Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ

2 Στις εποχές που ζούμε η χώρα μας καθώς και όλος ο κόσμος δοκιμάζεται από μια κρίση του οικονομικού συστήματος, η οποία έχει άμεσες επιπτώσεις στους ανθρώπους ,και ιδιαίτερα στους νέους καθώς η ανεργία βρίσκεται στα ύψη. Θα αναζητήσουμε μια διέξοδο με πολλές προοπτικές-αυτή των χρηματοοικονομικών επαγγελμάτων.

3 ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Ο λογιστής Φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση και τον έλεγχο των εξόδων σε γενική και αναλυτική λογιστική συμμετέχοντας ενεργά σε όλο το φάσμα της λογιστικής λειτουργίας κάθε νομικού και φυσικού προσώπου. Επιβλέπει την προπαρασκευή, τον υπολογισμό και την αποπληρωμή του Φ.Π.Α. Συμμετέχει στις Λογιστικές απογραφές, στην τήρηση των βιβλίων της αποθήκης και στην καταχώρηση και αποτίμηση των παγίων στοιχείων της εταιρείας Συμμετέχει στον υπολογισμό και την αποτίμηση του ετήσιου φόρου εισοδήματος

4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Ο Χρηματιστής είναι το πρόσωπο που επενδύει στο χρηματιστήριο για λογαριασμό άλλων ατόμων, εκτελώντας τις εντολές τους για αγορά ή πώληση μετοχών. Για να εργαστεί κάποιος ως χρηματιστής πρέπει να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΧΑΑ. Τα προσόντα που θα πρέπει να έχει είναι ηλικία άνω των 25 ετών, να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Υπάρχουν καλές προϋποθέσεις ανάπτυξης του επαγγέλματος

5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα η οποία σχεδιάζεται με σκοπό να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες κάθε οργανισμού. Επίσης, θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων κάθε οργανισμού μέσω μίας συστηματικής και οργανωμένης προσέγγισης, η οποία θα αξιολογεί και θα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχειρίσεως κινδύνων, ελέγχου και διακυβέρνησης.

6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι παρέχουν συμβουλές στους πελάτες τους σχετικά με τον οικονομικό τους προγραμματισμό ή τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων προκειμένου αυτοί να πραγματοποιήσουν τους χρηματοοικονομικούς τους στόχους.

7 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η χρηματοοικονομική διοίκηση έχει βασικό αντικείμενο την υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων και τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης τους. Τέτοιες αποφάσεις είναι: Η αξιολόγηση και η επιλογή των επενδύσεων. Η αξιολόγηση και η επιλογή των πηγών και τρόπων χρηματοδότησης. Η διαχείριση των οικονομικών κινδύνων.

8 Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΑΜΑΚ
Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΑΜΑΚ -Η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, -Η σύνδεση με την επιχειρηματική δραστηριότητα, -Η κατάρτιση στελεχών που ικανοποιούν το πρότυπο του σύγχρονου οικονομικού στελέχους ή διευθυντή.

9 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική στις κατευθύνσεις: Λογιστική και Χρηματοοικονομική και Διδακτορικού Διπλώματος στα γνωστικά αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ α) στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως σε:  εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες,  χρηματιστηριακές εταιρίες,  ασφαλιστικές εταιρίες,  εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων (β) σε δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία ως: λογιστές,  ελεγκτές,  αναλυτές και αξιολογητές επενδυτικών προγραμμάτων, γ) σε κάθε είδους οικονομική μονάδα η οποία έχει ανάγκη της οργάνωσης και διαχείρισης ενός σύγχρονου λογιστηρίου, (δ) σε κάθε επιχείρηση που έχει την ανάγκη κατάρτισης και σχεδιασμού προϋπολογισμών, σχεδιασμού και ανάλυσης, χρηματοοικονομικών σχεδίων, χρηματοοικονομικών προβλέψεων, ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, διαχείρισης κινδύνου.

11 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα χρηματοοικονομικής και ελεγκτικής Τ.Ε.Ι Καλαμάτας Οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά


Κατέβασμα ppt "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google