Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση Μια ευθύγραμμη κίνηση είναι ομαλά μεταβαλλόμενη αν η επιτάχυνση είναι σταθερή. Σε μια ευθύγραμμη κίνηση, ομαλά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση Μια ευθύγραμμη κίνηση είναι ομαλά μεταβαλλόμενη αν η επιτάχυνση είναι σταθερή. Σε μια ευθύγραμμη κίνηση, ομαλά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

3 Μια ευθύγραμμη κίνηση είναι ομαλά μεταβαλλόμενη αν η επιτάχυνση είναι σταθερή. Σε μια ευθύγραμμη κίνηση, ομαλά μεταβαλλόμενη, κίνηση η ταχύτητα μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό.

4 Η ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση διακρίνεται σε : Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.επιταχυνόμενη Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.επιβραδυνόμενη Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση η επιτάχυνση είναι θετική και η ταχύτητα αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση η επιτάχυνση είναι αρνητική και η ταχύτητα μειώνεται με σταθερό ρυθμό.

5 Εξίσωση ταχύτητας Η επιτάχυνση είναι σταθερή επομένως :

6 Εξίσωση ταχύτητας

7 Αν τώρα t o = 0 η σχέση γίνεται :

8 Διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου Είναι 1ου βαθμού, επομένως ευθεία. Όταν t = 0, τότε υ = υ o υoυo 0 t υ Η σχέση

9 υoυo 0 t υ υ υουο Δυ Υπολογισμός επιτάχυνσης

10 υoυo 0 t υ Δυ ΔtΔt φ Η επιτάχυνση, δηλαδή, είναι η κλίση της «καμπύλης». Υπολογισμός επιτάχυνσης

11 Παρατήρηση Στην ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση η επιτάχυνση είναι αρνητική, οπότε η σχέση : γράφεται : Πολλές φορές την γράφουμε Εννοείται ότι α είναι η απόλυτη τιμή της επιτάχυνσης δηλαδή η επιβράδυνση

12 Διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου Είναι 1ου βαθμού, επομένως ευθεία. Όταν t = 0, τότε υ = υ o υoυo 0 t υ Η σχέση Η ταχύτητα μηδενίζεται την στιγμή t μ tμtμ

13 Η μετατόπιση στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. 0 t υ υoυo Έχουμε δει ότι η μετατόπιση είναι ίση με το εμβαδόν στο υ – t διάγραμμα. t υ

14 Παρατήρηση Αν τώρα x o = 0, τότε : Η εξίσωση θέσης του κινητού.

15 Διάγραμμα θέσης - χρόνου Η σχέση αυτή είναι δευτέρου βαθμού και η γραφική της παράσταση είναι : 0 tx Η συνεχώς αυξανόμενη κλίση είναι αναμενόμενη, διότι η ταχύτητα ( κλίση στο x – t ) αυξάνει συνεχώς,.

16 Αν η κίνηση είναι ομαλά επιβραδυνόμενη τότε : Η σχέση αυτή είναι δευτέρου βαθμού και η γραφική της παράσταση είναι : 0 tx Η συνεχώς μειούμενη κλίση είναι αναμενόμενη, διότι η ταχύτητα ( κλίση στο x – t ) μειώνεται συνεχώς,. Η κλίση ( ταχύτητα ) μηδενίζεται την στιγμή : tμtμ

17 Το x μεγ υoυo 0 t υ tμtμ Τι παριστάνει το εμβαδόν ; Την μετατόπιση μέχρι να σταματήσει ( έστω στιγμιαία ) Αν x o = 0 τότε :

18 Το x μεγ Το τελευταίο θα μπορούσε να υπολογιστεί αν στον τύπο : Βάζαμε :

19 Εφαρμογές Ποιες είναι οι εξισώσεις ταχύτητας και θέσης του αυτοκινήτου, το οποίο έχει αρχική ταχύτητα 2 m / s, επιτάχυνση 2 / s 2 και την χρονική στιγμή μηδέν είναι 8 m μπροστά από τον παρατηρητή.

20 Εφαρμογές

21 Ποιες είναι οι εξισώσεις ταχύτητας και θέσης του αυτοκινήτου, το οποίο έχει αρχική ταχύτητα 10 m / s, επιβράδυνση 2 / s 2 και την χρονική στιγμή μηδέν είναι όπου και ο παρατηρητής.

22 Εφαρμογές

23


Κατέβασμα ppt "Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση Μια ευθύγραμμη κίνηση είναι ομαλά μεταβαλλόμενη αν η επιτάχυνση είναι σταθερή. Σε μια ευθύγραμμη κίνηση, ομαλά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google