Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σχέδιο Μαθήματος – Ανάπτυξη Εφαρμογών Γ’ Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ιωάννης Βλαχόπουλος – Μ1249 Αικατερίνη Δρόσου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σχέδιο Μαθήματος – Ανάπτυξη Εφαρμογών Γ’ Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ιωάννης Βλαχόπουλος – Μ1249 Αικατερίνη Δρόσου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σχέδιο Μαθήματος – Ανάπτυξη Εφαρμογών Γ’ Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ιωάννης Βλαχόπουλος – Μ1249 Αικατερίνη Δρόσου – Μ1326

2 Γνωστικό Αντικείμενο  Δομή Επανάληψης: Εκτέλεση μίας ομάδας εντολών επαναληπτικά με βάση κάποια συνθήκη που μπορεί να είναι αληθής ή ψευδής. ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ

3 Διδακτικοί Στόχοι  Γενικοί Στόχοι  Ειδικοί Στόχοι  Αναμενόμενα Αποτελέσματα

4 Γενικοί Στόχοι  Αναγνώριση περιπτώσεων χρήσης της Δ.Ε.  Υλοποίηση με χρήση κατάλληλης γλώσσας προγραμματισμού («ΓΛΩΣΣΑ») προγραμμάτων που συνδυάζουν τις δομές του δομημένου προγραμματισμού. Δομή Ακολουθίας Δομή Επιλογής Δομή Επανάληψης

5 Διδακτικοί Στόχοι  Γενικοί Στόχοι  Ειδικοί Στόχοι  Αναμενόμενα Αποτελέσματα

6 Ειδικοί Στόχοι  Επιλογή σωστής επαναληπτικής μορφής (εξαρτάται από το εκάστοτε πρόβλημα προς επίλυση)  Διάκριση τεχνικών λεπτομεριών μεταξύ των επαναληπτικών μορφών.  Ικανότητα υλοποίησης αλγορίθμων με τρεις διαφορετικούς τρόπους.  Αναγνώριση Σφαλμάτων σε πρόγραμμα.  Αναπαράσταση προγραμμάτων σε μορφή Διαγράμματος Ροής.  Υπολογισμός τιμών μεταβλητών εκτελώντας χειροκίνητα αλγορίθμους με Δ.Ε. βήμα προς βήμα

7 Διδακτικοί Στόχοι  Γενικοί Στόχοι  Ειδικοί Στόχοι  Αναμενόμενα Αποτελέσματα

8 Αναμενόμενα Αποτελέσματα  Εξοικείωση με τις μορφές της Δ.Ε. και των αντίστοιχων διαγραμμάτων ροής.  Ανάπτυξη σύνθετων προγραμμάτων σε κατάλληλο περιβάλλον («ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ»).  Ανάπτυξη σύνθετων διαγραμμάτων ροής σε κατάλληλο περιβάλλον («ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ»).

9 Διδασκαλία  3 Διδακτικές ώρες  Υποστηρικτικό Υλικό: Εργαστήριο Η/Υ Προτζέκτορας Σύνδεση στο Διαδίκτυο Προεγκατεστημένα περιβάλλοντα ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ.  Εκπαιδευτικό Υλικό: Σχολικό Βιβλίο Εργαλεία Web 2.0 για διδασκαλία (CMap, Prezi, Σύννεφο Λέξεων, YouTube).

10 Εργαλεία WEB 2.0  Prezi για παρουσίαση θεωρίας: Σύννεφο λέξεων Εννοιολογικός Χάρτης YouTube  Φύλλα Εργασίας και Αξιολόγησης: Quiz Revolution Hot Potatoes ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ (Δεν περιλαμβάνονται ρητά στα web 2.0 tools).

11 Πρώτη Διδακτική Ώρα – Παρουσίαση Θεωρίας  Χρήση Prezi.  Σύννεφο Λέξεων (5 λεπτά)  Χαρακτηριστικά Δ.Ε. Και αντίστοιχα Διαγράμματα Ροής (12 λεπτά).  Παραδείγματα των 3 μορφών της Δ.Ε. Και ανάλυση διαφορών (10 λεπτά).  Σύνοψη με Εννοιολογικό Χάρτη (5 λεπτά).  Προβολή Βίντεο για το περιβάλλον «Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής» (8 λεπτά).  Συζήτηση και Απορίες (5 λεπτά).

12 Δεύτερη Διδακτική Ώρα – 1 ο Φύλλο Εργασίας  Διάρκεια 1 ου Φύλλου : 35 λεπτά. Στον εναπομείνατα χρόνο προχωρούμε στο 2 ο φύλλο εργασίας που είναι πιο απαιτητικό:  1 ο Φύλλο Εργασίας: Δρ 1. Επίλυση Quiz (QuizRevolution) Δρ 2. Αντιστοίχηση (Hot Potatoes) Δρ 3. Χειροκίνητη εκτέλεση αλγορίθμων. Δρ 4. Ομοίως, με πιο σύνθετο αλγόριθμο.  2 ο Φύλλο Εργασίας (Πλήρης Διάρκεια 40 λεπτά): Δρ 1. Μετατροπή αλγορίθμου σε διάγραμμα ροής και διαγράμματος ροής σε αλγόριθμο

13 Τρίτη Διδακτική Ώρα – Συνέχεια 2 ου Φύλλου και Αξιολόγηση  2 ο Φύλλο Εργασίας: Δρ 2: Μετατροπή προγράμματος σε ισοδύναμη μορφή στις άλλες 2 επαναληπτικές μορφές. Δρ 3: Υλοποίηση αλγορίθμου στο περιβάλλον ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ.  Αξιολόγηση: Από καθηγητή: ερωτήσεις κλειστού τύπου που δίνουν έμφαση στους μαθησιακούς στόχους. (QuizRevolution). Αυτοαξιολόγηση: Ερωτήσεις για το πόσο πιστεύουν ότι οι στόχοι του μαθήματος επιτεύχθηκαν και σε τι ώφελος για τους ίδιους.


Κατέβασμα ppt "Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σχέδιο Μαθήματος – Ανάπτυξη Εφαρμογών Γ’ Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ιωάννης Βλαχόπουλος – Μ1249 Αικατερίνη Δρόσου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google