Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. 2 7 7 στιβάδες Κ, L, M,N, O, P, Q ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΤA BOHR n = 1, 2, 3, …, 7 κύριος κβαντικός αριθμός Μ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. 2 7 7 στιβάδες Κ, L, M,N, O, P, Q ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΤA BOHR n = 1, 2, 3, …, 7 κύριος κβαντικός αριθμός Μ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

2 2 7 7 στιβάδες Κ, L, M,N, O, P, Q ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΤA BOHR n = 1, 2, 3, …, 7 κύριος κβαντικός αριθμός Μ

3 3 K (n=1) ΑΤΟΜΟ ΑΤΟΜΟ Si (Z=14) Μέγιστος Αριθμός ηλεκτρονίων2 Μέγιστος Αριθμός ηλεκτρονίων 2∙n 2 = 2 Αριθμός ηλεκτρονίων ανά στιβάδα ≤ 2n 2 Ζ = Αριθμός ηλεκτρονίων ατόμου

4 4 ΜΟΝΤΕΛΟ BOHR ΜΟΝΤΕΛΟ BOHR Si (Z=14) L(n=2) 8 2∙n 2 = 8 Αριθμός ηλεκτρονίων≤ 8 Για την εξωτερική στοιβάδα: Αριθμός ηλεκτρονίων ≤ 8

5 5 Si (14e) ΜΟΝΤΕΛΟ BOHR ΜΟΝΤΕΛΟ BOHR Si (Z=14)

6 6

7 7 Περίοδοι Π.Π Οι οριζόντιες γραμμές σχηματίζουν τις περιόδους.Οι οριζόντιες γραμμές σχηματίζουν τις περιόδους. Ορισμός Ηκάθε περίοδος περιλαμβάνει στοιχεία που χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό στιβάδων για την κατανομή των ηλεκτρονίων τους, που συμπίπτει με τον αριθμό της.Ορισμός Η κάθε περίοδος περιλαμβάνει στοιχεία που χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό στιβάδων για την κατανομή των ηλεκτρονίων τους, που συμπίπτει με τον αριθμό της. Υπάρχουν 7 περίοδοι.Υπάρχουν 7 περίοδοι. Περίοδος 1η περιέχει 2 στοιχείαΠερίοδος 1η περιέχει 2 στοιχεία Περίοδος 2η περιέχει 8 στοιχείαΠερίοδος 2η περιέχει 8 στοιχεία Περίοδος 3η περιέχει 8 στοιχείαΠερίοδος 3η περιέχει 8 στοιχεία Περίοδος 4η περιέχει 18 στοιχείαΠερίοδος 4η περιέχει 18 στοιχεία Περίοδος 5η περιέχει 18 στοιχείαΠερίοδος 5η περιέχει 18 στοιχεία Περίοδος 6η περιέχει 32 στοιχείαΠερίοδος 6η περιέχει 32 στοιχεία Περίοδος 7η περιέχει 26 στοιχεία προς το παρόνΠερίοδος 7η περιέχει 26 στοιχεία προς το παρόν

8 8 Ομάδες Π.Π(1) Οι κάθετες στήλες σχηματίζουν τις ομάδες.Οι κάθετες στήλες σχηματίζουν τις ομάδες. Υπάρχουν 18 ομάδες. 8 κύριες και 10 δευτερεύουσες. Υπάρχουν 18 ομάδες. 8 κύριες και 10 δευτερεύουσες. Τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητεςΤα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες Η κάθε κύρια ομάδα περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα, που συμπίπτει με τον αριθμό της κύριας ομάδας.Η κάθε κύρια ομάδα περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα, που συμπίπτει με τον αριθμό της κύριας ομάδας. I A ---- 1 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα αλκάλιαI A ---- 1 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα αλκάλια II A ---- 2 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδααλκαλικές γαίεςII A ---- 2 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδααλκαλικές γαίες III A ---- 3 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα γαίεςIII A ---- 3 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα γαίες IV A ---- 4 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδαIV A ---- 4 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα V A ---- 5 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδαV A ---- 5 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα VI A ---- 6 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδαVI A ---- 6 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα VII A ---- 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδααλογόναVII A ---- 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδααλογόνα VIII A ---- 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδαευγενή αέριαVIII A ---- 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδαευγενή αέρια

9 9 Ομάδες Π.Π(2) Οι κάθετες στήλες που βρίσκονται ανάμεσα στις II A και III A σχηματίζουν τις 10 δευτερεύουσες ομάδες.Οι κάθετες στήλες που βρίσκονται ανάμεσα στις II A και III A σχηματίζουν τις 10 δευτερεύουσες ομάδες. Η δευτερεύουσα ομάδα IIΙ Β βρίσκεται δεξιά της κύριας II A. Στη 6 η περίοδο, η ομάδα αυτή αντιστοιχει σε περισσότερα από ένα στοιχεία (15 Λανθανιδες)Η δευτερεύουσα ομάδα IIΙ Β βρίσκεται δεξιά της κύριας II A. Στη 6 η περίοδο, η ομάδα αυτή αντιστοιχει σε περισσότερα από ένα στοιχεία (15 Λανθανιδες) Στη 7 η περίοδο, η ομάδα αυτή αντιστοιχει σε περισσότερα από ένα στοιχεία (15 Ακτινιδες)Στη 7 η περίοδο, η ομάδα αυτή αντιστοιχει σε περισσότερα από ένα στοιχεία (15 Ακτινιδες) Οι δευτερεύουσες ομάδες είναι κενές στις 3 πρώτες περιόδους.Οι δευτερεύουσες ομάδες είναι κενές στις 3 πρώτες περιόδους.

10 10 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Π. Π Η ταξινόμηση των στοιχείων στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα ΠΠ έχει γίνει κατά αύξοντα ατομικό αριθμό με βάσηΗ ταξινόμηση των στοιχείων στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα ΠΠ έχει γίνει κατά αύξοντα ατομικό αριθμό με βάση 1) τον αριθμό των συμπληρωμένων στιβάδων1) τον αριθμό των συμπληρωμένων στιβάδων 2) και τον αριθμό ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας του ατόμου κάθε στοιχείων.2) και τον αριθμό ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας του ατόμου κάθε στοιχείων.


Κατέβασμα ppt "1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. 2 7 7 στιβάδες Κ, L, M,N, O, P, Q ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΤA BOHR n = 1, 2, 3, …, 7 κύριος κβαντικός αριθμός Μ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google