Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Η πιο απλή κίνηση Μια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη και ομαλή αν : 1) Η τροχιά του κινητού είναι ευθεία γραμμή. 2) Το κινητό σε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Η πιο απλή κίνηση Μια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη και ομαλή αν : 1) Η τροχιά του κινητού είναι ευθεία γραμμή. 2) Το κινητό σε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Η πιο απλή κίνηση

3 Μια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη και ομαλή αν : 1) Η τροχιά του κινητού είναι ευθεία γραμμή. 2) Το κινητό σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα.

4 Ποια είναι η μέση ταχύτητα από 0 ως 2 s ; Ποια είναι η μέση ταχύτητα από 2s ως 4 s ; Ποια είναι η μέση ταχύτητα από 4s ως 6 s ; Ποια είναι η μέση ταχύτητα από 0 ως 1 s ; Ποια είναι η μέση ταχύτητα από 0 ως 0,5 s ; Συμπεράσματα : Η μέση ταχύτητα είναι σταθερή. Η στιγμιαία ταχύτητα είναι ίση με την μέση. Η στιγμιαία ταχύτητα είναι σταθερή.

5 Τι συμβαίνει με τη διεύθυνση και τη φορά της ταχύτητας ; Επομένως τα υ μ και Δx, έχουν ίδια διεύθυνση και φορά. Η ταχύτητα λοιπόν είναι σταθερό διάνυσμα. Το τελευταίο θα μπορούσε ν’ αποτελέσει ορισμό της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης.

6 Εξισώσεις Ένα κινητό μετατοπίζεται κατά Δx, σε χρονικό διάστημα Δt. ΔxΔx Η στιγμιαία ταχύτητα είναι ίση με την μέση επομένως : Πολλές φορές αντί για τη μετατόπιση χρησιμοποιούμε το διάστημα S και συμβολίζουμε με t το χρονικό διάστημα. Τότε :

7 Η εξίσωση θέσης Ο παρατηρητής την χρονική στιγμή t ο βλέπει το κινητό στη θέση Α και το διάνυσμα θέσης είναι : Την χρονική στιγμή t, βλέπει το κινητό στη θέση Β και το διάνυσμα θέσης είναι : Η μετατόπιση είναι : Ξέρουμε ότι :

8 Η τελευταία είναι η εξίσωση θέσης του κινητού.

9 Αν ο παρατηρητής πατήσει το ρολόι του την στιγμή που το κινητό είναι στο Α, τότε t o = 0. Η παραπάνω σχέση γράφεται :

10 Γραφική παράσταση της σχέσης Είναι 1ου βαθμού, επομένως ευθεία. Όταν t = 0, τότε x = x o xoxo 0 tx

11 xoxo 0 tx x xοxο ΔxΔx

12 xoxo 0 tx ΔxΔx ΔtΔt φ Η ταχύτητα, δηλαδή, είναι η κλίση της «καμπύλης».

13 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Να γραφεί η εξίσωση θέσης ενός κινητού που την στιγμή μηδέν βρίσκεται όπου και ο παρατηρητής και κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα

14 Επομένως : x = 8.t ( S.I )

15 Να γραφεί η εξίσωση θέσης ενός κινητού που την στιγμή μηδέν βρίσκεται 2 m δεξιά του παρατηρητή και απομακρύνεται με ταχύτητα

16 Επομένως : x = 2 + t ( S.I )

17 Να γραφεί η εξίσωση θέσης ενός κινητού που την στιγμή μηδέν βρίσκεται 12 m πάνω από τον παρατηρητή και πλησιάζει με ταχύτητα

18 Επομένως : x = 12 –2. t ( S.I )

19


Κατέβασμα ppt "Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Η πιο απλή κίνηση Μια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη και ομαλή αν : 1) Η τροχιά του κινητού είναι ευθεία γραμμή. 2) Το κινητό σε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google