Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Π.Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Δ. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ  Οριστική  Υποτακτική  Ευκτική  Ευκτική πλαγίου λόγου  Δυνητική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Π.Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Δ. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ  Οριστική  Υποτακτική  Ευκτική  Ευκτική πλαγίου λόγου  Δυνητική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Π.Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

2

3

4

5

6

7

8

9 ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Δ. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ  Οριστική  Υποτακτική  Ευκτική  Ευκτική πλαγίου λόγου  Δυνητική Οριστική  Δυνητική ευκτική ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ 1.Οι δευτερεύουσες προτάσεις του ευθέος λόγου παραμένουν δευτερεύουσες προτάσεις του ίδιου είδους στον πλάγιο λόγο. 2.Μετατροπή εγκλίσεων 3.Όταν μια υποτακτική με αοριστολογικό ἄ ν μετατραπεί σε ευκτική του πλαγίου λόγου (λόγω εξάρτησης από ρ. ιστορικού χρόνου) το αοριστολογικό ἄ ν χάνεται και οι σύνδεσμοι με ἄ ν μετατρέπονται στους αντίστοιχους χωρίς ἄ ν : ὅ ταν > ὅ τε, ἐ πειδάν > ἐ πειδή, ἄ ν > ε ἰ, πρίν ἄ ν > πρίν κλπ ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣΡΗΜΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Οριστική ή Υποτακτική (+ἄν) Αρκτικού χρόνουδιατηρείται Ιστορικού χρόνου Ευκτική του πλαγίου λόγου (χωρίς ἄν, βλ. σημ 3) ενίοτε διατηρείται η έγκλιση του ευθέος λόγου Ευκτική Δυνητική Οριστική Δυνητική ευκτική Αρκτικού ή ιστορικού χρόνουδιατηρούνται Ευκτική πλαγίου λόγου Αρκτικού χρόνουΟριστική ή Υποτακτική Ιστορικού χρόνουδιατηρείται Π.Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

10

11 ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Ε. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 1.Οι υποθετικοί λόγοι μετατρέπονται στον πλάγιο λόγο σε εξαρτημένους υποθετικούς λόγους. Η υπόθεσή τους είναι μια υποθετική πρόταση, ενώ η απόδοσή τους ειδική πρόταση, ειδικό ή τελικό απαρέμφατο, πλάγια ερωτηματική πρόταση (ή και άλλου είδους δευτερεύουσα πρόταση). 2.Μετατροπή ανεξάρτητου υποθετικού λόγου σε εξαρτημένο : α) Μετατροπή της υπόθεσης : ισχύουν οι κανόνες του πλαγίου λόγου. Όμως, στο μη πραγματικό η υπόθεση παραμένει αμετάβλητη ανεξάρτητα από το ρήμα εξάρτησης, δηλαδή η οριστική ιστορικού χρόνου δεν μετατρέπεται σε ευκτική του πλαγίου λόγου αν εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου : β) Μετατροπή της απόδοσης : ισχύουν οι κανόνες του πλαγίου λόγου. Όμως, στην αόριστη επανάληψη στο παρελθόν αν η απόδοση μετατραπεί σε ειδικό απαρέμφατο ή κατηγορηματική μετοχή δεν τίθεται το ἄ ν του ευθέος λόγου. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ Υ.Λ. ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥ Υ.Λ. Εξάρτηση από αρκτικό χρόνο Εξάρτηση από ιστορικό χρόνο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ε ἰ +Οριστική αμετάβλητη ε ἰ +ευκτική πλαγίου λόγου (ενίοτε διατηρείται η έγκλιση του ευθέος λόγου) ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ἄ ν+Υποτακτική ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΠΑΝ. ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ ε ἰ +Ευκτική ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΠΑΝ. ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ε ἰ +Οριστική ιστορικού χρόνου αμετάβλητη Π.Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Δέξιππον ο ὐ κ ἐ παιν ῶ, ε ἰ τα ῦ τα πεποίηκε.  Κλέαρχος λέγει ὅ τι Δέξιππον ο ὐ κ ἐ παιν ῶ, ε ἰ τα ῦ τα πεποίηκε  Κλέαρχος ε ἶ πεν ὅ τι Δέξιππον ο ὐ κ ἐ παινοίη, ε ἰ τα ῦ τα πεποιηκώς ε ἴ η. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ Ἤ ξω παρ ὰ σ ὲ α ὔ ριον, ἐὰ ν θε ὸ ς ἐ θ έ λ ῃ.  Λέγει μοι ὅ τι ἥ ξει παρ’ ἐ μέ, ἐὰ ν θε ὸ ς ἐ θ έ λ ῃ  Ε ἶ πέ μοι ὅ τι ἥ ξοι παρ’ ἐ μέ, ε ἰ θε ὸ ς ἐ θ έ λοι. ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ Ἁ μαρτάνουσι ο ἱ πολ ῖ ται, ἐὰ ν τα ῦ τα πράττωσι.  Λέγει ὅ τι ἁ μαρτάνουσι ο ἱ πολ ῖ ται, ἐὰ ν τα ῦ τα πράττωσι.  Ἔ λεγεν ὅ τι ἁ μαρτάνοιεν ο ἱ πολ ῖ ται, ε ἰ τα ῦ τα πράττοιεν. ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ Ἐ λθοιμι ἄ ν ε ἰ ς λόγους, ε ἰ ὁ μήρους λάβοιμι.  Λέγει /Ε ἶ πεν ὅ τι ἔ λθοι ἄ ν ε ἰ ς λόγους, ε ἰ ὁ μήρους λάβοι. ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ε ἰ ἐ π ί οιεν ο ἱ Ἀ θηνα ῖ οι, ὑ πεχ ώ ρουν ο ἱ Συρακόσιοι.(αόριστη επανάληψη στο παρελθόν)  Θουκυδίδης γράφει ὅ τι ε ἰ ἐ π ί οιεν ο ἱ Ἀ θηνα ῖ οι, ὑ πεχ ώ ρουν ο ἱ Συρακόσιοι.  Θουκυδίδης ἔ γραψεν ὅ τι ε ἰ ἐ π ί οιεν ο ἱ Ἀ θηνα ῖ οι, ὑ ποχωρο ῖ εν ο ἱ Συρακόσιοι. ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Ε ἰ μή ὑ με ῖ ς ἤ λθετε, ἐ πορευόμεθα ἄ ν ἐ πί βασιλέα.  Ἀ γγέλλεται / Ἠ γγέλθη ὅ τι ε ἰ μή ὑ με ῖ ς ἤ λθετε, ἐ πορευόμεθα ἄ ν ἐ πί βασιλέα. Π.Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

13

14

15

16


Κατέβασμα ppt "Π.Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Δ. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ  Οριστική  Υποτακτική  Ευκτική  Ευκτική πλαγίου λόγου  Δυνητική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google