια συμπεριφοράς εργαζομένων Κριτήρια ικανοποίησης εργαζομένων

59 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης59 Εισερχόμενα-εξερχόμενα διαδικασίας ΔΑΠ Κεντρική πρόκληση

60 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης60 Ικανότητες υπευθύνου ΔΑΠ

61 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης61 Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Σύνδεση της ΔΑΠ με τη στρατηγική της επιχείρησης. Συμμετοχή του Διευθυντή προσωπικού στις στρατηγικές αποφάσεις. Χάραξη στρατηγικής σε θέματα ΔΑΠ με βάση τις αρχές της επιχει­ρησιακής στρατηγικής.

62 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης62 Προσόντα στελεχών ΔΑΠ στην Ελλάδα Διοικητική Πείρα Γνώση σχετικής νομοθεσίας Γνώση φιλοσοφίας, κουλτούρας και λειτουργίας της επιχείρησης Αποτελεσματικότητα ως υπεύθυνου προσωπικού Ικανότητα διαπραγματεύσεων Πανεπιστημιακή εκπαίδευση Καλές δημόσιες σχέσεις/Κοινωνικές δεξιότητες Υπομονετικός και επίμονος Ακέραιος Καλές σχέσεις με συνδικαλιστές Σεβασμός Αφοσίωση στον Προϊστάμενο

63 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης63 Βασικοί Ρόλοι τον στελέχους ΔΑΠ

64 Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης64 Ανακεφαλαίωση


Κατέβασμα ppt "Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης1 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού Διδάσκων: Λουκάς Τσιρώνης Τηλ: 28210 37361."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google