Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΛΠ – ΔΠΧΠ 22,27,28,31&3» ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΠΑΜΠΟΡΑΚΗ ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

2 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Ως Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ορίζονται, οι εγκεκριμένες εκθέσεις που εμφανίζουν τον τρόπο παρουσίασης των συναλλαγών μέσω οικονομικών καταστάσεων. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν το μέλλον και συνάμα την παρακαταθήκη όσον αφορά την εξέλιξη της λογιστικής τυποποίησης ολόκληρης της εργασίας και της οργάνωσης ενός λογιστηρίου

3 ΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έγινε για την επίτευξη του σκοπού ενός σύγχρονου λογιστικού συστήματος. Ο σκοπός αυτός, συγκεκριμένα είναι η ρεαλιστική απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης και η ομοιόμορφη αποτίμηση για τους λόγους συγκρισιμότητας στην εύλογη αξία. Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards- IAS) γίνεται υποχρεωτικά από εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για επίπεδο παγκόσμιας εφαρμογής και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ γίνεται εφαρμογή των καταστάσεων χρηματοοικονομικών λογιστικών προτύπων (Statements of Financial Accounting Standards- SFAS)

4 ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟ-ΡΗΣΗΣ 3- ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστούν περιουσιακά στοιχεία με την εξής διαφοροποίηση, η εφαρμογή της διαδικασίας αγοράς με σύμβαση ή νομικό δικαίωμα είτε η διαδικασία αγοράς δίχως την παρουσία αυτής της σύμβασης. Τα περιουσιακά στοιχεία θα ομαδοποιηθούν σε κατηγορίες και θα χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα σύμβολα για την κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένα έχουμε το σύμβολο # όταν χρησιμοποιείται η σύμβαση και το σύμβολο * όταν δεν χρησιμοποιείται.

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ή ΣΗΜΑ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΑ ΩΣ«ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ» ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

6 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΔΛΠ 27)
Ως ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ορίζονται οι οικονομικές καταστάσεις ενός ομίλου που παρουσιάζονται ως καταστάσεις μιας ενιαίας οικονομικής οντότητας. Ως όμιλος επιχειρήσεων, ορίζεται το σύνολο της μητρικής στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι άμεσες και έμμεσες θυγατρικές (κάθετος όμιλος). Στην έννοια όμιλος μπορεί να συμπεριληφθεί και η περίπτωση επιχειρήσεων που διοικούνται από μια ενιαία διεύθυνση (οριζόντιος όμιλος).

7 Η ενιαία διεύθυνση θα αποτελείται από διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα.
Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ27), είναι το πρότυπο που ασχολείται με την κατάρτιση και παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ενός ομίλου μέσω ελέγχου της μητρικής. Επιπλέον η εφαρμογή του γίνεται για την απεικόνιση των επενδύσεων σε θυγατρικές μέσω των ιδιαίτερων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής.

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Αφού πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων-πληροφοριών είναι δυνατή η έναρξη κατάρτισης του ενοποιημένου ισολογισμού. Η έναρξη διαδικασίας αρχίζει με την απλογραφική μεταφορά όλων των λογαριασμών των επιμέρους ισολογισμών των επιχειρήσεων που υπόκεινται σε ενοποίηση. Η ενοποίηση εφαρμόζεται σε εξωλογιστικούς λογαριασμούς ενοποιήσεως, κατά τίτλο λογαριασμού σε μορφή καθολικού. Επίσης, η ενοποίηση (2ος τρόπος) γίνεται σ’ έναν πίνακα ενοποιήσεως που τηρεί σε κάθετη διάταξη τους τίτλους λογαριασμών των επιμέρους ισολογισμών.

9 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δομή του ομίλου Μεταβολή του ομίλου κατά τη διάρκεια της χρήσης Λογιστικές αξίες των συμμετεχόντων σε επιχειρήσεις του ομίλου & σε συγγενείς


Κατέβασμα ppt "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google