Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (A.I.D.S.) Ανοσολογική ανεπάρκεια Η εξασθενημένη λειτουργία του ανοσοβιολογικού συστήματος ενός οργανισμού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (A.I.D.S.) Ανοσολογική ανεπάρκεια Η εξασθενημένη λειτουργία του ανοσοβιολογικού συστήματος ενός οργανισμού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (A.I.D.S.) Ανοσολογική ανεπάρκεια Η εξασθενημένη λειτουργία του ανοσοβιολογικού συστήματος ενός οργανισμού Είναι συνήθως επίκτητη Α.Ι.D.S. Εμφανίστηκε στη δεκαετία του 70 και ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά το 1981 Είναι το Σύνδρομο της Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας AID S Acquired Immune Deficiency Syndrome Οφείλεται στον ιό Η.Ι.V. τον ιό της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας Οφείλεται στον ιό Η.Ι.V., τον ιό της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας HIV Human Immunodeficiency Virus

3 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (A.I.D.S.) Ο ιός προήλθε από συνεχείς μεταλλάξεις ενός ιού που προσβάλλει τον αφρικανικό πίθηκο Είναι άγνωστο πως μεταδόθηκε στον άνθρωπο Η εξάπλωση της ασθένειας σε όλες τις χώρες έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την παγκόσμια υγεία

4 ΔΟΜΗ ΤΟΥ IOΥ H.I.V. Ανήκει στην οικογένεια των ρετροïών που είναι RΝΑ ιοί Εκτός από το γενετικό υλικό του που είναι RNA διαθέτει και το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση Καταλύει την σύνθεση DNA με μήτρα το RNA του ιού Το γενετικό υλικό του καθώς και διάφορα ένζυμα που διαθέτει είναι κλεισμένα σε ένα πρωτεϊνικό καψίδιο Το καψίδιο περιβάλλεται από ένα λιποπρωτεϊνικής φύσης έλυτρο

5 ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ Ο IOΣ H.I.V. Ο ιός προσβάλει κυρίως Ο ιός προσβάλει κυρίως: Βοηθητικά T-λεμφοκύτταρα Κυτταροτοξικά Τ- λεμφοκύτταρα Νευρικά κύτταρα O ιός εισβάλει στα κύτταρα αυτά αφού προσδεθεί στους ειδικούς υποδοχείς που υπάρχουν στην επιφάνεια των κυττάρων ξενιστών

6 ΠOY ANIXNEYETAI O IOΣ H.I.V. Στον οργανισμό του ανθρώπου ο ιός ανιχνεύεται Στον οργανισμό του ανθρώπου ο ιός ανιχνεύεται: Σε μικρές συγκεντρώσεις Σε μικρές συγκεντρώσεις: σάλιο Στο σάλιο δάκρυ Στο δάκρυ ιδρώτα Στον ιδρώτα μητρικό γάλα Στο μητρικό γάλα εγκεφαλονωτιαίο υγρό Στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό κ.α.

7 ΠOY ANIXNEYETAI O IOΣ H.I.V. Στον οργανισμό του ανθρώπου ο ιός ανιχνεύεται Στον οργανισμό του ανθρώπου ο ιός ανιχνεύεται: Σε μεγάλες συγκεντρώσεις Σε μεγάλες συγκεντρώσεις: αίμα Στο αίμα σπέρμα Στο σπέρμα κολπικές εκκρίσεις Στις κολπικές εκκρίσεις –Αυτό προδιαγράφει και τον τρόπο μετάδοσης του ιού

8 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤOΥ IΟΥ H.I.V. Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί: μετάγγιση αίματος Με τη μετάγγιση αίματος χρήση της ίδιας σύριγγας Με χρήση της ίδιας σύριγγας κυρίως μεταξύ τοξικομανών σεξουαλική επαφή Με τη σεξουαλική επαφή ενός φορέα και ενός υγιούς ατόμου κατά τον τοκετόμητέρα φορά στο νεογνό Δεν αποκλείεται η μετάδοση του ιού κατά τον τοκετό από την μητέρα φορά στο νεογνό

9 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤOΥ IΟΥ H.I.V. Ο ιός ΔΕΝ έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να μεταδοθεί Ο ιός ΔΕΝ έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να μεταδοθεί: εντόμων Μέσω εντόμων σάλιο Με το σάλιο χειραψία Με τη χειραψία ασπασμούς Με τους ασπασμούς κατά τις κοινωνικές εκδηλώσεις κοινή χρήση σκευών φαγητού Με κοινή χρήση σκευών φαγητού

10 ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ Ο άνθρωπος πρέπει να παίρνει προφυλάξεις για να περιοριστεί η μετάδοση της νόσου Ο άνθρωπος πρέπει να παίρνει προφυλάξεις για να περιοριστεί η μετάδοση της νόσου: Να ελέγχεται το αίμαπου προορίζεται για μεταγγίσεις Να ελέγχεται το αίμα που προορίζεται για μεταγγίσεις Η χρησιμοποίηση συριγγώνμιας χρήσης και μόνο μια φορά από ένα άτομο Η χρησιμοποίηση συριγγών μιας χρήσης και μόνο μια φορά από ένα άτομο Η πλήρης αποστείρωση των χειρουργικών και των οδοντιατρικών εργαλείων Η χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή

11 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Μέθοδοι διάγνωσης της νόσου Ανίχνευση του RNA του ιού Γίνεται σταπρώτα στάδια της νόσου Γίνεται στα πρώτα στάδια της νόσου Ανίχνευση των ειδικών για τον ιό αντισωμάτων στο αίμα του ασθενούς Είναι δυνατό να γίνει μετά την παρέλευση6 εβδομάδων έως 6 μηνών από τη μόλυνση Είναι δυνατό να γίνει μετά την παρέλευση 6 εβδομάδων έως 6 μηνών από τη μόλυνση Η ύπαρξη ειδικών αντισωμάτων ή ειδικών κυτταροτοξικών Τ- λεμφοκυττάρων στον οργανισμό του ατόμου δεν σημαίνει αυτόματα ανοσία Ο ιός συνυπάρχει στο μολυσμένο άτομομε τα αντισώματα που έχουν παραχθεί για αυτόν Ο ιός συνυπάρχει στο μολυσμένο άτομο με τα αντισώματα που έχουν παραχθεί για αυτόν

12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Όταν ο ιός HIV εισέλθει στον οργανισμό του ανθρώπου αρχίζει ένας αγώνας μεταξύ αυτού και του ανοσοβιολογικού συστήματος Ο HIV όταν εισέλθει στον οργανισμό μολύνει περιορισμένο αριθμό βοηθητικών Τ- λεμφοκυττάρων Συνδέεται με ειδικούς υποδοχείς της πλασματικής μεμβράνης των βοηθητικών Τ- λεμφοκυττάρων Κατά αυτόν τον τρόπο το γενετικό υλικό του εισέρχεται στα βοηθητικά Τ- λεμφοκύτταρα

13 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Μέσα στα βοηθητικά Τ- λεμφοκύτταρα πολλαπλασιάζεται χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς του ξενιστή του Το RNA του ιού γίνεται μονόκλωνο DNA Το RNA του ιού με τη βοήθεια του ενζύμου του ιού αντίστροφη ματαγραφάση γίνεται μονόκλωνο DNA Με ένζυμα του ξενιστή μετατρέπεται σε δίκλωνο DNA Το δίκλωνο DNA συνδέεται με το DNA του κυττάρου ξενιστή και παραμένει ανενεργό ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κατά την περίοδο αυτή το άτομο θεωρείται φορέας του ιού

14 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Υπάρχει πιθανότητα να ενεργοποιηθεί ο ιός και να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται Οι καινούριοι ιοί που προκύπτουν μολύνουν άλλα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα Από την μόλυνση μέχρι τη διάγνωση της νόσου απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα που μπορεί να έχει διάρκεια από 6 εβδομάδες έως 6 μήνες Στο διάστημα αυτό το άτομο εμφανίζει λοιμώξεις που γρήγορα παρέρχονται Στο διάστημα αυτό το άτομο εμφανίζει λοιμώξεις που γρήγορα παρέρχονται και δεν οδηγούν στην υποψία για την ύπαρξη του A.I.D.S. To άτομο μπορεί να μεταδίδει τον ιό χωρίς να το γνωρίζει

15 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Μετά από 7-10 χρόνια το ανοσοβιολογικό σύστημα ενεργοποιείται από πολλά αντιγόνα Εκδηλώνεται η τυπική συμπτωματολογία της ασθένειας Υψηλός πυρετός Έντονες λοιμώξεις Διάρροιες Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο ιός καταστρέφει όλο και περισσότερα βοηθητικά Τ- λεμφοκύτταρα Με αποτέλεσμα να εξασθενεί η λειτουργία του ανοσοβιολογικού συστήματος Με την πάροδο του χρόνου τα συμπτώματα γίνονται εντονότερατο άτομο οδηγείται τελικά στο θάνατο Με την πάροδο του χρόνου τα συμπτώματα γίνονται εντονότερα και το άτομο οδηγείται τελικά στο θάνατο

16 Η επιστήμη μέχρι σήμερα δεν διαθέτει κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα αντιμετώπισης του HIV Ο ιός έχει την ικανότητα να μεταλλάσσεται με ταχύτατους ρυθμούς μέσα στο σώμα του ατόμου Το ανοσοβιολογικό σύστημα αδυνατεί να τον αντιμετωπίσει και καθιστά δύσκολη τη θεραπεία της νόσου Η επιτυχία μιας θεραπευτικής προσπάθειας εξαρτάται από την έγκαιρη διάγνωση της νόσου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ A.I.D.S.

17 Φάρμακα ΑΖΤ & DCC Παρεμποδίζουν την αντίστροφη μεταγραφή Έχουν σοβαρές παρενέργειες για αυτό πρέπει να χορηγούνται από ειδικούς γιατρούς σε σε εξειδικευμένα κέντρα Η φαρμακευτική αντιμετώπιση των ευκαιριακών λοιμώξεων από παθογόνους μικροοργανισμούς επιμηκύνει αρκετά το χρόνο επιβίωσης των ασθενών με A.I.D.S. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ A.I.D.S.

18 Εμβόλιο Βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο Λόγο στην πολυμορφικότητα που παρουσιάζει ο ιός με την ικανότητα του να μεταλλάσσεται Προσπάθεια περιορισμού μετάδοσης της νόσου Ενημέρωση των πολιτών Μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο τόσο η πολιτεία όσο και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας Μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο τόσο η πολιτεία όσο και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας με συνεχή ενημέρωση ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ A.I.D.S.


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (A.I.D.S.) Ανοσολογική ανεπάρκεια Η εξασθενημένη λειτουργία του ανοσοβιολογικού συστήματος ενός οργανισμού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google