Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3. Πλάγιες ερωτήσεις Ορισμός: ονομάζονται έτσι, διότι μεταφέρονται εμμέσως (πλαγίως) από ένα πρόσωπο σε άλλο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3. Πλάγιες ερωτήσεις Ορισμός: ονομάζονται έτσι, διότι μεταφέρονται εμμέσως (πλαγίως) από ένα πρόσωπο σε άλλο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3. Πλάγιες ερωτήσεις Ορισμός: ονομάζονται έτσι, διότι μεταφέρονται εμμέσως (πλαγίως) από ένα πρόσωπο σε άλλο.

2 Ερμηνεία Ευθεία ερώτηση: Tί ποιε ῖ ς; Ευθεία ερώτηση: Tί ποιε ῖ ς; Τι κάνεις; Τι κάνεις; Πλάγια ερώτηση: Ἠ ρώτησε τ ὸ ν φίλον τι ποιοίη. Πλάγια ερώτηση: Ἠ ρώτησε τ ὸ ν φίλον τι ποιοίη. Ρώτησε το φίλο τι κάνει (ή, τι έκανε). Ρώτησε το φίλο τι κάνει (ή, τι έκανε). Η πλάγια ερώτηση δεν έχει ποτέ ερωτηματικό και εξαρτάται από μία κύρια πρόταση, η οποία εξυπηρετεί τη μεταφορά της ερώτησης με πλάγιο τρόπο προς έναν τρίτον.

3 (Συνέχεια θεωρίας) Εισαγωγή: (α) οι πλάγιες ερωτήσεις ολικής αγνοίας εισάγονται με ε ἰ, ἐ άν, ἄ ν, ἤ ν, ε ἰ - ἤ, πότερον (πότερα)- ἤ, ε ἴ τε-ε ἴ τε. Εισαγωγή: (α) οι πλάγιες ερωτήσεις ολικής αγνοίας εισάγονται με ε ἰ, ἐ άν, ἄ ν, ἤ ν, ε ἰ - ἤ, πότερον (πότερα)- ἤ, ε ἴ τε-ε ἴ τε. (β) οι πλάγιες ερωτήσεις μερικής αγνοίας εισάγονται με ερωτηματικές ή αναφορικές αντωνυμίες και με ερωτηματικά ή αναφορικά επιρρήματα. (β) οι πλάγιες ερωτήσεις μερικής αγνοίας εισάγονται με ερωτηματικές ή αναφορικές αντωνυμίες και με ερωτηματικά ή αναφορικά επιρρήματα.

4 Ερμηνεία Ολική άγνοια: όταν η ερώτηση δηλώνει ότι το υποκείμενο αγνοεί όλα όσα σχετίζονται με την ερώτηση, τότε εκφράζει ολική άγνοια. Ολική άγνοια: όταν η ερώτηση δηλώνει ότι το υποκείμενο αγνοεί όλα όσα σχετίζονται με την ερώτηση, τότε εκφράζει ολική άγνοια. Μερική άγνοια: όταν η ερώτηση δηλώνει ότι το υποκείμενο αγνοεί ένα μέρος όσων σχετίζονται με την ερώτηση, τότε εκφράζει μερική άγνοια. Μερική άγνοια: όταν η ερώτηση δηλώνει ότι το υποκείμενο αγνοεί ένα μέρος όσων σχετίζονται με την ερώτηση, τότε εκφράζει μερική άγνοια. *Οι πλάγιες ερωτήσεις, ανάλογα με το αν έχουν ένα ή δύο σκέλη, λέγονται μονομελείς ή διμελείς.

5 Εφαρμογή 1 Ἀ πορε ῖ ς ε ἰ διδακτόν ἐ στιν ἀ ρετή. Ἀ πορε ῖ ς ε ἰ διδακτόν ἐ στιν ἀ ρετή. Δεν ξέρεις αν η αρετή διδάσκεται. Δεν ξέρεις αν η αρετή διδάσκεται. Σκόπει ἐὰ ν κα ὶ σο ὶ ἀ ρέσκ ῃ. Σκόπει ἐὰ ν κα ὶ σο ὶ ἀ ρέσκ ῃ. Σκέψου αν σου αρέσει και σένα. Σκέψου αν σου αρέσει και σένα. Ἀ γνο ῶ ὅ που ἐ σμέν. Ἀ γνο ῶ ὅ που ἐ σμέν. Δεν ξέρω πού βρισκόμαστε. Δεν ξέρω πού βρισκόμαστε. Ἤ ρετο τίς ἡ ποιν ὴ ε ἴ η. Ἤ ρετο τίς ἡ ποιν ὴ ε ἴ η. Ρώτησε ποια ήταν η ποινή. Ρώτησε ποια ήταν η ποινή.

6 Εφαρμογή 2 Σκοπ ῶ μεν ε ἰ ἡ μ ῖ ν πρέπει το ῦ το ἤ σοί. Σκοπ ῶ μεν ε ἰ ἡ μ ῖ ν πρέπει το ῦ το ἤ σοί. Ας εξετάσουμε αν ταιριάζει σε μας αυτό ή σε σένα. Ας εξετάσουμε αν ταιριάζει σε μας αυτό ή σε σένα. Κρίνετε πότερον ἡ ἀ ρετ ὴ μ ᾶ λλον ἤ ἡ φυγ ὴ σώζει τ ὰ ς ψυχάς. Κρίνετε πότερον ἡ ἀ ρετ ὴ μ ᾶ λλον ἤ ἡ φυγ ὴ σώζει τ ὰ ς ψυχάς. Εξετάστε αν η αρετή ή η φυγή σώζει τις ψυχές. Εξετάστε αν η αρετή ή η φυγή σώζει τις ψυχές.

7 (Συνέχεια θεωρίας) Εκφορά: οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις εκφέρονται με τις ίδιες εγκλίσεις όπως και οι προηγούμενες δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (ειδικές, ενδοιαστικές) και εκφράζουν τα ίδια πράγματα, με την προσθήκη της υποτακτικής που λέγεται απορηματική. Εκφορά: οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις εκφέρονται με τις ίδιες εγκλίσεις όπως και οι προηγούμενες δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (ειδικές, ενδοιαστικές) και εκφράζουν τα ίδια πράγματα, με την προσθήκη της υποτακτικής που λέγεται απορηματική. Λειτουργία (συντακτικός ρόλος): όπως και οι προηγούμενες προτάσεις. Λειτουργία (συντακτικός ρόλος): όπως και οι προηγούμενες προτάσεις.

8 Εφαρμογή 3 Ἠ ρώτα ε ἰ ἄ λλη ε ἴ η ὁ δός. Ἠ ρώτα ε ἰ ἄ λλη ε ἴ η ὁ δός. Ρωτούσε αν υπάρχει άλλος δρόμος. Ρωτούσε αν υπάρχει άλλος δρόμος. Ἀ πορ ῶ τί πρ ῶ τον ε ἴ πω. Ἀ πορ ῶ τί πρ ῶ τον ε ἴ πω. Δεν ξέρω τι να πω πρώτο. Δεν ξέρω τι να πω πρώτο. Ε ἰ πέ μοι πότερον ἡ γ ῆ πλατε ῖ ά ἐ στιν ἤ στρογγύλη. Ε ἰ πέ μοι πότερον ἡ γ ῆ πλατε ῖ ά ἐ στιν ἤ στρογγύλη. Πές μου αν η γη είναι επίπεδη ή στρογγυλή. Πές μου αν η γη είναι επίπεδη ή στρογγυλή. Ἐ λέγετο κα ὶ τίνι τρόπ ῳ ἡ ναυμαχία ἐ γένετο. Ἐ λέγετο κα ὶ τίνι τρόπ ῳ ἡ ναυμαχία ἐ γένετο. Συζητιόταν και με ποιο τρόπο διεξήχθη η ναυμαχία. Συζητιόταν και με ποιο τρόπο διεξήχθη η ναυμαχία. Το ῦ το σκεψώμεθα, ε ἰ ἀ ληθ ῆ λέγεις. Το ῦ το σκεψώμεθα, ε ἰ ἀ ληθ ῆ λέγεις. Ας εξετάσουμε αυτό, αν δηλαδή λες την αλήθεια. Ας εξετάσουμε αυτό, αν δηλαδή λες την αλήθεια.

9 Ανακεφαλαίωση Οι πλάγιες ερωτήσεις διατυπώνουν μία ερώτηση έμμεσα (πλάγια) μέσω τρίτου προσώπου. Οι πλάγιες ερωτήσεις διατυπώνουν μία ερώτηση έμμεσα (πλάγια) μέσω τρίτου προσώπου. Εισάγονται με υποθετικούς, ερωτηματικούς, αναφορικούς συνδέσμους κ.τ.λ. Εισάγονται με υποθετικούς, ερωτηματικούς, αναφορικούς συνδέσμους κ.τ.λ. Εκφέρονται όπως όλες οι ονοματικές προτάσεις. Εκφέρονται όπως όλες οι ονοματικές προτάσεις. Λειτουργούν όπως όλες οι ονοματικές προτάσεις. Λειτουργούν όπως όλες οι ονοματικές προτάσεις. Διακρίνονται σε ολικής ή μερικής αγνοίας και μονομελείς ή διμελείς. Διακρίνονται σε ολικής ή μερικής αγνοίας και μονομελείς ή διμελείς.

10 Εξάσκηση Από το Ασκησιολόγιο για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα πρέπει να γίνει η άσκηση για τις Πλάγιες Ερωτήσεις στη σ. 21.


Κατέβασμα ppt "3. Πλάγιες ερωτήσεις Ορισμός: ονομάζονται έτσι, διότι μεταφέρονται εμμέσως (πλαγίως) από ένα πρόσωπο σε άλλο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google