Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα : Ανάλυση κινητικών δεδομένων αντιδράσεων Αντίδραση 1 ης τάξηςΑ  προϊόντα Αντίδραση 2 ης τάξηςΑ+Β  προϊόντα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα : Ανάλυση κινητικών δεδομένων αντιδράσεων Αντίδραση 1 ης τάξηςΑ  προϊόντα Αντίδραση 2 ης τάξηςΑ+Β  προϊόντα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα : Ανάλυση κινητικών δεδομένων αντιδράσεων Αντίδραση 1 ης τάξηςΑ  προϊόντα Αντίδραση 2 ης τάξηςΑ+Β  προϊόντα Αντίδραση 2ης τάξης2Α  προϊόντα Αντιδράσεις 1ης τάξης αντιστρεπτές Αντιδράσεις 2ης τάξης αντιστρεπτές Αντιδραστήρας μεταβλητού όγκου (n=0, 1, 2) Εμπειρικές εξισώσεις ταχύτητας νιοστού βαθμού Αντιδράσεις αναντίστρεπτες σε σειρά Αντιδράσεις αναντίστρεπτες παράλληλα

2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ f (C) = f (C A ) γιατί οι συγκεντρώσεις των συστατικών εκφράζονται συναρτήσει του C A

3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α) Σε συστήματα σταθερού όγκου (i) (ii) Β) Σε συστήματα μεταβλητού όγκουI (i) I (ii) Δηλαδή η γραφική παράσταση της I vs t είναι ευθεία γραμμή

4 -ln(1-x A ) ή –ln(C A /C Ao ) t Κλίση k Έλεγχος αντίδρασης για 1ης τάξης κινητική εξίσωση ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 1ης ΤΑΞΗΣ Α  προϊόντα V=ct

5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 2ης ΤΑΞΗΣ: Α +B  προϊόνταV=ct Αντιδρούν σε ίσες ποσότητες

6 t ln(C B /C A ) Κλίση (C BO -C AO )*k ln(C BO /C AO )=lnM -ln[(M-x A )/M*(1-x A )] t Κλίση (C BO -C AO )*k A+B  R με C Ao ≠C Bo t 1/C A Κλίση k 1/C BO t x A /(1-x A ) Κλίση C AO *k A+B  R με C Ao= C Bo εμπειρικές ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 2ης ΤΑΞΗΣ: 2Α  προϊόντα V=ct

7 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΣ για ομογενή συστήματα Α ↔ Rkc = k = σταθερά ισορροπίας Μ = C RO / C AO k1 k2

8 Α + B ↔ R + S k1 k2 2Α ↔ R + S k1 k2 Α + B ↔ 2R k1 k2 2Α ↔ 2R k1 k2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 2 ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΣ για ομογενή συστήματα

9 ln(V/Vo) ή ln(1+ε A *x A ) Κλίση = k*ε Α /C AO ε Α >0 ε Α <0 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 1. Αντιδράσεις μηδενικής τάξης Ομογενή συστήματα

10 ln(V/Vo) ή ln(1+ε A *x A ) Κλίση = k*ε Α /C Ao t ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 1. Αντιδράσεις πρώτης τάξης Ομογενή συστήματα

11 2Α  προϊόντα Α+Β  προϊόντα C Ao =C Bo ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 3. Αντιδράσεις δεύτερης τάξης Ομογενή συστήματα

12 ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ νι-οστού βαθμού Όταν ο μηχανισμός μιας αντίδρασης δεν είναι γνωστός τότε προσπαθούμε να προσαρμόσουμε στα δεδομένα μία εξίσωση της μορφής: Επειδή η τιμή του n δεν προσδιορίζεται από την παραπάνω εξίσωση, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο δοκιμής και σφάλματος. Δηλαδή, επιλέγουμε μία τιμή για το n και υπολογίζουμε το k. Η τιμή του n που ελαχιστοποιεί τη διασπορά του k είναι η ζητούμενη.

13 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ CRCR CACA C Ao CSCS C t t opt

14 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης ενός μόνο συστατικού C A, C R, C S, στο σύστημα, δεν οδηγεί στον προσδιορισμό των k 1, k 2. Πρέπει να είναι γνωστή η εξέλιξη της συγκέντρωσης τουλάχιστων δύο συστατικών. Σημειώνεται ότι ισχύει C A + C R + C S =ct -ln(C A /C Ao ) Κλίση = k 1 +k 2 t CRCR Κλίση = k 1 /k 2 t C Ro C So


Κατέβασμα ppt "4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα : Ανάλυση κινητικών δεδομένων αντιδράσεων Αντίδραση 1 ης τάξηςΑ  προϊόντα Αντίδραση 2 ης τάξηςΑ+Β  προϊόντα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google