Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχές Γενικής Λογιστικής Ενότητα 5: Μεταφορά Λογαριασμού – Διακρίσεις – Κανόνες Λειτουργίας των Λογαριασμών Κωνσταντίνος Πολίτης, Οικονομολόγος, MEd, MBA.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχές Γενικής Λογιστικής Ενότητα 5: Μεταφορά Λογαριασμού – Διακρίσεις – Κανόνες Λειτουργίας των Λογαριασμών Κωνσταντίνος Πολίτης, Οικονομολόγος, MEd, MBA."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχές Γενικής Λογιστικής Ενότητα 5: Μεταφορά Λογαριασμού – Διακρίσεις – Κανόνες Λειτουργίας των Λογαριασμών Κωνσταντίνος Πολίτης, Οικονομολόγος, MEd, MBA Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 Μεταφορά λογαριασμού Μεταφορά λογαριασμού : Είναι η μεταφορά του αθροίσματος των συνολικών ποσών της χρέωσης και του αθροίσματος των συνολικών ποσών της πίστωσης ενός λογαριασμού σε άλλη σελίδα ή λογαριασμό. 1

3 Παράδειγμα μεταφοράς λογαριασμού σε άλλη σελίδα (1 από 2) Σ.Κ.Κωδ.38.00ΤΑΜΕΙΟ ΧρονολογίαΣΗΣΗ ΔικαιολογητικάΑιτιολογίαΠΟΣΑ ΧρέωσηΠίστωση 10/01/20058Απ.Είσπραξης 9Α.Αλπάς200.000 17/01/200512Απ.Πλήρωμής 4Ενοίκιο100.000 20/01/2005Σε Μεταφορά200.000100.000 2

4 Σ.Κ 34Κωδ.38.00ΤΑΜΕΙΟ ΧρονολογίαΣΗΣΗ ΔικαιολογητικάΑιτιολογίαΠΟΣΑ ΧρέωσηΠίστωση 20/01/2005Από Μεταφορά200.000100.000 Παράδειγμα μεταφοράς λογαριασμού σε άλλη σελίδα (2 από 2) 3

5 Παράδειγμα μεταφοράς λογαριασμού σε άλλο λογαριασμό (1 από 4) Μεθοδολογία: 1ο Βήμα: Βρίσκουμε το υπόλοιπο του λογαριασμού που θέλουμε να μεταφέρουμε ( Χ.Υ. ή Π.Υ.) 2ο Βήμα: Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού που θέλουμε να μεταφέρουμε είναι Χρεωστικό τότε εγγράφουμε στην πίστωση του το ποσό αυτό του Χρεωστικού Υπολοίπου προκειμένου να εξισωθεί ο λογαριασμός και ταυτόχρονα χρεώνεται με το ίδιο ποσό ο νέος λογαριασμός που δέχεται το υπόλοιπο. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο του λογαριασμού που θέλουμε να μεταφέρουμε είναι Πιστωτικό τότε εγγράφουμε στη χρέωση του το ποσό αυτό του Πιστωτικού Υπολοίπου προκειμένου να εξισωθεί ο λογαριασμός και ταυτόχρονα πιστώνεται με το ίδιο ποσό ο νέος λογαριασμός που δέχεται το υπόλοιπο. 4

6 Ζητείται: Οι παραπάνω λογαριασμοί να μεταφερθούν στο λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης. Δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί : Παράδειγμα μεταφοράς λογαριασμού σε άλλο λογαριασμό (2 από 4) ΧΡΕνοίκια - ΈξοδαΠΙ 50.000 ΧΡΠρομήθειες - ΈσοδαΠΙ 100.000 150.000 5

7 Η εικόνα των λογαριασμών μετά την μεταφορά είναι η παρακάτω: Παράδειγμα μεταφοράς λογαριασμού σε άλλο λογαριασμό (3 από 4) ΧΡΕνοίκια - ΈξοδαΠΙ 50.000Α.Χ. 150.000 50.000 150.000 ======== ΧΡΠρομήθειες - ΈσοδαΠΙ Α.Χ. 250.000100.000 150.000 250.000 ======== 6

8 Παράδειγμα μεταφοράς λογαριασμού σε άλλο λογαριασμό (4 από 4) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗΠΙΣΤΩΣΗ Ενοίκια - Έξοδα150.000Προμήθειες -Έσοδα250.000 7

9 Διακρίσεις των λογαριασμών (1 από 7) 1.Με βάση την εμφάνιση τους στον Ισολογισμό : A.Μόνιμοι Λογαριασμοί : Είναι οι λογαριασμοί με των οποίων τα υπόλοιπα καταρτίζεται ο Ισολογισμός και διακρίνονται σε : Ενεργητικού, Παθητικού, Καθαρής Περιουσίας. 8

10 Διακρίσεις των λογαριασμών (2 από 7) B.Προσωρινοί Λογαριασμοί: Είναι οι λογαριασμοί που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης και κλείνουν στο τέλος της μεταφερόμενοι σε άλλους λογαριασμούς και διακρίνονται σε : Λογαριασμός Εισφορών. Λογαριασμός Ατομικών Απολήψεων. Και οι δύο χρησιμοποιούνται στις ατομικές επιχειρήσεις και μεταφέρονται στο τέλος της χρήσης στο λογαριασμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Αποτελεσματικοί Λογαριασμοί. Μεταφέρονται στο τέλος της χρήσης στο λογαριασμό ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ. 9

11 Διακρίσεις των λογαριασμών (3 από 7) 2.Με βάση τη φύση των στοιχείων που παρακολουθούν : A.Λογαριασμοί Αξιών: Είναι οι λογαριασμοί με τους οποίους παρακολουθούνται τα άυλα και υλικά περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού. B.Προσωπικοί Λογαριασμοί : Είναι οι λογαριασμοί με τους οποίους παρακολουθούνται οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης απέναντι σε τρίτους. (Κυκλοφοριακό Ενεργητικό – Παθητικό) 10

12 Διακρίσεις των λογαριασμών (4 από 7) 2.Με βάση τη φύση των στοιχείων που παρακολουθούν: C.Αποτελεσματικοί Λογαριασμοί : Είναι οι λογαριασμοί με τους οποίους παρακολουθούνται: Τα έσοδα, Τα έξοδα, Τα Κέρδη, Οι Ζημιές. 11

13 Διακρίσεις των λογαριασμών (5 από 7) 3.Με βάση την έκταση του παρακολουθούμενου στοιχείου : A.Γενικοί ή Πρωτοβάθμιοι ή Περιληπτικοί Λογαριασμοί. B.Αναλυτικοί ή Ειδικοί Λογαριασμοί. 12

14 Διακρίσεις των λογαριασμών (6 από 7) ΠρωτοβάθμιοςΔευτεροβάθμιοςΤριτοβάθμιοςΤεταρτοβάθμιος Β.ΕΛΛΑΔΑΣΑ.Α ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Β.Β ΚΡΗΤΗΣΚ.Λ Λ.Κ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣTUI TOMSON ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣWARTRAVEL Παράδειγμα Αναλυτικού Λογαριασμού. 13

15 Διακρίσεις των λογαριασμών (7 από 7) 4.Ειδικές κατηγορίες : A.Αμιγείς Λογαριασμοί. B.Μικτοί Λογαριασμοί : Είναι οι λογαριασμοί που περιέχουν αξία και αποτέλεσμα. C.Αντίθετοι ή αρνητικοί Λογαριασμοί. D.Διάμεσοι Λογαριασμοί. E.Μεταβατικοί Λογαριασμοί. F.Λογαριασμοί Τάξεως. 14

16 Κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών (1 από 2) Κάθε λογιστικό γεγονός προκαλεί μία τουλάχιστον χρέωση και ταυτόχρονα μία τουλάχιστον ισόποση πίστωση και αντίστροφα. Το άθροισμα των ποσών των χρεώσεων ισούται με το άθροισμα των ποσών των πιστώσεων. Σε κάθε λογαριασμό πάντα η αριστερή πλευρά είναι η χρέωση και η δεξιά η πίστωση. 15

17 Κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών (2 από 2) Λογαρι ασμοί ΆνοιγμαΑύξησηΜείωσηΥπόλοιποΕμφάνιση ΕΝΕΡΓΗ ΤΙΚΟΥ ΧρέωσηΧρεώνονταιΠιστώνονταιΧρεωστικόΙσολογισμό ΠΑΘΗΤΙ ΚΟΥ ΠίστωσηΠιστώνονταιΧρεώνονταιΠιστωτικόΙσολογισμό ΚΑΘ. ΠΕΡΙΟΥ ΠίστωσηΠιστώνονταιΧρεώνονταιΠιστωτικόΙσολογισμό ΑΠΟΛΗ ΨΕΙΣ ΧρέωσηΧρεώνεται-----------ΧρεωστικόΚεφάλαιο ΕΞΟΔΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧρέωσηΧρεώνονται-----------ΧρεωστικόΑπ. Χρήσης ΕΣΟΔΑ ΚΕΡΔΗ ΠίστωσηΠιστώνονται-----------ΠιστωτικόΑπ. Χρήσης Πίνακας Χρεοπίστωσης των Λογαριασμών. 16

18 Τέλος Ενότητας Σας ευχαριστώ πολύ

19 Σημειώματα

20 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Κωνσταντίνος Πολίτης 2014. Κωνσταντίνος Πολίτης. «Αρχές Γενικής Λογιστικής. Ενότητα 5: Μεταφορά Λογαριασμού – Διακρίσεις – Κανόνες Λειτουργίας των Λογαριασμών». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.ocp.teiath.gr

21 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

22 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων 21 Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

23 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

24 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Αρχές Γενικής Λογιστικής Ενότητα 5: Μεταφορά Λογαριασμού – Διακρίσεις – Κανόνες Λειτουργίας των Λογαριασμών Κωνσταντίνος Πολίτης, Οικονομολόγος, MEd, MBA."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google