Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ. Υπό της φοιτήτριας: ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΑΜ: 9494) Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 2013

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΔΕΙΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΕΙΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΛΠ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ελληνικό κράτος και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές του 21ου αιώνα περιήλθαν σε μια από τις δυσχερότερες οικονομικές συνθήκες. Με αφορμή την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί ξεκίνησε και η υλοποίηση της παρούσας εργασίας που έχει σαν στόχο να αναλύσει τον τραπεζικό δανεισμό στην Ελλάδα.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

5 ΤΡΑΠΕΖΑ (ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ) ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΤΟΚΟΦΟΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΡΑΠΕΖΑ (ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ) ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ

6 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ :
Ανάλογα με τον δανειολήπτη σε: Δάνεια σε ιδιώτες Επιχειρηματικά δάνεια

7 Ανάλογα με τον τρόπο αποπληρωμής είναι:
Τοκοχρεωλυτικά δάνεια Χρεολυτικά δάνεια Δάνεια τακτής λήξης Ανάλογα με τη χρονική διάρκεια: Βραχυπρόθεσμα δάνεια Μεσοπρόθεσμα δάνεια Μακροπρόθεσμα δάνεια

8 Ανάλογα με τη υποχρέωση καταβολής τόκου:
Έντοκα δάνεια Άτοκα δάνεια Ανάλογα με το επιτόκιο του δανείου Δάνεια σταθερού επιτοκίου Δάνεια κυμαινομένου επιτοκίου Δάνεια μικτού επιτοκίου

9 Ανάλογα με το σκοπό χορήγησης του δανείου χωρίζονται σε:
Καταναλωτικά δάνεια Στεγαστικά δάνεια Επενδυτικά δάνεια Δάνεια για κεφάλαιο κίνησης

10 Ανάλογα με τον κλάδο που ανήκει η επιχείρηση :
Δάνεια για εμπορικές επιχειρήσεις Δάνεια για μεταποιητικές επιχειρήσεις Δάνεια για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Δάνεια για την ενεργεία Δάνεια για την ναυτιλία Δάνεια για τους αγρότες

11 Ανάλογα με το τραπεζικό προϊόν του δανείου
Σύμβαση δανείου Ανοικτός αλληλόχρεος λογαριασμός Όριο υπερανάληψης Ομολογιακό δάνειο

12 Ανάλογα με το νόμισμα χορήγησης Δάνεια σε ευρώ Δάνεια σε ξένο νόμισμα

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η οικονομία εκτρέπεται από την κανονική της πορεία. Μειωμένη οικονομική δραστηριότητα. Αβεβαιότητα στις αγορές.

14 ΑΙΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η χρηματοπιστωτική κρίση στις Η.Π.Α Μεγάλο δημόσιο έλλειμμα Μεγάλο χρέος Μειωμένη ανταγωνιστικότητα Εισαγωγές μεγαλύτερες από τις εξαγωγές Φοροδιαφυγή Πληθωρισμός

15 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Οι επιπτώσεις της κρίσης Αύξηση της φορολογίας Έλλειψη ρευστότητας Αποτέλεσμα χιλιάδες δανειολήπτες να βρεθούν εκτεθειμένοι.

16 Για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή τα τραπεζικά ιδρύματα εφάρμοσαν τα εξής:
Εισαγωγή του προγράμματος χαμηλής εκκίνησης Επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου Πώληση προσημειωμένου ακινήτου Εισαγωγή μεθόδου lease back

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ Ανάλυση αριθμοδεικτών ΙΔΙΩΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

18 Τα 5C της δανειοδότησης – The 5C’s of credit
Capacity Collateral Capital Conditions Character

19 Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας (credit ranking)
Παρακολούθηση της χορήγησης των δανείων Τρόποι παρακολούθησης της ομαλής αποπληρωμής του δανείου Τακτικές επισκέψεις στην επιχείρηση Συναλλακτική συμπεριφορά επιχείρησης-πελάτη Εξέταση των ενδιάμεσων οικονομικών στοιχείων Τρόπος λειτουργίας συναλλακτικού κυκλώματος Έλεγχος του συστήματος ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες αγοράς

20 Εξασφαλίσεις Ενοχικές εξασφαλίσεις Προσωπικές εγγυήσεις
Εταιρικές εγγυήσεις Εγγυητική επιστολή με δικαιούχο την τράπεζα Παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου Υποσχετικές επιστολές 2. Εμπράγματες εξασφαλίσεις Ενέχυρο Ενέχυρο επί πράγματος Ενέχυρο επί δικαιώματος Υποθήκη

21 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

22 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

23 ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 – 2013

24 ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

25 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ

26 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΛΟΓΙΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ Ανεργία Πληθωρισμός
Υψηλό δημόσιο χρέος Τρόποι αντιμετώπισης οικονομικής κρίσης Δημοσιονομικά μέτρα Αυστηρά μέτρα λιτότητας Πάταξη φοροδιαφυγής


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google