Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. Πού διδάσκω; Τάξη: A’ Λυκείου Τάξη: A’ Λυκείου Επίπεδο-αποδοχή μαθητών: Επίπεδο-αποδοχή μαθητών: Μέτριο αλλά συνεργατικό Επάρκεια εποπτικών μέσων: Επάρκεια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. Πού διδάσκω; Τάξη: A’ Λυκείου Τάξη: A’ Λυκείου Επίπεδο-αποδοχή μαθητών: Επίπεδο-αποδοχή μαθητών: Μέτριο αλλά συνεργατικό Επάρκεια εποπτικών μέσων: Επάρκεια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1. Πού διδάσκω; Τάξη: A’ Λυκείου Τάξη: A’ Λυκείου Επίπεδο-αποδοχή μαθητών: Επίπεδο-αποδοχή μαθητών: Μέτριο αλλά συνεργατικό Επάρκεια εποπτικών μέσων: Επάρκεια εποπτικών μέσων: i. χάρτης Π.Π. ii. διαδραστικός πίνακας πλήρης iii. λογισμικά

2 2. Τι διδάσκω; a. Διδακτική ενότητα : ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ β. Αναλυτικές παράγραφοι: Εισαγωγή, Ηλεκτρονιακή δομή ατόμων, Κατάταξη στοιχείων- Χρησιμότητα του Π.Π. γ. Διαθέσιμος διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 1 η ώρα: Εισαγωγή, Ηλεκτρονιακή δομή ατόμων 2 η ώρα: Κατάταξη στοιχείων-Χρησιμότητα του Π.Π.

3 3. Πώς διδάσκω; i. Διδακτικοί στόχοι (αναλυτικού προγράμματος) α. Να κατανέμουν τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου σε στιβάδες β. Να γνωρίζουν τα κριτήρια ταξινόμησης των στοιχείων στη σημερινή μορφή του Π.Π. γ.Να αναφέρουν τι είναι ομάδα και τι περίοδος καθώς και τα κοινά χαρακτηριστικά των στοιχείων τους δ. Να βρίσκουν την ομάδα και την περίοδο στην οποία ανήκει ένα στοιχείο με βάση τον ατομικό του αριθμό ε. Να αναφέρουν τη χρησιμότητα του Π.Π. στ. Να προβλέπουν τη χημική συμπεριφορά ενός στοιχείου από τη θέση του στον Π.Π.

4 ii. Διδακτική διαδικασία 1. επιλογή διδασκαλίας: συνδυαστική 2. πορεία μαθήματος:  έλεγχος προαπαιτούμενων γνώσεων και ανάκλησή τους: - χημικά στοιχεία, κοινές ιδιότητες π.χ., μέταλλα, αμέταλλα, ευγενή - δομή ατόμου, ατομικά πρότυπα - δομή ατόμου, ατομικά πρότυπα  παρουσίαση στον πίνακα της πορείας του μαθήματος: - ενδεικτικός περιοδικός πίνακας - ομάδες και περίοδοι - περιοδικότητα ιδιοτήτων - σπουδαιότερες ομάδες και ιδιότητές τους  διέγερση της προσοχής των μαθητών: - ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη του Π.Π.* * - άρθρο για το Mendeleev το «χορογράφο των χημικών στοιχείων» - ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια

5 iii. βοηθήματα α. αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών: β. σχολικά συγγράμματα: Α’ και Γ’ λυκείου γ. εξωσχολικά βοηθήματα δ. επιστημονικά συγγράμματα ε. πρόσθετα εποπτικά βοηθήματα: Χάρτης Π.Π. στ. διαθεματικότητα: προγράμματα ΔΕΠΠΣ

6 iv. εποπτικά μέσα Χάρτης με Π.Π. (μπορεί και μικροί π.π. ανά θρανίο) Χάρτης με Π.Π. (μπορεί και μικροί π.π. ανά θρανίο) Μικρά κομμάτια μετάλλων (π.χ. χαλκός, σίδηρος, αλουμίνιο, ψευδάργυρος κ.ά.) Μικρά κομμάτια μετάλλων (π.χ. χαλκός, σίδηρος, αλουμίνιο, ψευδάργυρος κ.ά.) Video με ιδιότητες και παιγνίδια στον π.π. Video με ιδιότητες και παιγνίδια στον π.π. Video με ιδιότητες και παιγνίδια στον π.π. Video με ιδιότητες και παιγνίδια στον π.π. Video 2 Video 2 Video 2 Video 2 Π.Π. δυναμικός Π.Π. δυναμικός Π.Π. δυναμικός Π.Π. δυναμικός Ετυμολογία των ονομάτων των στοιχείων Ετυμολογία των ονομάτων των στοιχείων Ετυμολογία των ονομάτων των στοιχείων Ετυμολογία των ονομάτων των στοιχείων Πειραματική άσκηση πυροχημικής ανίχνευσης Πειραματική άσκηση πυροχημικής ανίχνευσης Διαφάνειες Διαφάνειες

7 4. Αξιολόγηση της διδασκαλίας Ερωτήσεις προφορικές για την ανάδειξη των διδακτικών στόχων Ερωτήσεις προφορικές για την ανάδειξη των διδακτικών στόχων Ολιγόλεπτη γραπτή ανώνυμη αξιολόγηση (Φύλλο Εργασίας) Ολιγόλεπτη γραπτή ανώνυμη αξιολόγηση (Φύλλο Εργασίας) 4. Συμπεράσματα Διάγνωση αποτυχημένων στόχων Διάγνωση αποτυχημένων στόχων Διορθωμένη και συμπληρωματική επαναδιδασκαλία Διορθωμένη και συμπληρωματική επαναδιδασκαλία

8 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στόχοι: α: Να κατανέμουν τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου σε στιβάδες 1. Να γίνει η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες των στοιχείων : 11 Na, 17 Cl, 10 Ne, 20 Ca β: Να γνωρίζουν τα κριτήρια ταξινόμησης των στοιχείων στη σημερινή μορφή του Π.Π. 1. Να γίνει η κατανομή των παρακάτω στοιχείων σε ομάδες και περιόδους του Π.Π.: 11 Na, 17 Cl, 10 Ne, 20 Ca 2. Ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα ονομάζεται: i. ομάδα των αλκαλίων: …………………………….. ii. αλκαλικών γαιών: …………………….. iii. αλογόνων: ………………………………. και iv. ευγενών αερίων: ………………………. γ.Να αναφέρουν τι είναι ομάδα και τι περίοδος καθώς και τα κοινά χαρακτηριστικά των στοιχείων τους 1. Να συμπληρωθεί η πρόταση: Τα στοιχεία που βρίσκονται κατά μήκος της ίδιας κατακόρυφης στήλης του Π.Π. αποτελούν μια ……………….. Του και έχουν: i. παρόμοιες ιδιότητες ii. παραπλήσιο ατομικό αριθμό iii. ίδιο αριθμό στιβάδων iv. ίδια ατομική ακτίνα δ. Να βρίσκουν την ομάδα και την περίοδο στην οποία ανήκει ένα στοιχείο με βάση τον ατομικό του αριθμό Ίδια με στόχο β. 1. Ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ είναι 19. Σε ποια ομάδα και ποια περίοδο του Π.Π. ανήκει; ε. Να αναφέρουν τη χρησιμότητα του Π.Π. 1. Δίνονται τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ και Ε με ατομικούς αριθμούς 16, 12, 8, 20 και 38 αντίστοιχα. Μπορείτε να προβλέψετε ποια από αυτά παρουσιάζουν περίπου ίδιες ιδιότητες; 2. Ποια/ες από τις παρακάτω ομάδες του Π.Π. περιέχει/ουν στοιχεία με ίδια χημική συμπεριφορά; α. S, Cl, Br, β. Ca, Ba, Cl, γ. Νe, Ar, Au δ. Na, K, Li,


Κατέβασμα ppt "1. Πού διδάσκω; Τάξη: A’ Λυκείου Τάξη: A’ Λυκείου Επίπεδο-αποδοχή μαθητών: Επίπεδο-αποδοχή μαθητών: Μέτριο αλλά συνεργατικό Επάρκεια εποπτικών μέσων: Επάρκεια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google