Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ο περιοδικός πίνακας των Στοιχείων. Επιμέλεια: Διογένης Κοσμόπουλος 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ο περιοδικός πίνακας των Στοιχείων. Επιμέλεια: Διογένης Κοσμόπουλος 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ο περιοδικός πίνακας των Στοιχείων. Επιμέλεια: Διογένης Κοσμόπουλος 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης.

2 2  Ο περιοδικός πίνακας είναι μία εξαιρετική προσπάθεια ταξινόμησης και κατάταξης των στοιχείων της ύλης.  Η ταξινόμηση έγινε με σκοπό να καταταγούν τα στοιχεία σε ομάδες με παρόμοιες χημικές ιδιότητες.  Ο περιοδικός πίνακας μέχρι την σημερινή του μορφή πέρασε πολλές και διαφορετικές (λειτουργικά) μορφές. Ο περιοδικός πίνακας των Στοιχείων.

3 3 Περιοδικός πίνακας Mendeleyev Η πρώτη αξιόλογη κατάταξη έγινε από τον Dimitri Mendeleyev το 1869 που οργάνωσε τα στοιχεία από τις ιδιότητες τους με βάση την αύξουσα σειρά της σχετικής ατομικής μάζας (Ar). Τα κενά του πίνακα αντιστοιχούσαν σε άγνωστα στοιχεία αλλά με προβλέψιμες ιδιότητες, ανάλογες των γνωστών στοιχείων της ομάδας που ανήκουν. Έτσι επιταχύνθηκε και διευκολύνθηκε η ανακάλυψη πολλών νέων στοιχείων.

4 4 Η κατάταξη με βάση την αύξουσα τιμή της ατομικής μάζας δεν ήταν ικανοποιητική.  Δεν έδινε καμία εξήγηση για τις παρόμοιες ιδιότητες των στοιχείων της κάθε ομάδας.  O πίνακας παρουσίαζε ανωμαλίες ως προς την κατάταξη των στοιχείων. Co 58,9u Ni 58,7u Ar 39,9u K 39,1u Te 127,6u I 126,9u

5 5 Περιοδικός πίνακας Moseley.  Η βάση της κατάταξη των στοιχείων αναθεωρήθηκε από τον Moseley το1913 που πρότεινε την κατάταξη με βάση την αύξουσα σειρά του ατομικού αριθμού (Ζ).  Η βάση κατάταξης διατηρήθηκε και στις επόμενες βελτιώσεις του πίνακα μέχρι την σημερινή σύγχρονη δομή του περιοδικού πίνακα. Νόμος περιοδικότητας (οκτάδες, Newland 1863) Οι ιδιότητες των στοιχείων μεταβάλλονται περιοδικά με τον ατομικό αριθμό.

6 6 Ομάδες και περίοδοι στον περιοδικό πίνακα.

7 7 Μακρά μορφή του περιοδικού πίνακα. Μετά το βάριο ( 56 Ba) ακολουθούν 14 στοιχεία με πρώτο το λανθάνιο (λανθανίδες) που για λόγους οικονομίας χώρου τοποθετούνται σαν παράρτημα. Όμοια μετά το ράδιο ( 88 Ra) έχουμε άλλα 14 στοιχεία με πρώτο το ακτίνιο (ακτινίδες).

8 8 Η ηλεκτρονική δομή και η περίοδος του περιοδικού πίνακα. Η περίοδος ενός στοιχείου στον περιοδικό πίνακα ταυτίζεται με τον μεγαλύτερο κύριο κβαντικό αριθμό (n) στην ηλεκτρονική διαμόρφωση. π.χ. το Ge με δομή [Ar] 4 s 2 3d 10 4p 2 ανήκει στην 4 η περίοδο του περιοδικού πίνακα, το Lu με δομή [Xe] 6s 2 4f 14 5d 1 ανήκει στην 6η περίοδο του περιοδικού πίνακα. 1 2 3 4 5 6 7

9 9 Oι τομείς του περιοδικού πίνακα και η ηλεκτρονική διαμόρφωση Τα στοιχεία ταξινομούνται σε τομείς s, p, d και f με βάση την μεγαλύτερης ενέργειας κατηλημένη υποστιβάδα. Ο τομέας έχει τόσες ομάδες, όσες και ο μέγιστος αριθμός των ηλεκτρόνιων της αντίστοιχης υποστιβάδας. ns (n-1)d np (n-2)f Μg (…3s 2 ) P (…3p 3 ) Ta (…5d 3 ) Τh (…5f 2 )

10 10 Αντιστοιχία ομάδων στον περιοδικό πίνακα. ν ομάδα f τομέα f ν μ ομάδα d τομέα d μ (μ + 2)Β ομάδα (μ + 2) ομάδα   λ ομάδα p τομέα p λ (λ + 2)Α ομάδα(λ + 12) ομάδα   Προσοχή εξαιρέσεις:  Στις VIIΙB, ΙΒ και ΙΙΒ ομάδες  Το He με δομή 1s 2 ανήκει στην 18 ή 8Α ομάδα S 1 1 ΙΑ S 2 2 ΙΙΑ p 1 13 ΙΙIA p 2 14 ΙVA p 3 15 VA p 4 16 VIA p5 17 VIIA p 6 18 VΙΙIA d 1 3 ΙΙIB d 2 4 ΙVB d 3 5 VB d 4 6 VIB d 5 7 VΙIB d 6 8 d 8 10 d 7 9 VΙΙIB d 9 11 IB d 10 12 ΙIB κΑ ομάδα S κ κ ομάδα s τομέα κ ομάδα  λατινική αρίθμηση

11 11 Άλλοι περιοδικοί πίνακες 1 (του Albert Tarantola-φοιτητής 1075) Με βάση τους τομείς του περιοδικού πίνακα & την ηλεκτρονική διαμόρφωση. 4f 5f 3d 4d 5d 6d 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 2p 3p 4p 5p 6p 7p

12 12 Άλλοι περιοδικοί πίνακες 2 Τριγωνική μακρά μορφή (του Emil Zmaczynski)

13 13 Άλλοι περιοδικοί πίνακες 3 Πολυεπίπεδος πίνακας (με βάση τους κβαντικούς αριθμούς) (του Dr Timmothy Stowe's) n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 n=7


Κατέβασμα ppt "1 Ο περιοδικός πίνακας των Στοιχείων. Επιμέλεια: Διογένης Κοσμόπουλος 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google