Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Φαινόμενο της Φοροδιαφυγής Σεμινάριο για μελλοντικούς οικονομολόγους (Μέρος Β’) στα πλαίσια του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ’ Τάξης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Φαινόμενο της Φοροδιαφυγής Σεμινάριο για μελλοντικούς οικονομολόγους (Μέρος Β’) στα πλαίσια του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ’ Τάξης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Φαινόμενο της Φοροδιαφυγής Σεμινάριο για μελλοντικούς οικονομολόγους (Μέρος Β’) στα πλαίσια του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ’ Τάξης του Γενικού Λυκείου «Φοροδιαφυγή» και «Φοροαποφυγή» Συνέπειες του Φαινομένου της Φοροδιαφυγής Στυλιανή Βροντάκη Ηράκλειο Δεκέμβριος 2013

2 Αναφέροντας κάποιους σημαντικούς ορισμούς… Τι είναι η «φοροδιαφυγή»; Τι είναι η «φοροαποφυγή»;
«Το Φαινόμενο της Φοροδιαφυγής» (Μέρος Β΄), Μικροδιδασκαλία , Στυλιανή Βροντάκη.

3 «Φοροδιαφυγή» και «Φοροαποφυγή» Ορισμοί
Ως φοροδιαφυγή εκλαμβάνεται κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη του φορολογουμένου, με την οποία επιδιώκεται μείωση της φορολογικής του επιβάρυνσης ή αποφυγή καταβολής του φόρου που του έχει βεβαιωθεί. Αντίθετα, η φοροαποφυγή αποτελεί τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης ή την ολική αποφυγή της πληρωμής φόρου με νόμιμες ενέργειες του φορολογουμένου. Αυτές οι νόμιμες ενέργειες έγκεινται στην αξιοποίηση των νομοθετικών κενών, των ατελειών, των ασαφειών και της κακής διατύπωσης των φορολογικών νόμων. Ο νομοθέτης «φυλακίζει» το φορολογούμενο (με το νομοθετικό πλαίσιο), δίνοντάς του, όμως, και τα «κλειδιά της φυλακής του». Maurice Duverger «Το Φαινόμενο της Φοροδιαφυγής» (Μέρος Β΄), Μικροδιδασκαλία , Στυλιανή Βροντάκη.

4 Λαμβάνοντας υπόψη τους προηγούμενους ορισμούς, μπορείτε να διακρίνετε κάποιες βασικές διαφορές μεταξύ των δυο φαινομένων; «Το Φαινόμενο της Φοροδιαφυγής» (Μέρος Β΄), Μικροδιδασκαλία , Στυλιανή Βροντάκη.

5 «Φοροδιαφυγή» και «Φοροαποφυγή» Βασικές Διαφορές
Σχετίζεται με την απόκρυψη ή τη διαστρέβλωση της φύσης μιας συναλλαγής. Λαμβάνει χώρα όταν τα γεγονότα της συναλλαγής είναι παραδεκτά, αλλά έχουν κανονιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η προκύπτουσα φορολογική μεταχείριση να διαφέρει από εκείνη που επιδιώκεται από τη σχετική νομοθεσία. Παράνομη συμπεριφορά. Παράνομες ενέργειες. Νόμιμη, ισορροπεί ανάμεσα στα πλαίσια του ηθικού και του νομίμου, «νόμιμη φοροδιαφυγή», δεν αποτελεί αξιόποινη πράξη. «Νόμιμες» ενέργειες ή σωστότερα καλύπτονται από νομιμότητα. Πραγματοποιείται καταστρατήγηση, τόσο του πνεύματος, όσο και του γράμματος του φορολογικού νόμου. Δεν πραγματοποιείται καταστρατήγηση του γράμματος, αλλά μόνο του πνεύματος των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, οπότε δεν προκύπτουν νομικές κυρώσεις για τους φορολογουμένους. Παράνομη. Συντελείται με την παραβίαση της φορολογικής νομοθεσίας. Νόμιμη. Συντελείται χωρίς να παραβιάζεται η φορολογική νομοθεσία. «Το Φαινόμενο της Φοροδιαφυγής» (Μέρος Β΄), Μικροδιδασκαλία , Στυλιανή Βροντάκη.

6 Μπορείτε να αναφέρετε κάποιες συνέπειες που μπορεί να έχει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής για μια χώρα, τους πολίτες της και την ανάπτυξή της; «Το Φαινόμενο της Φοροδιαφυγής» (Μέρος Β΄), Μικροδιδασκαλία , Στυλιανή Βροντάκη.

7 Συνέπειες της Φοροδιαφυγής
Ακυρώνει μερικώς τη σημασία των φόρων ως εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής και δημιουργεί αβεβαιότητα για την αποδοτικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Μειώνει τα κρατικά έσοδα και επιδεινώνει τα δημόσια οικονομικά σε τέτοιο βαθμό, ώστε να προκαλεί σοβαρά εμπόδια στην υλοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής. Συμβάλλει στη δημιουργία χρόνιου δημόσιου ελλείμματος και αναγκάζει το κράτος να καταφύγει σε δανεισμό (Γκουμπανιτσάς, 2004). Δυσχεραίνει την αναδιανομή του εισοδήματος και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των πολιτών. «Το Φαινόμενο της Φοροδιαφυγής» (Μέρος Β΄), Μικροδιδασκαλία , Στυλιανή Βροντάκη.

8 Συνέπειες της Φοροδιαφυγής (συνέχεια)
Συνέπειες της Φοροδιαφυγής (συνέχεια) Αναγκάζει το κράτος να καταφύγει σε εντονότερη έμμεση φορολόγηση, καθώς αυτή προσφέρει λιγότερες ευκαιρίες για φοροδιαφυγή από την άμεση, επιβαρύνοντας περισσότερο τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Επιβάλλει νέες φορολογικές επιβαρύνσεις σε όσους δεν έχουν τη δυνατότητα ή από ευσυνειδησία και συνέπεια δεν επιλέγουν να αποφύγουν τη φορολόγηση και καταβάλλουν ήδη πολλούς φόρους. Αποθαρρύνει τους συνεπείς και νομοταγείς φορολογουμένους από τη διατήρηση της ορθής συμπεριφοράς τους και επηρεάζει αρνητικά τη φορολογική τους συνείδηση, με αποτέλεσμα να δημιουργεί συνθήκες για επιδείνωση του φαινομένου. «Το Φαινόμενο της Φοροδιαφυγής» (Μέρος Β΄), Μικροδιδασκαλία , Στυλιανή Βροντάκη.

9 Συνέπειες της Φοροδιαφυγής (συνέχεια)
Συνέπειες της Φοροδιαφυγής (συνέχεια) Νοθεύει τον ανταγωνισμό και διαταράσσει τους όρους και τους κανόνες του, παρέχοντας άδικο πλεονέκτημα μειωμένου κόστους παραγωγής στις επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν έναντι των επιχειρήσεων που δε φοροδιαφεύγουν. Προκαλεί κακό καταμερισμό των πηγών πλούτου. Συμβάλλει στην ενίσχυση της χαμηλής τεχνολογίας και των δραστηριοτήτων χαμηλής ανάπτυξης εις βάρος της υψηλής τεχνολογίας και των δραστηριοτήτων υψηλής ανάπτυξης. «Το Φαινόμενο της Φοροδιαφυγής» (Μέρος Β΄), Μικροδιδασκαλία , Στυλιανή Βροντάκη.

10 Το Φαινόμενο της Φοροδιαφυγής Μέρος Β΄
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. «Το Φαινόμενο της Φοροδιαφυγής» (Μέρος Β΄), Μικροδιδασκαλία , Στυλιανή Βροντάκη.


Κατέβασμα ppt "Το Φαινόμενο της Φοροδιαφυγής Σεμινάριο για μελλοντικούς οικονομολόγους (Μέρος Β’) στα πλαίσια του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ’ Τάξης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google