Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

5. ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ Περιεχόμενα: Είδη αντιδραστήρων Αντιδραστήρας Διαλείποντος Έργου (V=ct, V≠ct) Χώρος χρόνου και Ταχύτητα χρόνου αντιδραστήρα Αντιδραστήρας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "5. ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ Περιεχόμενα: Είδη αντιδραστήρων Αντιδραστήρας Διαλείποντος Έργου (V=ct, V≠ct) Χώρος χρόνου και Ταχύτητα χρόνου αντιδραστήρα Αντιδραστήρας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 5. ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ Περιεχόμενα: Είδη αντιδραστήρων Αντιδραστήρας Διαλείποντος Έργου (V=ct, V≠ct) Χώρος χρόνου και Ταχύτητα χρόνου αντιδραστήρα Αντιδραστήρας Ροής Πλήρους Ανάμιξης Αντιδραστήρας Εμβολικής Ροής Hydrotreating unit

2 ΕΙΔΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ Αντιδραστήρες διαλείποντος έργου (Batch reactors) Άλλοι τύποι αντιδραστήρων Fluidized Bed Reactor Trickle Bed Reactor Αντιδραστήρες συνεχούς ροής (Flow reactors) ΑΡΠΑ (CSTR) Αντιδραστήρας Ροής Πλήρους Ανάμιξης (Continuous Stirred Tank Reactor) ΑΕΡ (PFR) Αντιδραστήρας Εμβολικής Ροής (Plug Flow Reactor) Packed Bed Reactor (PBR)

3 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΑΔΕ) Ασυνεχής αντιδραστήρας Αυτοτελούς (διαλείποντος) έργου ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΑΕΡ) Συνεχής αντιδραστήρας Εμβολικής ροής Ροή: συνεχής, στρωτή, ομοιόμορφη Συγκέντρωση: μεταβάλλεται κατά μήκος του ΑΕΡ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΡΟΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ (ΑΡΠΑ) Συνεχής αντιδραστήρας Πλήρους ανάμιξης Ροή: συνεχής, συνθήκες τέλειας ανάδευσης Συγκέντρωση: ομοιογενής σε όλο τον αντιδραστήρα. Το προϊόν έχει ίδια συγκέντρωση με αυτή στον αντιδραστήρα

4 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΔΕ Ισοζύγιο μάζας σε όλο τον αντιδραστήρα Είσοδος = έξοδος + απώλεια + συσσώρευση { Ρυθμός απώλειας του Α } = - { Ρυθμός συσσώρευσης του Α} Αντιδραστήρας διαλέιποντος έργου

5 ΑΔΕ - Για αντιδράσεις με μεταβολή όγκου ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

6 ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ Για αντιδραστήρα συνεχούς ροής

7 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΡΟΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ (ΑΡΠΑ) Εισροή = Εκροή + κατανάλωση + συσσώρευση Εισροή Α, moles/t = FAo*(1-xAo)=FAo Εκροή Α, moles/t = FA = FAo*(1-xA) Κατανάλωση A, moles/t=(-rA)*V= C Ao X Ao =0 U o F Ao C Af =C A x Af =x A U f F A (-rA) f =(-rA)

8 Αντιδραστήρας ροής πλήρους ανάμιξης (ΑΡΠΑ-CSTR) (τομή) Παράδειγμα (αντίδραση 1ης τάξης) Συστήματα μεταβλητής πυκνότητας εΑ≠0 Παράδειγμα (αντίδραση 1ης τάξης) ΑΡΠΑ Συστήματα σταθερής πυκνότητας εΑ=0

9 ΠΑΑΡΔΕΙΓΜΑ Η στοιχειώδης αντίδραση 2Α  Β πραγματοποιείται σε έναν αντιδραστήρα ΑΡΠΑ. Η ογκομετρική παροχή του συστατικού Α είναι 25 L/s και έχει συγκέντρωση 0,2 mol/L. Ποιος θα πρέπει να είναι ο όγκος του αντιδραστήρα για να επιτευχθεί 90 % μετατροπή; Η τιμή της σταθεράς είναι k=10 L/(mol*s)

10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ F Ao =2,8 molA/L F Bo =1,6 molA/L F A x B =75% F B V=120 L εΑ=0 Q Ao =? Q Bo =?

11 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡ

12 Συστήματα σταθερής πυκνότητας εΑ=0 (ii) Συστήματα μεταβλητής πυκνότητας εΑ≠0 ΑΕΡ 3 Stage Converter

13 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 Α(g)  R(g) + 6 S(g) -rA=k*CA, k=10 h-1, T=650°C, P=4,6 atm, xA=0,80, FAo=4 kmol/h-1 Ποιος είναι ο όγκος του αντιδραστήρα εμβολικής ροής?


Κατέβασμα ppt "5. ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ Περιεχόμενα: Είδη αντιδραστήρων Αντιδραστήρας Διαλείποντος Έργου (V=ct, V≠ct) Χώρος χρόνου και Ταχύτητα χρόνου αντιδραστήρα Αντιδραστήρας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google